Jakou klimatizaci vybrat?

Klimatizace v bytě se při tropických teplotách v létě už pomalu stává nezbytností. Průběh teplé části roku mění českou kotlinu, které chybí vlahý vánek od moře, na dlouhé týdny v oblast s podnebím subtropického až tropického charakteru. Neúnosná se stává nejen teplota, ale i vlhkost vzduchu.

Právě vysoká vlhkost vzduchu způsobuje, že jen samotné ventilátory k úlevě nestačí. Musí nastoupit technika, která vzduch nejen ochladí, ale i z něho dostane nadbytečnou vlhkost. Krom toho kvalitní klimatizační jednotky také vzduch ještě ionizují a vyčistí od alergenů. Přístroje, které pro tento účel slouží, můžeme rozdělit na mobilní a splitové.

Jak postupovat při výběru klimatizace

Rozhodnutí o výběru klimatizační jednotky ovlivňuje mnoho faktorů. V prvním případě zvažte, kolik místností má být ochlazováno, jakou jednotku zvolit, v jaké cenové relaci a také, zda klimatizace bude užívána jen v létě na chlazení, nebo i v zimě na přitápění domu. Protože klimatizace může zasáhnout do vybavení bytu poměrně nepřehlédnutelným způsobem, je nutno promyslet i design a hlučnost vnitřní jednotky. Vzhledem k nutnosti pravidelné údržby je třeba pečlivě vybírat i značku výrobce, dostupnost náhradních dílů, servisu a ceny opravářských prací. Pomoci by měly reference ať už od přátel používajících tuto techniku, tak i ohlasy v internetových diskusích vztahujících se k tomuto zařízení. V každém případě by měla samotné koupi předcházet konzultace se s autorizovaným prodejcem, protože výkon klimatizace je ovlivněn mnoha faktory. Je to především kvalita izolace domu, množství obyvatel, velikost a výkon osvětlení domu, jeho orientace vůči světovým stranám, charakter okolní zástavby, množství a výkon elektrických spotřebičů apod.

Lišit se bude i postup při výběru klimatizace u uživatele, který žije v již hotovém bytě nebo domě, v porovnání s majitelem nemovitosti, která je teprve ve výstavbě. Tomu se naskýtá výhoda montáže celého ochlazovacího systém do jednotlivých etap. V průběhu stavby se provedou rozvody napájení, chladiva, vzduchotechniky. Na venkovní fasády se umístí nosné konzoly. Poté se postupně montují a zprovozňují vnější a vnitřní jednotky v hotových částech domu. Při montáži do stávajících obytných prostor se musí spojovací díly schovat pod plastové kryty, což může narušit estetičnost obývaného prostoru. Nicméně i tady je třeba si uvědomit, že až na výjimky u malých nebo mobilních klimatizací, je nutné mít větší a výkonnější jednotku napojenou na samostatný elektrický jistič.

Jaké značky klimatizací najdete na trhu:

Artiplastic, Aspen, Daikin, DeLongi, Fravid, Fujitsu, HITACHI, LG, Midea, Rodifas, Panasonic, Philco.Toshiba, Samsung, Sinclair

Ceny za mobilní klimatizace se pohybují od cca 8 500 Kč. Cena za okenní klimatizaci začíná někde na 15 000 Kč, podobné je to i u nástěnných typů. Za kazetový typ už se kupující dostane na cenu kolem 50 000 Kč, stejně je tomu u podstropních jednotek.

Jak kupovat domácí klimatizaci

Jak výkonnou klimatizaci potřebuji?

Určení velikosti vzduchové klimatizace pro váš dům vyžaduje dvě věci; výpočet kolik ochlazovaného vzduchu potřebuje váš dům a určení typu klimatizace, která by zde měla být nainstalována. Výběr klimatizace zahrnuje jednodílný okenní systém a dělenou klimatizaci. K určení jak velké množství chlazeného vzduchu bude dům potřebovat je nutnou změřit velikost pokojů, a to vše posoudit dle hodnot BTU.

