Proč vybrat plochou střechu?

Strašák minulosti se proměnil na moderní konstrukční systém, který trůní na moderních rodinných domech a městských vilách současnosti. To, že má chránit interiér před vrtochy přírody, je samozřejmostí. Nové technologie a materiály, požadované parametry a kreativní architektonická řešení plochých střech však posouvají dále i ztvárnění rodinného domu.

bydlení, stavba domu, střecha, plochá střecha

Poprvé se zastřešení domů plochou střechou objevilo

už v polovině třetího tisíciletí před Kristem v Egyptě. V Evropě má také dlouhou tradici. Původně se ploché střechy začaly realizovat v oblasti s malými srážkami, ale od 30. let minulého století se plochá střecha začala prosazovat i u nás. Nesmíme však zapomínat, že ve srovnání například se slunečním Středomořím jsou střechy u nás vystaveny větší klimatické zátěži, a zejména dešti.

Co je vlastně plochá střecha?

Je to stavební konstrukce nad posledním podlažím, má vodorovnou polohu, se sklonem do 10 °. Tato konstrukce má chránit vnitřní prostor objektu před deštěm, větrem, sněhem a teplem a je vystavena přímému působení nepříznivých účinků povětrnostních vlivů. Z toho vyplývá, že základním faktorem při rozhodování, jaký typ střechy zvolit pro rodinný dům, by měly být přírodní podmínky - podnebí a charakter krajiny.Tvrdohlavá snaha jít proti přírodě se většinou nevyplácí.Pokud se respektují přírodní děje a krajina, potom se vhodně zvolená střecha i s celým objektem stává organickou součástí stavby. Taková střecha potom dobře slouží dlouhá léta. Plochá střecha by měla splňovat i estetická kritéria, ačkoli si mnozí řeknou, že to není důležité, vždyť ji není vidět. To však nemusí být vždy pravda, například při zástavbě rodinných domů ve svahu jsou střechy všech spodních sousedů pod neustálými pohledy horních sousedů. Je důležité si uvědomit, že i ploché střechy jsou součástí stavby a architektonickým prvkem, který mnohdy určuje charakter celého domu. Plochá střecha může zaujmout i detaily, jako jsou netradiční atiky, různé přesahy v půdorysech či na fasádách nebo možností jejího účelného využívání jako střešní terasy či zahrady.

Která je ta pravá?

To rozhodně nechte na projektantech. V zásadě se však pro rodinné domy využívá nejčastěji:

  • Jednoplášťová, což znamená, že interiér je od exteriéru oddělen pouze jedním pláštěm. Její základní skladbu tvoří nosná konstrukce, spádová a vyrovnávací vrstva, dilatační vrstva, parozábrana, tepelně izolační vrstva, expanzní vrstva a povlaková krytina;
  • Jednoplášťová obrácená plochá střecha, při níž se hydroizolace klade pod tepelnou izolaci, nebo další typ, při níž se hydroizolace ukládá mezi dvě vrstvy tepelné izolace;
  • Dvouplášťová plochá střecha, se dvěma nosnými konstrukcemi oddělenými provětrávanou vzduchovou mezerou. Její základní skladbu tvoří nosná konstrukce dolního pláště, parozábrana, tepelněizolační vrstva, provětrávaná vzduchová mezera, nosná konstrukce horního střešního pláště, expanzní vrstva a povlaková krytina. Mezi její výhody patří spolehlivé hydroizolační vlastnosti. Využívá se i při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů, protože je velmi účinná z hlediska ochrany před tepelnými úniky v zimě a přehříváním v létě, a to zejména díky provětrávání prostoru nad tepelnou izolací. Je však samozřejmě finančně náročnější, což mnohé odrazuje.

V současnosti se pozornost člověka soustřeďuje na řešení ekologických problémů,

což se týká i stavitelství. Perspektivní koncepcí se jeví budování takzvaných vegetačních střech. Vegetace výrazně ovlivňuje své okolí, zvyšuje vlhkost vzduchu, čistí ho, významným způsobem mění teplotní režim v bezprostředním okolí a v neposlední řadě zvyšuje estetickou hodnotu prostředí. Zeleň na střeše působí i jako ochrana vrstev střešního pláště, která spočívá zejména v menším mechanickém opotřebování (působením slunce, větru, deště, sněhu, ledu) a ve snížení účinku sluneční radiace, a to nejen na krytinu a konstrukci střechy, ale i na interiér pod střechou.

Krytiny plochých střech

  • PVC fólie představuje čistou a jednoduchou realizaci. Vytváří na střeše jednovrstvou bezúdržbovou povlakovou krytinu odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům, která musí být od ostatních vrstev oddělena geotextilií a nesmí přijít do přímého kontaktu s polystyrenem nebo asfaltem.
  • POCB (polyolefinovo-kopolymerovo-bitumenové pásy) nebo polyolefinová fólie; jde o materiál s kombinací vlastností fólií a asfaltových pásů. Netřeba ji oddělovat od polystyrenu nebo asfaltu a pokud bude zatížena štěrkem, může se volně položit, pokud ne, je třeba mechanicky ji ukotvit. Výhodou tohoto materiálu je skutečnost, že nevyžaduje klempířské plechy na kotvení v místech detailů, lze jej přímo napojit na konstrukci, což snižuje náklady.
  • Modifikované asfaltové pásy nabízejí v porovnání s fóliemi i výhodu dvouvrstvého systému, doporučeného z hlediska vyššího zatížení, bezpečnosti i následnosti prací. Asfaltové pásy jsou snadno opracovatelné, což zjednodušuje realizaci detailů.

