Cihly - ekologický stavební materiál s tradicí

Cihla, to je ve stavebnictví pojem a žádný stavební materiál nemá takovou tradici. Její historie sahá až do starověku. Přestože se jedná o velmi starý druh stavebního materiálu, i její výroba je stále pokrokovější. V moderním stavitelství se s ní stále počítá, a to nejen protože se řadí k ekologickým stavebním materiálům.

bydlení, stavba domu, cihly, ekologie

Tradice

Už na začátku jsme ve zkratce zmínili historii cihly. Je to zdicí prvek s dlouhou tradicí. K jejímu širokému využití přispěl zejména fakt, že v porovnání s kamenem se dala snadněji zpracovat a vykazovala lepší vlastnosti. Cihla od té doby prošla několika kvalitativními proměnami. V padesátých letech 20. století se poprvé začala v důsledku prvních vážnějších požadavků na úspory energie vyrábět cihla vylehčená vzduchovými dutinami (děrované cihly). To způsobilo zvýšení jejího tepelného odporu při zachování potřebné pevnosti. V osmdesátých letech se na trh uvedly cihly s pórovitým střepem a větším podílem dutin. Systém dutin v cihle byl lépe uspořádán, což spolu s pórovitostí střepu přispělo k ještě lepším tepelně izolačním vlastnostem.

Výroba

Několik slov si zaslouží i tato část ze života cihly. Základní surovinou pro výrobu cihly je cihlářská hlína. Ta se po vytěžení haldy, mísí s příměsemi, mele a nechává odležet. Cílem těchto technologických kroků je co největší homogenizace surovinové směsi před vytvarováním cihly. Cihla získává svůj tvar na vakuovém lisu. Dalším krokem je sušení výrobku v sušárně, které trvá v závislosti na technologii asi 24 až 35 hodin při teplotách do 100 ° C (moderní rychlosušení dokáže vysušit cihlu do 8 hodin). Po vysušení jdou cihly do pece, kde se vypalují při teplotách kolem 900 ° C, také asi 24 až 35 hodin. Vypálený cihlářský výrobek má kvalitativně jiné vlastnosti než syrová cihla, má vyšší pevnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, lepší akustické i tepelně izolační vlastnosti.

Vlastnosti

Cihla je kusový zdicí prvek, z něhož se vytvářejí zděné konstrukce. Ty se během dlouhého vývoje museli přizpůsobovat rostoucím požadavkům nejen na stabilitu či pevnost, ale zejména na tvorbu zvukových a tepelných bariér. V 19. století stavební řád předepisoval minimální tloušťku zdiva z plných pálených cihel 45 cm. Při tepelně izolačních vlastnostech plné cihly by podle dnešní tepelně technické normy měla mít taková stěna tloušťku skoro tři metry. Naštěstí se tento problém vyřešil pomocí systému svislých dutin a porézního střepu. I v novodobém stavebnictví se můžeme setkat s plnou cihlou jako součástí obvodového zdiva - využívá se jako vnější vrstva při sendvičových konstrukcích (lícová cihla). Musí mít proto dlouhou životnost a atraktivní vzhled, důležitými požadavky jsou mrazuvzdornost a pevnost.

Nejen plná pálená

Tradiční plná pálená cihla má dobré akumulační schopnosti, ale vysoký součinitel tepelné vodivosti (jeho hodnota závisí na objemové hmotnosti v suchém stavu a je přibližně 0,8 až 0,86 W/m2. K). Tepelný odpor stěny hrubé 450 mm je R = 0,5625 m2K / W, což je velmi málo a dodatečné zateplení dosahující hodnoty doporučené normou by muselo mít tloušťku 60 mm a muselo by se udělat celoplošně. Spolu s některými děrovanými cihlami (např. TDM, TV 14) patří plná cihla mezi maloformátové tvarovky (rozměry d × š × v = 250 × 120 × 65 nebo 290 × 140 × 65). Pro odlehčení zdicího prvku a zlepšení tepelně izolačních vlastností se vyrábějí cihly buď děrované nebo s odlehčeným střepem. Vyrábějí se v různých tvarech se vzduchovými dutinami orientovanými podélně nebo příčně. Jejich použití je různorodé od obvodových nosných stěn přes pilíře a klenby až po vnitřní nosné i nenosné dělící stěny. Používají se zejména pro zhotovení architektonicky náročnějších prvků tam, kde velkoformátové cihly svými rozměry nevyhovují. V současnosti se v převážné míře vyrábějí příčně děrované cihly s přívlastkem nebo předponou therm-. Vyrábějí se s výrazně vylehčení střepem v přesném a tvarově náročném provedení.Vzduchové dutiny jsou cíleně uspořádány a spolu s pórovitým střepem zvyšují hodnotu tepelného odporu při tloušťce zdiva 380 mm na více než 2 m2. K / W.

