Jak obrábět dřevo (2.) - Stroje

Dřevoobráběcí stroje fungují na principu přenosu energie z motoru na pracovní hřídel, kolo nebo buben, kde se upíná samotný nástroj. Nástroj působí přímo na dřevo, odebírá třísku, a tak mění rozměry a tvar dřeva. Dřevoobráběcí stroj jen dodává pohybovou energii nástroji, sám o sobě však na dřevo nepůsobí. V následujícím textu budeme u jednotlivých strojů uvádět i příslušné nástroje.

Pily

Pily nám slouží na podélné i příčné dělení dřeva, řezání zakřivených tvarů, dělení konstrukčních desek, výrobu drážek, půldrážok atd. Rozlišujeme kotoučové a pásové pily.

 

Kotoučové pily

Nástrojem všech kotoučových pil je kruhový list s vhodným ozubením po obvodu, který je připevněn na vodorovném hřídeli poháněném řemenem nebo elektromotorem. Podle konkrétního účelu použití se pilové kotouče liší průměrem, počtem, velikostí a tvarem zubů a použitým materiálem. Jednodílné pilové kotouče se vyrábějí z nástrojové oceli, mají poměrně krátkou životnost a musíme je často ostřit. Dnes se používají omezeně, a to jen na masivní dřevo. Trvanlivost ostří pilových kotoučů se prodlouží, když jsou na jejich zubech naspájkované plátky ze slinutých karbidů nebo z polykrystalického diamantu. Podle účelu použití kotouče se mění i tvar plátků. Tyto kotouče mají mnohonásobně vyšší životnost, zuby jsou dobře rozvedeny a mají vyšší kvalitu řezu. Výborně se hodí na řezání deskových materiálů a masivního dřeva. Všechny kotouče mají uprostřed otvor, pomocí kterého je nasazujeme na hřídel pily. Kotouč vložíme mezi příruby a zajistíme maticí s levotočivým závitem.

Rozmetací kotoučová pila - je stroj s masivní konstrukcí, který slouží k podélnému dělení dřeva na několik menších částí jedním přechodem pilou. To umožňuje několik stejně velkých pilových kotoučů upnutých na hřídeli stroje. Materiál prochází pilou pomocí mechanického posuvu. Speciálním typem rozmítací pily je stroj s jedním pilovým kotoučem. Při jeho použití položíme materiál na dlouhý stůl, procházíme pilou podél materiálu a odřezáváme kus po kuse. Tyto pily jsou vhodné pro přířezy a pro truhlářské dílny.

Omítací pily - jsou stroje s podobnou konstrukcí jako rozmetací, materiál opět prochází strojem. Na pracovním hřídeli jsou upnuty dva pilové kotouče, jeden pevný a druhý posuvný. Vzdálenost mezi kotouči nastavujeme podle šířky řeziva, které chceme omítnout.

Zkracovací pily - slouží na příčné dělení řeziva a přířezů. V truhlářských dílnách se používají horní ramenové zkracovací pily. Motor i s kotoučem můžeme posouvat po rameni, materiál leží na stole pily. Při práci ručně přitáhneme pilový agregát k sobě, prořízneme fošnu nebo desku a pila se vrací do výchozí polohy.

Stolní kotoučové pily - patří mezi základní stroje pro práci se dřevem. Jde o univerzální stroj, na kterém prořezáváte jak deskový materiál, tak kulatinu. Základem stroje je stojan, ve kterém je umístěn pilový agregát. Kotouč vyčnívá nad stůl stroje a materiál do řezu posouváme většinou ručně proti pilovému kotouči. Na přesné vedení káceného materiálu slouží podélné pravítko. Většina pil obsahuje boční zkracovací vozík na přesné krácení dílců.

Formátovací pily - dělíme je na horizontální a vertikální. Horizontální formátovací pila vychází z klasické kotoučové pily. Před hlavním pilovým kotoučem má však ještě menší pilový kotouč, který se točí proti směru hlavního pilového kotouče. Menší kotouč vyčnívá maximálně 2 mm nad stůl pily a nařezává spodní povrchovou vrstvu materiálu. Takto zabráníme vytrhávání spodní strany laminovaných nebo dýhovaných desek hlavním kotoučem. Součástí těchto pil je velký posuvný stůl s výložníkem, který zabezpečuje přesné vedení velkoplošných materiálů do řezu. Pily jsou určeny k řezání deskových materiálů a kulatiny. Vertikální formátovací pily tvoří šikmý stojan, o který opíráme rozsekané deskové materiály. Před stojanem můžeme pohybovat břevnem s pilovým agregátem a dělat vodorovné i svislé řezy. Výhodou těchto pil jsou menší nároky na prostor.