Místnosti je nutno měřit ve čtverečních metrech; k tomu je nutno každou místnost, která má být klimatizována, změřit zvlášť. Znásobte délku místností jejich šířkou, ale netřeba započítávat úložné prostory šatníků a skříní. Do klimatizovaného prostoru započítejte pouze obytné místnosti, přístupové haly, koupelny nebo i prádelny. Do výpočtu nezahrnujte prostory, jako jsou suterény, sklepy a attiky.

Převod plochy do BTU

Převod rozlohy do britských termálních jednotek (BTU) stanovuje základní chladící potřeby v místnosti. Pro 9 -14 metrů čtverečních je třeba klimatizace s BTU 5000. 6000 BTU je třeba pro místnost o velikosti 14 - 23 metrů čtverečních. Pro plochu 23 až 32,5 metrů čtverečních vybírejte zařízení s minimální hodnotou 7000 BTU.

Vynásobte prostor pro místnosti větší než 32,5 metrů čtverečních číslem 25, abyste stanovili předběžnou hodnotu BTU pro tak velkou plochu. Sečtěte takto vypočítané BTU u každého pokoje, který míníte společně ochlazovat.

Jak vypočítat BTU pro správný výběr klimatizace

Pokud jste se rozhodli zakoupit klimatizaci, a je jedno, zda do firmy nebo domácnosti, nelze vybrat domácí klimatizaci jednoduše sáhnutím naslepo. Nezáleží na tom, zda budete vybírat mobilní nebo pevně zabudovaný přístroj, jestli zvolíte dělenou nebo nedělenou jednotku. Vycházet musíte v první řadě z toho, aby výkon vaší klimatizační jednotky byl pro vaše potřeby dostatečný.

K posuzování výkonnosti se používá jednotka energie nazývaná BTU (British thermal unit). Někdy je také uváděna jako Btu. Tato jednotka je sice neoficiální, není součástí soustavy SI , kde je nahrazena Joulem. Stále se však používá hlavně pro posouzení a výpočet výkonnosti klimatizačních jednotek v anglických i neanglicky mluvících zemích, bez ohledu na to, zda jsou v nich používány metrické jednotky nebo ne. V následujícím textu najdete způsob, jak tuto hodnotu správně vypočítat.

 1. Vypočítejte si velikost v metrech čtverečních u všech prostor, které budete chtít klimatizovat.
 2. Jako základní velikost si určete hodnotu 5000 BTU.
 3. Pokud prostory z bodu 1) přesahují 45 metrů čtverečních připočtěte si dalších 1000 BTU.
 4. Přidejte 1000 BTU pro každých 15 metrů, které jsou navíc v prostorách nad 76 metrů čtverečních.
 5. Pokud míníte klimatizovat i kuchyň, přidejte dalších 4000 BTU.
 6. Přidejte 600 BTU za každého člověka nad dvě osoby, které trvale obývají vámi počítané prostory.
 7. Obdržený výsledek získaný z bodu 1-6 vynásobte koeficientem 1,1, jestliže klimatizované prostory jsou ve větším množství vystaveny přímému slunečnímu záření. Pokud tomu tak není, výsledek vynásobte hodnotou 0,9.

Konečný výsledek je odhad velikosti BTU za hodinu. Touto hodnotou by měla vaše klimatizace minimálně disponovat, pokud má v dostatečné míře plnit svoji činnost.

Jak pracuje klimatizace

Ve venkovní části klimatizační jednotky je umístěn kompresor. V něm dochází ke stlačování chladiva, které do něho vstupuje jako nízkotlaké plynné medium.  Stlačením se v kompresoru páry ohřejí a zvýší se jejich tlak. Z kompresoru jsou přivedeny do kondenzátoru, který funguje jako výměník tepla. Přebytečné teplo je zde chladivu odebíráno ventilátorem. Páry zkondenzují a z kondenzátoru vystupují již jako studená kapalina. Potrubím se přivádí tekuté chladivo do vnitřní části klimatizace. Zde projde dalším procesem, při kterém se v důsledku snížení tlaku sníží i teplota pod teplotu obytného prostoru. Takto upravená chladící tekutina vstupuje do výparníku, kde odebírá teplo ze vzduchu. Ten je k výparníku přiváděn vnitřním ventilátorem. Chladivo se na výparníku odpařuje a odebírá tak teplo přiváděnému horkému vzduchu z obytných prostor. Odpařené chladivo je odvedeno potrubím zpět do venkovní jednotky a do kompresoru. Ochlazovací proces se tak znovu opakuje. Pokud je klimatizace nastavena tak, aby byt vytápěla, prochází chladivo přístrojem v opačném směru. 

