Oprava centrální klimatizace

Co udělat, když vaše centrální klimatizace začne málo chladit? V dalším textu vám řekneme, jak řešit závady a jejich opravy v případě, když vaše domácí klimatizace přestane pracovat a vy nemáte možnost volat servisní centrum.

V tomto textu se dozvíte něco o pěti hlavních komponentech centrální klimatizace. Jsou to chladič, kompresor, kondenzátor, expandér a výparník. “Mozkem” celého systému je termostat, se kterým mohou být také čas od času potíže. Pojďme ale dále a podívejme se na řešení některých poruch centrální klimatizace a jejich následné opravy.

Problém: Klimatizace se nezapíná

Možné příčiny: Pokud se klimatizace nezapíná, je nejčastější příčinou potíží vyhozený jistič nebo spálená pojistka. Další důvodem může být nesprávně nastavený termostat anebo vypnutý hlavní spínač.

Možné řešení:

 1.  Ujistěte se, že termostat je nastaven na “Chlazení” a ne na “Vytápění”, nebo je dokonce v pozici „Vypnuto“.
 2.  Přesvědčte se, že termostat není nastaven při chlazení na vyšší teplotu, než je teplota v místnosti.
 3.  Zkontrolujte si, že veškeré nutné napájecí okruhy jsou v provozu a pod příslušným napětím a spínače jsou v poloze “Zapnuto”. Pokud je jistič v poloze “Vypnuto”, nebo je spálená pojistka, dejte spínač do spínací polohy nebo vyměňte pojistku.  Jestliže po zapnutí dojde opětovně k vyhození jističe nebo spálení pojistky, volejte servisní centrum. Je pravděpodobné, že se jedná o vážnější poruchu, kterou nedoporučujeme opravovat svépomocí.
 4. Zkontrolujte všechny jističe, zda jsou v poloze “Zapnuto”. To se týká také externích bezpečnostních okruhů, které jsou mimo dům. Většinou je najdete na stěně poblíž kondenzační jednotky.
 5. Přesvědčte se, zda nepřetekla nádoba na zachycení kondenzační vody, pokud je jí přístroj vybaven. Někdy je tato nádrž, nebo chcete-li zásobník, umístěn ne v odpadním potrubí, ale v kondenzační jednotce.  V nádobě bývá senzor, který vypne zařízení v případě, že je v zásobníku příliš mnoho vody.
 6. Ujistěte se, že dveře vedoucí k ventilátoru jsou skutečně uzavřeny.

Problém: Nedostatečný proud chladného vzduchu v místnosti.

Možné příčiny: Nedostatečný přívod chladného vzduchu bývá zapříčiněn znečistěnými filtry, nebo překážkami v rozvodech klimatizace. Tím je blokován, škrcen, nebo úplně znemožněn volný proud klimatizovaného vzduchu v domě.

Pravděpodobné řešení:

 1. Přesvědčte se, že filtry jsou čisté. Pokud ne, vyčistěte je nebo vyměňte.
 2. Vizuálně zkontrolujte všechny rozvody vzduchu v domě, zda jsou volně průchozí. Tato kontrola zahrnuje i místa, která jsou v podkroví, suterénu, nebo i v hůře přístupných místech. Pokud je to nutné, obnovte v potrubí volný průchod vzduchu.
 3. Ověřte si, že soustava ventilačních klapek v místnostech je nastavena do otevřené pozice.

Problém: Klimatizace nedostatečně odvlhčuje ovzduší.

Možné příčiny: Tento problém může být způsoben tím, že klimatizační systém je pro váš dům příliš výkonný. Klimatizace velice rychle vymění vzduch v domě a nestačí v průběhu krátkých spínacích cyklů dostatečně odvlhčit vzduch. Příliš velký chladící systém  ochladí vzduch tak rychle, že nedojde k dostatečnému odstranění vlhkosti ze vzduchu, který proudí kolem chladícího potrubí. Termostat vypne chod klimatizace, protože teplota vzduchu dosáhla požadovaného stupně teploty. I když je však teplota již nízká, ve vzduchu je pořád ještě příliš mnoho vlhkosti.

Možné řešení:

 1. Zde pravděpodobně bude nutné vyměnit kondenzační jednotku a chladič za totéž o výkonu a BTU odpovídající rozloze klimatizovaných místností.
 2. Jinou možností je ponechat klimatizaci o tomto výkonu běžet dál, ale zapojit do klimatizačního okruhu další prostory včetně například sklepa nebo garáže a dílny.

