Výběr a instalace žacího mechanismu

Než budete moct, je potřeba na křovinořez připevnit správný žací mechanismus. Zde se dozvíte, který žací mechanismus použít na který úkol a jak ho správně upevnit.

Výběr žacího mechanismu

Výběr správného žacího mechanismu má zásadní význam pro dosažení nejlepších výsledků, a to ať už chcete zarovnat trávník nebo odstranit vysokou trávu a plevel. I když Vám cestu blokují dřevnaté keře nebo těžko proniknutelné houští, pro každý typ práce najdete správný žací mechanismus.

Tráva kolem překážek – strunová hlava
Lehká vegetace – strunová hlava nebo lehké termoplastové nože
Hustá vegetace – termoplastové nebo ocelové žací nože
Křoví a rákosí – ocelové trojzubé nebo čtyřzubé nože, pilové nože či kotouč
Křoví a tenké stromky – pilové kotouče různých typů

Připevnění žacího mechanismu

Vyberte žací mechanismus, který budete připevňovat. Zároveň k němu nainstalujte také odpovídající ochranný kryt. Podívejte se do manuálu na správný kryt a na jeho instalaci.

1.    Kovové nože

 • Nainstalujte nejprve odpovídající ochranný kryt. Držte křovinořez upevňovacím mechanismem nahoru.
 • Do otvoru v převodovce zasuňte blokovací tyčku. Otáčejte hřídelí, dokud tyčka nezapadne a nezablokuje hřídel na místě.
 • Položte nože na přítlačnou desku. Průměr obruby na ní musí odpovídat průměru otvoru v nožích a okraj vystupovat do otvoru v nožích. 
 • Nasaďte na hřídel nejprve těsnění a pak opěrný talíř.
 • Přitáhněte pevně kombinovaným klíčem samosvornou matici proti směru hodinových ručiček. Nepoužívejte matice, které nejsou samosvorné nebo jsou opotřebované.
 • Nakonec vyjměte blokovací tyčku.

2.    Strunová žací hlava

 • Nainstalujte nejprve odpovídající ochranný kryt. Držte křovinořez upevňovacím mechanismem nahoru.
 • Do otvoru v převodovce zasuňte blokovací tyčku. Otáčejte hřídelí, dokud tyčka nezapadne a nezablokuje hřídel na místě.
 • Otáčejte žací hlavou proti směru hodinových ručiček, dokud se na hřídeli nezastaví.
 • Při znehybněné hřídeli přitáhněte žací hlavu.
 • Nakonec vyjměte blokovací tyčku.

Navinutí žací hlavy

Vyberte žací hlavu, do které potřebujete doplnit strunu. Zároveň k ní nainstalujte také správný ochranný kryt. Podívejte se do manuálu na správný kryt a na jeho instalaci. Všeobecně platí, že na obou stranách musí mít struna stejnou délku. Když pak budete s žací hlavou poprvé sekat, nůž na krytu strunu zkrátí na správnou délku.

 

1.       Strunová žací hlava mívá prostor na uchovávání struny, kterou však musíte navíjet ručně. Strunu můžete doplňovat pouze tehdy, když je motor vypnutý. Nejprve uvolněte šrouby na žací hlavě a rukama vytáhněte strunu na obou stranách.

 • Otáčením po směru hodinových ručiček uvolněte šroub na žací hlavě a vyjměte cívku.
 • Vezměte dva kusy struny o maximální délce 8, 6 nebo 5 m (podívejte se do manuálu na maximální délku struny). Zastrčte konec struny do jednoho z oček v cívce a podle šipek strunu namotejte. Strunu musíte navinout rovnoměrně a pevně. Konec struny provlečte otvorem v cívce.
 • Stejným postupem naviňte také druhou komoru. Konec druhé struny vložte do opačné strany cívky.
 • Držte cívku nad žací hlavou. Provlečte oba konce struny otvory v žací hlavě a pak je vytáhněte otvory v cívce. Vytáhněte konce ven a vložte cívku do žací hlavy.
 • Vložte zpátky šroub a přitáhněte ho proti směru hodinových ručiček.
 • Zkraťte konce struny, aby z otvoru na každé straně vyčnívalo asi 12 cm.

2.       Plastové žací nože můžete nasazovat pouze tehdy, když bude motor vypnutý. Před instalací je namočte do vody, abyste prodloužili jejich životnost, obvykle stačí přes noc.

 • Nainstalujte nejprve odpovídající ochranný kryt. Držte křovinořez upevňovacím mechanismem nahoru.
 • Nové plastové nože vložte do otvorů a zasuňte šrouby do otvorů a do žací hlavy. 
 • Všechny tři šrouby přitáhněte proti směru hodinových ručiček.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Osobní ochranné pomůcky

Pro dosažení maximální bezpečnosti musíte mít při práci s křovinořezem speciální oblečení a ochranné...
více…

Osobní bezpečnost při práci s křovinořezem

Při práci s křovinořezem vždy používejte chránič obličeje z plexiskla, ochranné brýle a ochranu...
více…

Než začnete s křovinořezem pracovat

Předtím, než začnete s křovinořezem pracovat, je důležité si připravit prostředí, a také budete muset doplnit...
více…

Nástroje na likvidaci křovin

Neudržovanou venkovní plochu rychle pokryje husté křoví a její vyčištění pak vyžaduje značnou...
více…

Jak změnit strunovou sekačku v křovinořez

Strunové sekačky dobře fungují na sekání trávy, avšak na větší rostliny, keře a menší větve je potřeba...
více…

Jak změnit strunovou sekačku na křovinořez

Křovinořezy a strunové sekačky jsou velmi podobné. Používají stejný motor a příslušenství s výjimkou žacího...
více…

Jak vybrat velikost křovinořezu

Křovinořez přijde vhod především tehdy, když potřebujete prořezat nebo zlikvidovat hustý nežádoucí porost...
více…

Jak vybrat správný pilový křovinořez

Pilový křovinořez se používá na likvidaci lesního porostu, křoví a podrostu. Kvůli lepšímu manévrování v...
více…

Jak vybrat správný křovinořez

Křovinořez slouží k sekání trávy, malých keřů a podrostu. Je robustnější a silnější než strunová sekačka...
více…

Jak sekat křovinořezem zarostlé plochy

Pokud máte plochu s přerostlou trávou a křovím, jen máloco ji vyčistí tak dobře jako křovinořez. Křovinořezy...
více…