Ekologické stavební materiály

Současné stavebnictví si nemůže stěžovat na nedostatek materiálů určených na stavbu nosných a výplňových konstrukcí, na provedení obvodových plášťů, izolací, fasád či na položení střešní krytiny a jiné zvelebování stavebních objektů.

bydlení, ekologie, ekologické stavební materiály, recyklace

I ten, kdo se jakžtakž vyzná ve "stavařině", má co dělat,

aby si vybral z více než 50 tisíc různých druhů materiálů, které by měly prospět nejen stavbě, ale i její budoucím uživatelům. Většina výrobců se ohání certifikáty na leccos, slibuje a láká koeficienty, ve kterých vyniknou právě jejich materiály od výmyslu posledních, ale i tradici podobných technologií. Ty se snaží vyhovět momentálně módním, a tedy žádaným vlastnostem, na které se pod vlivem reklamy, médií a někdy i učených spolků soustředí nemalá část stavebníků. Vybrat si není hračka. Pokud se však budete rozhodovat z pohledu stavebně-ekologického, pak nezapomeňte na to, že i stavební materiály mají svůj životní cyklus a v každé jeho fázi - počínaje těžbou surovin, dopravou, technologií stavění, údržbou a samotnou existencí v objektu až po odstranění opotřebované budovy či části konstrukce - se podepisují na životním prostředí.

Skutečně ekologické materiály

vyrobili, dopravili a zabudovali při co nejnižší spotřebě energie, v ideálním případě je získají z místních obnovitelných zdrojů nebo za svůj původ vděčí recyklaci a po dožití se samy stanou předmětem předurčeným na další recyklaci. Možná jednou budeme hovořit o přirozeném koloběhu stavebních látek v přírodě, pardon - na stavbě. Pokud se stavební materiál po dožití nestane pouhým stavebním či demoličním odpadem, ale látkou, kterou lze opět přímo použít (dřevo, kámen) nebo přetvořit do nového produktu (sklo, papír, kov) zda uplatnit na jiném poli působnosti (nádobách z kartonu, PET lahve, pražce ...), ba dokonce bez újmy na přírodním prostředí použít jako náhradní surovinu (plast, drcený beton), tak pak můžeme materiálu připsat vzácnou vlastnost - recyklovatelnost. Vydali jsme se tedy po ekologické stopě stavebních materiálů dostupných v našich zeměpisných šířkách, jejichž výrobci věří v sílu recyklace.

Ekologicky si lze vybrat z materiálů přírodních surovinových zdrojů:

• z místních surovin (vápenec, hlína, štěrk, lomový kámen ...)
• rostlinného původu (dřevo, len, konopí, sláma, rákos ...)
z materiálů, které za svůj původ vděčí recyklaci:
• komunálního odpadu
• odpadu z jiných odvětví
• stavebních surovin a materiálů

1. Dopijte a dojezte

Nekonvenční alternativou ke známým dřevotřískovým, cementotřískovým či sádrokartonovým deskám a zajímavým využitím při ztraceném bednění jsou desky Tetra K s měrnou hmotností kolem 850 kg/m3. Před deseti lety přišli i u nás na nápad recyklovat kompozitní nápojové obaly již notoricky známého tetrapak. Tetrapak, původně slisovaný z papíru, polyethylenu a hliníkové fólie, se recykluje důkladným mletím a opětovným spojením bez přidání lepidel, ale pod tlakem a při vysoké teplotě. Takto z něj vzniká lehký, ale houževnatý stavební materiál - deska, jejíž povrch se dále upravuje kartonovým papírem. Výrobce ujišťuje, že kromě běžných nátěrů lze na povrch desek nanášet i fasádní úpravy. Panely a desky jsou částečně odolné proti vodě; vyšší nasákavosti, zejména na řezných hranách, lze zabránit použitím voděodolného nátěru. Za jeden čtvereční metr takové desky zaplatíte pakatel. Osvědčily se i při stavbě a rekonstrukcích rodinných domů. Tyto desky jsou u nás jediným způsobem recyklace a druhotného využití tetrapakových či jiných vrstvených kartonových obalů, se kterými si příroda bez lidské pomoci neporadí a zejména ne při 8 tisíc tunách, které se ročně vyplaví na náš trh.

2. Celulóza na stavbě

Tepelnou izolaci z dřevních vláken, která vznikla recyklací novinového papíru, lze po dožití stavby biologicky odbourat. Podstatu izolace činí dřevná vlákna impregnované proti hoření, škůdcům a plísním. Tepelně zda akusticky ní možná již od roku 1991 izolovat stropy nevytápěné sklepy, podlahy nad zeminou, stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (U N ≤ 0,3), zateplit střechu nebo nejvyšší strop (U N ≤ 0,15) a také vnější stěny (U N ≤ 0,25). Izolace se vyznačuje nízkým difuzním odporem, a tak se uplatní i při konstrukcích s difuzně otevřenou skladbou. Pro izolaci zhotovenou z volně nevázaných celulózových vláken udává výrobce tepelnou vodivost λ ≤ 0,040 (laboratorní hodnota λ = 0,035), má i vysokou hodnotu měrné tepelné kapacity - 1 907 J / kg, díky čemuž celulózová izolace vylepšuje vlhkostní a tepelně-akumulační režim v domě .

Když se mluví o šedé energii

Máme na mysli vázanou primární energii (PEI), která se udává v MJ. Ta v sobě zahrnuje množství spotřebované primární energie v daném materiálu. Jde o energii vynaloženou na získání suroviny, výrobu a dopravu materiálu. Jeden MJ odpovídá v přepočtu asi 0,27 KWh.

