Montáž a demontáž oken

Dokud okno dosedne do okenního otvoru, na správné místo a správným způsobem, měl by jeho osazení předcházet projektový návrh, ze kterého budou srozumitelná konkrétní technická řešení včetně montáže, detailů osazení a požadovaných vlastností. Pokud se k zakázce připojí průvodní dokumentace, která má potvrzovat jednoznačnost technicko-obchodní dohody mezi prodejcem, montážní firmou a zákazníkem, tak vznikne první předpoklad úspěšné realizace a záruka pro případ reklamace během životnosti okna.

bydlení, okna, montáž oken, demontáž oken

Průvodní dokumentace

má specifikovat výrobek pro určenou stavbu a má přesně definovat toho, kdo okno navrhl, výrobce, prodejce, montážní skupinu a uvést možnost servisu nejen k samotnému oknu, ale také k detailu osazení.

Dřevěná okna se vyplatí koupit dříve,

než se vysadí z okenních otvorů staré. V případě koupě dřevěného okna bez povrchové úpravy se nesmí zapomenout na povrchový nátěr určený do venkovního prostředí, který může podstatně prodloužit životnost celého okna tak, aby co nejdéle odolávalo vlhku, dešti a střídání teplot. Čisté okno, zbavené všech obalů a nálepek, třeba natřít v bezprašném prostředí, nejlépe při teplotě od 15 do 25 ° C. Nátěr s UV filtrem a přísadami proti plísním i houbám se nanáší ve dvou a více vrstvách podle typu použité barvy a doporučení výrobce. Následující vrstvu lze nanášet vždy až po vyschnutí předcházející. Mezi prvním a druhým nátěrem nebo před finální úpravou třeba přebrousit povrch rámu velmi jemným brusným papírem (každý nátěr zvedne dřevní vlákna). Na nátěr oken jsou vhodné lazurovací nebo krycí barvy. I poslední vrstvu nátěru třeba nechat dokonale zaschnout. Výhodná jsou okna, zakoupená s hotovou povrchovou úpravou přímo od výrobce. Samolepicí těsnící pásku aplikujeme ještě před osazením okenního rámu.

Před demontáží starého okenního rámu

se nejprve vysadí staré okenní křídlo se zasklením. U některých typů oken se musí nejprve povolit okenní kování nebo kování ventilace či vyklopení okna. Starý rám se uvolní a postupně se obseká případně zapiluje celý rám okna. Následně se rám povolí a pomocí kleští nebo akumulátorového šroubováku se odstraní kotvicí prvky, tj. hřebíky nebo šrouby ukryté pod omítkou, které zajišťovaly propojení starého okenního rámu s ostěním. Postupným kývavým pohybem do stran de okno pomalu vypáčí. Drobné výstupky stěny, které brání vybrat rám, se musí opatrně odsekat sekáčem, aby se zdivo kolem okenního otvoru poškodilo co nejméně. Zbytky dřeva starého okna a popraskané omítky je třeba odstranit metličkou a lopatkou, případně speciálním stavebním vysavačem. Aby montážní pěna přilnula k povrchu materiálů, stavební otvor nebo otvor po starém okně ještě před instalací nového okenního rámu třeba zbavit prachu, všech nečistot a uvolněných částí zdiva.

Pokud je třeba stavební otvor zmenšit,

musí se použít výplň - například z pórobetonových tvárnic, z nichž lze na míru nařezat vhodné kousky na podložení nebo dozdění stavebního otvoru. Okno třeba zafixovat dřevěnými nebo plastovými klíny - po vytvrdnutí montážní pěny se odstraní a otvory po klínech se vyplní PUR pěnou. Při osazování nového okna je důležité vodováhou kontrolovat svislou i vodorovnou rovinu okenního rámu.

