Dřevěné ​​obklady do exteriéru - druhy, charakteristika a povrchová úprava

Správné používání dřevěných exteriérových obkladů předpokládá znalost podmínek namáhání a specifických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva.

stavba, dřevěné obklady, dřevo, údržba dřeva

Při volbě druhu dřeva rozhodují tato obecná kritéria

 • prostředí stavby,
 • geometrie budovy,
 • představy architekta a investora,
 • povětrnostní podmínky a jejich vliv na namáhání stavby,
 • požadavky na povrch zvoleného dřeva a jeho snadná údržba,
 • stavební předpisy,
 • tepelná izolace,
 • protipožární ochrana,
 • požadavky na spodní konstrukci

Pro dřevěný venkovní obklad se nabízí několik dostupných variant

 • obklady z masivního dřeva s profilováním
 • obklady z masivního dřeva s krycími lištami
 • tlakově impregnované dřevěné obklady
 • cementovláknité a cementotřískové desky
 • velkoplošné materiály na bázi dřeva
 • vytlačované vláknité profily a panely
 • šindele

Obklady z masivního dřeva


Na tyto obklady lze použít běžné druhy domácích jehličnatých dřevin (smrk, jedle, borovice, modřín nebo douglaska), z listnatých dřevin splňuje požadavky kladené na exteriérové ​​obklady stěn např.. dub. Při obkladech velmi exponovaných povětrností je vhodnější používat odolnější druhy exotických dřevin, jako jsou např.. sibiřský modřín, skandinávský smrk nebo červený cedr.Fasádní profily jsou zakončeny lištami, latěmi, případně krycími deskami.

Charakteristika vybraných druhů dřeva

Sibiřský modřín je známý vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a dřevokazným houbám. Podle normy EN 350-2 patří sibiřský smrk do 3. až 4. třídy odolnosti. To znamená, že odolává působení povětrnostních vlivů a jeho životnost v přímém kontaktu se zemí je přibližně 5 až 15 let. Chemické ošetření není nutné. Barva dřeva je medovězlatá s červenohnědým odstínem. Sibiřský modřín se dá snadno opracovat ručním nářadím a dřevoobráběcími stroji. Při instalaci se doporučuje předvrtání otvorů a použití nerezových šroubů. Sibiřský modřín se suší bez problémů. Pokud je však proces sušení příliš rychlý, mohou se objevit trhliny. Sibiřský modřín není potřeba povrchově upravovat. I po letech je stabilní a získává stříbrnou patinu. Při požadavku na stálou barvu je doporučeno ošetřit ho transparentním lakem absorbujícím UV záření. Skandinávský smrk patří mezi měkká dřeva. Podle normy EN 350-2 patří do 4. třídy odolnosti. Životnost dřeva v přímém kontaktu se zemí je přibližně 5 až 15 let. Chemické ošetření je nezbytné. Barva dřeva je žlutobílá. Červený cedr (West red cedar) je dřevo s unikátní rozměrovou stabilitou a přirozenou odolností proti hnilobě. Neobsahuje pryskyřici, málokdy se objeví boule; to vše dělá z cedru vynikající materiál použitelný při výrobě nejrozmanitějších fasádních profilů a na vyjádření různých architektonických stylů. Podle normy EN 350-2 patří červený cedr do 2. třídy odolnosti. Barva dřeva je červenohnědá. Červený cedr není potřeba povrchově upravovat. I po letech je stabilní a získává stříbrnou patinu. Pokud požadujeme stálobarevnost, ošetříme červený cedr transparentním lakem absorbujícím UV záření.

Obklady z materiálů na bázi dřeva

Z materiálů na bázi dřeva se osvědčily panely vyrobené z dřevěných vláken spojovaných cementem. Výrobky zhotovené pouze ze dřeva, při kterém se jako pojivo používá lepidlo, jsou pro vnější prostředí použitelné jen za určitých podmínek.Povrchové i střední vrstvy desek z masivního nebo vícevrstvého dřeva je třeba slepit tak, aby byly odolné proti vodě.

