Oprava komínu na chalupě

Komín je důležitou součástí chalupy nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska vytvoření příjemné atmosféry či možnosti změny topného paliva. Proto byste ho při stavbě nebo rekonstrukci chaty neměli vynechat. A přestože v současnosti na chatě nepoužíváte topný systém, na který potřebujete komín, nechte si otevřená zadní dvířka. Pokud se přece jen rozhodnete postavit si na chatě krb, komín budete potřebovat.

chalupy, komíny, oprava komínu

V minulosti se komíny budovaly jako součást nosných stěn

a z materiálů, které dnes již neodpovídají současným požadavkům otopných spotřebičů. Abyste se vyhnuli nákladným opravám, třeba údržbě komína věnovat dostatečnou pozornost. Cílem stavby či rekonstrukce by měl být komín, který odolá statickým i dynamickým účinkům.

Nezanedbejte péče

K nejčastějším poruchám komínů dochází vlivem povětrnostních podmínek, spalin či pohybem budovy. Působením deště, sněhu a jiných vnějších vlivů se rozpadá konstrukce nadstřešního komínového tělesa pro korozi materiálu. Snižuje se bezpečnost střechy a vzniká nebezpečí požáru. V letních měsících se komíny prakticky využívají zřídka. Na chalupách je vhodné přikrývat jej krytem proti zatečení vodou, který zabrání vzniku možných škod. Při celoročně využívaných chatách kryty nemají velký význam, neboť spaliny zabrání vtékání dešťové vody. Naopak v zimě jsou komíny maximálně zatížené, proto je třeba před topnou sezónou řádně zkontrolovat a vyčistit - z důvodu vlastní bezpečnosti, ale také dodržování platných předpisů. Podle vyhlášky se musí komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW kontrolovat každé čtyři měsíce, komíny na plynná paliva, a pokud jde o komín s vložkou, jednou ročně.

Ochrání vás jen funkční komín

Funkční komín na chalupě je nenahraditelný. Musí odolávat vodní páře, kyselinám či dehtovým sloučeninám, které vznikají při spalování paliva. Navíc, při změně paliva se často poškodí i omítka a naruší se malta ve zdivu, jejíž rozpad způsobuje poškození méně vypálených cihel. Tyto faktory nepříznivě ovlivňují konstrukci zděného komína, přičemž se postupně snižuje jeho funkčnost a účinnost. Působením koroze na starých komínech může do chalupy proniknout oxid uhelnatý, který na sebe váže kyslík nejen z ovzduší, ale i z krevního oběhu lidí. Únik oxidu uhelnatého za běžných podmínek nerozeznáme, a tak při neodborné obnově funkcí komína může nastat až smrtelné ohrožení.

Když je rekonstrukce nezbytná

Když komín vypoví poslušnost a jeho účinnost klesá, je třeba přistoupit k jeho rekonstrukci nebo výměně. Při jeho obnově nezapomínejte také na opravu komínových hlav. Poškozené zdivo pod komínovou hlavou je nutné odstranit až po neporušené zdivo, chybějící část komína se znovu vyzdí. Po vyzdění třeba na komín osadit nebo vybetonovat komínovou hlavu. Praskání lze zamezit jejímu vyztužením třmínky z oceli o průměru 5 až 6 mm. Komínovou hlavu je vhodné na závěr zalícovat se zdivem. Díky němu se nesnižuje tah komína. Mezi obtížně odstranitelné poruchy komínů patří i nedostatečné těsnění a promočení komínového pláště dehtem. V případě utěsnění komínu třeba nejdříve odstranit poškozenou omítku, vyškrábat spáry ve zdivu a následně omítnout komín vhodnou maltou. Při rekonstrukci komína poškozeného dehtem je třeba především odstranit špatný způsob vytápění: lze oddělit omítku od zdiva vrstvou laku, obložit komín nehořlavým obkladem či použít dvouvrstvou sanační omítku.

