Jak vybrat tiskárnu?

Rozdělení tiskáren podle technologie tisku

 

Jehličkové tiskárny

Jsou nejhlučnější a mají výstup v nejnižší kvalitě. Kvalita výstupu je ovlivněna nastavením rychlosti tisku, ale zejména počtem jehliček. Buď je to 9, u výkonnějších tiskáren n-násobek 9 nebo 24 jehliček. Jejich výhodou jsou nízké náklady na tisk, relativně nízká cena vzhledem k velikosti výstupního formátu, tisk na tabelační papír a možnost vytisknout několik kopií najednou. Ceny takových tiskáren se pohybují od 130 do 3000 Euro v závislosti na výkonu. Největší výhodou jsou nejnižší náklady na tisk. Na jednu pásku je možné bez problémů při 7% pokrytí vytisknout 1000 stran a cena jedné pásky se pohybuje kolem 10 Euro. Podíl prodeje na celkovém prodeji tiskáren z roku na rok prudce klesá. Důvodů je několik, například: vyšší hlučnost, nižší rychlost tisku, složitější údržba a vyšší pořizovací náklady. Sytost tisku závisí na barvící kazetě, kterou šetrný uživatel vymění mnohdy až v poslední chvíli.

 

Inkoustové tiskárny

Inkoustové tiskárny tisknou pomocí malých teček inkoustu, a tak reprodukují text a grafiku. Inkoustové tiskárny mohou tisknout barevným i černým inkoustem. I když inkoustové kazety musí být pravidelně měněny, inkoustové tiskárny se těší značné oblibě pro domácí využití, protože jsou relativně cenově dostupné. Některé inkoustové tiskárny mohou produkovat vysoce kvalitní fotografie a detailní grafiku. Mají nejvyšší náklady na tisk, kvalita jejich výstupu na běžný kancelářský papír je průměrná, na některých typech papíru se může inkoust rozpít. Téměř všechny inkoustové tiskárny již dnes umožňují tisk v barvě, a to buď ve fotorealistické, nebo fotografické kvalitě. Fotorealistický tisk je možné docílit na kvalitním papíru pro inkoustové tiskárny. Fotografickou kvalitu lze dosáhnout pouze na speciálním fotografickém papíře a pro vyšší věrnost je ještě možné u některých tiskáren použít speciální pětibarevnou fotografickou náplň. Avšak za předpokladu, že průměrná cena bude vyšší. Na našem trhu jsou rozšířené tři technologie inkoustového tisku. Takzvaná bublinková, používaná například v tiskárnách Hewlett Packard nebo Canon. Tato technologie se vyznačuje rychlostí tisku a schopností namíchat velké množství barev na jeden bod. Druhá technologie - piezoelektrická, použitá zejména výrobci tiskáren značky EPSON, se vyznačuje dosud nejvyšším hardwarovým rozlišením v oblasti inkoustového tisku, což zaručuje vysokou věrnost a ostrost výstupu. Třetí technologie - "suchý inkoust", používaná v tiskárnách CITIZEN nebo ALPS, se zásadou spíše podobá jehličkovým tiskárnám, ale kvalitou tisku se přibližuje inkoustovým. V podstatě jde o to, že se pomocí jehliček obtiskne na papír tenká vrstva inkoustu. Takový inkoust se nerozpíjí na žádném typu povrchu. Tisk je vhodný i pro potisk na tkaninu.

