Jak správně vybrat zesilovač?

Jednoduchým důvodem, proč koupit zesilovač, je hlasitost. Ať už budete poslouchat hudbu na plné pecky, nebo jen jako kulisu vedle rozhovoru, zesilovač vdechne do hudby detail, sílu, život a vzrušení. Zesilovač je důležitým prvkem zvukové instalace. Odebírá signál z řídící jednotky (obvykle autorádia) a následně ho zesiluje na úroveň, kterou lze pohánět reproduktory.

Obvykle se doporučuje mít zesilovače oddělené: jeden pro vysoké a druhý pro nízké frekvence (tzv. aktivní systém); není to však podmínkou. Problém při použití jednoho zesilovače je, že neumožňuje nastavit úroveň signálu pro různá frekvenční pásma. Mnoho lidí začíná se zesilovačem pro nízké frekvence (subbasy) a zbývající reproduktory pohání zesilovačem zabudovaným v autorádiu. Je to sice adekvátní, ale zabudovaný zesilovač většinou není natolik výkonný pro hlasitěji poslech. Vznikají přitom různé zkreslení zvuku, nebo až nepříjemné "chrčení" měničů. I proto je lépe zvolit externí zesilovač, který dodá energii potřebnou pro plnohodnotné využití všech komponentů.

RMS výkon

Výstupní výkon zesilovače by měl být shodný s tím, na co bude tento přístroj použit a jaké reproduktory bude pohánět. Nejčastější chybou je použití příliš slabého zesilovače na napájení reproduktorů. Druhou chybou bývá přidávání hlasitosti s cílem dostat co nejvíce výkonu ze zesilovače. Ten se v praxi dostane na hranici svých možností a zvuk začne deformovat. A nejen to. Zkreslení může zapříčinit, že se na výstupu zesilovače nakrátko objeví stejnosměrné napětí, které poškozuje reproduktory. V takovém případě je zesilovač s menším výkonem mnohem nebezpečnější než takový přístroj s větším výkonem. V praxi jsem viděl mnoho měničů, které byly "usmažené" jen proto, že byl použit zesilovač s nedostatečným výkonem. Na druhé straně se dá, samozřejmě, "upéct" měnič i díky přebytečnému výkonu: tehdy je člověk buď "hluchý", nebo dostane křeč do ruky v okamžiku nastavování vstupní úrovně :-).

Subwoofer

Oblíbené jsou monozesilovače na napájení subwooferu. Ty jsou speciálně navrženy pro reprodukci nízkých frekvencí. Většinou mají zabudovanou funkci zvýraznění basů (BASS-BOOST) a obsahují dolnofrekveční (low-pass) filtr. Typickým příkladem je zesilovač pracující ve třídě D - požaduje poměrně málo proudu, produkuje málo tepla a je mnohem efektivnější než konvenční zesilovače. Také můžete použít 2kanálový zesilovač pro napájení dvou subwooferu nebo přemostit kanály do můstku a napájet jeden subwoofer. Podobně může být přemostěn 4kanálový zesilovač na dva kanály, které mohou být použity pro napájení dvou subwooferu. Při napájení subwooferu je obvykle potřebný mnohem větší výkon, protože je třeba "hýbat" mnohem větším objemem vzduchu. Zapomeňte na to, že 75wattovým zesilovačem poženete subwoofer. Dalším faktorem u zesilovačů je jejich stabilita při zátěžích s nízkou impedancí (barbarským odporem). Někdy můžete zapojit několik subwooferu na jeden kanál. Zesilovač však bude muset pracovat mnohem hůře, aby dokázal zkontrolovat takovouto zátěž. Většina zesilovačů je schopna pracovat i při zátěži dva ohmy a někdy i méně. Reproduktory do auta mají odpor obvykle 4 ohmy. Pro vyšší frekvence než středy a výšky obvykle stačí 25 až 50 wattů na kanál, i když více wattů neublíží - závisí to samozřejmě od výkonových požadavků použitých měničů. Pro napájení širokopásmových reproduktorů můžete použít 2 nebo 4kanálový zesilovač (podle počtu reproduktorů). Ujistěte se, že zesilovače obsahují hornofrekvenční (high-pass) filtr. Na trhu existují i 4, 5 a 6kanálové zesilovače, na které můžete napojit všechny reproduktory. 4kanálové bývají použity (kromě klasického "co kanál, to reprák") na zapojení dvou celopásmových reproduktorů (2kanály) a dva přemostěny kanály na pohon subwooferu. U 5 a 6kanálových zesilovačů je opět několik možností zapojení.