Jak vaše domácí klimatizace funguje

Ochlazování i vytápění

Dnešní klimatizační technika již prakticky bez výjimky nabízí kromě ochlazení v parných dnech i přitápění ve studené části roku. Některé klimatizace mají v sobě zabudované zařízení pracující na principu tepelného čerpadla. Kromě příznivých sazeb za elektrický proud je také k dispozici teplo prakticky ihned po zapnutí, přičemž venkovní jednotka dokáže vytopit dům i při venkovní teplotě -15 stupňů Celsia. Dům, který je projektován na vytápění tímto způsobem nepotřebuje rozvody tepla ani komín, což je jistě vítané snížení nákladů pro každého kdo touží bydlet ve svém domě.

Druhy ventilátorů a dalších ochlazovacích zařízení

Typy klimatizací

Tato zařízení se dělí na stacionární (pevné) klimatizace a klimatizace mobilní. Stacionární klimatizace mohou být v jednodílném, dvoudílném (splitovém ) nebo vícedílném (multisplitovém) provedení. Jednodílné technické provedení je určené pro montování buď do oken, nebo stěn tak, aby teplý vzduch byl vyfukován ventilátorem ven. Jejich výhodou je montáž bez nutnosti vedení rozvodů a řešením otázky kam umístit venkovní část dělené klimatizace. Ta by totiž měla být ve stínu, neměla by narušovat estetický vzhled domu, s jejím umístěním musí u bytových domů souhlasit i další nájemníci atd. Nevýhodou je stavební zásah do okna nebo stěny pro vyvedení horkého vzduchu ven.

Stacionární dělené jednotky se dělí svým vnitřním provedením na nástěnné, podstropní, parapetní a kazetové. Druhá část jednotky se umisťuje vně budovy, spolu jsou spojeny potrubím pro vedení chladiva. Existují i speciální kompaktní zařízení, jež se umisťují tam, kde z nějakého důvodu venkovní jednotka nesmí být vidět. Například na památkově chráněných budovách, nebo kde umístění venkovní jednotky nebylo povoleno správou domu atd.

Výkon stacionárních zařízení se pohybuje do 2500W do 5000W.

Mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace nepotřebuje instalaci ani speciální montáž. Je určena pro chlazení, odvlhčování a filtraci vzduchu. Nejmenší typy klimatizačních jednotek mají hmotnost jen 20 kg a jsou přenositelné, ty výkonnější mají kolečka, které umožňují snadnější manipulaci.

Kromě kompaktních jednotek si můžeme pořídit dvoudílnou mobilní jednotku, kde kondenzační jednotka je umístěna mimo klimatizované místnosti, což zaručuje tišší provoz. Obecně je mobilní klimatizace levnější, ale také méně výkonná a mnohem hlučnější než splitová.Výkon mobilních klimatizací se pohybuje v rozsahu od 2000W do 3500W.

Shrnutí výhod mobilních klimatizací:

 • snadná instalace s možností pohybu po domě dle potřeby
 • nižší cena než u dělených jednotek
 • nenáročná obsluha

Shrnutí nevýhod mobilních klimatizací:

 •  umístěním hadice do pootevřeného okna se dovnitř dostává opět horký vzduch
 •  nízký výkon a nízká účinnost
 •  nízká účinnost instalovaných filtrů
 •  nutnost vylévání zkondenzované vody
 •  vysoká hlučnost u jednodílných zařízení 

Přenosné klimatizační jednotky

Splitová klimatizace

Splitová klimatizace je dražší, výkonnější a mnohem tišší než mobilní. Je tvořena z vnější a vnitřní jednotky, které jsou propojeny chladírenským potrubím. Vnitřní jednotka obsahuje výparník, přes který ventilátor prohání vzduch cirkulující v místnosti. Společně s řídící elektronikou a ovládáním může být umístěna pod oknem, na stěně nebo stropě.