Fasádní a obkladové panely z cementovláknitých desek

jsou jedním z výrobků nové generace vyztužených bezazbestovými plošnými deskami. Jsou vyrobeny ze směsi silikonu a cementu, zpevněné mineralizovaným dřevěným vláknem. Desky jsou nehořlavé a odolné proti hnilobě, plísním a napadení škůdci.Kromě základního využití na konstrukce a obklady vnitřních nebo vnějších stěn a fasád se používají nejen na stavbách, ale např.. i na podlahy nebo výplně balkonů. Desky mohou mít různé zbarvení, např.. přírodní světle nebo tmavě šedou barvu, zelenou, žlutou, červenou a bílou. Desky lze i barvit. Nevýhodou je, že nemají kresbu dřeva.

Tlakově impregnované dřevěné obklady

Ochranné prostředky na dřevo pronikají dovnitř průřezu dřeva pomocí speciálních tlakových a vakuových postupů. Pro výslednou kvalitu impregnace jsou přitom rozhodující hloubka a množství průniku, kvalitu ovlivňuje i použitý ochranný prostředek na dřevo a druh dřeva. Tlaková impregnace se dělá v impregnačních závodech, které mají k dispozici potřebné technické zařízení. Pro tlakově impregnované fasádní obklady jsou vhodnými druhy dřeva smrk, jedle a borovice. Tlakově impregnované fasádní obklady jsou velmi trvanlivé, s nízkými nároky na údržbu.

Tepelně upravené dřevo

Tepelně upravené dřevo (Thermowood) je nový druh materiálu s inovovanou strukturou dřeva dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou, která pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. Thermowood se vyrábí z řeziva běžných dřevin ve speciálních sušicích komorách při vysokých teplotách. Upravené dřevo lze použít v interiéru a v exteriéru, např.. na venkovní obklady fasád, podlahy, stropy, zahradní nábytek, protihlukové bariéry, prvky saun, na ploty a ohrazení, na terasy, dětská hřiště a podobně.

Podle druhu dřeva, délky a intenzity ošetření

dochází vlivem tepelného zpracování dřeva k více nebo méně výrazným změnám barvy; tepelně upravené dřevo získá až tmavohnědý odstín připomínající tvrdé dřeviny; výsledná intenzita odstínu závisí na teplotě, kterou se působí na dřevo. Během tepelné úpravy je buněčná struktura dřeva změněna tak, že dřevo má větší stabilitu než neupravené běžné dřevo ve stejných klimatických podmínkách prostředí. Rozměrové změny jsou jen poloviční. Tepelné změny zvyšují čas trvanlivosti na více než 30 let bez použití chemické ochrany.

Thermowood má lepší izolační vlastnosti než běžné dřevo

sušené standardním způsobem v komorových sušárnách. Dalším charakteristickým rysem je odstranění (vytěsnění) veškeré pryskyřice ze dřeva během ošetřovacího procesu. Tak se snadněji aplikuje povrchová úprava a nedochází k průniku pryskyřice na povrch přes nátěr. V kombinaci se zvýšenou stabilitou a odolností lze díky těmto zásahům snížit nároky na údržbu. Neznamená to však, že tepelně zpracované dřevo je stabilní proti UV záření - k šedivění materiálu dochází stejně jako u přírodního dřeva. Thermowood lze montovat i s použitím šroubů a spojovacích prvků s vhodnou velikostí. Otvory mají být předvrtány s osazením na zapuštění hlavy šroubů do úrovně povrchu. Šrouby s menším počtem závitů poskytují optimální pevnost spoje. Samořezné šrouby mohou být použity bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ve vlhkém prostředí třeba použít spojovací kování s antikorozní úpravou. Při zatloukání spojovacích prvků se doporučuje vyvarovat se úderům kladiva do materiálu.

