Jak na šikmé střechy? Rozdělení a materiály

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou klasická - z masivního dřeva. Dřevo je základním materiálem a neodmyslitelným prvkem šikmé střechy už po staletí, vývoj však přinesl i nové materiály a konstrukční systémy, které jsou pro mnohé střechy vhodnější - zjednodušují a zkracují výstavbu, umožňují použít nové tvary střech nebo rozšiřují možnosti využití podkroví.

Lepené dřevěné lamelové nosníky představují jinou formu dřevěné nosné střešní konstrukce. Častěji se využívají u halových objektů větších rozměrů, ale uplatnění si najdou i při výstavbě rodinných a bytových domů. Průřez těchto nosníků je variabilní, stejně jako tvar, a na rozdíl od dřevěného masivu i délka.

 

Přednosti lepených dřevěných lamelových nosníků:

 • malá hmotnost a zároveň velká únosnost,
 • možnost vytvořit libovolný tvar nosného skeletu,
 • schopnost překlenout velké rozpětí a tak vytvořit pod střechou volné prostory,
 • tvarová stálost,
 • estetické kvality pohledu

 

Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami nebo z přihradových vazníků se používají na výrobu nosníků pro halové objekty (podobně jako lepené dřevěné lamelové nosníky), pro svou variabilitu se však uplatní i při výstavbě rodinných domů.

Představují rychlou a bezpečnou montáž nosné konstrukce - na stavbu se přivezou hotové nosníky, které se na staveništi pouze uloží na objekt, zaměří se a může se začít s pokrýváním.

Lze je použít na velké rozpony - více než 30 m, což dovoluje realizovat i nejnáročnější představy architektů a projektantů. Velká variabilita umožňuje vyrobit nástavbu nebo střechu libovolného tvaru na jakýkoliv objekt (samozřejmě při dodržení základních konstrukčních principů) a využít otevřený prostor pro volné dispoziční řešení. Jsou vhodné pro různé typy střech - sedlové, valbové, obloukové a také ploché.

Tyto konstrukce se řadí mezi lehké, což bývá často velkou výhodou.

Nevýhodou je vnitřní konstrukce jednotlivých dílů, které znemožňuje využít prostor mezi nosníky.

 

Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami se uplatní například u obloukové střechy.

Lehký ocelový konstrukční systém představuje nosnou konstrukci střechy, jejímž základem jsou pozinkovaný plech a pozinkované tyče, které se svařují do potřebného tvaru.

 • Výhodný je pro střešní nástavby a povalované vstavby.
 • Umožňuje snadnou a rychlou montáž.
 • Má nízkou hmotnost, takže hlavně při nadstavbách zbytečně nezatěžuje stávající konstrukci.


Délka nosníků je omezena z hlediska únosnosti na 10 až 12 m.

Nosníky však lze spojovat jako systém s plechovými spojovacími a doplňkovými profily, což usnadňuje komplexní řešení náročnějších projektů.

Představuje cenově přijatelnější nosnou konstrukci střechy.

 

Masivní střešní konstrukce (z pórobetónových nebo betonových prvků) se vyrábějí na míru podle konkrétního projektu. Nosnost konstrukce střechy zajišťují vyztužené panely, které se ukládají na štítové a vnitřní nosné stěny.

 • Celá skladba masivní střechy je jednoduchá a nevyžaduje použití žádných speciálních materiálů a fólií. Eliminují se tím možné poruchy střešního pláště během realizace, tak i v průběhu životnosti.
 • Tyto takzvané těžké střechy mají oproti běžně realizovaným střešním pláštům vyšší tepelnou setrvačnost - díky schopnosti akumulovat velké množství tepla déle odolávají působení vysokých nebo nízkých teplot.
 • Pokud se konstrukce doplní o 10 až 20 cm izolace z polystyrenu, vznikne celoročně účinná vysoká tepelná ochrana.
 • Na interiérové straně není nutná parozábrana, protože její funkci přebírá kompaktní vrstva materiálu (například pórobetonu), který přirozeně reguluje vlhkost vzduchu v interiéru.
 • Nevýhodou je zatím pouze mírně vyšší cena, která převyšuje náklady na tradiční střechu.

 

 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střešní krytina - druhy, vlastnosti, cena

Co vše je třeba zvážit před nákupem střešní krytiny? Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, je třeba...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Oprava střešní krytiny na chalupě

Poruchy střešních konstrukcí se obvykle vyskytují v lokálním rozsahu. Pokud se však včas neodstraní, umožní...
více…

Plechová střešní krytina opět v kurzu

Jedním z nejpodstatnějších hledisek při výběru krytiny je vstupní materiál, ze kterého se jednotlivé střešní...
více…

Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v...
více…