Zdroj

Zabudovaný zdroj v zesilovači konvertuje stejnosměrné napětí v autě 12 V na vyšší napětí. Jak to dělá, bývá obvykle výrobním tajemstvím výrobců zesilovačů. Používají se však dva druhy zdrojů - regulovaný a neregulovaný. Regulovaný produkuje stejný výkon bez ohledu na to, zda elektrický systém auta stíhá dodávat dostatek energie. V takovém případě Vám částečně může pomoci kondenzátor. Zesilovač tak umí dodat konstantní energii, i když vstupní napětí krátkodobě klesne pod 12 V. Na druhé straně nepřinese větší výkon, i když napětí bude vyšší, než 12 V. Výstupní napětí neregulovaného zdroje přímo závisí na vstupním napětí. To způsobuje výkyvy ve výkonu podle výkyvů v elektrickém systému auta. Proto doporučuji pořídit si zesilovač s regulovaným zdrojem. Pokud však již máte kapacitor nebo jiné zařízení (např. Accumatch), můžete směle koupit i zesilovač s neregulovaným zdrojem. Některé levné zesilovače používají neregulovaný zdroj, avšak nemají výhody, které tyto zdroje přinášejí. Jedním ze způsobů, zda zesilovač má či nemá regulovaný zdroj, je podívat se na jeho specifikaci pro 12 V a 14,4 V výstup. Pokud je výkon stejný, jde pravděpodobně o regulovaný zdroj.

Tri-Mode

Některé zesilovače mohou hrát v tzv. "Tri-mode" režimu. Tento mód používá dva výstupní kanály na pohon dvou reproduktorů a jednoho subwooferu. Subwoofer dostává energii z obou kanálů, což je velmi efektivní způsob, jak využít zesilovač. Potřebujete na to speciální výhybku, aby se oddělila dvě spektra frekvencí. Výhybky by měli mít zároveň možnost nastavit úroveň jednotlivých pásem. Tento způsob je vhodným řešením, pokud chcete ušetřit peníze, i když je na druhé straně někdy velmi obtížné sladit úrovně pro vysoké a nízké frekvenční pásmo.

THD (Total Harmonic Distortion)

Celkové harmonické zkreslení je jedním z důležitých parametrů. V praxi si ho všimnete například v podobě "45 W x 2 @ 0,01% THD". Tento zápis znamená, že výstupní výkon je 45 wattů na každý kanál a celkové zkreslení nepřekročí 0,01%.

Zabudované výhybky

Použijte je, pokud chcete zesílit pouze určité frekvenční pásmo, nebo pokud chcete zesilovač použít pouze na subwoofer nebo jiný specifický reproduktor. S použitím zabudované výhybky ušetříte na koupi externích výhybek. Na trhu je množství vícekanálových zesilovačů se zabudovanými výhybkami. Můžete je použít namísto několika zesilovačů a externích výhybek. Stojí sice více, ale je to stále méně, než kdybyste komponenty nakupovali zvlášť.

Nezesilněné výstupy (Pre-Amp)

Některé zesilovače obsahují nezesilněné výstupy. To umožňuje použít více zesilovačů bez nutnosti rozdělovat nezesílený výstup z autorádia. Rovněž, pokud zesilovač obsahuje výhybku, můžete jím pohánět další zesilovač. Pokud máte například zesilovač, kterým budete pohánět subwoofer do frekvence 90 Hz, můžete použít zabudovanou výhybku, aby zesilovač pracoval pouze v pásmu pod 90 Hz. Zbývající spektrum pak vedete do dalšího zesilovače, který výhybku nemá.

Vstupní citlivost

Zesilovač vezme signál na vstupu a zesílí ho. To, o kolik ho zesílí, závisí na vstupní citlivosti a maximálnímu výkonu na výstupu zesilovače. I když budete mít nejvyšší vstupní citlivost, ze zesilovače více než jeho maximum nedostanete. Jednoduše se dostane na svou nejvyšší úroveň jen s menším vstupním napětím. Skutečnost, proč jsou autorádia se 4voltovým výstupem lepší, dokazuje i následující příklad. Představte si dvě autorádia. Model A má 1 V signálový výstup a model B má maximální 4 V výstup. Tyto autorádia napojíme na 25wattový zesilovač, který produkuje 10 voltů. Výkon = Napětí/Rezistence = 102 / 4 = 25 wattů. Abychom dostali maximum z autorádia A, potřebujeme 10 krát zesílit signál (10 V na 1 V, 10 / 1 = 10). Dále řekněme, že 0,1 voltu je šum v signálu. S naším 10násobným zesílením, bude šum 1 volt. Podívejme se na autorádio B. Řekněme, že výstup bude jen 2,5 V. Šum po zesílení bude pak jen 0,25 voltu. To je čtyřikrát méně šumu než u autorádia A. Proto je lepší mít autorádio s 4 V výstupem, protože se zesílí méně šumu. Podívejme se na to i takto: řekněme, že vstupní citlivost necháme na zesílení 10 a použijeme autorádio B se 4 V výstupem. Pokud nebereme v úvahu zkreslení na vstupním stupni, zesilovač se bude snažit mít na výstupu 40 voltů (10 x 4), což je 400 wattů! Samozřejmě, toto už zesilovač nedokáže - dosáhne pouze svůj 25wattový limit. Proto nastavte citlivost na zesilovači na nejmenší hodnotu. Zapněte autorádio na nejnižší hlasitost a postupně ji zvyšujte, dokud neuslyšíte zkreslení. Některá autorádia Vám dokonce umožní jít až na maximum bez zkreslení. Když máte nastaveno maximum na autorádiu s čistým signálem bez zkreslení, zvyšujte citlivost na zesilovači, dokud neuslyšíte zkreslení. Až tehdy máte správně nastavený zesilovač.