Vytlačované vláknité materiály (profily a panely)

Vytlačované vláknité materiály (profily a panely) jsou moderní výrobky použitelné v exteriéru. Materiál vzniká jako kombinace dřevních vláken a termoplastu vytlačováním přes kovový profil.Umožňuje pořizovat rozličné tvary v jednom výrobním procesu. Materiál je odolný proti povětrnosti a absorpci vody. Navzdory tomu, že jde o nový produkt, v současnosti se z termoplastických vláknitých materiálů vyrábí již celá řadu produktů: podlahy, obklady, zahradní nábytek a ploty, konstrukční a okenní profily, dveřní zárubně, podlahové a stěnové panely. Z ekologického hlediska jsou vytlačované vláknité materiály zcela bezproblémové. Díky použití 90 až 95% přírodních materiálů (dřevních vláken) a jen nepatrného množství organických uhlíkatých pojiv má produkce těchto výrobků jasné přednosti oproti ostatním produktům. Recyklovatelnost je lehká a levná, odpadají při ní nákladné procesy na úpravu materiálu před samotnou recyklací.

Výrobky z termoplastických vláknitých materiálů

mohou být snadno dezintegrované (rozemleté) a po následném zahřátí se mohou bezprostředně zpracovat do nových tvarů. Obvykle se povrchové úpravy dělají lakováním, fóliováním, potiskem, dýhováním a podobně. Materiál se spojuje obdobně jako ostatní materiály. Profilové a tvarové dílce z termoplastických vláknitých materiálů mohou řezat, frézovat, brousit a opracovávat obvyklými způsoby.

Povrchová úprava

Vnější obklady z neošetřených dřevěných částí mají dlouhou životnost při minimálním udržování.Na vnějších plochách neošetřených materiálů jsou však vlivy povětrnosti poměrně rychle viditelné. U dřevěných obkladů dochází k barevným změnám, a to především vlivem klimatu, orientace na světovou stranu, přečnívajících částí střechy, porostu nebo i vlivem zastínění sousední budovou. Uvnitř jedné fasády se barevné změny mohou projevit rozdílné. Povrchy severních, východních a jižních fasád i obklady ve stínu přečnívajících střech (stejně ustupující části fasády, jako okenní parapety nebo vytvořené vodorovné spáry) jsou světle až tmavohnědé. Dřevěné části vystavené povětrnosti na západních fasádách jsou oproti tomu při většině klimatických podmínek stříbřité až tmavošedé. Povrchová úprava výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva má mimořádný význam, protože prodlužuje životnost dřeva, zvýrazňuje a dokresluje jeho přirozenou krásu, zlepšuje jeho užitné vlastnosti, případně potlačuje barevné rozdíly. Dá se říci, že povrchová úprava je kabát, který výrobek prodává. Nátěrové látky se dělí podle různých hledisek.  Základní dělení je podle intenzity překrytí povrchu.

Transparentní, nepigmentované nátěrové látky - laky

 • základní laky - nazývají se také brusné laky nebo základní brusné laky. Platí pro ně elementární požadavky, jako jsou dobrá penetrační schopnost, plnivost, brousitelnost a přilnavost
 • vrchní laky - očekává se od nich hladký vzhled, vyhovující tvrdost, vyhovující fyzikálně mechanické vlastnosti, dobrá odolnost proti působení kapalin, dobrá přilnavost a vyhovující světlostálost
 • jednovrstvé laky - plní funkci základních i vrchních laků současně

Pigmentové nátěrové látky zcela zakrývají vzhled podkladu

 • základní barvy - pro ně platí požadavky na vyhovující přilnavost, brousitelnost, plnivost, kryvost a odolnost proti rozpouštědlům;
 • svrchní pigmentové nátěrové látky - většinou jde o email, od kterého se vyžadují vyhovující fyzikálně mechanické vlastnosti, tvrdost a odolnost proti působení kapalin, dobrá přilnavost a vyhovující světlostálost
 • tmely - splňují požadavky na přilnavost a plnivost

Lazurovací laky

Jde o nátěrové látky obsahující barvivo nebo mikronizovaný pigment. Pigmenty jsou různobarevné prášky organického a anorganického původu, které se nerozpouštějí ve filmotvorných látkách ani v rozpouštědlech, například saze, titanová běloba, hliníkové bronzy a azobarviva. Přestože lazurovací lak má určitou kryvost, kresba dřeva zůstává po nanesení laku částečně viditelná.

