Dřevěné interiérové ​​obklady - účel, výběr a montáž

Dřevo a materiály na bázi dřeva se stále využívají nejen při zařizování interiéru, výrobě nábytku a bytových doplňků, ale i při zhotovování obkladů. Není důležité, zda jde o dřevostavbu nebo zděný dům, dobře provedeným obkladem lze výrazně změnit prostředí interiéru. Podmínkou je správná volba druhu obkladu, jeho materiálu, použité povrchové úpravy, jakož i skutečnost, či montáž (realizaci) budeme dělat sami, nebo ji svěříte do rukou profesionála. Na to, aby realizace proběhla podle očekávání a obložení bylo po technické stránce kvalitně montážní zpracované, potřebujeme kvalitní nářadí, spojovací prostředky, zkušenosti a velkou dávku trpělivosti.

bydlení, dřevo v interiéru, dřevěné obklady

Použití v interiéru - architektonický význam obkladu

Ačkoli se obklady používají i na vnější stěny, dále se budeme věnovat pouze použití dřevěného obložení v interiéru. Dřevěný obklad není záležitostí módy. Obložením stěn a stropů i mnohých konstrukcí měníme vzhled interiéru a tím i jeho architektonické působení. Použitými materiály pak ovlivňujeme pocity a psychiku uživatelů prostoru. V interiéru působí dřevěné obklady esteticky - zvláště kazetové či tabulové obklady mají velmi dekorativní účinek. Výsledný efekt obložení ovlivňují rozměry místnosti, účel, vynaložená námaha a samozřejmě cena za dřevo a odvedená práce.V závislosti na tom, jak je obložení členěno, mění se dojem z délky, šířky a výšky místnosti.Pokud obkládáme ve svislém směru, prostor se zdá být vyšší, kratší a užší. Vodorovné členění vyvolává dojem nižšího, delšího, případně širšího prostoru. Rozdělení na velké plochy prostor opticky zmenšuje, a naopak, obklad rozdělen na malé plochy prostor opticky zvětšuje. Pokud jsou stěny obloženy dřevem až ke stropu, prostor také vypadá být menší. Proto se malé prostory obkládají pouze do určité výše, kterou nelze libovolně měnit. Výhodné je dále rozvinout již hotové vodorovné členění v interiéru, například okenní římsy a příčky nebo dveřní obložení. V žádném případě nemá obložení sahat do poloviny stěny.

Účel obkladu

Obkládání stěn se považuje za velmi účelné. Zvyšuje mechanickou odolnost povrchu zdí nebo odolnost proti vlhkosti, tepelnou či zvukovou izolaci - s obložením se setkáváme v divadlech, kinosálech, hudebních síních a podobně. V restauračních prostorách se na zvýšení ochrany jejich povrchu a jednodušší udržování hygieny mohou stěny obkládat. Pokud potřebujeme obložit stěny a panely, a přitom znásobit akustický efekt, to vše navíc bez rezignace na designové nároky na interiér, je k dispozici systém Oberflex (Akustika-Oberflex).Součástí systému Oberflex jsou akustické standardizované dřevěné obklady Ober Compact, jejichž základem je laminát z pravého dřeva s povrchem Oberflex. Další druhy dřeva, rozměry či různé perforace nabízejí akustické dřevěné obklady Obersound, které se vyrábějí podle požadavků zákazníků. Akustické vlastnosti zajišťují různé perforace (kruhová, oválná) dřevěných obkladů, které lze doplnit i akustickým rounem.

Jaké dřevěné materiály jsou k dispozici

V našem prostředí je dřevo snadno dostupným materiálem s vyhovujícími technologickými a technicko-fyzikálními vlastnostmi. Díky příznivému působení na psychiku člověka svojí barvou, strukturou a vůní se už celá staletí využívá v interiérech a exteriérech. Z interiérů, kde je přítomno dřevo, vyzařuje teplo a klid. Na obklady stěn se nejčastěji používá masivní smrk (světlé, velmi smolné dřevo), borovice (nažloutlá běl, červenohnědé jádro), modřín (stejně žloutnoucí běl a červenohnědé až červenofialové jádro), jedle (šedobílá až hnědošedá), lípa (žlutá až hnědobílá) , bříza (žlutá, šedá nebo hnědobílá), dub (žloutnoucí až světle hnědá běl, světlé jádro). Z tropických dřevin se často používá teak (s bělavou a šedou bělí, zlatožlutým až hnědozeleným jádrem). K dispozici jsou i materiály na bázi dřeva - plošné aglomerované materiály jako DVD, OSB, MDF. Za zmínku stojí i využití překližky a laťovky. Podle způsobu konstrukce rozlišujeme tyto typy obložení stěn:

Obklady z prken a vlysů

Toto obložení se dá vyrobit s masivu s rovnými nebo sraženými hranami. Desky se přibíjí na latě upevněné na stěně. Pokud upevnění nemá být vidět, používají se profilované sponky. Při nízkých obloženích stačí spojit desky na pero s drážkovými soklovými a vrchními krycími lištami a pomocí nich desky připevnit. Pěkný vzhled obložení předpokládá správnou volbu dřeva, vhodné členění a profilování. Působivé stínování vzniká např. při různě překládaných prknech.
Obklady členěné jak vlysy se nazývají vlysové. Jednoduché obložení tohoto druhu lze vyrobit z přiměřeně žlábkovaných a drážkovaných úzkých prvků (vlysů), které se upevní podobně jako desky se spojem na pero a drážku. Zvláštní druhy vlysového obložení se zhotovují z lišt spojených na pero nebo polodrážku, které se na zadní stranu připevní na konstrukční spodní rám či lišty. Tím vznikne uzavřené obložení. Při otevřeném vlysovém obložení se vlysy na zadní straně přišroubují s odstupem k deskám. Pokud jsou mezistropy z jiného dřeva či v jiné barvě než vlysy, vznikne originální celek. Vlysová obložení jsou vhodná především na klenuté stěny a sloupy.

Rámové obklady

Toto obložení tvoří soustava rámů a příslušných výplní z dýhovaných desek, případně materiálů na bázi dřeva. Výplně vložené do rámů mohou být překryty lištami, v takovém případě nimi lze celek ještě zvýraznit. Snadnější úpravu povrchových ploch umožňuje upevnění pomocí polodrážky a upevňovací lišty.Použitím profilovaných lišt se poté zdůrazňuje členění celého obložení. Vnitřní a vnější rohy rámů se navzájem spojují buď na pero a drážku, nebo polodrážkou.

Tabulové obklady

Při výrobě tabulového obložení je vhodné použít dýhované nebo laminované překližkové či dřevotřískové desky. Tyto dovolují členění stěn na velké plochy, protože nebobtnají ani nesesychají vůbec, případně pouze minimálně. Prefabrikované obkladové tabule se zpravidla označují jako panely. Jsou to desky z dřevěných materiálů, dýhované ušlechtilým dřevem nebo laminované a na bocích opracované tak, aby byly připraveny k montáži. Vnitřní a vnější rohy se při těchto prefabrikovaných obloženích zpracovávají pomocí zvláštních profilů.

Stropní obklady

Stropní obložení se skládají z nosné konstrukce a obkladu. Nosnou konstrukci lze upevnit přímo pod hrubý strop. V mimořádně vysokých místnostech se může při obkládání klimatizace nebo instalačního vedení nosná konstrukce zavěsit níže pod strop. Při zaměřování roviny takového zavěšení se používá otočný laser. Když je zaměřovací přístroj nastaven, vychází z něho vodorovný paprsek, který při otočných laserech rotuje kolem přístroje a tím vytyčuje rovinu zavěšení. Tento přístroj je absolutně přesný. Nosnou konstrukci je třeba dostatečně připevnit, protože na ní spočívá celá hmotnost stropního obložení. Konstrukce je navíc namáhaná otřesy, zejména u stropů, po nichž se často chodí. Proto se nosné konstrukce nesmějí nastřelovat. Vrstva obkladu se připevňuje k nosné konstrukci neviditelně. Pro instalaci stropního obložení je nutné použít dokonale suché dřevo, protože pod stropem je vzduch nejteplejší a nejsušší. Stropní obklady se mají důkladně připravit již v dílně, aby následná montáž byla co nejjednodušší. Obklad může být členěn a vyroben z různého materiálu včetně rozmanitých barevných odlišení. Trh nabízí pestrou řadu prefabrikovaných dílců z vrstveného dřeva, které lze bez dalšího opracování připevnit na nosnou konstrukci. Rozlišujeme stropní obklady z prken, tabulí a kazetové stropní obklady.

Obklad trámových stropů

Trámové jsou stropy, z nichž vystupují trámy nebo obložení tvoří falešný trám. U pravých trámových stropů se používají plné masivní trámy, které nesou váhu stropu. Z estetických důvodů se někdy neopracované trámy obkládají deskami nebo dýhovanými materiály. Na tomto nosném základě leží vlastní konstrukce stropu zhotovená z prken, tepelné a zvukové izolace a tzv.. záklopu. Falešné trámy se připevňují na omítnutý strop, omítnuté plochy přitom zůstávají viditelné. Tyto trámy se mohou připevnit i na hrubý strop a jednotlivá pole obložit prvky či deskami. Ve všech případech je třeba, aby viditelné plochy masivních i falešných trámů a obkladů polí byly kvalitně opracovány frézováním a broušením. Důležitá je také povrchová úprava mořením, patinováním a lakováním. Často se u těchto nátěrů vyžaduje kvalita srovnatelná s nábytkem. Nátěry je vhodné nanášet před montáží v dílně nebo na místě.

