Kvalita zateplení - návrh, realizace, chyby

I při správném návrhu zateplení mohou vznikat chyby při realizaci. První z nich se objevuje již při nákupu materiálu. Ve snaze ušetřit se často sestaví skladba zateplení z nesourodých, často na zateplování nevhodných materiálů. Ve většině případů to způsobuje poruchy v systému. Někteří investoři experimentují i ​​tak, že smíchají ve skladbě zateplovacího systému komponenty od různých výrobců.

bydlení, úspora energie, zateplení

Podstatnou součástí kontaktního zateplovacího systému jsou izolační desky,

které mají přesně určenou objemovou hmotnost a jsou vyrobeny ze stabilizovaného polystyrenu. Nevhodnou a velmi riskantní náhradou v zateplovacím systému je použití desek, které nesplňují tyto charakteristiky. Vede to ke snížení mechanické odolnosti celého systému a objemovým změnám systému. Výsledkem je vznik trhlin ve výztužné vrstvě i v povrchové úpravě. Investice do zateplení tak přináší jen nový problém.

Další velkou chybou je používání nevhodných lepidel

Systémové lepicí stěrky mají specifické vlastnosti, jako jsou vysoká přilnavost a dostatečná pružnost. Různé levné náhrady, například levná lepidla určená k lepení obkladů a dlažeb, které se příliš často takto nevhodně používají, nemohou odpovídat kritériím používání v rámci kontaktních zateplovacích systémů. Následky pro stavebníka mohou být katastrofální - desky se postupně mohou uvolnit od podkladu a celý systém se tak znehodnotí. Izolační desky se kromě lepicí stěrky, přichytávají i pomocí mechanického kotvení. Zde je častou chybou jednak nedostatečná délka kotvení, jednak používání levných nekvalitních rozpěrných kotev, které se při aplikaci snadno lámou a jejich použití je pro kotvení rizikové. Těmto nepříjemnostem se dá předejít právě používáním rozpěrných kotev doporučených výrobcem zateplovacího systému. Statik obyčejně předepisuje i počet a rozmístění hmoždinek, které se nikdy nesmějí dávat na místa styku tepelně izolačních desek.

Aby zateplovací systém správně plnil svou funkci,

je důležitý návrh a řešení vystupující konstrukce, podezdívek, otvorů, překrývání výztužné mřížky, způsob nanášení tmelu, uplatnění lišt atd.. Jedním z nejčastějších problémů nesprávně zateplených budov je právě vlhkost. Někteří investoři si jen těžko umí představit, jak se kotví silnější tepelně izolační deska. Představa, že při 25 centimetrovém zateplení se umísťuje do polystyrenu 35 cm dlouhá rozpěrná kotva, je v zásadě správná. V současnosti jsou velkým hitem lepicí kotvy, které představují revoluční technologii kotvení. Je to specifický druh lepeného spoje, který se využívá například i v automobilovém průmyslu. Má sice některé omezující podmínky použití, ty se však dají obvykle splnit jednoduchými zásahy. Například stará omítka, na kterou se upevňují tepelně izolační desky, by neměla být silnější než 4 cm. Vzhledem k tomu, že standardní kotva proděraví tepelně izolační materiál, představuje i riziko vzniku poruch v budoucnosti. U lepicí kotvy tento problém nevzniká, takže se eliminuje i vznik tepelných mostů.

Z nesourodých komponentů systém nevznikne

Kontaktní zateplovací systémy některých výrobců jsou běžně dostupné jako kompletní systém, a není vhodné je nahrazovat je jinými materiály. Fasáda je neustále vystavena vlivům teplotních změn a kontaktní zateplovací systémy jim musí odolat. Odstranění napětí v povrchové vrstvě vlivem teplotních změn zabezpečuje výztužná vrstva, kterou tvoří stěrkovací směs a presovaná sklotextilní mřížka. Obě musí ochránit fasádu i před mechanickým poškozením. Sklotextilní mřížka musí být určena do chemického prostředí lepicí stěrky. Použití nesystémových komponentů vede k oslabení výztužné vrstvy a následně vznikají praskliny a roste riziko povrchového poškození zateplené fasády. Na povrchovou úpravu kontaktních zateplovacích systémů se používají tenkovrstvé ušlechtilé omítky. Vyrábějí se z různých materiálových základů (akrylátové, silikátové, silikonové, minerální), v různé struktuře, zrnitosti a barevnosti. Při volbě konkrétního materiálu je třeba respektovat jeho charakteristické vlastnosti a podmínky, v nichž má být omítka použita.