 

Pásové pily

Tyto pily jsou vhodné pro řezání zakřivených tvarů, výrobu různých spojů a pod. Nástrojem pásových pil je nekonečný pilový pás. Ten se vyrábí v různých šířkách a s různým tvarem zubů. Stroj se skládá ze stojanu, na kterém jsou připevněny dvě pásovnice. Spodní je hnací, horní je hnána a napína pilovým pásem. Na stojanu je umístěn pracovní stůl, který můžeme naklápět pod úhlem 45 °. Přesné vedení pásu v řezu zajišťují vodítka, která jsou umístěna nad a pod stolem pásové pily. Tyto pily se vyrábějí v různých velikostech a s různým průměrem pásovnice.

 

Rovinné frézy

Úkolem těchto strojů je přeměna křivých a hrubých povrchů dřeva na rovné a hladké. Jako dřevoobráběcí nástroj v nich slouží několik hoblovacích nožů (2 až 4), které se upínají v nožovém hřídeli.

Zarovnávací frézy - jsou určeny k zarovnávání rovinných a bočních ploch desek, fošen, hranolů atd. Na stojanu stroje jsou osazeny dva stoly (přední a zadní), mezi nimiž se otáčí nožový hřídel. Oba stoly se dají výškově přestavit. Stroj obsahuje pravítko, podle kterého se frézují boční plochy, srážejí hrany a pod. Pravítko můžeme naklápět v rozmezí 90 až 45 °.

Tloušťkovací frézy - používáme je na tloušťkové frézování desek nebo fošen. Hodí se i na frézování šířek hranolů, lišt a přířezů. Obrobky mají před tloušťkovým frézováním obvykle jednu nebo dvě plochy zarovnány. Ve stojanu stroje je umístěn stůl, který můžeme výškově přestavit podle tloušťky materiálu. Nad stolem jsou uloženy podávací válce a nožový hřídel. Na rozdíl od zarovnávaček se zde materiál podává mechanicky.

Vícestránkové frézy - můžeme na nich obrábět materiál ze všech stran jediným přechodem dřeva přes stroj. Některé stroje umožňují pouze rovinné frézování, na jiných se dají frézovat i profily. Na těchto strojích můžeme zhotovovat různé palubkové desky, lišty a další frézované sortimenty.

 

Frézky

Poslouží nám k výrobě drážek, profilů, žlábků, spojů a pod. Můžeme jimi obrábět přímé i různě zakřivené plochy.

Horní frézky - nepatří mezi běžně používané dřevoobráběcí stroje. Jde o speciální stroje pro výrobu různých ornamentů, svlakových drážek a na obrábění drobných předmětů. Jako nástroj používají stopkové frézy. Obrobek na ně posouváme ručně podle pravítka nebo podle šablony.

Spodní frézky - patří naopak mezi základní truhlářské stroje. Nad úroveň stolu vyčnívá výškově nastavitelná hřídel, na které se upínají frézy. Rovinný materiál posouváme ručně podle pravítka, u zakřivených ploch ho vedeme podle kopírovacího ložiska a šablony. Většina frézek má čepovací vozík, který umožňuje výrobu čepů, výdlabků a dalších spojů. Nástrojem ve spodních frézkách jsou kotoučové frézy, které mají různé průměry a tvary dle požadovaného profilu. Frézy mohou být celistvé (celoocelové), s napájenými nebo vyměnitelnými zuby.

 

Vrtačky

Stojanová vrtačka - patří mezi základní vybavení dílny a slouží k výrobě kruhových otvorů. Pomocí ní můžeme zhotovit otvory pro kolíky, závěsy a jiné kování, vyvrtávat boule a pod. Tento stroj je vhodný zejména na vrtání do plochy. Vrtací jednotka se sklíčidlem se nachází na svislém sloupu stojanu, na kterém se přestavuje pracovní stůl. Vrták upnutý do sklíčidla vedeme do řezu ručně pomocí páky. Podle druhu práce rozeznáváme různé druhy vrtáků: spirálové s kuželovým hrotem, spirálové se středicím hrotem, forstnerův vrták, vrták s válcovou hlavou a další.

Vrtací dlabačka - slouží k výrobě kruhových otvorů kolíků a jiných spojovacích prostředků, které vrtáme zejména do bočních ploch. Hlavní funkcí vrtací dlabačky je však výroba podélných otvorů, které dokážeme zhotovit pomocí speciálních dlabacích vrtáků. Obrobek upneme na výškově nastavitelný stůl a vrták v sklíčidle vedeme do řezu ruční pákou. Při výrobě podélných otvorů nejprve vyvrtáme několik kruhových otvorů vedle sebe, následně otvor vyčistíme pohybem stolu ve směru kolmém na osu vrtáku.

 

Brusky

Používáme je na konečné opracování - broušení, kterým vyrovnáváme nerovnosti povrchu, povrch vyhlazujeme a zbavujeme nečistot. Jako nástroj v bruskách slouží brusné papíry nebo brusná plátna s různou zrnitostí.