Stropní obklad z prken

U stropů z prken je celá stropní plocha obložená prkny. Ty mohou být spojeny na pero, na pero s drážkou, na polodrážku, přeplátováním, nebo uložené s mezerami přes sebe. Na překrytí spár jsou vhodné krycí lišty nebo profilované lišty zasunuté v drážkách. Desky se upevňují na nosnou konstrukci z latí, která je umístěna na masivním stropu nebo stropních trámech. Viditelné upevnění prken se provádí pomocí hřebíků nebo vrutů, neviditelně lze prkna připevnit zvláštními profilovanými příchytkami. Nejčastěji se na stropy z prken používají palubky o tloušťce 15 až 22 mm spojené na pero a drážku. Na laťovou nosnou konstrukci se připevňují pomocí hřebíků nebo sponek neviditelně uložených v drážce palubky. Opět je důležité kvalitní zhotovení povrchové úpravy a začištění spár obkladu stropu a svislých stěn.

Stropní obklad z tabulí

Tabulové stropy se zpravidla vyrábějí z dřevěných materiálů dýhovaných nebo povrchově upravovaných, například laminováním. Stropní obložení je členěno pomocí viditelných či přiznaných spár mezi hranami tabulí. Jednotlivé tabule lze spojovat na pero a připevňovat pomocí spon, ocelových příchytek či hřebíků do drážek na nosnou konstrukci.

Stropní obklad z kazet

Kazetovými stropy rozumíme stropní obložení s čtvercovými nebo pravoúhlými, plasticky uspořádanými poli (kazetami). Hranice mezi kazetami tvoří lišty, rámy, luby (vlysy), případně falešné trámy. Ploché kazety lze vyrobit pomocí rámové konstrukce. Plastičtější kazety s tenkými žebry lze vytvořit použitím lišt nebo lubů (vlysů). Při mimořádně velkých a těžkých kazet se vyplatí vyrobit každou zvlášť a po jedné je připevňovat na strop.

Akustický stropní obklad

Stropní obložení pohlcující zvuk nazýváme akustické, protože absorbuje vzniklé zvukové vlny.Většinou se k tomuto účelu používá přerušovaná vrchní obkladová vrstva a podkladové porézní materiály, které pohlcují zvuk. Aby obkladová vrstva dobře izolovala, aplikují se různé systémy upevnění; obklad se například klade na další vrstvu z izolační vlny.

Konstrukce větracího stropu

Větrací stropy tohoto typu přivádějí do místnosti čerstvý vzduch vedený stropními dutinami klimatizačních zařízení. Na to obvykle slouží profily s drobnými otvory, které se zasouvají do spár oddělujících obkladové desky. Větrací stropy třeba plánovat ve spolupráci s klimatizačními techniky, kteří musí vypočítat potřebné množství čerstvého vzduchu na celkový objem místnosti vzhledem k jejímu účelu.

Obklad koupelen a sprchových koutů

Na stále častější obložení koupelen se používá teakové dřevo. Teak má specifické vlastnosti, které umožňují jeho instalaci ve vlhkých prostorách koupelen. Odolává vlhkosti, plísni, nemění barvu, má vysokou odolnost proti chemickým prostředkům. Vyznačuje se vysokou rezistencí proti kyselinám a zásadám a má i vysokou požární odolnost, takže nemusíme mít obavy obložit teakovým dřevem přímo sprchový kout či vanu.

