Hrubá stavba a výběr materiálu

Rozhodnutí postavit dům vás přinutí hledat odpovědi na řadu otázek, které mohou mít i množství správných odpovědí. Jsou závislé na tom, kdo, co a kde staví. Jedním z témat, u kterého se určitě nadlouho zastavíte, je hrubá stavba.

stavba domu, hrubá stavba, stavební materiál

Volba stavebního systému

Při této otázce by vás mohlo uklidnit vědomí, že ať použijete jakýkoli systém, který se vyskytuje na našem trhu, jeho prvky musí splňovat požadavky množství různých norem. Jde o různé stavebně parametry, jako je pevnost, požární odolnost, zdravotní nezávadnost a podobně. Znamená to, že ať si vyberete cokoliv, neměli byste se splést.Zakoupený certifikovaný výrobek bude v pořádku. Otázkou je, zda splní vaše individuální představy a zda bude v pořádku i způsob jeho zabudování do stavby. Na to však jednotliví výrobci obyčejně nemají odpověď. Dělají, co mohou, aby přesvědčili své zákazníky, že systém je nutné používat jako celek se všemi jeho doplňky a technologickými postupy. A mají pravdu. I když koupíte dítěti stavebnici, nesnažíte se ji používat společně s dílky ze stavebnice jiné značky. Víte, že by to nefungovalo. Něco podobného, ​​ale v mnohem komplikovanějším provedení platí i při využívání systémových řešení ve stavebnictví. Otázkou je, zda je nutné na celou hrubou stavbu domu použít jeden systém, nebo lze jednotlivé ucelené části systémů mezi sebou kombinovat.Tedy pokud se rozhodnete stavět obvodové zdi jako dřevěnou sendvičovou konstrukci, zda je nutné použít stejný stavební systém i na příčky, stropy, případně střechu, nebo má svůj význam využívat materiály s přihlédnutím k jejich použití v konstrukci domu a tomu příslušející požadované vlastnosti.

Co by měl dům splňovat

Použité stavební materiály se významně podepíší na konečných vlastnostech celého domu. Lidé obyčejně očekávají, že jejich dům bude pevný, a když už do jeho stavby vložili tolik peněz a úsilí, tak i nějaký čas vydrží. Dnes už snad nikdo nepodceňuje význam dobrých tepelně technických vlastností obvodového pláště. Nakonec nás k tomu vybízí i směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov, podle níž by se po roce 2020 měli stavět pouze domy s energetickou spotřebou blízkou nule. Zvyšují se i požadavky na akustické vlastnosti obvodového pláště a třeba si všímat i to, jak se po domě šíří hluk prostřednictvím konstrukcí a technologických rozvodů. A na závěr - akumulační schopnost. Dům s dostatečným množstvím těžkých akumulačních materiálů pomaleji vyhřejete, protože část tepla se nejprve ukládá do akumulačních konstrukcí (materiálů s velkou objemovou hmotností). Když se však tyto konstrukce nabijí tepelnou energií, začnou ji postupně sálat do interiéru. Takové sálavé teplo je zdraví prospěšné a s jeho pomocí dokážete dosáhnout v místnosti tepelnou pohodu i při nižších teplotách vzduchu. To má příznivý dopad na spotřebu energie při vytápění. Akumulační schopnost objektu má svůj význam i v létě. Materiály s dobrými akumulačními schopnostmi zabraňují v létě přehřívání, v zimě rychlému vychladnutí. Podobně působí i během dne a noci.Pokud se přes den nahřejí, v noci topí, pokud se v noci vychladí, přes den udržují interiér příjemně chladný. V objektech, které se snaží o pasivní využívání sluneční energie, snižuje jejich dobrá akumulační schopnost energetické nároky na vytápění i chlazení.

Pevnost nebo tepelná izolace

Od obvodových stěn domu očekáváme, že budou pevné a zároveň zabrání únikům tepla. Tyto vlastnosti se však vzájemně vylučují. S pevným a vysoce únosným materiálem můžete stavět subtilní konstrukce, které budou mít výbornou schopnost akumulace (beton, plná cihla, nepálená cihla, vápenopískové tvárnice) a zároveň dokážou stavbu ochránit před hlukem. Nebudou však působit jako tepelná izolace. Se zvyšující se schopností tepelné izolace klesá objemová hmotnost (hustota) materiálu a s ní i pevnost, schopnost akumulovat teplo a jeho akustické vlastnosti.

Pro a proti monotechnologické stavbě

+ Jednoduché projektování
+ Pro množství prvků není nutný statický výpočet, stačí je vybrat z katalogu
+ Možnost využít poradenství a pomoc firmy, která systém zastřešuje
+ V některých případech (dřevostavby) je součástí dodávky domu i realizační projekt
+ Jednoduchá a rychlá výstavba, v některých případech vhodná i pro lidi, co si chtějí dům postavit vlastními silami
- Omezené možnosti být kreativní při návrhu
- Mnohé prvky ve stavbě jsou zbytečně předimenzované
- Ne vždy má použitý materiál vlastnosti ideální pro danou stavební konstrukci
- Ve výsledku nemusí dům splňovat individuální představy o komfortním bydlení

Společnými silami to půjde

Cestou k dosažení obvodové stěny dostatečně pevné i tepelně izolační je spojování jednotlivých materiálů dle požadovaných vlastností. Řeší se to dvěma způsoby. Prvním je stavební prvek, který v sobě integruje dva druhy materiálu. Obvykle jde o keramické nebo betonové tvárnice vyplněné nějakým typem tepelné izolace případně bednící prvky z tepelně izolačního materiálu vyplněné betonem. Ve všech případech je možné při jednovrstvé konstrukci dosáhnout parametry nízkoenergetického a za určitých podmínek i pasivního domu. Obvodové zdivo ale dosahuje tloušťku plus-mínus půl metru, což ubírá z užitné plochy objektu (při zastavěné ploše 100 m 2 znamená rozdíl 10 cm na tloušťce zdiva 4 m 2 obytné plochy navíc).

