Jak připojit na křovinořez strunovou žací hlavu

Křovinořez je určen na odstraňování hustého porostu ze zarostlých ploch, nehodí se však, když např. potřebujete zkrátit trávu kolem záhonů.

Křovinořezy můžete obvykle používat i se strunovou žací hlavou. Jejich výměnu můžete provést snadno pomocí několika kroků a zabere Vám jen asi 10 minut.

Co budete potřebovat

  1. tyčku na zablokování hlavy
  2. nástrčkový klíč odpovídající velikosti
  3. šroubovák
  4. deflektor na trávu
  5. strunovou žací hlavu

Návod

  1. Položte křovinořez na rovnou pracovní lavici. Srovnejte otvor v těsnění objímky, které je umístěno přímo za noži, s otvorem v převodové hlavě. Oběma otvory provlečte tyčku na zablokování hlavy. Nasaďte nástrčkový klíč na matici připevňující nože k převodové hlavě a otáčením po směru hodinových ručiček matici sundejte.
  2. Sundejte matici, těsnění, nože a těsnění objímky. Vyjměte tři šrouby připevňující chránič křovinořezu k převodové hlavě. Chránič sundejte.
  3. Nainstalujte deflektor na trávu. Nasuňte kovovou konzolu na hřídel za převodovou hlavou. Pod konzolu umístěte deflektor na trávu. Zasuňte štítek na konzole do otvoru v deflektoru. Přiložený šroub vložte do otvoru v konzole a otvoru v deflektoru a přitáhněte ho.
  4. Nasaďte těsnění objímky na převodovou hlavu, kterou jste sundali v kroku 2. Provlečte tyčku na zablokování hlavy otvory v těsnění objímky i v převodové hlavě. Otáčejte strunovou žací hlavou proti směru hodinových ručiček, dokud nebude na těsnění objímky pevně držet.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Různé druhy křovinořezů

Křovinořez bývá stroj, za kterým jdete, podobně jako sekačka na trávu. Můžete s ním však vyčistit plochu nejen...
více…

Osobní ochranné pomůcky

Pro dosažení maximální bezpečnosti musíte mít při práci s křovinořezem speciální oblečení a ochranné...
více…

Osobní bezpečnost při práci s křovinořezem

Při práci s křovinořezem vždy používejte chránič obličeje z plexiskla, ochranné brýle a ochranu...
více…

Než začnete s křovinořezem pracovat

Předtím, než začnete s křovinořezem pracovat, je důležité si připravit prostředí, a také budete muset doplnit...
více…

Nástroje na likvidaci křovin

Neudržovanou venkovní plochu rychle pokryje husté křoví a její vyčištění pak vyžaduje značnou...
více…

Jak změnit strunovou sekačku v křovinořez

Strunové sekačky dobře fungují na sekání trávy, avšak na větší rostliny, keře a menší větve je potřeba...
více…

Jak změnit strunovou sekačku na křovinořez

Křovinořezy a strunové sekačky jsou velmi podobné. Používají stejný motor a příslušenství s výjimkou žacího...
více…

Jak vybrat velikost křovinořezu

Křovinořez přijde vhod především tehdy, když potřebujete prořezat nebo zlikvidovat hustý nežádoucí porost...
více…

Jak vybrat správný pilový křovinořez

Pilový křovinořez se používá na likvidaci lesního porostu, křoví a podrostu. Kvůli lepšímu manévrování v...
více…

Jak vybrat správný křovinořez

Křovinořez slouží k sekání trávy, malých keřů a podrostu. Je robustnější a silnější než strunová sekačka...
více…