 

Laserové a LED tiskárny

Laserové tiskárny používají k reprodukci textů a grafiky na papír toner - jemný prášek. Laserové tiskárny mohou tisknout barevně i černobíle, i když barevné laserové tiskárny jsou obvykle nákladnější. Laserová tiskárna, která tiskne pouze černobíle, se jmenuje jednobarevná (či černobílá) tiskárna. Laserové tiskárny obvykle má velkokapacitní podavač papíru, takže není třeba papír doplňovat tak často jako u inkoustových. Vytiskne větší počet stran za minutu než většina inkoustových tiskáren, a také kazeta s tonerem vystačí na větší počet stran tisku. Při větším objemu tisku to znamená, že laserová tiskárna je v nákladech na jednu vytištěnou stranu cenově výhodnější. Laserové tiskárny mají přijatelné náklady na tisk, v průměru 0,30 Euro na stránku A4 včetně papíru. A také dosahují vysokou rychlost tisku a nadprůměrnou kvalitu na všechny typy běžného papíru, což se samozřejmě odrazí i na jejich ceně. Ale na rozdíl od tiskáren na suchý inkoust je možné dosáhnout velmi slušnou kvalitu výstupu i na prašnější papír, neboť toner se do papíru zapeče, a proto neopadává.

 

Možnosti propojení s počítačem

 Některé tiskárny dovolují tisknout i bez použití počítače, umožňují například tisk fotografií přímo z paměťové karty digitálního fotoaparátu. Připojením tiskárny k počítači získáte možnost tisknout dokumenty, soubory, obrázky, webové stránky a další. Když přidáte tiskárnu, je třeba v systému nainstalovat software, který ji povolí pracovat s počítačem. Tiskárnu můžete připojit pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení.

 

Kabelové propojení

Standardní, nejčastěji používané propojení. K propojení s počítačem se v současnosti používají USB nebo LPT kabely.

 

Bezdrátové tiskárny

Bezdrátová tiskárna je jakákoli tiskárna, která se k počítači připojuje pomocí technologie Bluetooth nebo jinou bezdrátovou technologií, jako například 802.11a, 802.11b nebo 802.11g.Technologie Bluetooth používá radiové přenosy, pomocí kterých tiskárna komunikuje s počítačem na krátkou vzdálenost. Pro připojení tiskárny Bluetooth je třeba k počítači přidat adaptér Bluetooth. Většina adaptérů Bluetooth se připojuje do USB portu počítače.

 

Pro jaký účel bude tiskárna používána

Podle toho, k čemu přesně bude tiskárna sloužit, je třeba vybrat parametry výtisku. Když chceme tiskárnu používat doma na občasné tištění textů a nevyžadujeme barevný tisk, je jednoznačná volba laserová černobílá tiskárna. Náklady na tisk u těchto tiskáren vycházejí nejlevněji. Jsou rychlé a relativně tiché. Toner v těchto tiskárnách nevysychá, protože je to prášek. Pro potřebu barevného tisku jsou pak vhodné barevné laserové tiskárny. Tyto tiskárny jsou již trochu rozměrnější. Každý toner je v nich zvlášť a zabírá mnohem více místa než v inkoustových tiskárnách.

 

Tištění fotografií, obrázků apod

Inkoustové tiskárny jsou na tisk fotografií vhodnější. Mají hezčí barvy a ve spojení s kvalitním papírem pro tisk fotografií dosáhnete kvalitní fotky. Tento tisk je ale nákladný, protože spotřebovává více barvy a je zároveň pomalejší. Pro tištění textů se inkoustová tiskárna nehodí. Některé inkoustové tiskárny mají možnost dělat potisk na speciální CD nebo DVD disky.

 

Rozlišení tisku

Laserové tiskárny mají zpravidla vyšší rozlišení, jsou schopny vytisknout menší bod než inkoustové. Na domácí a kancelářské použití je vhodné jakékoliv rozlišení. Pro profesionální účely je samozřejmě nejlepší mít co největší rozlišení, ale není to to nejhlavnější.

 

Rychlost tisku

Zpravidla platí, že laserové tiskárny jsou mnohem rychlejší než inkoustové. I když v dnešní době se už ty inkoustové přibližují při běžném tisku rychlosti těch laserových.


Způsob připojení

Nejčastější připojení pro dnešní tiskárny je USB kabel. Větší tiskárny určené pro firemní účely mohou mít i starší možnost a to LPT port, některé i LAN nebo WiFi připojení. U firem, kde se vyžaduje tisk z více počítačů na jedné tiskárně, je LAN připojení to nejvhodnější.

