Komín - základ bezpečí domova

Komín je nezbytnou, ale často nedoceněnou součástí domu. Sehrává řadu důležitých úkolů, přičemž tou nejpodstatnější je ovlivňovat provozní bezpečnost. Dveře chrání před nechtěnou návštěvou, střecha před nepříznivým počasím a kvalitní komín před nebezpečím požáru.

bydlení, topení, komíny, bezpečnost

Základem je dobře postavený komín

Stavba komína není jednoduchá záležitost. Prvním krokem je jeho naprojektování. Často však tomuto kroku lidé nevěnují dostatečnou pozornost. Důsledkem toho jsou chyby při výstavbě komína a dodatečné opravy. Podceňovat projekt komína i samotnou realizaci se nevyplácí, protože následné úpravy a změny jsou finančně náročné a často nedostatečně účinné. Ve fázi projektování je nutno zajistit dostatečný základ pro komínové těleso, vytvořit vhodné podmínky pro připojený tepelný spotřebič a zajistit odolnost komínu proti vlhkosti a vyhoření. Kromě toho je nezbytné zohlednit navrhovanou střešní konstrukci a postupovat podle projektové dokumentace schválené revizním technikem a v plném rozsahu dodržet montážní návod. Špatný návrh komínu či jeho nesprávná realizace mohou mít za následek velké škody - poškození komínové konstrukce, zakládání požárů, nefunkčnost kotle či ohrožení lidských životů. Správně navržený a postavený komín znamená nulové nebezpečí pro jeho majitele.

Co tvoří komín

Komín je technické zařízení, které slouží především k odvodu spalin do venkovního ovzduší. Na to, abyste postavili dobrý komín, musíte vědět, z čeho se skládá. Určitě ho však nestavte sami, protože tím způsobíte sobě i vašemu domu zbytečné problémy. Klasický komín se skládá z komínového tělesa, komínových průduchů, vybíracích a vymetacích otvorů, sopouchů a je ukončen komínovou hlavou. Jednou z nejdůležitějších potřeb při výstavbě je výpočet průměru průduchu. Při plynovém vytápění rodinných domů stačí, aby byl průměr průduchů 14 cm. Pro otevřené krby a topná tělesa na tuhá paliva se doporučuje průměr 20 až 30 cm. Pokud průměr průduchů neodpovídá výkonu topného spotřebiče, dochází ke snižování jeho účinnosti. Neméně podstatnou součástí komína je i sopouch - otvor v komínovém plášti, který slouží k propojení kouřovodu a průduchu komína. Měl by být přímý a co nejkratší. Na vybírání popela a sazí slouží vybírací otvory, jejichž rozměry při úzkých a středních průduchů musí být 120 × 250 mm. Komínová hlava je určena k ochraně konstrukce před negativními vlivy počasí a působením zplodin.

Výběr vhodného typu komína

Komín je dlouhodobá investice do života, proto by se neměl podceňovat jeho výběr. Komíny se dělí podle několika kritérií - počtu průduchů, vztahu ke svislým nosným konstrukcím budovy či způsobu stavby. Výběr komína však závisí zejména na druhu zvoleného spotřebiče a paliva.Správný komínový systém pro plynové spotřebiče i spotřebiče na tuhá paliva musí navrhnout a do stavby zapracovat zkušení odborníci. Komín pro plynové spotřebiče by měl splňovat především dvě kritéria - těsnost a odolnost. Musí být dostatečně těsný, aby zamezil průniku spalin, jakož i kondenzátu z odváděných spalin. Podobně i u spotřebičů na tuhá paliva je nutné důkladně se zabývat výběrem správného komína. Zděný komín vyžaduje dostatek času na péči dle požadavků platné legislativy.

Správná výška

Nezanedbatelnou součástí správně postaveného komína je jeho výška. Bydlení by mělo být nejen bezpečné, ale i hygienické. Z toho důvodu musí komín splňovat několik kritérií, která mu určuje legislativa. Podle vyhlášky nejmenší výška komína nebo výduchu musí být 4 m nad terénem. Dále by měla být dodržována výška komína v nadstřešní části. U rovné střechy by to mělo být 1,5 metru při topení pevnými palivy a 1 metr při topení plynem. Naopak u šikmé střechy je třeba dodržovat výšku 65 cm nad hřebenem střechy při používání všech druhů paliv.