Na odvětrávaný zateplovací systém se často zapomíná,

přitom je praktický i pro méně zručné stavebníky, neboť vyžaduje pouze suchou montáž. Od kontaktního systému se liší tím, že mezi ochrannou krycí vrstvou se ponechává vzduchová mezera, která umožňuje proudění vzduchu, odvádí vodní páru prostupující konstrukcí a uchovává všechny tepelně izolační vlastnosti fasády.
Zateplení domu je kapitálovou investicí, jejíž součástí je i záruka. Pokud v systému zateplení vyskládaného z komponentů od různých výrobců vznikne porucha, při snaze reklamovat nedostatky některého komponentu obvykle vznikají velké problémy. Záruka v takovém případě totiž obvykle nepřesahuje zákonem garantovanou záruční lhůtu 24 měsíců. I proto je nanejvýš vhodné rozhodnout se pro osvědčené systémy s ověřenou materiálovou skladbou, certifikované nezávislou zkušebnou a samozřejmě s platným Evropským technickým osvědčením.

Při návrhu zateplení je třeba se obrátit na specializované firmy,

které v rámci poradenství poskytují i ​​službu návrhu optimálního způsobu zateplení s následným posouzením navržené skladby konstrukce na difuzi a kondenzaci vodních par. Někteří výrobci poskytují takovou službu bezplatně.

Kromě chyb, které vznikají mícháním nesystémových komponentů,

je třeba se věnovat i chybám, které vznikají selháním lidského faktoru - čili chybám při realizaci zateplovacího systému. Mohou vznikat v průběhu celé realizace. Jejich vzniku se však dá předcházet.

Zateplení domu je investice, která má být návratná v dohledné době

Aby skutečně návratná byla, musí investor udělat pět nezbytných kroků:
1. Získat kvalifikovaný návrh: osobní návštěva technického poradce přímo na stavbě, kvalifikované poradenství, návrh optimálního způsobu zateplení.
2. Zkontrolovat certifikát a reference: posouzení certifikátu na vybraný zateplovací systém a katalogu referenčních staveb.
3. Posoudit logistiku: pružnost a operativnost při dodávkách objednaných materiálů.
4. Zajistit spolehlivou realizaci: výběr seriózní realizační firmy zaškolené pro práci s vybraným zateplovacím systémem.
5. Zaručit výsledek: záruka na zateplovací systémy má být dostatečně dlouhá.

  • Ani při provedení těchto kroků není možné v celém průběhu realizace odstranit negativní působení lidského faktoru, proto by měla celý proces doprovázet důsledná kontrola prováděných prací.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Rekonstrukce podkroví - podlahy a klimatizace

Rekonstrukce prostor pod věkovitými střechami je úžasný počin. Abyste se však při rekonstrukci starého podkroví na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Nejlepší laminátové podlahy najdete v novém podlahovém centru v Praze

Stojíte před zdánlivě neřešitelným úkolem v podobě výběru nové laminátové podlahy? Pak je tu ideální řešení....
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Rekonstrukce starého domu je romantika, kterou je ale potřeba pečlivě zvážit

Uvažujete nad koupí starého domu? Váháte, zda si raději nepořídit pozemek a stavět si po svém a od základů? První...
více…

Pojištění nemovitosti v případě financování hypotečním úvěrem

Financování bydlení prostřednictvím hypotéky je jedním z nejzávažnějších rozhodnutí. I proto zde platí léty...
více…

Rekonstrukce podkroví - výhody a zásady přestavby

V centrech měst přibývají opravené střechy, na kterých střešní okna signalizují obydlené prostory, a v okrajových...
více…

Správně zvolená stínící technika chrání před sluncem, sousedy i ztrátou tepla

Jsme nadšení z prvního jarního sluníčka, ale nadšení brzy opadne a najednou je těch paprsků příliš a domácí...
více…