Je vybavena pohyblivou klapkou, kterou se dá měnit směr upraveného vzduchu v místnosti. Pokud chceme ochlazovat více místností najednou, využíváme tzv. multisplit systémy, kde vnější část obsluhuje několik vnitřních částí. Montáž klimatizace trvá dva dny. V bytech bez balkonu ji firma připevní na vnější fasádu domu. V tom případě potřebujete souhlas ostatních spoluvlastníků bytů.Je třeba si uvědomit, že u dělených klimatizací musí být dodržována maximální vzdálenost mezi oběma jednotkami. Například u menších systémů nesmí překročit délku dvaceti metrů. Při montáži je také nutno provést vyvrtání otvoru pro transport chladícího média mezi venkovní a vnitřní částí klimatizace. Výhodou tohoto provedení je nízká hlučnost vnitřní jednotky (cca 20 dB), vysoká účinnost chlazení i topení, možnost na jednu venkovní jednotku napojit více jednotek vnitřních, téměř neviditelné umístění v interiéru. Montáž dělených klimatizací je odborná práce, a nelze ji dělat svépomocí bez ztráty záruky. Cena montáže tedy navyšuje náklady na pořízení tohoto typu chlazení interiéru.

Dělené systémy

Volbou a instalací dělené klimatizace získáte několik výhod. Zařízení bude ovlivňovat pobyt v celém domě rovnoměrným rozdělením vzduchu v místnostech a redukováním vlhkosti v celém domě. Správná velikost klimatizační jednotky nebude také příliš navyšovat účty za elektrický proud, zvlášť když zvolíte techniku šetrnou k životnímu prostředí. Nevýhodou  splitového systému je dražší instalace. Většinou je nutno ji zapojit na samostatný jistič a tím i samostatný okruh, dále napojit vzduchové rozvody a odborně nainstalovat i samotnou jednotku dělené klimatizace. 

Multisplitové systémy a okenní klimatizace

Multisplitová klimatizace využívá k chlazení malého venkovního ventilátoru, který je připojen na dům skrze trubkový rozvod.  Chladivo je tlačeno z venkovní jednotky do specifických pokojových výstupních boxů rozmístěných v jednotlivých místnostech. Prostřednictvím těchto výstupů je chlazen celý pokoj. Okenní jednotky pracují podobně, ale místnosti jsou chlazeny jinými technickými zařízeními. Multisplitové i okenní jednotky mohou lépe chladit jednotlivé zóny, často s rozdílnými tepelnými požadavky a odlišnými teplotními podmínkami. Měsíční náklady mohou být o něco vyšší v závislosti na požadavcích chladícího výkonu.

Bezrozvodová minisplitová klimatizace

Mini splitová pokojová klimatizace je klimatizační systém, jehož prostřednictvím je chlazena jedna nebo více místností. Její součástí je kondenzátor, který je umístěn mimo dům, dále chladicí systém s chladivem a elektrické rozvody. Ty jsou vedeny skrze venkovní zeď a napojují se na jeden nebo více interních boxů, které jsou namontovány na zdi v příslušné chladící zóně.
Na rozdíl od přenosných nebo okenních klimatizací jsou mini splitové systémy považovány za stálá technická zařízení. Vyžadují profesionální instalaci a poměrně rozsáhlou investici. V porovnání s centrální klimatizací mají samozřejmě lacinější instalaci a jsou méně rušivé. Centrální klimatizace je mnohem dražší při instalaci i pozdějším rozšiřování, protože potřebuje ke své činnosti domovní potrubní systémy. Bezrozvodové mini splitové systémy jsou v konečném důsledku mnohem výhodnější a efektivnější, protože chladí pouze ty prostory, kde je split zaveden. Neplýtvá se tak elektrickou energií jako u centrální klimatizace, u níž je chlazen celý dům včetně neobývaných místností, skladovacích prostor, šaten a komor. Bezrozvodový mini split systém má obvykle jeden nebo více chladících zón v jednom objektu. Pro začátek se může začít klimatizovat jedna nebo dvě místnosti a s postupem času se mohou připojovat další, takže vznikne celá síť klimatizovaných prostor.
Bezrozvodová minisplitová klimatizace je ideální pro domy, které nedisponují vnitřními potrubními rozvody, takže rozmístění centrální klimatizace je zde nemožné, nebo velmi nákladné. Jejím prostřednictvím lze dosáhnout kvalitního ochlazení vnitřních prostor domu, kanceláře nebo pracovních prostor ovšem jen těch částí domu, kde je to momentálně potřeba.

