Montáž oken a nejčastější chyby při jejich osazení

I přestože se výrobci oken snaží vyrobit co možná nejdokonalejší okna, kterými by se dala snížit energetická náročnost stavby, pokud toto perfektní okno bude špatně zabudované, nesplní parametry udávané výrobci. Zatékání, rosení oken, snížení zvukové izolace, deformace oken a zvýšený únik tepla jsou výsledkem neodborné montáže. Možná bude pro vás zajímavé dozvědět se, co by měl udělat montáže znalý mistr dříve, než okno sedne do okenního otvoru.

bydlení, okna, montáž oken

Před osazením okna a utěsněním musí vyrovnat

ostění, nadpraží i parapet (pokud to zanedbala stavební firma), okna osazuje čisté a zbavené nerovností. Mechanické kotvení okenního rámu by měl pojistit montáží pomocí dvou těsnicích pásek.Jednu třeba instalovat z interiérové ​​strany (parozábrana - zamezí průniku interiérové ​​vlhkosti do PUR pěny), druhou z exteriérové ​​strany (paropropustná - nežádoucí vodní pára z připojovací spáry ní může přestupovat, okno však ochrání před dešťovou vodou a UV slunečním zářením).

Zajímavým řešením může být montáž s materiálem TwinAktiv

V tomto případě stačí použít jeden typ pásky pro interiér i exteriér; páska přizpůsobí svoje vlastnosti okolním tepelným poměrům a celoročně zajistí suchou tepelnou izolaci připojovací spáry. Jelikož fólie mění svou otevřenost k průniku vodních par na základě okolní vlhkosti prostředí, prostor spáry se může vysušit. Čím vyšší je relativní vlhkost vzduchu kolem fólie, tím nižší je její parotěsná schopnost a naopak.

Nevýhody zažitého způsobu osazení okna

Pokud se mechanicky ukotví okenní rám a pouze se zapěnit PUR pěnou (bez těsnicí pásky), která se následně překryje omítkou, případně zateplením, může později prasklinami prostupovat vodní pára a přes netěsnosti přímo pronikat do PUR pěny. Ta vlivem vlhkosti začne degradovat, a tak se postupně sníží tepelně i zvukově izolační vlastnosti okna. V takových podmínkách se daří i plísním.

Dřevěná okna se vyplatí koupit dříve, než se vysadí z okenních otvorů staré

V případě koupě dřevěného okna bez povrchové úpravy se nesmí zapomenout na povrchový nátěr určený do venkovního prostředí, který může podstatně prodloužit životnost celého okna tak, aby co nejdéle odolávalo vlhku, dešti a střídání teplot. Čisté okno, zbavené všech obalů a nálepek, třeba natřít v bezprašném prostředí, nejlépe při teplotě od 15 do 25 ° C. Nátěr s UV filtrem a přísadami proti plísním i houbám se nanáší ve dvou a více vrstvách podle typu použité barvy a doporučení výrobce. Následující vrstvu lze nanášet vždy až po vyschnutí předcházející. Mezi prvním a druhým nátěrem nebo před finální úpravou třeba přebrousit povrch rámu velmi jemným brusným papírem (každý nátěr zvedne dřevní vlákna). Na nátěr oken jsou vhodné lazurovací nebo krycí barvy. I poslední vrstvu nátěru třeba nechat dokonale zaschnout. Výhodné jsou okna s hotovou povrchovou úpravou přímo od výrobce. Samolepící těsnicí pásku aplikujeme ještě před osazením okenního rámu.

Před demontáží starého okenního rámu se nejprve vysadí staré okenní křídlo se zasklením

U některých typů oken se musí nejprve povolit okenní kování nebo kování ventilace či vyklopení okna. Starý rám se pouvolňuje a postupně obsekáme případně opilujeme celý rám okna. Následně se rám povolí a pomocí kleští nebo akumulátorového šroubováku se odstraní kotvicí prvky, tj. hřebíky nebo šrouby ukryté pod omítkou, které zajišťovaly propojení starého okenního rámu s ostěním. Postupným kývavým pohybem do stran je okno pomalu vypáčit. Drobné výstupky stěny, které brání vybrat rám, se musí opatrně odsekat sekáčem, aby se zdivo kolem okenního otvoru poškodilo co nejméně. Zbytky dřeva starého okna a popraskané omítky je třeba odstranit metličkou a lopatkou, případně speciálním stavebním vysavačem. Aby montážní pěna přilnula k povrchu materiálů, je potřebné stavební otvor nebo otvor po starém okně ještě před instalací nového okenního rámu zbavit prachu, všech nečistot a uvolněných částí zdiva.

Pokud je třeba stavební otvor zmenšit,

musí se použít výplň - například z pórobetonových tvárnic, z nichž lze na míru nařezat vhodné kousky na podložení nebo dozdění stavebního otvoru.Okno třeba zafixovat dřevěnými nebo plastovými klíny - po vytvrdnutí montážní pěny se odstraní a otvory po klínech se vyplní PUR pěnou. Při osazování nového okna je důležité vodováhou kontrolovat svislou i vodorovnou rovinu okenního rámu.