Pokud je třeba osadit větší okno (ať už vyšší nebo širší),

je třeba zajistit několik rozpěr. Okenní rám se musí rozepřít i do kříže. Po rozepření třeba opět zkontrolovat osazení okna pomocí vodováhy. Celé okno se musí vycentrovat tak, aby byly mezery okolo rámu a od povrchů stěn všude stejné). Spára mezi stěnou a oknem se vyplní montážní pěnou, ještě předtím však balení třeba řádně protřepat. Pěna se aplikuje v poloze dnem balení vzhůru. Třeba si samozřejmě připravit dostatečný počet balení PUR pěny, aby se okna "vypěnili" najednou. Okno je proto upevnit v otvoru a dokonale utěsnit spáry, aby pěna, která má při tvrdnutí tendenci několikanásobně zvětšit svůj objem, neposunula rám. Nepotřebnou pěnu, která vytekla ze spár během nanášení, je třeba nechat vytvrdnout (přibližně dvě hodiny) a až potom odstranit - půjde to snadno. Nejlepší je, pokud se s dalším postupem prací počká do následujícího dne. Vytvrzenou pěnu, která přesahuje utěsňovanou spáru, třeba opatrně odříznout ostrým řezacím nožem nebo - v případě hrubší vrstvy - odstranit pilou na kov.

Když je nový okenní rám již osazen a začištěný,

třeba stěnu před konečnou úpravou nátěrem ještě nechat dokonale proschnout. Okenní rám se při omítání a malování musí chránit krycí malířskou páskou, která se nalepí podél krajů okna. To usnadní natírání stěn okolo rámu.Bezprostřední okolí okna je třeba natřít štětcem nebo malým válečkem širokým 5 centimetrů a ostatní plochy pak vymalovat větším válečkem. Velká okna je potřeba zakrýt tenkou fólií.

Okenní křídla je třeba nasadit před vypěňováním

a vyzkoušet jejich funkčnost. Panty lze před nasazením okna mírně namazat. Nainstaluje se parapet (může být dřevěný, prefabrikovaný nebo z dlažby) a parapetní plech s vhodným vyspádováním, aby mohla odtékat dešťová voda. Exteriérové ​​parapetní desky je třeba osadit zároveň s montáží oken - dříve než se začne aplikovat zateplovací systém. Délka parapetní desky má být totožná s šířkou okna a má přesahovat přes zateplovací systém asi 20 až 40 mm. Na místo osazení exteriérových parapetních desek je třeba nanést pás silikonu (spoj okna s parapetní deskou), na zdivo polyuretanovou pěnu, potom vložit parapetní desku a přišroubovat ji nerezovými (nikoli obyčejnými pozinkovanými) šrouby.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nové způsoby větrání zabrání výskytu plísní a nebezpečných škodlivin

V celé dosavadní historii středoevropských staveb zajišťovala okna kromě své základní osvětlovací funkce...
více…

Rolety a žaluzie obléknou okna a zaručí soukromí v bytě

Rolety kdysi sloužily pouze jako stínící či zatemňovací prvek. O estetických kvalitách se u těchto...
více…

Plastová okna - výběr, údržba a výměna

U plastových oken je situace mnohem složitější z hlediska sortimentu vyráběných profilů. Jejich profily se liší...
více…

Žaluzie - praktický i módní doplněk nejen pro okna

Žaluzie jsou nejen praktickým, ale i módním doplňkem oken. K tomuto účelu si můžeme vybrat žaluzie horizontální...
více…

Montáž oken a nejčastější chyby při jejich osazení

I přestože se výrobci oken snaží vyrobit co možná nejdokonalejší okna, kterými by se dala snížit energetická...
více…

Okna - kritéria pro správný výběr

Nároky na vlastnosti okna se zvyšují s nároky na bydlení. Už nestačí, aby propouštělo světlo a chránilo před...
více…

Renovace bytů ve starých domech

Přesto, že domy obvykle stavíme na dobu neurčitou a očekáváme, že vydrží minimálně celý náš život, i...
více…

Snížení nákladů na bydlení

I vy každý rok platíte stále vyšší poplatky za své bydlení? Máte pocit, že ve vašem domě je neustále chladno,...
více…

Dřevohliníková okna - moderní a energeticky úsporné řešení

Při přemýšlení nad moderním architektonickým provedením oken je třeba brát v úvahu i kombinované okenní...
více…

Pasivní nebo nízkoenergetické domy?

Zdá se, že lidem je již jasné, že na bydlení se dají ušetřit nemalé peníze. Vypadá to tak, že vše, co není...
více…