Typy domácích klimatizací a jak fungují  Klimatizace, které ke svému provozu nepotřebují okna  Jaký je rozdíl mezi okenní a nástěnnou klimatizací?

Jak ji udržovat v pořádku

Pro správné používání klimatizace v interiéru platí několik pravidel. Nezapomeňte na pravidelnou údržbu. Kromě pravidelné výměny filtrů, na kterou vás vyzve příslušná kontrolka na vnitřní jednotce, je třeba ze zařízení pravidelně utírat prach. Pokud vzduchový filtr nevyžaduje výměnu, můžete z něj prach odsát vysavačem a opláchnout ho vodou.I když se však o své zařízení vzorně staráte, měli byste si pozvat pravidelný servis aspoň jednou za rok. Mezi pravidelné servisní zásahy patří totiž činnosti, které svépomocí těžko provedete. Například kontrola tlaků obou jednotek, teplota chladiva, prověření izolace kabelových rozvodů, desinfekce celého zařízení, zkouška výkonových stupňů a další činnosti.

Komfortní jednotky bývají vybaveny i programem samočištění, který se automaticky zapne po vypnutí jednotky. Klimatizace může správně fungovat pouze tehdy, pokud jsou okna zavřená. Občas je však vhodné klimatizaci vypnout a byt důkladně vyvětrat. Rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou by neměl překročit 5 - 8 ° C. V opačném případě si koledujeme o nachlazení, problémy se zády a jiné zdravotní komplikace.

Nová generace klimatizačních jednotek dokáže místnost nejen ochlazovat, ale zejména v přechodném období na jaře a v zimě představuje jednu z doplňkových možností vytápění. Klimatizace kromě toho dokáže čistit vzduch, její filtry zachycují prach, alergeny, bakterie, cigaretový kouř i nepříjemné pachy.

Před nákupem klimatizace je důležité poradit se s odborníky. Ušetří vám to čas i peníze. Velmi důležitý je výkon zařízení, který je třeba "ušít" na míru podle velikosti místnosti, orientace podle světových stran, počtu a typu oken, zastínění apod. Dost důležitá je i hlučnost klimatizace.

Klimatizační zařízení jsou podobně jako ostatní spotřebiče označené energetickým štítkem od A po G. Velikost a vzhled klimatizačních jednotek jsou ovlivňovány módními trendy, mohou vypadat dokonce jako obraz nebo fotografie.

Co dělat, když klimatizace nepracuje správně

Venku teplota stoupá do tropických teplot a vaše domácí klimatizace evidentně pracuje čím dál méně efektivně. Dokonce to vypadá, že kdybyste chlazení vypnuli a nechali otevřená okna do žhoucí ulice, výsledek by byl skoro stejný.  Vznikl by aspoň průvan, což by bylo o něco lepší, než slabý a nepříliš chladný vzduch proudící z vaší klimatizace
Než začnete shánět servisního technika, zkuste napřed udělat pár následných kroků, které se dají označit jako první pomoc pro nefunkční klimatizaci. Pokud tyto nepomohou, teprve pak začněte uvažovat nad složitejšími zásahy, popřípadě o volání do servisního centra.

