Než začnete s křovinořezem pracovat

Předtím, než začnete s křovinořezem pracovat, je důležité si připravit prostředí, a také budete muset doplnit palivo.

Příprava pracovního prostředí

Před začátkem práce s křovinořezem je potřeba zkontrolovat, jestli je pracovní prostor bezpečný. Přečtěte si manuál a řiďte se v něm uvedenými bezpečnostními pravidly.

Příprava stroje a pracovního prostředí

 • Křovinořezy produkují toxické výfukové plyny, když začne motor běžet, a ty mohou být bez barvy a bez zápachu. Proto nikdy nestartujte stroj s motorem v uzavřeném nebo špatně větraném prostoru. Zajistěte vždy odpovídající větrání.
 • Zkontrolujte zem tam, kde budete pracovat. Nezapomínejte, že na vlhkém povrchu hrozí uklouznutí a na nerovném zakopnutí. Zkontrolujte možné překážky, abyste pak nezakopli o pařez nebo o kořeny.
 • Pokud bude někdo poblíž, obzvlášť děti, dohlédněte, aby byly v bezpečné vzdálenosti. Nikdo nesmí být v dosahu 15 metrů, jinak by ho mohl zranit odmrštěný předmět. Stejnou vzdálenost udržujte také od vozidel a oken, abyste předešli poškození majetku.

Zkontrolujte, jestli je křovinořez v dobrém funkčním stavu. Přečtěte si odpovídající kapitolu v manuálu:

 • kombinace žacího mechanismu, jeho krytu, držadla a postroje musí být povolená a všechny součásti správně instalované,
 • hlavní spínač musí jít snadno vypnout do pozice „stop“ nebo „0“,
 • spoušť klapky motoru a její blokování (pokud ho křovinořez má) musí jít snadno posunovat a spoušť se musí automaticky vracet do pozice na volnoběh.
 • Zkontrolujte, jestli koncovka zapalovací svíčky pevně drží. Pokud je uvolněná, mohou se objevit jiskry, které by mohly zapálit směs paliva a vzduchu,        čímž přestavují nebezpečí vzniku ohně.
 • Žací hlava nebo žací mechanismus musí být připojen správně a bezpečně a být ve výborném stavu.
 • Prohlédněte ochranné prvky (kryt žacího mechanismu, opěrný talíř), jestli nejsou poškozené nebo opotřebené. Vadné části vyměňte. Nikdy nepoužívejte      křovinořez, když má poškozený kryt nebo opotřebený opěrný talíř (pokud už na něm nejsou dobře viditelná písmena a šipka).
 • Nikdy se nepokoušejte upravit ovládací nebo bezpečnostní prvky.
 • Kvůli bezpečnému zacházení s křovinořezem udržujte držadla suchá a čistá, nesmí na nich být olej nebo smůla.
 • Upravte postroj a držadla, aby odpovídala Vaší výšce.

Ve vlastním zájmu byste se měli řídit následujícími bezpečnostními pravidly, s ohledem na místo, kde pracujete:

Vždy pracujte alespoň 3 metry od místa, kde doplňujete palivo.
Zkontrolujte pracovní plochu, jestli na ní nejsou nějaké překážky, např. větve, a podívejte se na její stav. Vždy mějte pro případ nebezpečí připravenou únikovou cestu. Povrch, který je kluzký, nerovný nebo pokrytý ledem, je nebezpečný, a neměli byste na něm pracovat.
Také zkontrolujte, že nikdo není poblíž. Přesto byste však nikdy neměli pracovat zcela sami a vždy měli mít poblíž někoho, kdo by v případě nebezpečí pomohl.

Palivo a olej, směs paliva

Křovinořez vyžaduje ke svému fungování směs benzínu a motorového oleje. Jejich kvalita je mimořádně důležitá pro chod a životnost motoru. 
Nesprávné palivo nebo poměr směsi, který neodpovídá specifikacím, může vážně poškodit motor (způsobit zadření pístu, nadměrné opotřebení).

Příklady poměrů:

při poměru 1:50 budete potřebovat 5 l benzínu a 0,1 l (1 dcl) motorového oleje do dvoutaktů
při poměru 1:25 budete potřebovat 5 l benzínu  a 0,2 l (2 dcl) oleje

Benzín

Vždy používejte vysoce kvalitní benzín s minimálním oktanovým číslem 90 RON, nejlépe bezolovnatý.
Pozor: nezapomínejte, že stroje vybavené katalyzátorem musí používat bezolovnatý benzín, protože jinak by byla efektivnost katalyzátoru podstatně narušena nebo by se mohl poškodit.