Druhy nátěrových látek

 • Polyuretanové nátěrové látky (PUR) jsou rozpouštědlové nebo vodou ředitelné nátěrové látky, zpracovávané jako dvousložkové nebo jednosložkové. Pomocí tužidla dochází u nich k reakci mezi pojivem a izokyanátovou pryskyřicí nebo jednosložkových látkách dochází k vytvrzení vzdušnou vlhkostí. Polyuretanové nátěrové látky vytvoří na dřevě velmi kvalitní povrch s vynikající odolností a s vynikajícími hygienickými vlastnostmi.
 • Epoxidové dvousložkové nátěrové látky se vyrábějí na bázi nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. Pro vytvrzení se používají tužidla. Nátěry epoxidovými nátěrovými látkami vynikají tvrdostí, odolností proti oděru a působení některých chemikálií. Vyznačují se však nízkou odolností proti ultrafialovému záření - ztrácejí lesk a dochází u nich ke "sprašování" nátěrů.
 • Oleje patří k tradičním dokončovacím materiálům a také při rostoucích požadavcích na ekologickou produkci a zdravotní nezávadnost výrobků se stále hojně používají. Oleje silně pronikají do dřeva, a to v závislosti na jeho vlastnostech. Podle množství průniku olejové nátěrové látky je třeba počítat se vznikem tmavších či světlejších míst. Jejich aplikace je jednoduchá, ale vyžaduje dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření. Pokud nanášíme oleje pomocí textilií, je nezbytné odkládat je po použití do kbelíku s vodou, aby vlivem oxidační reakce nedošlo k zahoření. Do skupiny olejových nátěrových látek patří i fermež, což je souhrnný název pro vysychavý a polovysychavý olej upravený sikativy.

Syntetické nátěrové látky jsou látky připravované na bázi alkydových pryskyřic

Vodou ředitelné nátěrové látky jsou jednosložkové a dvousložkové.  K jednosložkovým, vodou ředitelným nátěrovým látkám patří roztoky akrylátových nebo polyuretanových pryskyřic na bázi vody nebo vodou ředitelné disperze (akrylátové, alkydové, polyvinylacetátové a podobně). Pojem disperze je označení, když v jedné tekutině plave další látka, a to buď pevná látka, pak se disperze nazývá suspenze, nebo jiná tekutina, která se s původní tekutinou nemíchá, pak se disperze nazývá emulze. Disperzními pojivy se tedy rozumí pojiva tvořeny rozptýlenými pevnými, někdy i tekutými částicemi pojiva v ředidle. Vodou ředitelné nátěrové látky se velmi často používají k napouštění (penetraci) dřeva pod vodou. Jde o ředitelné emulzní a disperzní laky, lazury a krycí barvy a emaily.

Napouštědlo lze použít i pod syntetické a olejové nátěrové látky

Velká penetrační schopnost napouštědla umožňuje lepší rozložení ochranných látek ve dřevě, a tak i účinnější ochranu. Kromě toho penetrace dokonale zpevní dřevní vlákna, takže se povrch dřeva lépe vybrousí. Penetrační látka obsahuje přísady, které působí proti dřevokazným a dřevo zbarvujícím houbám a plísním (proti hnilobě). Vyrábějí se v několika odstínech, např.. palisandr, světlý dub, tmavý dub, mahagon, borovice pinie a jiné, a také jako bezbarvé. Lazurovací laky na bázi vodou emulgovatelných pryskyřic se mohou nanášet na penetrační základ nebo bez něj.Vodou ředitelné laky jsou silnovrstvé, bezbarvé a absorbující UV záření. Nátěr je trvale pružný, rychle zasychá, odpuzuje vodu, má výbornou přilnavost k podkladu, dobře se roztéká a snadno se nanáší. Absorbér UV záření a speciální látky chrání dřevo před účinky ultrafialového záření a před povětrnostními vlivy.

