Tipy pro bezpečné zacházení s ručním nářadím

Každý někdy používá ruční nářadí, ať už v práci nebo doma. Pokud je však nepoužíváte správně, může dojít ke zranění.

Existují přitom způsoby, jak zmenšit toto nebezpečí, a jedním z nich je používat na každou práci správný nástroj.

Poznejte nástroje

Základem je vědět, na co je který nástroj určen. Použití nástroje na něco, nač není určen, často vede ke zranění. Například pokud byste použili plochý šroubovák na vyšroubování šroubu s křížovou hlavou, šroubovák by snadno uklouznul a přitom Vám způsobil zranění.

Poškozené nástroje

Ruční nástroje se mohou poškodit i při běžném používání, proto byste je měli pravidelně prohlížet, abyste se ujistili, že jsou v pořádku. Například u křížového šroubováku (v závislosti na jeho kvalitě) se jeho špička v průběhu času opotřebuje nebo ulomí. Totéž platí také u ostatních nástrojů, např. kotouče u kotoučové pily vyžadují pravidelné broušení nebo výměnu. Jiné ruční nástroje vyžadují při pravidelném používání výměnu součástí.

Kontrola ostří

Než začnete používat ostré nástroje, jako je pila nebo řezný kotouč, je zásadní si ověřit, že jsou ostré a nejsou prasklé. To můžete provést pohledem nebo škrábáním o materiál, nezkoušejte však ostří prsty. Pokud ostří potřebuje nabrousit a Vy přesně nevíte, jak na to, je nejlepší nechat ho nabrousit profesionálem.

Správné přenášení nástrojů

Nástroje byste vždy měli přenášet správným způsobem. Ostré nástroje si nikdy nedávejte do kapsy. Ostrá strana nástroje by při přenášení měla být vždy obrácená směrem od těla.

Ochranné pomůcky

Při práci s ručním nářadím byste měli vždy používat ochranné pomůcky. K nim patří pracovní rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. Pokud jste na pochybách, je vždy lepší ochranné pomůcky použít.

Čištění nástrojů

Ruční nástroje čistěte před i po každém použití. Znečištěné nástroje nefungují správně a snadno uklouznou. U nástrojů s čepelí je vhodné na ni po každém použití nanést tenkou vrstvu oleje, aby nerezivěla. Rovněž je důležité správné uskladnění nástrojů. Můžete je buď dát do bedny s nářadím, anebo zavěsit v garáži, důležité je, aby nepřekážely a nemohlo dojít k jejich poškození ani ke zranění.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Bezpečnost v dílně

Když pracujete nebo jste jen na návštěvě v jakékoli dílně, bezpečnost je vždy prvořadá.  Nástroje, vybavení a...
více…

Bezpečnost při práci s ručním nářadím

S ručními nástroji, ať už jsou elektrické nebo nejsou, musíte zacházet obezřetně, abyste předešli nehodám a...
více…

Bezpečné používání základního ručního nářadí

Automechanici používají při práci celou řadu ručních nástrojů a nářadí. Hlavními příčinami zranění při...
více…

Jak kupovat sněhovou frézu II.

Na kvalitní odstraňování sněhu nepotřebujete tu nejsilnější nebo nejširší sněhovou frézu. Na menší...
více…

Bezpečnostní tipy při práci se sněhovou frézou

Sněhové frézy slouží k snadnému odstraňování sněhu z chodníků a příjezdových cest. Jako u jiných strojů s...
více…

Bezpečnost a údržba sněhové frézy

Sněhové frézy jsou svým způsobem ekvivalentem sekaček na trávu v tom, že fungují jako oboustranné meče. Obojí...
více…

Jak sekat trávník

Trávu sekejte pouze tehdy, je-li suchá. Mokrou trávu správně neposečete a ucpává sekačku. Mějte na sobě...
více…

Technický pokrok při sečení

Moderní rotační sekačky zaznamenaly pokrok oproti těm předcházejícím především v oblasti...
více…

Údržba sekačky a bezpečnost při práci

Většina úrazů spojených se sekačkami na trávu je způsobena odlétajícími kameny nebo předměty, které člověka...
více…

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou

Tipy na bezpečnou práci se sekačkou Používejte sekačku, která má kontrolní spínač, co sekačku...
více…