Pokud je třeba osadit větší okno (ať už vyšší nebo širší),

je třeba zajistit více rozpěr. Okenní rám se musí rozepřít i do kříže. Po rozepření třeba opět zkontrolovat osazení okna pomocí vodováhy.Celé okno se musí vycentrovat tak, aby mezery okolo rámu a od povrchů stěn byly všude stejné.Spára mezi stěnou a oknem se vyplní montážní pěnou, ještě předtím však balení třeba řádně protřepat. Pěna se aplikuje v poloze dnem balení vzhůru. Třeba si samozřejmě připravit dostatečný počet balení PUR pěny, aby se okna "vypěnili" najednou. Okno pevně upevnit v otvoru a dokonale utěsnit spáry, aby pěna, která má při tvrdnutí tendenci několikanásobně zvětšit svůj objem, neposunula rám. Nepotřebnou pěnu, která vytekla ze spár během nanášení, třeba nechat vytvrdnout (přibližně dvě hodiny) a až potom odstranit - půjde to snadno. Nejlepší je, pokud se s dalším postupem prací počká do následujícího dne.

Vytvrzenou pěnu, která přesahuje utěsňovanou spáru

je potřeba opatrně odříznout ostrým řezacím nožem nebo - v případě silnější vrstvy vytvrzené pěny - plátkem pily na kov.

Když je nový okenní rám již osazen a začištěný,

je třeba stěnu před konečnou úpravou nátěrem ještě nechat dokonale proschnout. Okenní rám se při omítání a malování musí chránit krycí malířskou páskou, která se nalepí podél krajů okna. To usnadní natírání stěn okolo rámu. Bezprostřední okolí okna třeba natřít štětcem nebo malým válečkem širokým 5 centimetrů a ostatní plochy pak vymalovat větším válečkem. Velká okna třeba zakrýt tenkou fólií.

Okenní křídla je třeba nasadit před vypěňováním

a vyzkoušet jejich funkčnost. Panty lze před nasazením okna mírně namazat. Nainstaluje se parapet (může být dřevěný, prefabrikovaný nebo z dlažby) a parapetní plech s vhodným vyspádováním, aby mohla odtékat dešťová voda.Exteriérové ​​parapetní desky je třeba osadit zároveň s montáží oken - dříve než se začne aplikovat zateplovací systém. Délka parapetní desky má být totožná s šířkou okna a má přesahovat přes zateplovací systém asi 20 až 40 mm. Na místo osazení exteriérových parapetních desek je třeba nanést pásek silikonu (spoj okna s parapetní deskou), na zdivo polyuretanovou pěnu, potom vložit parapetní desku a přišroubovat ji nerezovými (nikoli obyčejnými pozinkovanými) šrouby.

Správné osazení

Velká chyba při montáži nastává, když je okno nedostatečné vycentrováno a uloženo před fixací okenního rámu. Výsledek je, že křídlo nedokonale těsní v rámu a oknem zatéká. Když se polootevřené okenní křídlo samo neotvírá ani nezavírá, je okno osazeno správně.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Okna - kritéria pro správný výběr

Nároky na vlastnosti okna se zvyšují s nároky na bydlení. Už nestačí, aby propouštělo světlo a chránilo před...
více…

Renovace bytů ve starých domech

Přesto, že domy obvykle stavíme na dobu neurčitou a očekáváme, že vydrží minimálně celý náš život, i...
více…

Snížení nákladů na bydlení

I vy každý rok platíte stále vyšší poplatky za své bydlení? Máte pocit, že ve vašem domě je neustále chladno,...
více…

Dřevohliníková okna - moderní a energeticky úsporné řešení

Při přemýšlení nad moderním architektonickým provedením oken je třeba brát v úvahu i kombinované okenní...
více…

Montáž a demontáž oken

Dokud okno dosedne do okenního otvoru, na správné místo a správným způsobem, měl by jeho osazení předcházet...
více…

Pasivní nebo nízkoenergetické domy?

Zdá se, že lidem je již jasné, že na bydlení se dají ušetřit nemalé peníze. Vypadá to tak, že vše, co není...
více…

Plastová okna pro nízkoenergetické domy

Energeticky úsporné domy kladou vysoké nároky na tepelnou izolaci obvodových plášťů, podlah a střech. Správný...
více…

Hliníková okna - výhody a nevýhody

Okna jsou významným architektonickým prvkem domu a výběr materiálu je subjektivní záležitostí vkusu...
více…

Domov a bezpečnost - dveře, okna, sousedé

Během dovolených jsou byty a domy vystaveny zvýšenému riziku násilného vloupání a krádeže. Naštěstí, jsou...
více…

Kvalitní okna nestačí jen vyrobit, ale správně namontovat!

Pokud chceme mít kvalitní okno, nestačí jen zvolit materiál, tvar a barvu. Pečlivě musíme vybírat nejen firmu, u...
více…