Co o nás řekne naše písmo?

Analýza rukopisu je velmi stará metoda zkoumání člověka. Je to věda velmi podrobná a výstižná. Využívá se i v soudnictví, kriminalistice, nebo v některých firmách při přijímacích pohovorech, kde vyžadují životopis napsaný vlastní rukou. Vám pro běžný odhad by měly postačit na první pohled viditelné znaky, například:

Velikost písma

Čím je písmo větší, tím víc sebedůvěry a ambicí jeho vlastník má. Velká písmena naznačují, že jde o vášnivou, velkorysou osobu, která se cítí ve společnosti příjemně. Extrémní velikost rukopisu poukazuje na hrdé lidi, až příliš zahleděné do sebe, resp. trpících syndromem JÁ. Může symbolizovat také touhu po svobodě a aktivnějším způsobu života. Malé písmo odráží skromnost, nenáročnost, důkladnost či opatrnost.

 

Zvýrazněné smyčky

Výraznější horní smyčky v písmenech (např. b, d, h, l) vypovídají o schopnosti člověka impulzivně se nadchnout pro určitou věc, ale mohou signalizovat i povrchnost nebo nedůslednost. Naopak, silnější smyčky v dolní části (např. g, j, y) podtrhují přirozený instinkt a zaměření dotyčné osoby na materiální hodnoty. Nevelké spodní délky těchto písmen ukazují na neschopnost prosadit se, uzavřenost, nebo nedostatek rezervních sil.

 

Sklon písma a temperament

Písmo nakloněné doprava mluví o otevřené a srdečné osobě, z níž vyzařuje přirozenost a spontánnost. Na druhé straně může být i projevem nespokojenosti, náladovosti, nestálosti či chybějící disciplíny. Doleva nakloněný rukopis prozrazuje, že jde o samostatného, ​​uzavřeného člověka, který nerad ukazuje svoje pocity navenek. Kolmo nakloněné písmo signalizuje rozvážnost, opatrnost, střízlivý a věcný pohled na svět a osobu, které nechybí pevná vůle. Výrazný sklon písma se přiřazuje často lidem s pevnou vůlí. Jsou rozhodní, umí se prosadit, mají ale také sklon k tvrdohlavosti a jsou netrpěliví.

 

Odstup jednotlivých písmen

Pokud jsou jednotlivá písmena od sebe vzdálena, tím více to vypovídá o člověku, který je duchem podnikavý, rád se učí nové věci, cítí potřebu stále se rozvíjet, ale na druhé straně je netrpělivý. Malý odstup znamená spíše nesmělost a disciplínu. Velké mezery mezi slovy zanechávají lidé jednající s rozvahou, malé mezery zase impulzivní typy

 

Arkády a girlandy

Arkádové písmo obsahuje vlnky, typické např. pro vznosný oblouk písmene m, které jsme se učili ve škole. Takové písmo symbolizuje často uzavřenost, zdrženlivost a neschopnost navazovat kontakty. Člověk používající arkádové písmo je velmi uzavřený a není snadné proniknout do jeho vnitřního života. Obrácená arkáda je označována jako girlanda. Ten, kdo tímto stylem píše (např. u napsané jako n), by měl být otevřený, vstřícný, empatický, přátelský, nebo i nesamostatný a snadno ovlivnitelný.

 

Podpis

Většinou dotváří text. Když se od běžného rukopisu výrazně liší, tak se pisatel staví do jiné pozice. Podpis dost napovídá o stylizaci své osoby do dojmu, který chce zanechat. Vždy je samozřejmě nejdůležitější kdo a co vám píše a jak se projevuje v životě k vám i jiným lidem, zvířatům, či věcem. Ale to by už bylo o řeči těla a gestech, které nevědomě všichni máme. O tom někdy jindy.

 

Nikdy však není na škodu soustředit se i na dojem, který v jiných lidech zanecháváme. Svědčí to trochu i o úctě k nim. Neohrabané chování a nečitelný rukopis svědčí i o jistém pohrdání ostatními. Vždyť ať se trápí. Co mě je po nich. Jenže pak nastává ta zpětná vazba, že se začnou odtahovat a vracet nezájem. A to už není příjemné. Takže vše je o kvalitě komunikace mezi námi, lidmi.

comments powered by Disqus

Podobné články


Děti starších otců nemají nižší IQ, ale větší riziko vývojových vad není vyloučeno

Plánování rodičovství se posouvá a tak přibývá dětí, které mají starší rodiče. Někdy se jedná také o další...
více…

Pracovní pohovor, který vám zajistí vysněnou práci

Hledáte zaměstnání? V dnešní době nic neobvyklého. Ale neobvyklé mohou být otázky pracovního pohovoru. Mnozí...
více…

Kniha - dárek, který děti učí a připravuje nejen pro školu

Přemýšlíte, co darovat svým malým dětem? A co takhle lásku ke knihám? Je to velký, ale zároveň ne tak nákladný...
více…

Rozvoj logického myšlení u dětí již od ranného dětství

Jak rozvíjet logické myšlení u dětí a kdy s tím začít? Již od ranného věku učíme děti, jak správně...
více…

Pomoc rodičů dětem s přípravou do školy

Rodiče by měli, alespoň v na nižším stupni školy, pomáhat dětem se školní přípravou. Nejsou to jen domácí...
více…

Doučování dětí konzultujte s jejich učiteli

Má vaše dítě problémy  s nějakým předmětem ve škole? Neumí si samo poradit a vy tomu nerozumíte? Potřebuje...
více…

Partneři s podobným vzděláním si rozumí lépe

Záleží vám na tom, jaké vzdělání má partner? Většina lidí si vybírá partnera s podobným vzděláním, jak...
více…

Jak efektivně studovat?

1. Odpojte se od internetu. A začínáme hned jednou z nejtěžších věcí. Je to těžké v dnešní době...
více…

Jak správně řešit konflikt?

Některých chyb, kterých se lidé dopouštějí při řešení obyčejných věcí v životě jste si určitě vědomi i...
více…

Vzdělávání a self-improving

Větší firmy mají zpravidla pro své zaměstnance připravenou nabídku různých doplňujících vzdělávacích aktivit,...
více…