Druhým způsobem,

jak spojit vlastnosti materiálů pro dosažení dostatečně pevné i tepelně izolační stěny, je sendvičová konstrukce. Je to stěna, jejíž nosnou část tvoří velmi pevný materiál, díky čemuž může být konstrukce subtilní. Tepelnětechnické vlastnosti pak dodá stěně vrstva tepelné izolace, která se dávkuje dle toho, jaký standard tepelné ochrany chcete dosáhnout. Výhodou sendvičové konstrukce je, že její celkové vlastnosti nejsou dané výrobcem, ale si je můžete přesně dimenzovat s ohledem na nároky, které budou na konstrukci kladeny.Správným výběrem materiálu na nosnou a izolační část obvodové stěny je možné zmenšovat její tloušťku do přijatelných rozměrů, nadimenzovat si její únosnost, tepelně technické parametry, ale i difuzní odpor přesně podle potřeby. Vyžaduje to však odborný návrh a náročnou a precizní realizaci. Moderní postupy výstavby z keramických tvárnic se v mnohém liší od těch tradičních. Broušená cihla má zabroušené ložné hrany a jednotlivé řady tvárnic se k sobě lepí speciální tenkovrstvou maltou (lepidlem). Tím vzniká velmi přesné cihelné zdivo o tloušťce ložné spáry 1 mm. Stavba probíhá rychleji, zdivo má lepší tepelně technické vlastnosti, bez tepelných mostů a minimalizuje se stavební vlhkost ve zdivu. Při výstavbě nepotřebujete míchačku, ušetříte na množství malty, ale i na vodě.

Pro a proti kombinaci různých materiálů a technologií v rámci jedné stavby

+ Vhodná kombinace materiálů s různými vlastnostmi stavebně má pozitivní vliv na stavebně vlastnosti celého domu.
+ Jednotlivé materiály ve stavbě vzájemně kompenzují své nedostatky, jsou použity na to, na co se nejvíce hodí.
+ Prvky stavby jsou přesně dimenzované v závislosti na konkrétních požadavcích.
+ Stavba dává větší možnosti z hlediska kreativity a hotový objekt tak dostane možnost vybočit z uniformity.
- Náročnější projektová příprava, všechno je třeba dimenzovat a promyslet.
- Náročnější a déle trvající výstavba v důsledku většího počtu subdodavatelů.
- Potřebný odborný dozor autora stavby.
± finančně náročnější projektová příprava, která však šetří peníze na stavbě.

Se systémem nebo bez něj

Podobně jako při výběru obvodové konstrukce to funguje i při výběru způsobu výstavby celého domu. Můžete si zvolit hotovou stavebnici, která obsahuje všechny prvky od obvodových stěn přes stropy, střechu, příčky až po schodiště. Zaručí vám to jednoduchý návrh s rychlou a nenáročnou realizací, kterou může za určitých podmínek šikovný člověk zvládnout i svépomocí. Navíc vám dodavatelská firma, která systém zastřešuje, pomůže s řešením různých problémů. V případě dřevostavby je možné mít hrubou stavbu hotovou během několika dní, v případě stavby z tvárnic do měsíce. Nevýhodou může být ztráta několika metrů čtverečních užitné plochy v důsledku velmi silného obvodového zdiva a také to, že některé prvky systému budou zbytečně předimenzované, jen aby vyhověli co nejširšímu spektru objektů. Také architektura domu se musí do jisté míry přizpůsobit možnostem použitého systému. Kromě toho dům nemusí splnit všechny vaše individuální představy o komfortním bydlení, například v důsledku nedostatku akumulačních materiálů. Druhou možností je dát si "ušít" dům na míru nejen z hlediska dispozice, ale i materiálového řešení jednotlivých konstrukcí. Tak jak si poskládáte obvodovou stěnu, můžete si zvolit materiál na příčky a vnitřní nosné zdivo s výbornými akustickými vlastnostmi a schopností akumulovat teplo, můžete volit přírodní materiály se schopností regulovat vzdušnou vlhkost. Kombinovat materiály podle preferovaných vlastností můžete i ve skladbě konstrukce stropu a střechy. Na toto je ale nutná důsledná projektová příprava, stavebně a statické výpočty jednotlivých prvků a vzhledem k náročnost realizace i odborný a precizní přístup k samotné výstavbě. Jako kdybyste si vařili polévku z vašich oblíbených ingrediencí. Chuť bude skvělá, ale v porovnání s přípravou instantní vám to zabere více času. Záleží na tom, zda vás vaření baví.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…

Dům na klíč, který je ohleduplný k životnímu prostředí a zdraví svých obyvatel

Je vám blízké ekologické chování? Třídíte odpad, zbytečně nepoužíváte chemii a celkově vám není lhostejné v...
více…