Bezpečnost při práci se sekačkou IV.

Klíčem k bezpečnosti při práci se sekačkou jste Vy! Před začátkem sezóny je dobré si udělat přehled rizik spojených se sekačkami a s jejich chodem.

Každým rokem dochází ke spoustě úrazů zaviněných sekačkami na trávu. Často se týkají i malých dětí, mohou být zcela absurdní a vést ke ztrátě prstů na rukou či na nohou nebo ke ztrátě zraku.

Otáčející se kus kovu pod podvozkem sekačky je efektivním nástrojem na sekání různých typů rostlinného porostu. Bohužel však také způsobuje asi 70% úrazů spojených se sekačkami. Člověk se může dostat do kontaktu s noži tak, že uklouzne a spadne pod podvozek, anebo když bude sahat do vyhazovací roury. Nože sekačky se otáčejí rychlostí 3000-3600 otáček na minutu, tj. 50-60 otáček za sekundu. Protože mají obě strany ostré, předmět, který s nimi přijde do kontaktu na pouhou sekundu, může být zasažen až 120x. Intenzita působení nožů se zde zhruba rovná půlkilogramové střele letící rychlostí 370 km/hod. Za těchto podmínek bývají kosti rozdrceny a do rány zanesena špína a tráva, takže je obtížné je chirurgicky zachránit.

Dalším častým původcem nehod jsou předměty odmrštěné sekačkou. Kameny, klacky a podobné předměty mají dostatečnou sílu, aby pronikly kůží nebo do oka a způsobily vážné zranění.  V posledních několika desetiletích provedli výrobci některé změny v designu, vylepšili ochranu a zavedli kontrolní spínač, čímž snížili nebezpečnost sekaček. Kontrolní spínač zastaví nože do 3 sekund, když se obsluha pustí držadla nebo se zvedne ze sedadla samojízdné sekačky. Někteří lidé však tyto prvky považují za zbytečné či obtěžující a obcházejí je pomocí drátu nebo lepicí pásky. Chrániče a deflektory snižují riziko popálení o horký povrch a odrážejí cizí předměty, např. kameny nebo klacky, které od sekačky odlétají. Proto byste je pod záminkou lepšího manévrování neměli nikdy odstraňovat! Mohou výrazně zmenšit rizika, proto musí zůstat na místě a funkční. Dočasné nepohodlí může předejít trvalému úrazu!

Mnoho rizik můžete zmírnit sami. Nejefektivnějším způsobem, jak předejít úrazu, je rozeznat přítomná nebezpečí a naučit se se sekačkou správně pracovat. Informace k tomu najdete v manuálu nebo u prodejce zahradní techniky.

Než začnete trávník sekat, měli byste:

 • pochopit správné používání a fungování sekačky
 • odstranit z plochy klacky, kameny aj. nepořádek
 • odehnat z plochy děti, dospělé i zvířata
 • mít pevné boty, nejlépe pracovní s kovovou špičkou (nikdy ne sandály, tenisky nebo bosé nohy)
 • mít přiléhavé kalhoty a tričko, abyste se nezamotali
 • správně dát na místo všechny ochranné prvky, chrániče a deflektory
 • zkontrolovat palivo (nedolévejte ho, když je motor horký!)

Při sekání byste měli:

 • mít ochranné brýle a chrániče sluchu
 • věnovat pozornost pouze obsluze sekačky
 • na nerovném terénu se pohybovat pomalu a opatrně
 • vyhazovací rouru nasměrovat mimo lidi, auta a budovy
 • kontrolovat cestu před sebou, jestli na ní neleží nepořádek
 • podívat se, než začnete couvat
 • nepracovat se sekačkou na svahu příkřejším než 15°
 • samojízdnou sekačku řídit po svahu nahoru a dolů
 • tlačenou sekačku řídit po svahu napříč
 • nikdy se nepokoušet změnit výšku sekání, když sekačka běží
 • nikdy nesekat mokrou trávu
 • nikdy sekačku netlačit do svahu ve spěchu (mohli byste pod ni uklouznout).

Při kupování nové nebo použité sekačky pamatujte také na bezpečnost a vyberte si takovou, která s sebou nese menší rizika. Ještě důležitější je uvědomovat si nebezpečí spojená s Vaší sekačkou, pamatovat na ně a používat sekačku správně a opatrně, abyste předešli nehodám. Klíčem k bezpečnosti při práci se sekačkou jste Vy sami.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnost při práci se sekačkou

Kinetická energie (síla) vytvořená sekačkou je srovnatelná s energií vzniklou při pádu 10 kg závaží z výšky 3...
více…

Bezpečnost při práci se samojízdnou sekačkou

Samojízdné sekačky nabízejí jednotlivcům i organizacím jednoduchý a pohodlný způsob, jak posekat trávu na svém...
více…

Typy sekaček s pohonem

Sekačky se používají na sečení trávy a udržování trávníků. Existují v celé řadě provedení, od...
více…

Bezpečnost při práci s tlačenou sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou často používané stroje při péči o trávník, musíte s nimi však zacházet s ohledem na...
více…

Jak navléct strunu do strunové sekačky (vyžínače)

Strunová sekačka (vyžínač) patří k zahradní technice a může ji pohánět benzín nebo elektřina. Je...
více…

Jak kupovat samojízdnou sekačku

Pokud potřebujete posekat půl akru trávníku nebo více, budete pravděpodobně uvažovat o koupi samojízdné sekačky...
více…

Jak provést servis sekačky

Sekačky na trávu mají řadu prvků a součástek, které se mohou dočasně porouchat a způsobit tak snížení výkonu...
více…

Jak sekat trávu tlačenou sekačkou

Tlačení sekačky většině lidí připadne jako jednoduchá věc. Avšak pouze v roce 2006 se v USA zranilo 100 tisíc...
více…

Nástroje na údržbu trávníku

Nástroje na údržbu trávníku zahrnují potřeby na jeho sekání, zastřihování okrajů nebo rozptylování herbicidů...
více…

Jak fungují sekačky na trávu

V první polovině 20. století existovaly především vřetenové ruční sekačky s nožovým válcem, které poháněla...
více…