Renovace komína vložkováním

Jednou z metod sanace komínů je jeho vložkování. Podmínkou aplikace tohoto způsobu renovace je dostatečný rozměr průduchu. Měl by být rovný a kolmý. V minulosti se na vyvložkování komínů používaly zejména hliníkové vložky, které však nejsou dostatečně odolné proti korozi. Zejména při dnešních moderních topných spotřebičů, u kterých je teplota spalin vyšší než 70 ° C, se vložka z hliníku rychle poškodí. Účinnější jsou pevné nerezové nebo šamotové trubky, které lze použít pro odvod spalin ze spotřebičů na tuhá paliva. Vyznačují se delší životností, vyšší mírou odolnosti a lze je využívat při topení plynnými, kapalnými, ale i tuhými palivy.

Namísto vložkování systémový komín

V mnoha případech však rekonstrukce komína nepomůže. Buď jsou komíny zastaralé a nevyhovují nynějším technologiím v oblasti vytápění, nebo jsou poruchy tak rozsáhlé, že oprava komína se nevyplatí. Ani nefunkční komíny však v současnosti není třeba odstraňovat. Právě naopak. Lze je využít k upevnění antény, dají se použít na odvětrání prostor nebo zvlhlých konstrukcí. V letních měsících je zase lze využít na ochlazení chalupy. Pokud však komín chcete i nadále na chalupě využívat, je třeba jej vyměnit. Méně pracné, jednodušší a levnější je proto postavit nový komínový systém. Komínový systém je třeba vybírat na základě těchto údajů: druh připojeného spotřebiče, výška komínového tělesa, účinná výška komínového tělesa a výška komínového tělesa v nadstřešní části. Komínové systémy jsou univerzální a nabízejí uživateli možnost rozhodnout se, jakým typem paliva bude topit.

Změny paliva se nemusíte bát

Moderní vytápěcí technika si žádá kvalitní komíny. U běžného komína není přechod na jiné palivo či spotřebič jednoduchý. Jedinou možností je zásadní přestavba a vložkování komína, což je finančně náročné. U komínových systémů je změna kotle či paliva jednoduchá a vy máte vždy na výběr z množství účinných a zároveň energeticky úsporných spotřebičů a fosilních i obnovitelných druhů paliv. Kvalitní keramická vložka univerzálních komínů navíc odolá tepelné zátěži, která může vzniknout při vyhoření sazí. Díky spolehlivé konstrukci, dobrému tahu a vysoce odolné tepelné izolaci pomáhá systémový komín dosáhnout úspory energie, a tím šetřit i váš rozpočet.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Dávkovač vůně P+L Systems ZA102 LCD

Programovatelné dávkovače vůni osvěží vzduch a zároveň pohltí nežádoucí pachy, a to vše dle našeho zadání....
více…

Dávkovač vůně - ekonomický způsob osvěžování vzduchu nejen komerčních prostor

Osvěžovat vzduch v interiéru a aktivně v něm pohlcovat nepříjemné pachy můžeme několika způsoby. Ne všechny jsou...
více…

Sítko do pisoáru Wave Mango

Ekologie a výrobky z plastu? I to můžete být pro životní prostředí nezatěžující varianta. Zvlášť, když se...
více…

Sítko do pisoáru Wave Honeysuckle

Udržet svěží vzduch na toaletách, to není žádný problém, pokud si na pomoc pozvete účinné osvěžovače vzduchu....
více…

Sítko do pisoáru Wave Spiced Apple

Čistota a vůně, to je ta správná dvojka, která by měla jít ruku v ruce. Ne nadarmo se běžně používá výraz...
více…

Sítko do pisoáru Wave Kiwi Grapefruit

Osvěžující vůně v podobě sítka z voňavého termoplastu, to je ideální řešení nejen vůně, ale i hygieny na...
více…

Vůně na pánské toalety - vonná sítka do pisoárů

Doby, kdy jsme často hledali toalety na veřejných místech podle nepříjemného zápachu jsou naštěstí již pryč. Ba...
více…

Osvěžovač vzduchu Eco Air Kiwi Grapefruit

Sháníte spolehlivý osvěžovač vzduchu do větších prostor? Osvěžovač, který nebude dráždit dýchací cesty, bude...
více…

Osvěžovač vzduchu Eco Air Cucumber Melon

Jemná a zároveň osvěžující? I taková může být vůně, jedničky na trhu s interiérovými vůněmi, americké firmy...
více…

Osvěžovač vzduchu Eco Air Cotton Blossom

Jemná a nevtíravá vůně osvěžovače vzduchu, to bývá nejčastěji uváděná vlastnost, kterou u osvěžovače...
více…