Montáž obkladu v interiéru

Obložení se většinou klade na neomítnuté stěny. Předpokladem však je, aby byly stěny dokonale suché a interiér vhodně temperovaný. Na obklad stěn a stropů nesmí působit vlhkost stoupající od země ani kondenzovaná voda. Obložení by nemělo přiléhat bezprostředně na zeď či omítku, vhodné je nechat mezeru 20 až 30 mm. Tato mezera vznikne díky nosné konstrukci, na kterou se obložení připevňuje. Nosná konstrukce se zhotovuje z latí nebo montážních rámů, které se na stěnu připevňují pomocí šroubů v hmoždinkách. Konstrukce tak slouží k vyrovnání nerovnosti zdí ak upevňování obkladové vrstvy. Vodorovné a svislé prvky nosné konstrukce je třeba během montáže překontrolovat zednickým pravítkem a vodováhou, aby bylo vše v rovině. Prostor mezi obložením a stěnou slouží jako vzduchový polštář zabraňující tepelným ztrátám. Pokud jsou v obložení svrchu a zespodu ponechány otvory, může se vzduch pravidelně obměňovat. Takové otvory jsou nezbytné v případě vlhkosti. Nosná konstrukce se zpravidla upevňuje pomocí hmoždinek z kovu nebo plastu zasouvaných do přesně vyvrtaných otvorů. Otvory se vrtají elektrickou příklepovou vrtačkou. Na vrtání je nutný vrták, který je šroubovitý a má hrany z tvrdokovu. Průměr otvoru by měl být asi o 0,5 mm větší než průměr příchytky. Příchytky se při zatahování šrouby roztáhnou; tak dojde k pevnému spojení s vrtacím otvorem a stěnou. Plastové příchytky se nesmí používat spolu se šrouby s řeznými závity. Pro montáž rámu a latí přímo na zdivo jsou vhodné plastové příchytky s prodlouženým svorníkem, které vyplní i otvor vyvrtaný v latích. Vrtání otvoru v dřevěné nosné konstrukci a zdi se při použití plastových příchytek dá provést současně. Na trhu je i řada speciálních upevňovacích kolíků se šrouby, kterými se vzájemně nastaví vzdálenost latí od stěny.

Povrchové dokončení dřevěných obkladů

Obklad můžeme i barevně sladit s interiérem. Na povrchovou úpravu přírodního dřeva se nejčastěji používá tekuté mořidlo, které dá přirozeně vyniknout kresbě materiálu. Jednotlivé odstíny se mohou navzájem prolínat. Konečnou povrchovou úpravou bývá lakování nebo voskování. Na lakování se používá vodou ředitelný nábytkový lak s vyhovujícími mechanickými a chemickými vlastnostmi. Je vhodný pro povrchovou úpravu nábytku, vnitřní úpravu nábytku a obložení stěn. Speciální úpravu dřevěných povrchů obkladů, trámů a podlah je kartáčování. Tato technika je založena na mechanickém odstranění měkčí části letokruhů, tzv.. jarního dřeva. Díky této operaci na takto upravené ploše vystupuje textura dřeva a při následné úpravě voskem či olejem vzniká zcela jedinečný, nezaměnitelný povrch s nádechem starobylosti. Kartáčuje se zpravidla dřevo smrku, dubu a modřínu. V každém případě je důležité správně zvolit druh obkladu, materiál, povrchovou úpravu a také zvážit, zda se do obkladu pustíte sami, nebo montáž svěříte profesionálům. Pro úspěšné zvládnutí je třeba být vybaven kvalitním nářadím, zkušenostmi a spoustou trpělivosti!

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Trendy koupelny pro rok 2020 - námořnická modř, mosaz a dřevo

Koupelna je místo, které často podléhá trendům. Proto se také na koupelně pozná, kdy v ní naposledy proběhla...
více…

Dřevěné obklady ze starých lodí, kterým naprosto propadnete

Originální, netradiční, s příběhem, tak přesně takto bychom mohli hovořit o dřevěných obkladech, které jsou...
více…

Renovace koupelny - nejprve hydroizolace a až potom lepení obkladů

Koupili jste starší byt a koupelna je třeba znovu, moderně a lépe obložit? Nebo se vám již okoukala dlažba ve vašem...
více…

Dřevoplast - praktický a designový materiál na fasády a terasy

Vybíráte materiál na stavbu terasy nebo fasády? Nejen trendy, ale i velmi praktické jsou moderní kompozitní materiály...
více…

Rekonstrukce našeho bytu očima sousedů

Ťuk-ťuk! Buch-buch! Vrrr ... Pokud plánujete rekonstrukci, vzpomeňte si na vlastní bezmoc, když jste se ocitli v roli...
více…

Zařízení interiéru chce styl

V případě, že se rozhodnete pustit do zařizování nebo rekonstrukce interiéru, měli byste mít jasno v tom, jaký styl...
více…

Nové trendy v obkládání koupelny

Obecné trendy v oblasti interiérového designu úzce souvisí i s trendem obkladů stěn v koupelně. Výrazným rysem...
více…

Bydlení a investice, které ovlivní pozdější náklady

Postavit si vlastní dům od základů je opravdu velmi náročné. Bez pomoci odborníků to snad ani není možné!  Za...
více…

Posuvné stěny, příčky a intimní zóny

Současný trend přikyvuje otevřeným a vzdušným prostorům. Otevřený styl bydlení sice vyjadřuje přátelskou a...
více…

Dřevěné ​​obklady do exteriéru - druhy, charakteristika a povrchová úprava

Správné používání dřevěných exteriérových obkladů předpokládá znalost podmínek namáhání a specifických...
více…