Bezbarvé lazury nebo laky nejsou do exteriéru vždy vhodné

Nedostatečný ochranný účinek proti UV záření omezuje trvanlivost podle intenzity povětrnosti na 1 až 2 roky. Pokud je obklad bezpečně chráněn proti přímému účinku povětrnosti, lze oddálit jeho šednutí.

Tenkovrstvá lazura je nátěrová látka,

která částečně vnikne do dřeva při dvojitém ošetření.Textura dřeva zůstává zřetelně viditelná. Trvanlivost při přímém působení povětrnosti a jižní a západní expozici je přibližně 2 až 4 roky. Čím více je lazura pigmentovaná, tím vyšší je ochrana proti degradaci světlem a stálosti barvy. Náklady na renovaci jsou nízké. Silnovrstvá lazura je nátěrová látka, která jen málo vniká do dřeva při dvojitém použití. Textura dřeva zůstává viditelná pouze jako reliéf. Trvanlivost při přímém působení povětrnosti a jižní a západní expozici je přibližně 3 až 6 let.

Laky a krycí nátěry pronikají do dřeva málo nebo vůbec nepronikají

Trvanlivost při přímém působení povětrnosti a jižní a západní expozici je přibližně 6 až 12 let. Náklady na renovaci jsou vysoké. Krycí laky vytvářejí jednotně zbarvené povrchy. Poskytují velmi dobrou ochranu proti UV záření, a proto jsou trvanlivé. Tloušťka vrstvy ve značné míře ovlivňuje ochranu proti vlhkosti a chování nátěrů při povětrnosti. Tmavé nátěry podmiňují účinkem slunečního záření vyšší povrchové teploty, a tak i větší deformace.

Všechny podklady pod nátěr musí být suché, hladké, čisté, zbavené mastnot a silikonů

Povrch se před nanášením brousí brusným papírem č.. 60 až 120. Tmavší (šedá) místa dřeva musí být před nátěrem odstraněna vybroušením. Znovu se musí vybrousit zejména dřevo, které bylo delší dobu vystaveno povětrnostním vlivům a po vybroušení nebylo natřené. Vlhkost dřeva smí být nejvýše 12%. Staré nátěry se opravují tak, že dobře přilnavý bezbarvý nátěr dřeva se očistí od mechanických nečistot a obrousí brusným papírem č. 80 až 120. Poškozená místa a zvětralé dřevo (včetně hub a řas) se odstraní až na zdravé dřevo. Nátěr dřeva se špatnou přilnavostí se odstraní.

Za nejvhodnější povrchovou úpravu obložení z palubkových desek

v exteriéru lze považovat aplikaci tenkovrstvého lazurovacího laku zejména pro snadnou údržbu, obnovu povrchové úpravy opětovným napouštěním. Je pravda, že silnovrstvé laky (lazury) mají předpokládanou životnost podle podmínek asi o 2 až 3 roky delší, ale obnova popraskání a odlupujícího se nátěru je značně pracná.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Trendy koupelny pro rok 2020 - námořnická modř, mosaz a dřevo

Koupelna je místo, které často podléhá trendům. Proto se také na koupelně pozná, kdy v ní naposledy proběhla...
více…

Dřevěné obklady ze starých lodí, kterým naprosto propadnete

Originální, netradiční, s příběhem, tak přesně takto bychom mohli hovořit o dřevěných obkladech, které jsou...
více…

Renovace koupelny - nejprve hydroizolace a až potom lepení obkladů

Koupili jste starší byt a koupelna je třeba znovu, moderně a lépe obložit? Nebo se vám již okoukala dlažba ve vašem...
více…

Dřevoplast - praktický a designový materiál na fasády a terasy

Vybíráte materiál na stavbu terasy nebo fasády? Nejen trendy, ale i velmi praktické jsou moderní kompozitní materiály...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Rekonstrukce našeho bytu očima sousedů

Ťuk-ťuk! Buch-buch! Vrrr ... Pokud plánujete rekonstrukci, vzpomeňte si na vlastní bezmoc, když jste se ocitli v roli...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…