Stavba svépomocí

Pokud se vám podařilo úspěšně zdolat vyřízení stavebního povolení, váš pozemek je připraven a dokonce máte i člověka, kterého jste pověřili stavebním dozorem, můžete přejít k samotné realizaci výstavby.

Stavba domu svépomocí

Pokud jste zruční, máte za sebou dostatečnou stavební praxi nebo jste stavební odborník, můžete se rozhodnout pro realizaci stavby svépomocí. Takový postup je vhodný pro stavebníka, který si umí sám poradit s množstvím stavebních prací a navíc může počítat i s odbornou pomocí členů rodiny či známých. Výhodou svépomocné výstavby je úspora finančních nákladů za realizované stavební práce, naproti tomu velkou nevýhodou jsou vyšší ceny stavebních materiálů, které jste v tomto případě nuceni nakupovat s DPH a bez slev.

Takový způsob zatěžuje stavebníka i z časového hlediska, protože materiály, odborníky na určité specializované práce a také pomocníky si musí zajišťovat sám. Proto byste před rozhodnutím o svépomocné stavbě měli skutečně dobře zvážit, kam skutečně sahají vaše dovednosti a zkušenosti.

Výstavba s postupným zabezpečováním jednotlivých dodavatelů

Je obdobou výstavby svépomocí, při níž stavebník mnohé práce realizuje sám, ale na vybrané specializované práce si objednává stavební firmy, které se té které odborné činnosti věnují. Právě tento způsob je u nás stále nejrozšířenější, protože je jím možné ušetřit určitou část nákladů vynaložených za práci. Velkou nevýhodou takové realizace je však problém, který způsobují případné vzniklé nedostatky. Na základě zapojení firem formou subdodávek, je totiž někdy velmi složité jednoznačně určit firmu nebo osobu, která je odpovědná za vzniklou škodu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…

Rodinné domy a jejich budoucnost

To co se očekávalo od rodinného domu v minulosti, platí i dnes. Má být útočištěm pro rodinu, poskytnout soukromí,...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…