Jaká je pokuta za rozdělání ohně?

Rozdělání ohně je činnost, která s sebou nese značná rizika a vyžaduje pečlivé dodržování bezpečnostních opatření. Aby se předešlo vzniku a šíření požáru, je nutné zajistit, aby spalování bylo pod kontrolou. To znamená nejen pečlivé plánování místa a způsobu rozdělání ohně, ale také připravenost na případné nepředvídatelné události. Předem je třeba myslet na situace, kdy by mohla například odlétající jiskra způsobit problém. Proto je vhodné mít po ruce ruční nářadí, kbelíky s vodou a ideálně i hasicí přístroj, aby bylo možné rychle reagovat na jakýkoli problém.

Co dát pod ohniště?

Jak vybrat motyku?

 

Pokud dojde k porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm, zákon umožňuje udělení pokuty fyzickým osobám. Tato pokuta může dosáhnout až 20 000 Kč. V případě, že dojde k požáru v důsledku nezodpovědného chování, může být pokuta zvýšena až na 25 000 Kč. Tento postih má za cíl donutit občany k dodržování bezpečnostních pravidel a minimalizaci rizika vzniku požárů, které mohou mít devastující důsledky nejen pro majetek, ale i pro životní prostředí a lidské životy.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají navíc povinnost každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem ohlásit krajskému hasičskému záchrannému sboru. Tento proces probíhá prostřednictvím webu evidence pálení. Tato povinnost se netýká jen firem, ale zahrnuje i akce pořádané obcemi nebo spolky. Pokud někdo tuto zákonnou povinnost zanedbá, hrozí mu pokuta až do výše 500 000 Kč. Krajský hasičský záchranný sbor má navíc pravomoc nařídit další opatření pro zabezpečení spalování, nebo dokonce pálení zcela zakázat. Toto opatření platí i v době, kdy rozdělávání ohňů není omezeno krajským nařízením kvůli suchu.

 

Tato opatření a pokuty mají za cíl chránit veřejnost a přírodu před následky nebezpečných požárů. Dodržování zákonných předpisů a opatření je klíčové pro prevenci požárů a zajištění bezpečnosti všech zúčastněných. Před rozděláním ohně je tedy nezbytné pečlivě zvážit všechna rizika a připravit se na jakékoli situace, které mohou nastat.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak udělat bezpečné ohniště?

Pohled do praskajícího ohně, vůně opékajících se špekáčků a zpívání za doprovodu kytary. Takové posezení u...
více…