Postup pro zlepšení výkonu klimatizace:

 1. V prvé řadě se přesvědčte, že vaše klimatizace je nastavena správně a chladící výkon je seřízen tak, aby byl schopen eliminovat vysokou teplotu okolního prostředí. Některé modely dávají jen mírný vánek, pokud je klimatizace nastavena na plný výkon.  Výrobce se tak snaží zabránit nemocím z nachlazení. V tomto případě je proto lepší snížit výkon chlazení a naopak zvýšit tah vzduchu proudícího do místnosti.
 2. Pokud i nadále je výkon klimatizace neuspokojivý, ujistěte se, že přívod vzduchu není nijak blokován. Listí, kousky papíru, drobné předměty mohou být snadno nasáty do dlouhé přívodní hadice, nebo může být ucpaná mřížka větracího otvoru. Tyto nečistoty pak bohužel velmi ovlivňují efektivitu celého chlazení.
 3. Vyčistěte filtry klimatizace a zkontrolujte clony usměrňující přívod chladného vzduchu do místnosti. Filtry umyjte teplou vodou se saponátem. Po vyčištění je nechte důkladně osušit, než klimatizaci opětovně spustíte. V opačném případě by se velice rychle znovu zanesly. Právě zanesené filtry nejvíce snižují výkon klimatizace a zároveň zvyšují i energetickou náročnost při ochlazování obytných prostor domu.

FAQ: řešení závad u domácích klimatizací

Údržba okenní klimatizace Řešení poruch u okenní klimatizace  Jak vyčistit klimatizaci  Oprava centrální klimatizace  Jak zbavit klimatizaci plísně  Jak vyčistit chladič klimatizace  Jak opravit zamrzlou klimatizaci  Proč má klimatizace nepracuje správně?  Jak opravit hlučnou klimatizaci

Jak minimalizovat náklady na provoz klimatizace

Náklady na domácí klimatizaci můžeme snížit několika jednoduchými opatřeními. Pro snížení energetických nákladů musíte provést ve vašem domě pouze několik drobných změn. Většina z těchto zásahů vás nebude stát téměř nic a tyto zásahy si také nevyžádají žádné odborné zkušenosti a znalosti.

Postup:

 • Nainstalujte okenní klimatizaci ve stinné části domu. Navýšíte si tím účinnost klimatizace až o 10 procent, radí experti na tento typ techniky. Pořizujte si klimatizace s nízkou energetickou spotřebou. Ta sice stojí více než energeticky méně šetrné modely, na druhé straně zase ušetříte při účtech za elektřinu. Vzhledem k neustálým růstům cen energií tímto postupem rozhodně uspoříte nemalé částky.
 • Když klimatizaci zapínáte, mějte ji nastavenou na střední chladící výkon a až poté její chod upravujte podle libosti. Střední poloha při startu je optimální pro efektivní provoz, příliš nízká nebo vysoká zvyšuje energetickou náročnost provozu klimatizace, protože uživatele nutí k častým úpravám při nastavení tepelné pohody v místnostech.
 • Udržujte teplotu v ochlazovaných místnostech na stálé hodnotě. Časté požadavky na změnu teploty v místnosti navyšují účty za energii.
 • Využívejte stínění oken v obytných prostorách. Je nehospodárné nechat sluncem vyhřívat místnosti v domě a pak přebytečné teplo vyhánět ven naplno spuštěnou klimatizací. Jednoduché okenní závěsy nebo žaluzie vám ušetří spoustu peněz, které byste museli platit za elektřinu spotřebovanou nuceným ochlazováním.
 • Pokud odcházíte z domu na vice než osm hodin, upravte hodnotu na termostatu centrální klimatizace na vyšší hodnotu. Okenní klimatizaci můžete zcela vypnout, nebo alespoň výrazně snížit její chladící výkon.
 • Pokud klimatizace běží, uzavřete okna vedoucí hlavně na jižní stranu domu. Zabráníte tak vstupu horkého vzduchu do ochlazovaných prostor. Zavírejte dveře těch místností, které jsou momentálně neobývané, nebo které vedou do méně provozovaných částí domu, jako jsou chodby, hospodářské prostory, schodiště atd. Snížíte tak rozsah obytné plochy, kterou musí klimatizace ochlazovat.
 • Zapínejte během chodu klimatizace stropní ventilátory, pokud jsou v místnosti zabudovány. Napomůžete cirkulaci chladného vzduchu po místnosti. Chladící výkon klimatizační jednotky díky této ventilaci pak budete moci nastavovat na úspornější provoz.