Třídy elektronických zesilovačů:

Třída A

V této třídě se účinnost nebere v úvahu, zesilovače jsou totiž velmi neefektivní. Mnoho malých lineárních zesilovačů patří do této třídy - znamená to, že výstupní zařízení mají vysokou spotřebu. V automobilu takový zesilovač najdete snad jen na zesílení signálu do sluchátek nebo při ultimativních řešeních.

Třída B

V třídě B jsou to dvě výstupní zařízení. Každé z nich zesiluje polovinu vstupního signálu.

Třída AB

Je kompromis mezi třídou A a B. Tato třída zesilovačů je velmi efektivní, zlepšuje výstupní linearitu a obvykle je použita v malých stereo věžích, telefonech a TV vysílačích.

Třída C

Bývá rozšířená mezi vysokofrekvenčními zesilovači. Linearita této třídy není velmi dobrá, což však většinou nebývá až tak důležité, protože se C-čko zvykne používat na zesílení jedné frekvence. Účinnost je mnohem vyšší než u tříd A, B a AB.

Třída D

Pro tuto třídu zesilovačů je charakteristická vysoká účinnost (více než 90%). Obvykle se používala pulzní modulace, v současnosti ale i jiné digitální technologie jako například Delta-sigma modulace, kterou se dosahuje vyšší kvality. Zpočátku se tato třída užívala pouze na zesílení signálu do subwooferu, neboť vznikal problém s omezením zesíleného spektra a vysokým zkreslením. Při použití kvalitních polovodičů se tato třída dnes používá i na zesílení celého spektra s odstupem signál / šum, srovnatelným s lineárními zesilovači.

Jiné třídy

Existuje i několik dalších tříd. Většinou jde o modifikaci nebo kombinaci předchozích tříd. Existuje například třída H nebo I, které se vyskytují ve vysokovýkonných aplikacích.

Jaký výkon zesilovače je pro Vás ten pravý?

Výkon zesilovače zvolte podle specifikace nainstalovaných reproduktorů. Ujistěte se, že porovnáváte RMS výkon. A pamatujte, že je lepší mít výkonnější zesilovač než výkon reproduktorů. I když máte 1000 wattový reproduktor, 800 wattový zesilovač zcela jistě odvede dobrou práci. Nemusíte se hned hnát za 2000 wattovým zesilovačem. Koupit levnější zesilovač Vám peníze neušetří, ale ještě Vám přidá na frustraci z nekvalitního zvuku. Dobrý zvuk potřebuje energii a energie stojí peníze. Více energie = více peněz. Takže, připravte si peněženky!

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Domácí kino a slovo architekta

Domácí kino dnes již nabízí téměř každá prodejna elektroniky a s jeho rostoucí popularitou člověk nabývá...
více…

Televize a jejich nové vize

Televize je dnes nejen zdrojem informací a (ne příliš oceňovanou) alternativou trávení volného času - moderní...
více…

Současnost a budoucnost 3D televizorů

Televizory od svého vzniku po dnešek prošly opravdu dlouhou vývojovou cestu, na níž bylo několik důležitých...
více…

Jak si vybrat fotorámeček?

Jedni je zatracují kvůli zbytečnosti, jiní je vychvalují proto, že jim vynesly z disku na oči digitální fotografie,...
více…

Jak vybrat GPS navigaci?

Dříve než začnete uvažovat nad konkrétní značkou či dokonce modelem navigace, je dobré zamyslet se nad tím, kam...
více…

Jaký notebook koupit?

Pokud jste se rozhodli koupit notebook a nevíte, který si vybrat, neboť na trhu je takové množství modelů, tak hned na...
více…

Jak vybrat notebook?

Pád cen notebooků pokračuje a s tím souvisí i velký zájem ze strany zákazníků a další informace a rady k nákupu. I...
více…

Jak vybrat LCD monitor?

Zkratka LCD (Liquid Crystal Display, tedy displej z tekutých krystalů) se používá na označování displejů, které...
více…

Jak si vybrat dobrou televizi?

Pokrok ve vývoji televizorů pokračuje neuvěřitelnou rychlostí a klasické obrazovky s "velkým zadkem" vyměňujeme...
více…

Jak vybrat domácí kino?

Domácí kino (dále jen DK) je to v podstatě přenesený význam a znamená zprostředkování zážitku z obrazu...
více…