 

Domácí použití

tištění textů, článků, občas nějakých fotografií

tištění fotografií ve vyšší kvalitě, občas nějakých textů

skenování, tisk, faxování, kopírování

 

Kancelář

skenování, tisk, faxování, kopírování

vysoká měsíční zátěž, neustále tištění textů, faktur a podobně

nižší měsíční vytížení - menší kanceláře a firmy

profesionální nasazení

menší kopírovací a tiskařské firmy, tištění fotografií

 

Další možnosti tiskárny - scan, fax atd.


Mezi tiskárny se samozřejmě řadí i tzv. multifunkční zařízení, to znamená zařízení, která jsou schopna kromě samotného tisku také kopírovat a skenovat.

V provozech, kde se používá ještě faxový přístroj, lze použít multifunkční zařízení obohacené o zabudovaný fax.

U multifunkčních zařízení platí rovněž stejné parametry jako u klasické tiskárny, protože nám ale přibyly další funkce, je třeba si všimnout i jejich parametrů.

U skeneru platí rovněž jako základní parametr rychlost skenování. Rozlišujeme rychlost skeneru v náhledu a samotnou rychlost skenování, což je dost velký rozdíl. Dalším hlavním parametrem je rozlišení a barevná hloubka skeneru. V podstatě znamená, čím je toto číslo vyšší, tím věrněji a hezčeji nám zařízení daný dokument oskenuje.

Další funkcí je kopírování, to je samozřejmě odvozeno od skenování. Skener nejprve musí vytvořit náhled, následně daný dokument vytiskne. To je princip kopírování. Zde nám v podstatě záleží na hlavním parametru a tím je samozřejmě rychlost kopírování, popřípadě měsíční zátěž.

Nadstandardními funkcemi u multifunkčních zařízení je fax, který je ale v současné době používán stále méně a méně. Je nahrazován modernější a rychlejší alternativou a tou je samozřejmě mail.

 

Pokud bychom to měli shrnout, při koupi se můžeme řídit těmito parametry:

V prvé řadě si všímáme technologii tisku, zda jde o černobílou nebo barevnou tiskárnu, rychlost tisku, či je možnost oboustranného popřípadě bez okrajového tisku, maximální zatížení obvykle udávané jako měsíční, jaký formát papíru je nezbytný při tisku, popřípadě zda je možnost tisknout na fotografický papír.

 

Co je DPI?

DPI (dots per inch), body na palec, představuje měřítko rozlišení tiskárny. DPI určuje, jak zřetelné a podrobné budou výsledky tisku v porovnání s tím, co je na obrazovce.

 

Porovnání nákladů na tisk

Jak ušetřit provozní náklady?

- Kupujte zařízení, které odpovídá Vašim potřebám. Zbytečné je platit za funkce, které nevyužijete.

- Nejčastěji využívejte nižší kvalitu tisku označovanou Draft, která spotřebuje nejméně inkoustu či toneru.

- Preferujte černobílý tisk před barevným. Rozdíl v ceně dosahuje až 8 centů na stranu.

- Podle možnosti, čím častěji tisknete oboustranně. Pokud to zařízení umožňuje, nastavte tzv. duplex automaticky, případně obracejte ručně.

- Používejte kazety a zásobníky s co největším obsahem, protože mají co nejlepší poměr vytíženost / cena. U inkoustových upřednostněte ty s dělenými náplněmi.

- Šetřete elektřinou. Platí zásada - čím novější zařízení, tím nižší spotřeba.

- Firmy mohou ušetřit i kontrolou spotřeby tisku pomocí správcovského softwaru a různými omezeními pro zaměstnance.

- Ušetřit můžete na náhradní náplni. Neoriginální či znovu plněné jsou také o polovinu levnější, výrobci je však nedoporučují.