Srovnání spotřeby elektrického proudu ventilátor vs. pokojová klimatizace

Co je lepší? Klimatizace, odvlhčovače nebo ventilátory?

Většina pokojových klimatizací se vypne poté, co nastavená teplota místnosti klesne pod požadovanou hodnotu. Odvlhčovače stejně jako pokojové klimatizace pracují podobným způsobem. Každý z těchto přístrojů má samozřejmě své specifické určení a tomu je i jejich činnost uzpůsobena. Odvlhčovače sice neochlazují vzduch v místnostech, ale na druhé straně jsou ekonomicky nejlepší volbou při odstraňování vlhkosti ze vzduchu. Pokojové klimatizace rychle a výkonně ochladí vzduch, ale jako odvlhčovače se příliš nehodí. Pokud se tedy při koupi rozhodujete mezi pokojovou klimatizací, odvlhčovačem a ventilátorem, je tu několik podstatných věcí, které bychom měli vzít při rozhodování do úvahy.

Jak pracuje klimatizace

Vzduchová klimatizace, ať už centrální, okenní nebo jiná, separuje ze vzduchu přebytečné teplo a vlhkost a do obytných prostor vrací chladný vzduch. Provádí to tak, že vzduch v místnosti prochází skrze studené závity měděných trubek, které jsou naplněny chladivem.  Horký a vlhký vzduch zde odevzdává část svého tepla. Voda se na trubkách zkondenzuje v podobě kapiček vody, podobně jako se orosí studená sklenice piva přinesená do teplé místnosti. Takto odebraná vlhkost je po zkondenzování spolu s nadbytečným teplem odvedena ven mimo bytové prostory. Vzduch, který prošel klimatizační jednotkou, se vrací zpět do místnosti. Je chladný a o něco sušší než před vstupem do chladícího přístroje.

Jak pracuje odvlhčovač

Odvlhčovače jsou v podstatě klimatizační jednotky, u kterých jsou všechny komponenty uloženy do jedné skříně.  Odvlhčovač vezme horký a vlhký vzduch, který se nachází v místnosti a nechá jej projít kolem měděných trubek, v kterých je studené chladivo. Závity trubek se “opotí” podobně jako je tomu u klimatizace. Zkondenzovaná vlhkost však na rozdíl od  klimatizéru odtéká do nádrže a je po naplnění nádrže vylita mimo odvlhčovač. Teplo ze vzduchu však není odebráno a vytlačeno ven mimo dům.  Horká složka vzduchu předaná chladivu je vedena do další sady trubkových závitů. Těmi je odvlhčený vzduch vede ještě předtím, než je vrácen do místnosti. Z toho důvodu je vzduch, který vystupuje z Odvlhčovače sice suchý, ale o něco teplejší než byl před vstupem do odvlhčovače.

Odvlhčovače a ventilátory

Odvlhčovače a ventilátory jsou nejvhodnější tam, kde vlhkost je hlavním zdrojem problémů v bytě nebo místnosti.  Hodí se do vlhkého sklepa, prádelny nebo jiné místnosti, kde je neustále zvýšená vlhkost vzduchu.  Klimatizátor totiž není nijak zvlášť výkonným odvlhčovačem, protože je primárně zaměřen na snížení teploty vzduchu.  Také po energetické stránce je k tomuto úkolu dosti nevhodný, takže by neměl být používán tam, kde vlhkost je hlavním, nebo dokonce jediným zdrojem problémů v bydlení. Snížením vlhkosti vzduchu lze však dosáhnout toho, že prostředí uvnitř domu bude snesitelnější pro bydlení, i když odvlhčovač samotnou teplotu vzduchu nezredukuje. Prostě pro takovouto činnost není určen.  Uvnitř zařízení není nic, co by teplo ze vzduchu odebíralo. Naopak, protože se jedná o elektrické zařízení, tak to produkuje i určité odpadní teplo, jak tomu už u strojů napájených elektrickým proudem bývá.

Může odvlhčovač usnadnit práci pokojové klimatizaci?  Jaký je rozdíl mez pokojovou klimatizací a odvlhčovačem?  Dokáže klimatizace snížit vlhkost v domě?

