Jak na venkovní obklady fasády?

Povrchové úpravy obvodových stěn dotvářejí estetický výraz objektu a zároveň chrání budovu před povětrnostními vlivy. Proto plní několik funkcí současně. Z hlediska technologických procesů můžeme povrchové úpravy obvodových plášťů rozdělit na vnější fasádní omítky a vnější fasádní obklady.

Na fasádní obklady se kladou tyto základní požadavky a kritéria: estetické-architektonické, konstrukční-statické, akustické, aerodynamické, hydrodynamické, hygienické a požárně-bezpečnostní. Z technologického hlediska můžeme obklady realizovat mokrým procesem (lepením), suchým procesem (kotvení) nebo jejich kombinací. Podle druhu materiálu, který použijeme na obklad fasády, obklady můžeme rozdělit na: dřevěné, kamenné, keramické, silikátové, plastové a kovové.

 

Dřevěné obklady fasád

Dřevěné obklady stále mají své místo u výstavby rodinných domů. Patří mezi nejstarší používané obklady, protože přirozená struktura dřeva dodává objektu nezaměnitelnou pečeť a příznivě působí na klid a pohodu člověka. Dnes je na trhu velké množství dřevěných obkladů nejen z deskového řeziva nebo fošen (masivu), ale i obklady z ušlechtilého dřeva (překližky, vrstvené lisované dřevo, lamelové dřevo a jiné) a aglomerovaného dřeva (dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, sendvičové desky, desky z dřevité vlny a cementu). Nejčastěji se používají obklady z borovice, smrku a dubu, zejména pro jejich dostupnost. Výhodnější a kvalitnější jsou tvrdé dřevo (buk, jasan, dub, ořech) s vysokým obsahem pryskyřic, které jsou odolnější proti povětrnostním vlivům, ale používají se i měkké dřevo (smrk, jedle, borovice) a polotvrdá dřeva (modřín).

 

Mezi výhody dřeva při jeho použití na fasádní obklady patří lehká zpracovatelnost, dobrá montovatelnost, houževnatost a pružnost jednotlivých prvků, jedinečný vzhled a poměrně nízké náklady při výrobě obkladových prvků.

K nevýhodám dřeva je potřeba zařadit kolísání objemu dřeva (sesychání, bobtnání vlivem vlhkosti), vysoké udržovací náklady a možnost napadení dřeva houbami a hmyzem. Navíc v poslední době se dřevo stává nedostatkovým materiálem. Proto se do pozornosti stavebníků stále častěji dostávají obklady z ušlechtilého a aglomerovaného dřeva. Složení těchto desek, jejich tvar a povrchová úprava má oproti klasickým dřevěným obkladům výhody v tom, že nevykazují objemové a tvarové změny a potřeba jejich vnější údržby je minimální. Jsou stálobarevné, dobře se čistí a dají se snadno řezat i vrtat. Na obklady fasád je vhodné i exotické tvrdé dřevo z tropických zemí, které se u nás velmi málo používá, zejména pro vysokou cenu.

 

Kamenné obklady fasád

Přírodní kámen má trvalé místo v architektonickém ztvárnění obvodových plášťů budov. Patří k nejstarším stavebním materiálům. Na výrobu obkladových prvků z přírodního kamene se používají různé druhy kamene s rozdílnou velikostí a tloušťkou:

  • Tvrdé s tloušťkou 30 mm (žuly, syenity, diority, andezity a ryolity),
  • Středně tvrdé s tloušťkou 25 mm (mramory, vápence a travertíny),
  • Měkké o tloušťce 40 mm (pískovce a trachyty).

 

Novou technologii kamenných obkladů představují TF panely (mramorová nebo granitová deska hrubá 5 mm a slepená s nosnou voštinovou deskou, čímž vznikne obkladová deska o tloušťce 11 až 35 mm). Povrchová úprava kamene závisí od vlastností kamene a od estetických požadavků na vzhled budovy. Používají se různé povrchové úpravy kamenné plochy: půlené, tlusté, plasticky zvýrazněné, drsné, hladké a leštěné. Mezi výhody obkladů z přírodního kamene patří vysoká pevnost, malá nasákavost, dobrá mrazuvzdornost a trvanlivost. Nevýhodami jsou vysoká objemová hmotnost, malá tepelněizolační schopnost, těžká opracovatelnost a samozřejmě vysoká cena.

 

Keramické obklady fasád

Keramické obklady fasád jsou tenkostěnná kusová staviva deskového tvaru, které tvoří obkladové prvky vyrobené semletím homogenizovaného směsi jílu, písku, tavidla, barviv a jiných minerálních surovin. Po smíchání jednotlivých ingrediencí se hmota tvaruje, suší a vypaluje. Keramické obklady mají velmi pěkný vzhled, zvyšují odolnost konstrukce proti povětrnostním vlivům a proti mechanickému opotřebení, zajišťují hygienické parametry konstrukce a umožňují udržovat povrch v čistém stavu. Mezi keramické obklady z neglazovaných nebo glazovaných cihlových obkladů fasády patří výrobky Rakodur, Uni, Arizona, Indiana, travertin, Rakovitro, Arktida. Jsou velmi dobře odolné proti opotřebení. Jsou mrazuvzdorné, kyselinovzdorné, barevně stálé a velmi snadno se udržují.

