Jaký vybrat žebřík? - Rozdělení

Jsou praktické, skladné, snadno se přepravují a nevyžadují odborně školený personál. Používáme je všude tam, kde potřebujeme pracovat nad úrovní terénu na menších plochách, resp. v dosahu pracovníka. I při práci na žebříku se musí dodržovat zásady bezpečnosti.

 

Rozdělení podle materiálu a konstrukce

Žebříky známe dřevěné, kovové (železo, dural) a v poslední době i plastové (laminát). Nosnost žebříků je standardně 150 kg. Vyšší nosnost mají pouze speciální druhy určené pro hasiče, záchranáře a pod. Z hlediska konstrukce si můžeme vybrat žebříky jednoduché, dvoudílné, třídílné, výsuvné (s lanem a bez lana) a dvojité (tzv. áčka).

 

Dřevěné žebříky

Dřevěný žebřík nejčastěji používáme při pracích kolem domu a na zahradě. Původně se žebříky zhotovovaly z jedlové, resp. smrkové kulatiny na stojkách s akátovými či dubovými příčkami. Dnes se tyto typy nahrazují průmyslově vyráběnými standardními žebříky z hranolů.

 

Laminátové žebříky

V současnosti laminátové žebříky nahrazují dřevěné, zejména na pracovištích (elektromontáže, údržba, práce při elektrickém vedení), kde se vyžaduje materiál, který nevede elektrický proud. Pevnostní a hmotnostní parametry mají prakticky shodné s dřevěnými žebříky.

 

Žebřík si přezkoušejme

Před prací si raději na zemi přezkoušejme nosnost a pevnost žebříku. Uděláme to tak, že žebřík položíme na podložky (hranoly, kvádry, případně cihly), posadíme se na něj a energicky se pohoupeme. Pokud se stojky žebříku nezlomí při příčném tlaku, určitě udrží naši váhu. Pevnost příček žebříku můžeme zkontrolovat tak, že se po položeném žebříku projdeme a na každé příčce pérujeme. Raději ať se zlomí pod námi na zemi než ve výšce.

 

Kovové žebříky

Obvykle se vyrábějí ve verzích profi a hobby. Duralová profi verze zhotovena z vysokopevnostních tažených profilů je určena pro profesionální uživatele. Hobby verze, vyrobená z odlehčených svařovaných profilů, je vhodná pro zahrádkáře, chataře a kutily. Její výhodou je nižší hmotnost při zachování nosnosti 150 kg. Rozpětí příček vychází z lidské anatomie a empirických zkušeností.

 

Patky žebříků

Aby žebřík při práci neklouzal a v interiéru nepoškozoval podlahu, nasazovaly se na konce nohou gumové patky nebo se na ně přilepovala plsť, případně korek. V současnosti se k tomuto účelu nejčastěji používají plastové patky, případně patky ze speciální gumy.

 

Žebřík si můžeme udělat i doma, ale ...

Někteří kutilové si vyrábějí žebříky podle vlastních konstrukčních návrhů. Mnohé z nich jsou velmi zajímavé a obsahují několik vtipných řešení. Jenže na žebříku pracujeme ve výši, resp. nad terénem. Proto při navrhování konstrukce žebříku (jednoduchého nebo dvojitého) a jeho výrobě musíme dodržovat bezpečnostní požadavky, abychom zabránili možnému úrazu. Příslušné požadavky, podle kterých se musíme řídit při konstrukcí žebříků, najdeme v ČSN EN 131. Podle této normy (článek 4.3) by se vždy měla udělat zkouška průhybu žebříku, a tím prověřit zejména pevnost pantů (u tzv. áček). Pro stojanové příčkové žebříky s rovnoběžnými stojkami se požadují stabilizátory v základnách obou částí žebříku, které se nesmějí dát odstranit volnou rukou.

 

Rozměry stabilizátoru jsou dány vztahem

b2 = b1+ 0,15 l + 2t

kde

b1 - vnitřní světlost mezi stojkami,
b2 - délka stabilizátoru,
l - vzdálenost vrchní příčky od základu,
t - tloušťka stojiny.

 

Kromě toho norma upřesňuje:

- Minimální šířku mezi stojkami - 280 mm (maximální šířku neomezuje),

- Úhel, který svírá stojka nataženém žebříku s vodorovnou plochou - minimálně 65 ° a maximálně 75 °,

- Vzdálenost os příček - minimálně 250 mm a maximálně 300 mm,

- Vzdálenost spodní příčky od základů - minimálně 125 mm a maximálně 314 mm.

 

Kombinované konstrukce, u kterých lze upravovat štafle na jednoduché (úhel mezi oběma částmi žebříku je 180 °), nejsou nejvhodnější. Tloušťka stojin musí být předimenzovaná, úměrně k větší délce, proto je žebřík zbytečně těžký. Navíc by měl mít stabilizátory (vyhovující ČSN), které jsou vzhledem k výšce širší, a o to víc ztěžují manipulaci s žebříkem.

 

Pojízdné lešení a žebříky

Při některých pracích ve výškách nepotřebujeme stavět rozsáhlý systém lešení. Tehdy úplně stačí mít rychlé mobilní zařízení, které takovou práci usnadní, snadno se s ním manipuluje a není náročné na prostor. Součástí kompletního sortimentu pro práci ve výškách jsou sestavy mobilních věží, ale i žebříky v různých délkách a provedeních speciálně upravených pro konkrétní účely.

 

Zdvihadla a výtahy

Při stavbě domu se neobejdeme bez výtahu, zejména pokud stavíme svépomocí. Doslova nás zbaví velké námahy a ušetří spoustu času. Výtahy, podobně jako lešení, musí montovat odborně způsobilí pracovníci. Podléhají zvláštním předpisům o stavebních zařízeních. Každý výtah musí ještě před montáží na stavbě překontrolovat revizní technik.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Práce se dřevem pomocí kvalitního nářadí

Každý správný řemeslník nám dá jistě za pravdu, že práce s nekvalitním nářadím může manuální činnosti...
více…