Tipy a triky:

 • Ochlazení horkého vzduchu na teplotu příjemného chládečku samozřejmě není zadarmo. Obecně se dá říci, že příkon klimatizace je v porovnání s jejím výkonem o třetinu vyšší.  Ušetřit se dá jednak zvolením správné teploty, která by neměla být nižší o víc jak o 6°C a dále volbou klimatizace s invertorem. To je zařízení, které dokáže plynule měnit výkon kompresoru, a je schopno ušetřit více jak 40% energie v porovnání s klimatizací bez invertoru. Kromě toho invertor snižuje hlučnost zařízení a pomáhá rychleji regulovat okolní teplotu.
 • Pokud máte doma alergiky na prach, pyl a další alergeny, pomůže vám klimatizace nejen od pocení, ale i s dýchacími potížemi. Musí být vybavena tzv. plazmovým filtrem, který je natolik účinný, že pomáhá i astmatikům. Navíc nepotřebuje pravidelnou výměnu, stačí ho čas od času umýt.
 • Když máte obavy, že vás bude v noci rušit hluk, pořiďte si klimatizaci se zabudovaným klidovým režimem. Tento režim se dá nastavit na celou noc, snižují se při něm otáčky ventilátoru a tím i hluk celého chlazení. Pro případ potřeby můžete nastavit i dobu automatického vypnutí.
 • Pokud se obáváte nachlazení z důvodu průvanu, pořiďte si radši více slabších vnitřních jednotek než jednu hodně výkonnou. Účinek chlazení se tak rozloží po více místnostech bez rizika nachlazení organismu. Také se zvedne komfort ovládání, protože nároky na teplotu místností se liší v souvislosti s tím, k čemu jsou jednotlivé prostory užívány.
 • Podle průzkumu a referencí uživatelů působí rozumně nastavená klimatizace příznivě na duševní činnost. Komfort pobytu v ochlazovaném prostoru za horkých dnů se kladně projevuje v produktivitě a kvalitě odvedené práce.

Jak správně nainstalovat kompaktní okenní klimatizační jednotku  Kontrola klimatizačních zařízení  Změňte ovzduší!  Tipy jak se zchladit bez klimatizace

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Může odvlhčovač usnadnit práci pokojové klimatizaci?

Jak odvlhčovače, tak klimatizátory jsou schopny odebrat vzduchu přebytečnou vlhkost. Rozdíl mezi oběma zařízeními...
více…

Jak opravit hlučnou klimatizaci

Po delší době provozu se může vlivem mnoha faktorů zhoršit hlučnost domácí klimatizace natolik, že její provoz...
více…

Jak opravit zamrzlou klimatizaci

Důvodů, proč dochází k zamrznutí domácí nebo firemní klimatizační jednotky je mnoho. Může zamrznout kvůli...
více…

Jak vyčistit chladič klimatizace

Klimatizaci je nutno pravidelně čistit. Není nic horšího, než když se ráno vzbudíte a na začátku dalšího...
více…

Jak zbavit klimatizaci plísně

Princip práce domácí nebo průmyslové klimatizace spočívá v tom, že horký vzduch prochází chladičem, který...
více…

Řešení poruch u okenní klimatizace

Pokojové klimatizaci se někdy také říká kapesní centrální klimatizace. Jsou tu totiž stejné komponenty jen o...
více…

Tipy na instalaci okenní klimatizace

Během horkých letních měsíců je pro mnohé lidi život bez klimatizace utrpením. Okenní klimatizace je praktickým...
více…

Instalace klimatizace

Instalací klimatizace můžete změnit svůj domov z dusné potní komory na chladné a příjemné prostředí. Majitelé...
více…

Klimatizace nebo větrání okny?

Používání ventilátoru je energeticky nejefektivnější způsob chlazení vzduchu v domácnostech. Někteří lidé...
více…

Jak zastavit kapání z přenosné klimatizace

Přenosná klimatizace může kapat z mnoha důvodů, ale nejpravděpodobnějším z nich je nesprávná instalace do...
více…