Bezpečnostní opatření při práci s elektrickým vařičem

Elektrické vařiče, ať už je používáte na přípravu jídla nebo při laboratorních pokusech, mohou být nebezpečné, pokud se neseznámíte s bezpečnostními opatřeními spojenými s jejich používáním.

Abyste zajistili správné ohřívání a minimalizovali nebezpečí popálení ohřívanou látkou nebo samotným vařičem, je potřeba použít určité materiály.

Vhodné nádobí.

Nádobí vhodné na vařič zahrnuje nádobí z varného (boritokřemičitého) skla. Před použitím vždy zkontrolujte, jestli v něm nejsou praskliny.  Kovové nádoby nebo nádoby z alobalu jsou nebezpečné kvůli možnému elektrickému šoku. Hořlavé nebo výbušné materiály by se nikdy neměly vyskytovat poblíž vařiče. Nikdy také nezahřívejte uzavřenou nádobu.

Opatrnost při ohřívání.

Elektrický vařič byste při používání měli stále sledovat a měl by se používat jen při nastavené nízké nebo střední teplotě. Dlouhé vlasy nebo široké rukávy byste si měli svázat nebo ohrnout. Elektrický kabel byste měli bezpečně upevnit, aby nebyl v dosahu vařiče. Za žádných okolností se vařiče při používání nedotýkejte. Kromě toho se do nádoby nedívejte shora, ale jen z boku. Elektrické vařiče se při vaření samy vypínají a zase zapínají, proto je vhodné jídlo promíchávat. Nikdy nenechávejte zapnutý vařič bez dozoru.

Odstranění nádoby z vařiče.

Skleněné nádobí drží teplo dlouhou dobu. Při sundávání horké skleněné nádoby z vařiče použijte ochranné rukavice (chňapky) nebo speciální kleště. Položte nádobu na izolovaný povrch, nikdy ne přímo na stůl nebo na linku. Dejte nádobu na místo vyhrazené na chlazení a označte ji viditelně: „Horké, nedotýkat se!“

Vypněte vařič, když ho nepoužíváte.

Elektrický vařič po použití vypněte, odpojte a uložte na místo určené k chlazení. Vytahujete ho ze zásuvky za zástrčku, ne za kabel. Pokud zjistíte poškozený kabel, ihned dejte vařič k výrobci do opravy.

Náš tip:

Prohlédněte si našeho průvodce Jak vybrat správný elektrický vařič

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak používat elektrické vařiče

Elektrické vařiče prošly během let dlouhou cestou. Dříve mívaly vařiče pouze jeden hořák, dnes mívají...
více…

Jak odstranit plotýnku z elektrického vařiče

Varná deska je horní část sporáku. Kuchyňský sporák se vyvíjel od sporáku na pevná paliva a na plyn až k...
více…

Jak funguje topná spirála

Topná spirála je jednoduché zařízení, které převádí elektrický proud na tepelnou energii. Topné spirály se...
více…

Jak funguje elektrický vařič

Elektrické vařiče jsou stolním zdrojem tepla tam, kde je nedostatek místa, anebo kde je to...
více…

Jak čistit elektrický vařič

Elektrický vařič je užitečný, pokud nemáte sporák. Běžně se používá na studentských kolejích nebo v...
více…

Základní části šicího stroje

Šicí stroje se liší podle značky a modelu, fungují však stejným způsobem a mají stejné základní...
více…

Typy šicích strojů

Šicí stroje se používají na sešívání látek pomocí nití. V roce 1846 patentoval E. Howe první funkční šicí...
více…

Problémy u šicích strojů

Howeovův vynález šicího stroje kolem roku 1845 byl nejprve považován za ohrožení pro krejčí a švadleny, uvádí...
více…

Jak kupovat šicí stroj

Šicí stroj je nutností, pokud plánujete doma šít v jakémkoli rozsahu. Práci zvládnete mnohem rychleji a...
více…

Jak se naučit základy práce se šicím strojem

Šití je příjemný koníček i činnost. Avšak stejně jako u kteréhokoli jiného nástroje či vybavení se musíte...
více…