Problém: Klimatizace neodvlhčuje vzduch v domě v dostatečné míře, i když její velikost není předimenzovaná.

Možné příčiny: Jiný důvod, že klimatizace není schopna dostatečně odvlhčit vzduch v domě, může být zapříčiněn i nadměrně vlhkým prostředím. Tento problém může míz původ v úniku vody nebo tekoucí vodou poblíž domu, dále otevřenými okny v období kdy je deštivo, nebo chybějící drenáží zachycující kondenzát z výparníkové části klimatizace. Správně fungující klimatizace totiž kondenzát nejen vytváří, ale odvádí ho pryč od domu. Pokud vaše klimatizace kondenzát neprodukuje, pravděpodobně nefunguje správně ani chlazení a odvlhčování domu.

Možné řešení:

 1. Zajistěte, aby okna byla zavřená a vlhký vzduch se nemohl z vnějšího prostředí dostat do vnitřních prostor.
 2. Zkontrolujte si, zda odvod kondenzátu je funkční.
 3. Je-li to nutné, zlepšete odvlhčování vzduchu přidáním přenosného odvlhčovače.

Problém: Nedostatečné chlazení při příliš dlouhém běhu kompresoru.

Možné příčiny: Tato porucha signalizuje, že kompresor je již opotřebovaný a není schopen dostatečně stlačit chladivo.

Možné řešení:

 1. Je nutno zavolat servisního technika aby otestoval kompresor a zajistil jeho výměnu nebo opravu některé jeho součástky.

Problém: Opakovaný krátký běh kompresoru.

Možné příčiny: Krátký cyklus práce kompresoru, kdy kompresor stále dokola zapíná a vypíná svůj chod a jeho běh je mnohem kratší než tomu bylo dříve, signalizuje vadu termostatu, únik chladiva, zamrzlý chladič nebo v některých případech zamrzlá jiná část chladícího okruhu.

Možné řešení:

 1. Ujistěte se, že termostat nemá poruchu.
 2. Zkontrolujte, zda nejsou špinavá, zanesená nebo zohýbaná žebroví v kondenzační jednotce. Vyčistěte a narovnejte uvedenou část kondenzační jednotky.
 3. Znečistěný filtr. Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
 4. Nesprávné chladivo (vyžaduje servisní zásah)
 5. Únik chladiva (vyžaduje servisní zásah)
 6. Výměna příliš velké kondenzační jednotky (vyžaduje servisní zásah)

Tip: prohlédněte si našeho průvodce Jakou klimatizaci vybrat?

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Hlučná klimatizace

Hlasité bzučení nebo rachocení vycházející z klimatizace vyžaduje zjištění příčiny a její odstranění,...
více…

Jak doplnit chladicí kapalinu v okenní klimatizaci

Během času můžete zjistit, že Vaše okenní klimatizace fouká teplý vzduch nebo nechladí tak jako předtím....
více…

Klimatizace rachotí

Klimatizace se stará o pohodlí ve Vašem domě a v horkém podnebí je nutností. Ne každá klimatizace však funguje...
více…

Jak zmírnit hluk z větracích otvorů a potrubí klimatizace

V domě s hlučnou klimatizací a potrubím se nežije příjemně a v létě se lidem v takovém domě špatně spí. Tento...
více…

Klimatizace vydává hluk a třese se

Klimatizace má mnoho pohyblivých součástí, z nichž všechny mohou vydávat hluk a způsobovat vibrace. U...
více…

Klimatizace vydává syčivý zvuk

V parném dni uprostřed léta Vám klimatizace přijde jako nejlepší kamarád. Pokud však nefunguje správně, život je...
více…

Pištivý zvuk z klimatizace

Pištivý zvuk z klimatizace Vás brzy začne velmi obtěžovat. Jednotka klimatizace vydává takový zvuk z různých...
více…

Klimatizace vydává pištivý zvuk

Jednotky klimatizace vydávají spoustu zvuků. Ty sahají od svištění po bzučení a vše mezi tím. Jeden z...
více…

Specifikace jednotek klimatizace

Klimatizace ochlazuje domovy lidí i veřejné budovy. V teplejším klimatu má klimatizace zásadní význam, aby lidé...
více…

Jak recyklovat klimatizaci

Podle předpisů o ochraně životního prostředí obsahuje klimatizace nebezpečné látky fluorouhlovodíky...
více…