Úzkopásové brusky - patří mezi základní dřevoobráběcí stroje. Mezi dvěmi pásovnicemi je horizontálně napnutý nekonečný brusný pás o šířce 150 mm. Obrobek položíme na posuvný a výškově nastavitelný pracovní stůl. Brusný pás přitiskneme k obrobku přítlačnou patkou. Na tomto stroji brousíme rovinné plochy dílců.

Hranové brusky - slouží na broušení bočních ploch. Jde opět o úzkopásovou brusku, pás je však kratší a osazen kolmo na pracovní stůl. Dílec položíme na stůl a jeho boční plochy ručně přitiskneme k pásu.

Kotoučové brusky - jsou určeny k broušení vydutých bočních ploch, čelních ploch dílců, srážení hran a podobně. Brusný papír se uchycuje na rotující kotouč, který je umístěn kolmo na pracovní stůl.

 

Ruční stroje

Jsou to malé mobilní stroje, které často nahrazují ruční nástroje. Práce s nimi je rychlejší a přesnější. Pro svou nízkou hmotnost a snadnou ovladatelnost je hojně využijeme ve stavebnictví a při různých montážních pracích.

Ruční vrtačky - umožňují výrobu kruhových otvorů. Do sklíčidla upínáte různé druhy vrtáků, které jsou schopny vrtat do dřeva, plastů, kovů, betonu a pod. Na vrtání do betonu a podobných stavebních materiálů používáme vrtačky s příklepem. Dnes elektrické vrtačky stále častěji nahrazují ruční šroubování. Tyto vrtačky musí mít plynulou regulaci otáček, musí umožňovat levé a pravé otáčky vřetena a upnutí do sklíčidla namísto vrtáků nástavce na šroubování.

Ruční kotoučové pily - můžeme jimi řezat kulatiny a různé deskové materiály. Nástrojem je pilový kotouč s menším průměrem, než je u stolních kotoučových pil. I zde uplatníme kotouče s naspájkovanými zuby.

Přímočaré pily - umožňují nám vytvářet přímé i různě zakřivené řezy. Jako nástroj slouží speciální pilové listy, které kmitají nahoru a dolů ve svislém směru. Podle druhu pilového listu umožňují tyto pily řezat kulatinu, dřevěné deskové materiály, plasty, železné a neželezné kovy.

Ruční elektrické hoblíky - slouží podobně jako ruční hoblíky k vyrovnávání a hlazení povrchů dřeva. Opracováváme jimi rovné plochy, boční plochy, hrany, půldrážky a pod. Uplatníme je zejména při výrobě různých staveb ze dřeva a úpravách konstrukcí přímo na staveništi.

Horní frézky - jsou to stroje, ve kterých se otáčí svislé vřeteno s upínací kleštinou. Do této kleštiny můžeme upnout různé druhy stopkových fréz. Podle tvaru frézy dokážeme touto frézkou vyrábět drážky, zvlaky, ozuby, různé profily, dokončovat rovné i zakřivené hrany. Stroj vedeme do řezu podle pravítka, šablony nebo kopírovacího ložiska.

 

Ruční brusky využijeme na dokončování povrchu dřeva, odstraňování zbývajících nerovností, nečistot a pod. Jejich další funkcí je odstraňování starých nátěrů z povrchu dřeva a z jiných materiálů. Snadné ovládání a možnost vybrousit i méně přístupná místa jsou jejich velkou předností. Podle konstrukce a použití rozlišujeme pásové, excentrické, vibrační brusky a jiné.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak ve sněhové fréze vyměnit olej

Správná péče o sněhovou frézu, do které spadá také výměna oleje, přispívá k tomu, aby Vám fréza dlouho...
více…

Jak ve sněhové fréze najít karburátor

Když budete umět najít a vyčistit karburátor ve sněhové fréze, vyhnete se značným výdajům za opravy. Karburátor...
více…

Jak upravit napětí řemenu sněhové frézy

Sněhové frézy mají spirálový šnek, který nabírá sníh a odhazuje ho na některou stranu. Šnek je poháněn...
více…

Jak u sněhových fréz předcházet problémům souvisejícím s palivem

Sněhové frézy bývají vyrobeny tak, aby vydržely mnoho let bezproblémového používání, to se vztahuje i na...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit startovací šňůru II.

Benzínové sněhové frézy používají k startování motoru startovací šňůru. Časem se však šňůra opotřebuje,...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit startovací šňůru

Existuje mnoho věcí, které Vás mohou při odklízení sněhu zastavit. Snad nejnepříjemnější z nich je přetržená...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen šneku

Sněhová fréza vyžaduje pravidelnou údržbu, aby dobře fungovala i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jednou ze...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen II.

Řemen ve sněhové fréze se svou funkcí a uložením podobá řemenu v autě. Pokud jste někdy vyměňovali řemen v...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen

Pokud jste také zažili okamžik, kdy Vám při odklízení sněhu praskl řemen ve fréze, potom víte, jak dobré je...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit jisticí šroub

Úkolem sněhové frézy je odklízet sníh. Pro případ, že se do šneku dostane něco jiného než sníh, má fréza...
více…