Jak změnit strunovou sekačku v křovinořez

Strunové sekačky dobře fungují na sekání trávy, avšak na větší rostliny, keře a menší větve je potřeba křovinořez vybavený noži.

Na většinu strunových sekaček můžete používat různé žací hlavy, takže ji můžete během pár minut proměnit na křovinořez, který použijete na těžší práci.

Co budete potřebovat

 • ochranné brýle

Návod

 1. Otáčejte velkým knoflíkem na tyči sekačky proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili spojku.
 2. Stáhněte horní kryt z žací hlavy. Zatlačte knoflík na žací hlavě křovinořezu a zasuňte horní část tyče do spodní části žací hlavy.
 3. Otáčejte hlavou křovinořezu, aby knoflík zapadl do otvoru v tyči. Pak přitáhněte knoflík spojky na žací hlavě otáčením po směru hodinových ručiček.
 4. Nasaďte si ochranné brýle.
 5. Položte sekačku na holý rovný povrch. Zmáčkněte 10x sytič, aby se palivo dostalo do karburátoru. Nastavte sytič na „full“ (plný). Zmáčkněte spoušť klapky a tahejte za startovací šňůru, dokud motor nenastartuje a zase nezhasne.
 6. Posuňte páčku sytiče do pozice „half“ (poloviční). Tahejte za startovací šňůru, dokud motor nenastartuje.
 7. Křovinořez zvedněte a držte ho na pravé straně těla, levou ruku mějte na předním držadle a pravou ruku na zadním držadle. Pohybujte žací hlavou s noži doprava a doleva a sekejte větší rostliny nebo keře.
 8. Křovinořez vypnete zmáčknutím spínače „stop“.

Tipy a upozornění

 • Nože rotují proti směru hodinových ručiček a odhazují usekané rostliny doleva. Když budete křovinořez držet na pravé straně těla, předejdete tomu, aby do Vás odlétající materiál narážel.
 • Nedovolte do Vaší blízkosti přístup jiným lidem nebo zvířatům, když budete sekat husté křoví. Kusy kůry a dřeva při sekání odlétají a mohou Vás zranit podobně jako zásah projektilu. 
 • Když nože narazí na pevný předmět, křovinořez Vás odhodí dozadu a odskočí doprava. Nedotýkejte se proto žací hlavou kamenů, cihel, budov ani jiných předmětů. Odmrštěný předmět může zasáhnout Vás nebo okolostojící osoby a způsobit vážné zranění.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Různé druhy křovinořezů

Křovinořez bývá stroj, za kterým jdete, podobně jako sekačka na trávu. Můžete s ním však vyčistit plochu nejen...
více…

Osobní ochranné pomůcky

Pro dosažení maximální bezpečnosti musíte mít při práci s křovinořezem speciální oblečení a ochranné...
více…

Osobní bezpečnost při práci s křovinořezem

Při práci s křovinořezem vždy používejte chránič obličeje z plexiskla, ochranné brýle a ochranu...
více…

Než začnete s křovinořezem pracovat

Předtím, než začnete s křovinořezem pracovat, je důležité si připravit prostředí, a také budete muset doplnit...
více…

Nástroje na likvidaci křovin

Neudržovanou venkovní plochu rychle pokryje husté křoví a její vyčištění pak vyžaduje značnou...
více…

Jak změnit strunovou sekačku na křovinořez

Křovinořezy a strunové sekačky jsou velmi podobné. Používají stejný motor a příslušenství s výjimkou žacího...
více…

Jak vybrat velikost křovinořezu

Křovinořez přijde vhod především tehdy, když potřebujete prořezat nebo zlikvidovat hustý nežádoucí porost...
více…

Jak vybrat správný pilový křovinořez

Pilový křovinořez se používá na likvidaci lesního porostu, křoví a podrostu. Kvůli lepšímu manévrování v...
více…

Jak vybrat správný křovinořez

Křovinořez slouží k sekání trávy, malých keřů a podrostu. Je robustnější a silnější než strunová sekačka...
více…

Jak sekat křovinořezem zarostlé plochy

Pokud máte plochu s přerostlou trávou a křovím, jen máloco ji vyčistí tak dobře jako křovinořez. Křovinořezy...
více…