Jak bezpečně používat elektrické nástroje

Elektrické nástroje nám usnadňují život. Pokud jste někdy čistili stromy sekerou a pak motorovou pilou, jistě oceníte ten rozdíl a úlevu.

Pro bezpečnou práci s elektrickými nástroji je potřeba pamatovat na dva hlavní faktory: na činnost nástroje a na jeho pohon.

Návod

  1. Než začnete, pamatujte na tyto základní body. Provádějte vhodnou údržbu nástrojů a vždy se nejprve přesvědčte, že jsou odpojené ze zásuvky, než začnete s údržbou a úpravami. Nože a čepele musí být stále ostré. Pro každou práci zvolte správný nástroj. Nástroj zkontrolujte včetně přívodního kabelu nebo hadice kompresoru. Nepoužívejte ho, pokud je poškozený, a označte ho tabulkou „nepoužívat“, byste varovali sebe i ostatní. Při práci s nástrojem se vždy řiďte návodem výrobce, který si musíte samozřejmě nejprve důkladně přečíst.
  2. Chraňte své oči, plíce i končetiny. Všichni, kdo jsou vystavení nebezpečí padajících či odletujících předmětů nebo vdechování výparů či prachu, musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Na rozdíl od mnohých domácích kutilů, profesionální pracovníci se dřevem při práci s pilou či soustruhem vždy používají ochranné brýle. Stačí málo a cizí předmět v oku způsobí vážné podráždění. Také je lepší říznout se do rukavice než do ruky. Pokud pracujete v prostředí, kde jsou výpary nebo prach, používejte vhodnou obličejovou masku. Při práci s elektrickými nástroji nikdy nenoste volné oblečení, šperky nebo šňůry, které může nástroj v chodu snadno zachytit.
  3. Než začnete pracovat, nástroj si vyzkoušejte. Vždy, když zapnete nástroj, jako je elektrická vrtačka, pila nebo elektrický klíč, vytváří se tím kroutivá síla. Podívejte se, jak síla nástroje ovlivňuje pohybování s ním, než ho použijete na šrouby nebo na řezání. Než začnete pracovat, musíte pevně stát a nástroj dobře držet. Když skončíte práci s nástrojem, odpojte ho. Nikdy nástroje nepřenášejte za kabel či hadici.
  4. Pokud používáte nástroje, které vytvářejí jiskry, musíte si být jisti, že Vaše pracoviště je dobře větrané a nevyskytují se zde žádné zápalné plyny. Benzínové nástroje používejte pouze na dobře větraných místech. Než začnete do takového nástroje doplňovat benzín, ověřte si, že je vypnutý a vychladlý, abyste předešli náhodnému vznícení výparů z nádrže. Pracoviště udržujete čisté a suché, abyste nezakopli nebo neuklouzli.
  5. Elektrické nástroje představují svá vlastní rizika, z nichž největším je elektřina, která si chce vždy najít cestičku k zemi. Tou byste mohli být i Vy. Běžné elektrický proud v domácnosti může způsobit zásah a šok, srdeční selhání nebo popáleniny. Pokud pracujete na žebříku, zásah proudem může způsobit, že z něj spadnete a způsobíte si smrtelné zranění. Elektrické nástroje vždy musí mít odpovídající uzemněný kabel. Nikdy nepoužívejte nevhodnou venkovní zásuvku. Všechny kabely i prodlužovací kabely musí být v perfektním stavu, a pokud objevíte opotřebení, kabel vyhoďte. Když budete pracovat venku, používejte pouze zásuvky, které jsou chráněné proti vlivům počasí a které mají jistič, co v případě hrozícího zkratu vypne proud. Při práci noste pracovní rukavice a boty, které budou představovat další vrstvu izolace. Nepoužívejte elektrické nástroje na mokré keře a trávu. Když skončíte práci s nástroji, uložte je na suchém čistém místě.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnostní tipy při práci se sněhovou frézou

Sněhové frézy slouží k snadnému odstraňování sněhu z chodníků a příjezdových cest. Jako u jiných strojů s...
více…

Bezpečnost a údržba sněhové frézy

Sněhové frézy jsou svým způsobem ekvivalentem sekaček na trávu v tom, že fungují jako oboustranné meče. Obojí...
více…

Jak sekat trávník

Trávu sekejte pouze tehdy, je-li suchá. Mokrou trávu správně neposečete a ucpává sekačku. Mějte na sobě...
více…

Technický pokrok při sečení

Moderní rotační sekačky zaznamenaly pokrok oproti těm předcházejícím především v oblasti...
více…

Údržba sekačky a bezpečnost při práci

Většina úrazů spojených se sekačkami na trávu je způsobena odlétajícími kameny nebo předměty, které člověka...
více…

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou Používejte sekačku, která má kontrolní spínač, co sekačku...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou IV.

Klíčem k bezpečnosti při práci se sekačkou jste Vy! Před začátkem sezóny je dobré si udělat přehled rizik...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou III

Každý rok přijde mnoho dětí k vážnému úrazu zaviněnému sekačkou. Sekačky jsou nebezpečné, většině úrazů...
více…

Tipy odborníků na bezpečnost při práci se sekačkou

Každý rok přijdou statisíce tisíce lidí po celém světě k úrazům souvisejícím se sekačkami na...
více…

Bezpečnost při práci se sekačkou II.

Sekačky na trávu jsou užitečné stroje, mohou však být velmi nebezpečné. Každý rok se jimi zraní mnoho lidí....
více…