Novějším typem jsou superizolační cihly

Tvarovky typu therm. Poznáte je podle přípony na konci označení. Jejich hlavní charakteristikou je na první pohled hustší uspořádání dutin a žeber.Pro srovnání, zatímco např.. klasická čtyřiačtyřicítky má 25 řad dutin, superizolačních čtyřiačtyřicítky jich má o 10 více, čili 35. Neomítnuté obvodové zdivo zděné tepelně izolační maltou vykazuje tepelný odpor kolem 4,0 m2. K / W, zděné na obyčejnou maltu kolem 3,3 m2. K / W. Při zdění z takových cihel se používají doplňkové cihly, které výrobci dodávají na řešení některých detailů, jako jsou například rohy či okenní otvory (rohové, poloviční nebo koncové cihly).

Systém

Aby se odstranily problémy s variabilitou výrobků při montování, dodávají společnosti vyrábějící cihly a keramické tvarovky kompletní stavební systémy, které zahrnují prvky na stropy, stěny, příčky, spojovací prvky i maltu. Použitím takového uceleného systému lze omezit výskyt tepelných mostů. Zaručená je přitom kompatibilita a při stavbě nenastávají problémy při realizaci jednotlivých prvků stavby.

Ekologie

Cihla patří mezi ekologické výrobky. Celý její životní cyklus, tj. výroba, zabudování, užívání a údržba cihlových staveb a také jejich případná demolice a recyklace cihelného materiálu, zatěžuje životní prostředí jen minimálně. Obsah přírodních radionuklidů je v případě cihly hluboko pod povolenými hodnotami. A co se týče rychlosti (míry) vyzařování radonu 222 Rn ze zdi silné 100 mm, je na tom tři-až pětkrát lepší než ostatní běžně používané stavební materiály.

Vyberte si

Cihla je díky svým vlastnostem, které od jejího vzniku prošly mnoha úpravami, moderním zdicím materiálem a plnohodnotným konkurentem nových technologií. Těží především ze své tradice a variability vyráběných prvků. Cihla se tak již nepoužívá jen pro zdění nosných stěn, ale i jako obklad, dlažba či estetický architektonický prvek na fasádách, v zahradě i interiéru. Svými vlastnostmi zaručuje pohodlné bydlení a vnitřní komfort. Tepelně izolační cihly na obvodové stěny patří mezi nejvhodnější stavební materiály pro hrubou stavbu. Jsou vhodné nejen z hlediska únosnosti a pevnosti, ale spojují v sobě vlastnosti, které vyhovují tepelně izolačním požadavkům, ale i požadavkům na difuzi vodních par. Rozhodnutí stavět z cihly patří jednoznačně mezi správně volby. Máte přitom na výběr s široké škály výrobků od různých výrobců. Odpověď na otázku, jaké místo má ve stavebnictví cihla, je jednoduchá. Stále má svoji, léty neotřesitelnou, pozici.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Dřevěné obklady ze starých lodí, kterým naprosto propadnete

Originální, netradiční, s příběhem, tak přesně takto bychom mohli hovořit o dřevěných obkladech, které jsou...
více…

Příjemné a na došlap měkké korkové dlaždice vytvoří v interiéru pohodovou atmosféru

Stále větší oblibu mezi podlahovými krytinami získává korek. Kdo dává přednost ekologickým přírodním...
více…

Tepelná čerpadla – spolehlivý zdroj tepla, jehož vývoj ovlivnili i obyvatelé Československa

Jsou tepelná čerpadla „hitem“, jehož sláva brzy pomine? Kdepak! Je pravda, že popularita tepelných čerpadel...
více…

Projekt Central House: Skvělé bydlení v Praze 1

Bydlení v hlavním městě se těší stále větší oblibě, a to především díky spoustě pracovních příležitostí....
více…

Jak zabránit usazování prachu v bytě?

Prach v bytě, to není jen estetický problém, ale pro mnohé lidi to znamená též zdravotní komplikace. Lidé, kteří...
více…

Pokojové rostliny v bytě a výhled z okna na zeleň? Ideální kombinace pro zdraví!

Pokojové rostliny v bytě, to není jen krásná dekorace. Pokud by tomu tak bylo, zcela by stačily umělé náhrady, které...
více…

Jak zařídit bydlení, když chceme vychovávat děti metodou Montessori?

Montessori systém výchovy dětí, to není jen návštěva školky a školy s tímto názvem, ale je to především výchova...
více…

Jak drobnými úpravami zútulnit ložnici?

Ložnice by měla být útulná a občas by také měla zažít nějaké změny. Sice převážnou část pobytu v ní...
více…

Jak pohodlně lenošit na balkoně nebo terase?

Pohodlný balkon či terasa dokáží pěkně zpříjemnit lenošení a relaxaci. A přitom zařídit si pohodlí, nemusí být...
více…

Pět tipů na originální změnu kuchyně

Nebaví vás vaše kuchyň? Tak ji změňte! A nemusíte ji hned celou  vyhazovat a nechat si udělat novou a nejlépe na...
více…