Proč si zvolit plochou střechu?

Je finančně méně náročná, protože odpadá investice do konstrukce krovu. Je výhodnější z hlediska úspor energií - vytváří minimální povrch, a tedy i mnohem menší plochu, kterou je třeba zajistit izolací. Odpadají při ní i problematické detaily, čímž se minimalizují problémy s utěsněním obvodového pláště (tedy s tepelnými mosty) Čím jednodušší je forma střechy, tím menší je pravděpodobnost vzniku tepelných mostů a tím menší je ochlazována plocha, čehož důsledkem je menší potřeba tepla. Prostor pod střechou se snadněji využívá, poskytuje možnost libovolného dispozičního členění. Plochá střecha se může proměnit na velkorysou terasu, či střešní zahradu, například v městských podmínkách, kde je plocha pozemku kolem domu minimální.

Základní rozdělení plochých střech:

• Jednoplášťové:  S tepelnou izolací, bez parozábrany, s parozábranou, s opačným pořadím vrstev;
• Dvouplášťové:  Větrané,  s uzavřenou vzduchovou mezerou;
• Víceplášťové:  S klasickým pořadím vrstev, s opačným pořadím vrstev (tepelná izolace se klade nad hydroizolaci);
• Střechy duo (klasická skladba doplněná o obrácenou skladbu nad sebou);
• Nepochozí (bezúčelové);
• Pochozí (účelové):  Terasy, střešní zahrady.

Kdy se ploché střeše raději vyhnout?

Pokud si nejste jisti, že jste sehnali kvalifikovanou realizační firmu, s dobrými referencemi a potřebnými zkušenostmi vyškolených pracovníků a s dobrým technickým vybavením. Jakákoliv neodborná práce a šetření na nesprávně zvolených materiálech a technologických postupech vám dříve či později vytvoří vrásky na čele. U střechy, a ne pouze ploché, určitě stojí za to dát si na výběru realizační firmy záležet. I zde totiž platí známé: levné bývá nejdražší.

Nejčastější příčiny poruch plochých střech

K nejčastějším problémům patří netěsnost a následné zatékání do střešního pláště, a pak i do interiéru. Hydroizolační asfaltové pásy (a na starých střechách i asfaltové lepenky s asfaltovými nátěry) byly v minulosti u nás téměř jedinou používanou vodotěsnou izolací plochých střech a tato technologie se dodnes spojuje s poruchami plochých střech.Kvalitní modifikované asfaltové pásy a hydroizolační fólie ze začátku 90. let minulého století významně snížily tyto chyby plochých střech, předpokladem však byla kvalitní práce realizační firmy. Problém může nastat i při nedostatečně vyspádované střeše požaduje se sklon minimálně 1 °, aby byl zajištěn odtok srážkové vody do vpustí. Nerovnoměrné namáhání hydroizolace stojatou vodou spolu s povětrnostním vlivy (mráz a UV záření) výrazně snižují životnost povlakové krytiny. Nové technologie při výrobě PVC fólií, zabojovali i v této oblasti a snížily riziko vlivu stojaté vody na životnost krytiny. Pomáhá to zejména při rekonstrukcích, kdy není možné dosáhnout dostatečný spád ploché střechy.

K častým příčinám poruch plochých střech patří:

• nesprávný projekt střechy (nesprávná skladba střešního pláště, nevhodně zvolené materiály a špatně vyřešená kritická místa střechy, jako jsou okraje vtoky, žlaby, dilatace, světlíky, průniky potrubí a podobně);
• nekvalitní provedení řemeslnických prací (nevhodně zvolené technologické postupy, nedostatečné spojování povlakové krytiny, nevhodné mechanické ukotvení, zabudování mokrých materiálů a podobně);
• zanedbávání údržby;
• nerespektování počasí při realizaci střechy.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střechy - kvalitní projekt, kvalitní materiál a odvodnění

Kdo už stavěl dům, ví, jaké komplikace jsou spojeny se střechami. Vše se odvíjí od kvalitního projektu domu. To je...
více…

Deset parametrů, které by měla splňovat kvalitní okna

Pokud chceme mít kvalitní okna, nestačí jen zvolit materiál, tvar a barvu. Pečlivě musíme vybírat nejen firmu, u...
více…

Topení ekonomicky a s optimální tepelnou pohodou

Mírná zima přeje optimismu. Ale je dost možné, že vám přesto bude běhat mráz po zádech - a to při pohledu na...
více…

Rekonstrukce podkroví - podlahy a klimatizace

Rekonstrukce prostor pod věkovitými střechami je úžasný počin. Abyste se však při rekonstrukci starého podkroví na...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Nejlepší laminátové podlahy najdete v novém podlahovém centru v Praze

Stojíte před zdánlivě neřešitelným úkolem v podobě výběru nové laminátové podlahy? Pak je tu ideální řešení....
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Rekonstrukce starého domu je romantika, kterou je ale potřeba pečlivě zvážit

Uvažujete nad koupí starého domu? Váháte, zda si raději nepořídit pozemek a stavět si po svém a od základů? První...
více…