Tradiční mokrý způsob obkládání fasád je poměrně náročný a u nás se využívá spíše pro obkládání částí přízemí nebo předsazených konstrukcí. Suchý proces kladení obkladu je účinnější a je založen na kotvení obkladu do podkladu pomocí kotev nebo roštů, případně kombinací kotev a roštů. Výhodou montovaných keramických obkladů je, že jejich pomocí můžeme eliminovat rozdílné tvarové změny v konstrukci obvodového pláště. Vytvořením odvětrávací vzduchové mezery zajistíme vhodný vlhkostní režim v obvodové konstrukci a použitím dekorativních předsazených prvků zlepšíme ochranu objektu před slunečním zářením. Podobným způsobem se dají zajistit i přiměřené akustické parametry vnitřního prostředí.

 

Silikátové obklady fasád

Velkou skupinu křemičitých obkladů tvoří obkladové silikátové fasádní prvky na bázi cementu. Fasádní prvky vyrobené touto technologií se vyrábějí z velmi kvalitního betonu nebo z keramického betonu v různých barevných odstínech. Můžeme sem zařadit eternitové výrobky, které se vyrábějí na bázi vláknocementového materiálu. Vyznačují se vysokou kvalitou, dlouhou životností, funkčností a velmi dobrým vzhledem (přírodní plastický vzhled). V kombinaci s vhodnou tepelnou izolací je eternitová fasáda vhodná na zateplování rodinných domů. Sklosilikátové fasádní obkladové desky se vyrábějí ze skla a z křemičitého písku technologií spékáním s vysokým bodem tání. Sklosilikátové desky jsou leštěné, mají vzhled broušeného kamene nebo keramiky a jejich životnost je velmi vysoká. Do skupiny silikátových obkladů patří ještě obkladové montované prvky z vyztuženého betonu. Vyrábějí se jako fasádní desky nebo jako velkorozměrové prefabrikované prvky z betonu vyztuženého sítěmi nebo ocelovými vložkami. Vhodné jsou pro rozsáhlejší stavby. Na jejich výrobu se používá bednění se strukturovaným povrchem, které není samonosné. Obvykle se betonové desky zhotovují ze dvou vrstev, přičemž jádro je betonové a povrchová lícová vrstva obsahuje sestavu kamenné drtě nezbytné pro dosažení požadovaného vzhledu povrchu.

 

Obklady fasád z plastů

Na fasádní plastové obklady se používá vytvrzený polyvinylchlorid (PVC), polyesterové lamináty vyztužené skleněnými vlákny (GUP) nebo polymetylmetakrylát (PMMA). Tvrzené PVC má nízkou pevnost v tahu, proto se výztužuje skleněnými vlákny. Velkou předností sklolaminátů je malá objemová hmotnost. Sklolaminát o tloušťce 2 mm může nahradit ocelový plech hrubý 1 mm a hliníkový plech hrubý 1,5 mm. Tam, kde chceme zlepšit tepelněizolační vlastnosti obkladů, můžeme použít plastové profily vyplněné tepelněizolačními materiály (polyuretanovou pěnou PUR). K výhodám plastu patří dobrá pevnost při nízké hmotnosti, různorodost barevného povrchu, dobré tepelněizolační vlastnosti, vysoká životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, snadné tvarování obkladových prvků a minimální údržba. Na druhé straně by se však nemělo zapomínat na nevýhody plastových obkladů jako hořlavost a velkou tepelně-objemovou roztažnost, se kterou je třeba počítat již v návrhu.

 

Obklady fasád na bázi kovu

Obklady na bázi kovových plechů se jen v malé míře používají na stěny rodinných domů, většinou se uplatňují v administrativních, obchodních a výrobních prostorách, jako například obkladové materiály Rheinzink, tvořené ze slitin zinku, mědi a titanu. Na trhu se objevily nové technologie potažení kovových plechů plasty v široké barevné škále a s kvalitativně vyššími životnostními a estetickými parametry. Patří sem i profilované plechy RANNILA, které se používají i jako stěnové profily kotvené na různé obvodové pláště. Jádro materiálu tvoří oboustranně žárově pozinkovaný plech, na který se po určité povrchové úpravě nanese vrstva plastu a potom se vytvrdí v peci. Obklady na bázi plechů lze použít pro zateplené i nezateplené obvodové pláště, jakož i dodatečné zateplení. Jejich výhodou je rychlá montáž, dlouhá životnost, velká variabilnost konstrukčního řešení obkladu a jeho kotvení, odolnost proti korozi a kolísání teplot a barevná stálost.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak ochránit obklady a dlažbu před nadměrnou vlhkostí?

Ochránit obklady a dlažby před nepříznivými účinky nadměrné vlhkosti lze v několika jednoduchých krocích....
více…

Co jsou dekorativní obkladové panely a jak na ně?

Panely MDF a DTD se nejčastěji skládají z potištěné laminované dekorativní vrstvy, která je nalepena na...
více…

Jak si vybrat ten správný obklad a dlažbu?

Přinášíme vám několik užitečných informací, které vám pomohou při výběru správného obkladu, nebo dlažby, a s...
více…

Jak na keramické a cihlové obklady?

Keramické obklady jsou tenkostěnné obkladové prvky vyrobené z rozmělněné směsi jílu, písku, barviv a ostatních...
více…

Jak na dřevěné exteriérové obklady?

Správné použití dřevěných exteriérových obkladů předpokládá znalost podmínek namáhání a specifických...
více…

Jak na obklady stěn a stropů?

Kvalita a trvanlivost povrchových úprav stěn a stropů závisí na použitých lepidlech, tmelech a maltě. Na každý...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…