Plastová okna - výběr, údržba a výměna

U plastových oken je situace mnohem složitější z hlediska sortimentu vyráběných profilů. Jejich profily se liší termickou schopností, počtem těsnění, schopností přenášet zatížení otvíraného křídla, hloubkou, tvarem okapnice, možností tvarovat okno apod. Plastová okna se vyrábějí z tvrdých PVC profilů vyráběných vytlačováním za tepla na šnekových lisech. Plynulé sledování jejich kvality na lisovacích linkách i ve vlastních laboratořích firem zaručuje vysokou jakost všech vyráběných profilů, jejich kvalita se potvrzuje vydanými osvědčeními.

bydlení, okna, plastová okna, údžba

Typy plastových rámů

Rozlišujeme dva typy plastových profilů: se středovým těsněním a bez středového těsnění (s dorazovým těsněním). Profil se středovým těsněním se vyvinul z těsnicího systému dřevěných oken. Systém bez středového těsnění je jeho alternativou. Jednoznačný návod, jak si vybrat správný profil, neexistuje. Je to spíše teoretická a filozofická otázka a každou situaci, pro kterou se okno vybírá, je třeba správně posoudit. Středové těsnění umožňuje dosáhnout lepší stavebně fyzikální vlastnosti okna, ale vzhledem k těsnění umístěném uprostřed rámového profilu se okno mnohem hůře čistí. Proto v celé Evropě v posledních letech je vidět odklon od této koncepce ve prospěch oken s dorazovým těsněním. Díky novým typům dorazových těsnění se podařilo docílit téměř stejné hodnoty zvukově a tepelně izolačních parametrů jako u oken se středovým těsněním, zároveň se rámy oken mimořádně snadno čistí. Rámy oken mohou být dvou, tří i pětikomorové (případně šestikomorové). Tříkomorové profily s dostatečně dimenzovanou ocelovou výztuží se používají jako základní systém pro výrobu oken. Pětikomorové profily oken jsou ekvivalentem dřevěných eurooken. Standardně se plastová okna dodávají v bílé a hnědé barvě, vylisované profily se barví ve hmotě.

Vnější vliv

V praxi jsou okna vystavena mnoha mechanickým, chemickým a tepelným vlivům. Odolnost proti těmto vlivům je dána jejich tvarováním a technologií při výrobě, kvalitou i vlastnostmi suroviny použité na výrobu profilů. Vlastnosti profilů a použitého PVC na oknech od různých výrobců se mohou mírně lišit. Další zlepšení tepelně izolačních vlastností oken nelze dosáhnout přidáním další komory, ale zvýšením hloubky rámu a křídla nebo vyplněním komory z plastových profilů (dutiny) na vnější straně tepelně izolačním materiálem, např. tvrzenou polyuretanovou pěnou. Do konstrukcí plastových oken jsou začleněny i větrací systémy na principu přirozeného větrání (štěrbiny, klapky, otvory), aby byla zajištěna minimální výměna vzduchu. Tyto větrací systémy nesmí zhoršit zvukově izolační vlastnosti oken.

Degradování a údržba rámů

Všechny materiály včetně PVC se časem mění (opotřebovávají, degradují). Dnešní plastové profily největších a nejkvalitnějších výrobců jsou již natolik stabilizované, že ke změně mechanických a fyzikálních vlastností v průběhu desetiletí téměř nedochází. Plastová okna se čistí dostupnými čistícími prostředky pro domácnost, které jsou neabrazivní, nejlépe vlažnou vodou s přídavkem saponátu nebo technickým benzínem a lihovými přípravky. Okenní profily se nesmí dostat do styku s látkami, které narušují základní materiál (např. aceton, benzen, toluen, trichlorethylen, perchlorethylen, chloroform a jiné). Extrémní sluneční záření způsobuje vysokou povrchovou teplotu a tím i zvýšenou roztažnost plastových profilů. Proto má každý výrobce profilů vyvinuté různé receptury, které se využívají v různých klimatických pásmech. Ani plastová okna nelze po instalaci ponechat zcela bez údržby, je třeba je pravidelně mýt a tak jako u jiných oken promazat kování, zkontrolovat těsnění a případně je každých patnáct let vyměnit.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Okna - kritéria pro správný výběr

Nároky na vlastnosti okna se zvyšují s nároky na bydlení. Už nestačí, aby propouštělo světlo a chránilo před...
více…

Renovace bytů ve starých domech

Přesto, že domy obvykle stavíme na dobu neurčitou a očekáváme, že vydrží minimálně celý náš život, i...
více…

Snížení nákladů na bydlení

I vy každý rok platíte stále vyšší poplatky za své bydlení? Máte pocit, že ve vašem domě je neustále chladno,...
více…

Dřevohliníková okna - moderní a energeticky úsporné řešení

Při přemýšlení nad moderním architektonickým provedením oken je třeba brát v úvahu i kombinované okenní...
více…

Sluneční záření - teplo pro váš rodinný dům

Slunce je prakticky nevyčerpatelný zdroj energie přístupný během větší části roku. Využívání energie slunce...
více…

Montáž a demontáž oken

Dokud okno dosedne do okenního otvoru, na správné místo a správným způsobem, měl by jeho osazení předcházet...
více…

Pasivní nebo nízkoenergetické domy?

Zdá se, že lidem je již jasné, že na bydlení se dají ušetřit nemalé peníze. Vypadá to tak, že vše, co není...
více…

Plastová okna pro nízkoenergetické domy

Energeticky úsporné domy kladou vysoké nároky na tepelnou izolaci obvodových plášťů, podlah a střech. Správný...
více…

Hliníková okna - výhody a nevýhody

Okna jsou významným architektonickým prvkem domu a výběr materiálu je subjektivní záležitostí vkusu...
více…

Domov a bezpečnost - dveře, okna, sousedé

Během dovolených jsou byty a domy vystaveny zvýšenému riziku násilného vloupání a krádeže. Naštěstí, jsou...
více…