Dbejte na péči

Po postavení komína neopomenout revizi komínového tělesa před jeho uvedením do provozu - zkontrolovat použité materiály na stavbu komínového tělesa či vyčištění průduchu.Vystavením revizní zprávy dostane komín povolení k provozu.Stav komína i způsob jeho užívání posuzuje kominík, který rozhoduje o tom, zda je vůbec možné napojit komín na daný spotřebič. Podobně jako by měl člověk absolvovat pravidelné lékařské prohlídky, auta servisní kontroly, i komín by měl procházet údržbou a čištěním. Při spalování tuhého paliva unikají do komína spálené zbytky v podobě sazí. Ty se usazují na stěnách komínu a mohou kdykoli začít hořet. Pravidelným čištěním komína můžeme zabránit požárům, jejichž počet se v důsledku neopatrnosti nebo nedbalosti lidí při údržbě komínů neustále zvyšuje. Čištění komína by se mělo být pravidelně provádět nejen pro vlastní bezpečnost, ale i z důvodu dodržování platných předpisů. Vyhláška stanoví pro komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW kontrolu každé čtyři měsíce, pro komíny na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou každých 12 měsíců. Čištění komína nemusíte nechat vždy jen na kominíkovi. V některých případech to můžete udělat i sami, ale potvrzení o vyčištění komína vám podle zákona musí vydat kominík. Ne vždy se však taková vlastní iniciativa může vyplatit - z bezpečnostního i finančního hlediska. Navíc musíte mít odpovídající vybavení, které bude postačovat na precizní vyčištění komína.

Proč systémový komín?

Šetřit na komíně se nevyplácí. Stojí za zvážení, zda se při stavbě domu nevyplatí hned na začátku zvolit o něco dražší univerzální komín. Komínový systém je jako puzzle - jednotlivé části do sebe zapadají a vytvářejí mozaiku, díky níž jsou nedostatky málo pravděpodobné. U komínů sestávajících z komponentů od několika výrobců je náročné při poruše zjistit míru odpovědnosti jednotlivých výrobců, stavitele komínu či samotného uživatele. Podstatou systémových komínů je, že je tvoří kompatibilní prvky od jednoho výrobce. Systémový komín v sobě spojuje prvky bezpečnosti, snadné údržby, dlouhé životnosti i zvukové izolace. Se systémovým komínem pocítíte svobodu ve výběru topného paliva i druhu spotřebiče. Pokud se rozhodnete přejít na jiné topné médium, netřeba komín vložkovat. Při univerzálním typu komína můžete na vytápění použít fosilní i obnovitelné zdroje energie. Ušetříte tak nejen peníze, ale i čas a životní prostředí.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vyměnitelná vůně OURFRESH – Cotton Blossom

Používání osvěžovače vzduchu se již stalo téměř samozřejmostí v našich domácnostech a komerčních prostorech....
více…

Luxusní vůně do interiérů? Vybírejte ty, které se uvolňují pomocí praktických senzorů!

O svěží vzduch v interiéru se nemusíte starat, pokud zvolíte bezúdržbový přístroj a k němu vhodnou esenci. Své o...
více…

Vůně My Fresh Alpine Forrest

Interiérové vůně mohou zútulnit a osvěžit pobyt v uzavřených prostorech domů a bytů. Ale jsou také vůně, které...
více…

Vůně My Fresh Tea Lily

Harmonizující vůně jsou ideální společníci útulných domovů, ale také kanceláří a míst, kde se uzavírají...
více…

Vůně My Fresh Coconut Vanilla

Osvěžovače vzduchu se staly téměř běžným sortimentem v našich nákupních košících. Často rozhoduje akční cena,...
více…

Vůně My Fresh - originální osvěžení do malých místností, šaten a přihrádek

Americká jednička na trhu s interiérovými vůněmi, firma Fresh Products, přichází s novinkou v oblasti interiérových...
více…

Vůně Easy Fresh Fabulous

Interiérové vůně ve formě vyměnitelných krytů do osvěžovače vzduchu, americké jedničky na trhu s interiérovými...
více…

Vůně Easy Fresh Kiwi Grapefruit

Koupili jste si elektronický osvěžovač vzduchu, jedničky na trhu s interiérovými vůněmi, americké firmy Fresh...
více…

Vůně Easy Fresh Mango

Milujete exotické ovocné vůně? Jednička na trhu s interiérovými vůněmi, americká firma Fresh Products, která...
více…

Vůně Easy Fresh Spiced Apple

Elektronické osvěžovače vzduchu v interiéru, to je měsíc bez starostí z nepříjemných pachů. Cenově přijatelné,...
více…