Plastová okna - výběr, údržba a výměna

U plastových oken je situace mnohem složitější z hlediska sortimentu vyráběných profilů. Jejich profily se liší termickou schopností, počtem těsnění, schopností přenášet zatížení otvíraného křídla, hloubkou, tvarem okapnice, možností tvarovat okno apod. Plastová okna se vyrábějí z tvrdých PVC profilů vyráběných vytlačováním za tepla na šnekových lisech. Plynulé sledování jejich kvality na lisovacích linkách i ve vlastních laboratořích firem zaručuje vysokou jakost všech vyráběných profilů, jejich kvalita se potvrzuje vydanými osvědčeními.

bydlení, okna, plastová okna, údžba

Typy plastových rámů

Rozlišujeme dva typy plastových profilů: se středovým těsněním a bez středového těsnění (s dorazovým těsněním). Profil se středovým těsněním se vyvinul z těsnicího systému dřevěných oken. Systém bez středového těsnění je jeho alternativou. Jednoznačný návod, jak si vybrat správný profil, neexistuje. Je to spíše teoretická a filozofická otázka a každou situaci, pro kterou se okno vybírá, je třeba správně posoudit. Středové těsnění umožňuje dosáhnout lepší stavebně fyzikální vlastnosti okna, ale vzhledem k těsnění umístěném uprostřed rámového profilu se okno mnohem hůře čistí. Proto v celé Evropě v posledních letech je vidět odklon od této koncepce ve prospěch oken s dorazovým těsněním. Díky novým typům dorazových těsnění se podařilo docílit téměř stejné hodnoty zvukově a tepelně izolačních parametrů jako u oken se středovým těsněním, zároveň se rámy oken mimořádně snadno čistí. Rámy oken mohou být dvou, tří i pětikomorové (případně šestikomorové). Tříkomorové profily s dostatečně dimenzovanou ocelovou výztuží se používají jako základní systém pro výrobu oken. Pětikomorové profily oken jsou ekvivalentem dřevěných eurooken. Standardně se plastová okna dodávají v bílé a hnědé barvě, vylisované profily se barví ve hmotě.

Vnější vliv

V praxi jsou okna vystavena mnoha mechanickým, chemickým a tepelným vlivům. Odolnost proti těmto vlivům je dána jejich tvarováním a technologií při výrobě, kvalitou i vlastnostmi suroviny použité na výrobu profilů. Vlastnosti profilů a použitého PVC na oknech od různých výrobců se mohou mírně lišit. Další zlepšení tepelně izolačních vlastností oken nelze dosáhnout přidáním další komory, ale zvýšením hloubky rámu a křídla nebo vyplněním komory z plastových profilů (dutiny) na vnější straně tepelně izolačním materiálem, např. tvrzenou polyuretanovou pěnou. Do konstrukcí plastových oken jsou začleněny i větrací systémy na principu přirozeného větrání (štěrbiny, klapky, otvory), aby byla zajištěna minimální výměna vzduchu. Tyto větrací systémy nesmí zhoršit zvukově izolační vlastnosti oken.

Degradování a údržba rámů

Všechny materiály včetně PVC se časem mění (opotřebovávají, degradují). Dnešní plastové profily největších a nejkvalitnějších výrobců jsou již natolik stabilizované, že ke změně mechanických a fyzikálních vlastností v průběhu desetiletí téměř nedochází. Plastová okna se čistí dostupnými čistícími prostředky pro domácnost, které jsou neabrazivní, nejlépe vlažnou vodou s přídavkem saponátu nebo technickým benzínem a lihovými přípravky. Okenní profily se nesmí dostat do styku s látkami, které narušují základní materiál (např. aceton, benzen, toluen, trichlorethylen, perchlorethylen, chloroform a jiné). Extrémní sluneční záření způsobuje vysokou povrchovou teplotu a tím i zvýšenou roztažnost plastových profilů. Proto má každý výrobce profilů vyvinuté různé receptury, které se využívají v různých klimatických pásmech. Ani plastová okna nelze po instalaci ponechat zcela bez údržby, je třeba je pravidelně mýt a tak jako u jiných oken promazat kování, zkontrolovat těsnění a případně je každých patnáct let vyměnit.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Správně zvolená stínící technika chrání před sluncem, sousedy i ztrátou tepla

Jsme nadšení z prvního jarního sluníčka, ale nadšení brzy opadne a najednou je těch paprsků příliš a domácí...
více…

Jak ušetřit za energie? Investujte do moderních technologií!

Náklady energie každoročně rostou a jednou z mála jistot v našich životech je, že tento trend bude pokračovat....
více…

Tepelná pohoda ve vytápěných prostorách

V moderní společnosti tráví člověk větší část svého života, často i 23 hodin denně, v interiéru budovy - doma,...
více…

Plyn, médium minulého století?

Přestože topení plynem nepatří zrovna mezi nejlevnější, stále plyn zůstává na mnoha místech dominantním zdrojem...
více…

Teplo ze zdrojů přímo za dveřmi

Neodmyslitelnou součástí nízkoenergetických domů jsou alternativní zdroje vytápění. Pracovní skupina pro...
více…

Stínící prvky v exteriéru - předokenní rolety, markýzy, markýzolety a plachty

Unavuje nás, skrýváme se před ním, a když už horka nemají konce, nejraději bychom jedním tlačítkem všechnu tu...
více…

Vybíráme interiérové ​​stínění

Dnešní trendy ve výběru stínící techniky směřují k půvabné barevnosti a vnitřní stínění nabízí množství...
více…

Byt v osobním vlastnictví, to je také obnova celého domu

Uspořit za energie ve vlastním domě je něco jiného než když vlastníme pouze byt. Ale uspořit chceme, i když...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…