Stavba svépomocí

Pokud se vám podařilo úspěšně zdolat vyřízení stavebního povolení, váš pozemek je připraven a dokonce máte i člověka, kterého jste pověřili stavebním dozorem, můžete přejít k samotné realizaci výstavby.

Stavba domu svépomocí

Pokud jste zruční, máte za sebou dostatečnou stavební praxi nebo jste stavební odborník, můžete se rozhodnout pro realizaci stavby svépomocí. Takový postup je vhodný pro stavebníka, který si umí sám poradit s množstvím stavebních prací a navíc může počítat i s odbornou pomocí členů rodiny či známých. Výhodou svépomocné výstavby je úspora finančních nákladů za realizované stavební práce, naproti tomu velkou nevýhodou jsou vyšší ceny stavebních materiálů, které jste v tomto případě nuceni nakupovat s DPH a bez slev.

Takový způsob zatěžuje stavebníka i z časového hlediska, protože materiály, odborníky na určité specializované práce a také pomocníky si musí zajišťovat sám. Proto byste před rozhodnutím o svépomocné stavbě měli skutečně dobře zvážit, kam skutečně sahají vaše dovednosti a zkušenosti.

Výstavba s postupným zabezpečováním jednotlivých dodavatelů

Je obdobou výstavby svépomocí, při níž stavebník mnohé práce realizuje sám, ale na vybrané specializované práce si objednává stavební firmy, které se té které odborné činnosti věnují. Právě tento způsob je u nás stále nejrozšířenější, protože je jím možné ušetřit určitou část nákladů vynaložených za práci. Velkou nevýhodou takové realizace je však problém, který způsobují případné vzniklé nedostatky. Na základě zapojení firem formou subdodávek, je totiž někdy velmi složité jednoznačně určit firmu nebo osobu, která je odpovědná za vzniklou škodu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…