 

 Běžně se pro výpočet provozních nákladů na tisk používá údaj výrobce tiskárny o spotřebě při pokrytí 5%. Problém je v tom, že různí výrobci doposud používali k měření vytíženosti tonerových kazet množství rozdílných metodik. Tak se i dostali k různým číslům a přesné porovnávání výtěžnosti mezi různými výrobci bylo komplikované. Rozhodující výrobci laserových tiskáren se dohodli na nové normě, která je zaměřena pouze na měření výtěžnosti černých tonerových kazet.

K normě, jejíž označení je ISO / IEC 19752 - Měření výtěžnosti černých tonerových kazet určených do černobílých laserových tiskáren, se přihlásili společnosti HP, Canon, Epson a Lexmark. Většina z nich již oznámila, že novou normu budou používat u všech budoucích modelů černobílých laserových tiskáren a některé budou uvádět tyto údaje i pro starší modely.

 

Garance

Životnost zařízení určených pro domácnosti je podle výrobců tři roky, ale v případě, že se o něj dobře staráme, vydrží mnohem déle. V případě kanceláří je situace odlišná - zde je životnost tiskáren dána ekonomickým cyklem, odpisům z daní.

Záruční doba je stanovena podle zákoníku pro spotřebitele na dva roky, někteří výrobci dávají dva roky i pro právnické osoby (firmy).

Pokud je tiskárna v záruce, jsou opravy tiskáren bezplatné. Společnosti nabízejí různé možnosti prodloužení záruky. Zákazník může uzavřít servisní smlouvu, kde má často v rámci plného servisu dodávky spotřebního materiálu, včetně tonerů, servisní díly či preventivní údržbu a dopravu materiálu. U všech výrobců však platí, že zákazník ztrácí garance, pokud například používá v zařízeních neoriginální náplně.

 

Cena

Při koupi tiskárny je obzvláště potřeba mít na vědomí "co nic nestojí, za nic nestojí" a dále - čím levnější tiskárna, tím vyšší náklady na tisk.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak naučit děti milovat přírodu a dostat je od počítačů?

Stěžujeme si, že naše děti nemají žádný vztah k přírodě, že je nemůžeme “vykopat” od počítačů a že...
více…

Syndrom počítačového vidění a důležitost mrkání při práci na počítači

Práce na počítači patří mezi takzvaně lehčí a často vyhledávanou. Nebolí nohy, nemusíte používat svaly, nemáte...
více…

Nebezpečí pro děti, které sedí neustále u svých počítačů či televize

O přínosu, ale i škodlivosti výdobytků moderní elektroniky se vedou dalekosáhlé diskuze. Přesto jim někteří rodiče...
více…

Jak nastavit domácí síť s bezdrátovým síťovým adaptérem

Mnoho moderních počítačů je dodáváno s bezdrátovými síťovými funkcemi, už ale starší počítače používaly...
více…

Jak uvolnit virtuální paměť vašeho počítače

Už se vám při práci na počítači objevilo vyskakovací okno se zprávou, že váš počítač má nedostatek...
více…

Jak vyčistit počítač a zvýšit jeho rychlost

Jestliže jste unavení z čekání na naběhnutí zvolených webových stránek, nebo je váš počítač pomalý už když...
více…

Jak na vašem počítači jednoduše provádět operaci Kopírovat a Vložit

Kdo se kdy učil pracovat na počítači, dříve nebo později narazil na nutnost používat operaci “Kopírovat” a...
více…

Jak na počítači vymazat složku “Oblíbené položky“

“Oblíbené položky” je složka Windows, která ukládá odkazy na webové stránky, na které se chcete dostat rychle...
více…

Jak najít nejnovější aktualizaci programů (update) pro váš počítač

Aktualizace počítačových programů jsou malé kousky programových informací, které se přidávají k již...
více…

Jak opravit neskutečně pomalý počítač

Počítač pomalu načítá obrazovky, napojení na Internet je pomalé a i samotné naběhnutí počítače zabere mnohem...
více…