Motorový olej

Používejte vždy kvalitní motorový olej do dvoutaktů.
Pozor: při použití nekvalitního motorového oleje může dojít k poškození motoru, těsnění, palivové nádrže nebo potrubí.
Když budete míchat palivo, nejprve nalijte do vhodného kanystru motorový olej a pak benzín. Než nalijete směs do nádrže, nejprve ji třesením kanystrem důkladně promíchejte. Při otvírání kanystru dávejte pozor, protože uvnitř mohl vzniknout tlak.

Doplňování paliva

Při doplňování paliva do křovinořezu musíte pamatovat na tato bezpečností pravidla: 

 • Benzín je vysoce hořlavý. Zajistěte dostatečnou vzdálenost od otevřeného ohně. Dávejte pozor, abyste palivo nerozlili. Nekuřte. Palivo doplňujte nejméně 3 metry od místa, kde budete křovinořez startovat a kde pracovat.
 • Před doplňováním paliva vždy zcela vypněte motor. Nechejte ho vychladnout, jinak by mohlo palivo přetéct a dojít k jeho vznícení.
 • Nádrž otvírejte opatrně, aby z ní mohl pomalu uniknout tlak a aby palivo nevystříklo ven.
 • Palivo vždy doplňujte na dobře větraném místě.
 • Dávejte pozor, abyste palivo nevylili na zem nebo na své oblečení. Pokud k tomu dojde, odneste křovinořez jinam a vezměte si jiné oblečení.
 • Postavte křovinořez na rovné místo. Na doplňování paliva si vždy vyberte co nejrovnější a nejčistší místo. Položte křovinořez tak, aby byl otvor nádrže směrem nahoru a k Vám.
 • Čistým hadrem očistěte okolí otvoru nádrže.
 • Zvedněte klapku uzávěru nádrže, otáčejte uzávěrem proti směru hodinových ručiček a uzávěr sundejte.
 • Pomalu a opatrně naplňte nádrž palivem a dávejte pozor, abyste ho nerozlili. Průhledná nádrž Vám umožňuje sledovat pohledem hladinu a zajistit, že palivo nepřelijete.
 • Nasaďte na otvor nádrže uzávěr, otáčejte jím a pak ho zajistěte klapkou. Ta slouží k zmenšování nebezpečí, že vibrace stroje uvolní nedostatečně utažený uzávěr a způsobí rozlití paliva. Podívejte se, jestli palivo nikde neuniká, a pokud uniká, stroj nestartujte, protože hrozí vznik požáru a smrtelné nebezpečí. 
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Různé druhy křovinořezů

Křovinořez bývá stroj, za kterým jdete, podobně jako sekačka na trávu. Můžete s ním však vyčistit plochu nejen...
více…

Osobní ochranné pomůcky

Pro dosažení maximální bezpečnosti musíte mít při práci s křovinořezem speciální oblečení a ochranné...
více…

Osobní bezpečnost při práci s křovinořezem

Při práci s křovinořezem vždy používejte chránič obličeje z plexiskla, ochranné brýle a ochranu...
více…

Nástroje na likvidaci křovin

Neudržovanou venkovní plochu rychle pokryje husté křoví a její vyčištění pak vyžaduje značnou...
více…

Jak změnit strunovou sekačku v křovinořez

Strunové sekačky dobře fungují na sekání trávy, avšak na větší rostliny, keře a menší větve je potřeba...
více…

Jak změnit strunovou sekačku na křovinořez

Křovinořezy a strunové sekačky jsou velmi podobné. Používají stejný motor a příslušenství s výjimkou žacího...
více…

Jak vybrat velikost křovinořezu

Křovinořez přijde vhod především tehdy, když potřebujete prořezat nebo zlikvidovat hustý nežádoucí porost...
více…

Jak vybrat správný pilový křovinořez

Pilový křovinořez se používá na likvidaci lesního porostu, křoví a podrostu. Kvůli lepšímu manévrování v...
více…

Jak vybrat správný křovinořez

Křovinořez slouží k sekání trávy, malých keřů a podrostu. Je robustnější a silnější než strunová sekačka...
více…

Jak sekat křovinořezem zarostlé plochy

Pokud máte plochu s přerostlou trávou a křovím, jen máloco ji vyčistí tak dobře jako křovinořez. Křovinořezy...
více…