Matka v pracovním poměru

Zaměstnavatel je ze zákona povinen umístit matku po skončení mateřské dovolené (28 týdnů při 1 dítěti) na její původní pracoviště a pracovní místo. Pokud to není možné proto, neboť tato práce se neprovádí nebo pracoviště bylo zrušeno, musí ji zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě.

Matka po skončení rodičovské dovolené (max. do 3 let věku dítěte) má nárok vrátit se do svého původního zaměstnání a zaměstnavatel je povinen ji přijmout na pracovní místo, které bylo dohodnuto v pracovní smlouvě.

Nařízení vlády stanoví ve svém nařízení seznam pracovišť a prací, které jsou zakázány a které jsou rizikové pro matky do konce devátého měsíce po porodu a pro kojící ženy. Zakázané jsou například práce s karcinogeny, s některými chemickými látkami, práce při výrobě a zpracování výbušnin, při dezinfekci a deratizaci, s plyny, nebo práce ve výškách, v dolech, při porážce zvířat na jatkách a pod. Práce spojené se specifickým rizikem jsou například práce spojené s výrobou některých léčiv a přípravků, práce s rtutí, oxidem uhelnatým, nebo vybranými chemickými látkami.

Pokud matka do devátého měsíce po porodu a kojící žena vykonává práci, která je pro ni zakázána, zaměstnavatel je povinen provést dočasnou úpravu pracovních podmínek. Pokud to není možné, po dohodě je přeřazena na práci jiného druhu.

Pokud matka do devátého měsíce po porodu a kojící žena dosahuje v práci, na kterou byla přeřazena bez svého zavinění nižšího výdělku jako při dosavadní práci, náleží jí vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (zákon o sociálním pojištění § 44 - § 47). Pokud ji nelze přeřadit na pracovní místo s denní prací nebo na jinou vhodnou práci, zaměstnavatel je povinen poskytnout jí pracovní volno s náhradou mzdy.

Matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky na kojení (Zákoník práce § 170). Přestávky na kojení se započítávají do pracovní doby ženy a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši jejího průměrného výdělku.

Žena trvale pečující o dítě mladší tři roky a osamělá žena trvale pečující o dítě mladší 15 let, může být zaměstnána na práci přesčas jen pokud s tím souhlasí.

V případě, že se pracující matka stará o své dítě, které onemocnělo, má nárok na dávku sociálního za zajištění - ošetřovné (zákon o sociálním pojištění § 39 - § 43). Ošetřovné se poskytuje maximálně 10 dní.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…

Jak si zvýšit plat?

Mnoho lidí chce dosáhnout zvýšení platu. Mnoho firem (zejména v minulosti) má platové tabulky, podle nichž se...
více…