3. I když kritizovaný - do jisté míry recyklovatelný

Pěnovému polystyrenu (PPS), v současnosti tak populárnímu, těžko mohou konkurovat v rozsahu použití jiné příbuzné materiály. Všichni "zeleně smýšlející" však kritizují pěnový polystyren za jeho neschopnost vrátit se do přírodního cyklu. Ke cti výrobců recyklovaných stavebních materiálů lze přičíst skutečnost, že mechanickou recyklací se polystyren rozdrcen na částečky, ale s odlišnými vlastnostmi než měl původní pěnový polystyren, může vrátit na stavbu. Šanci na druhý životní cyklus má buď smíchán s jinými stavebními materiály do podoby lehčeného polystyrénbetonu nebo zakomponovaný do izolačních omítek či malt.

4. Betonové a jinak ochucené křupky

Našel se i výrobce, pro kterého je efektivní recyklace stavebního a demoličního odpadu. Kromě drcení a třídění stavebního odpadu přímo u zákazníka mobilní drtící jednotkou dokáží zajistit i skladování a třídění stavebního odpadu podle druhu materiálu (betony, železobeton, cihly, střešní krytiny, asfaltové sutě a kameny). Z takto zpracovaného a roztříděné odpadu vzniká recyklovaný stavební materiál určený k dalšímu použití - srovnatelné s využitím štěrku či makadamu, ale za nižší cenu. Drcením stavebních odpadů lze získat recyklovaný materiál vhodný na výstavbu zpevněných ploch, silnic, chodníků, parkovišť, podkladů a zásypů.Vhodnou kombinací jednotlivých frakcí se dosahuje vysoká úroveň zhutnění.

5. Betonová etuda na dřevěnou notu

I betonovým směsím se nejednou ujde trocha recyklátu. Aby byl beton vylehčený a vylepšil si tepelně technické vlastnosti, tak ho ještě během výroby příkrmem cihlovou drtí nebo recyklovaným polystyrenem. Méně ohleduplná k životnímu prostředí je doprava jednotlivých složek do výroby.
"Zelenější" přístup spočívá ve využití dřevního odpadu - odřezků ze dřeva, které výrobci přetvoří na dřevní štěpky a pak k nim v desetiprocentním podílu přimíchají cement, vodu a minerální látky. Materiál, který takto vznikne s minimálními energetickými vstupy, je navíc i recyklovatelný. V podobě ztraceného bednění dokončeného ze štěpkocementových desek nebo tvarovek slouží zejména pro stavbu rodinných domů. K procesu zdění však patří i aplikace tepelné izolace z polystyrenu a zálivka dutin výplňovým betonem, jehož použití, doprava a výroba nejsou až tak ekologické.

6. Další láhev ve zdi

Stále platí, že sběrem lahví a jiného skleněného odpadu se dá získat hodnotná surovina, která poslouží na výrobu skleněných extrudovaných granulátů. Těmi se vylehčit maltové a omítkové směsi nebo se granulát lisuje na desky. Vláknité tepelné izolace - skelnou vlnu se značným podílem recyklátů vyrábějí podle evropských norem: roztaví  se při 1 400 ° C a pak z horké látky doslova natahují vlákna odolné proti stárnutí. Výsledné produkty lze opakovaně použít a později snadno recyklovat. Celosvětová snaha o snižování emisí CO 2 význam kvalitní a ekologické izolace znásobila.

7. Environmentální prefabrikovaný

Z recyklovaných plastů se již několik let vyrábí zavlažovací trubky, kryty na elektropřístroje, ze směsí plastů zas meliorační potrubí nebo ztracené bednění železobetonových monolitických stropních panelů. V jednom případě novějšího typu stropního prefabrikovaného dílu, který výrobci vylehčili vložkami z recyklovaného plastu, vzniknou takto čtyřkomorové stropní panely.Výztuž i tvar mají samozřejmě navržen dle statického výpočtu a environmentálních požadavků.Skořepinové instalační vložky z recyklovaného plastu se po 30 minutách tuhnutí betonové směsi ukládají na spodní část panelu. Po osazení horní výztuže zůstanou plastové vložky v roli ztraceného bednění, nad kterým se panel dobetonuje.

Reálná budoucnost ekologické architektury a stavebnictví

Spočívá v hledání technologických postupů na recyklaci již použitých materiálů? Ano, není jiná cesta. Možná to ještě není obecným trendem, ale například hliněné omítky již zažívají nevídanou renesanci. Dnes jsme nuceni snížit emise CO 2 a v budoucnu budeme nuceni nejen přihlížet, ale přísně kontrolovat koloběh materiálů a jejich použití. Pokud lze poradit, jak se ekologicky chovat ve stavebnictví již dnes, tak potom:
• zkuste nebourat, ale raději rekonstruovat,
• snažte se snižovat energetickou náročnost nejlépe až na úroveň pasivního standardu,
• zabudujte materiály tak, aby se později daly od sebe oddělit, rozebrat,
• používejte podle možnosti recyklovatelné materiály nebo takové, které lze znovu použít, nebo vrátit do přírody - například kompostováním (pozor na různé přísady!). Budete odměněni nejen dobrým pocitem, ale i vysokým komfortem a zdravým interiérovým klimatem.

Je možné nějakým způsobem porovnat využití přírodních materiálů?

Dřevo, sláma, hlína, konopí, vlna a další recyklovatelné materiály se používají při stavbě rodinných a obytných domů. Přírodní materiály na stavbu a izolaci staveb se dají použít všude tam, kde nejsou ohroženy vlhkostí. Každý materiál má své výhody: například vlna dobře reguluje vlhkost v interiéru. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…

Dům na klíč, který je ohleduplný k životnímu prostředí a zdraví svých obyvatel

Je vám blízké ekologické chování? Třídíte odpad, zbytečně nepoužíváte chemii a celkově vám není lhostejné v...
více…