Rekonstrukce a stavební zákon

Hurá! Budeme mít krásně zrekonstruovaný byt, pusťme se do toho! Nakoupíme cihly, obklady, novou vanu, nové umyvadlo, linku - a už se bourá, už se vrtá. A najednou nám "kamarád" soused pošle návštěvu ze stavebního úřadu, která nám uštědří pokutu a nařídí okamžitě zastavit stavební práce, dokud nebudeme mít stavební povolení. V lepším případě ...

bydlení, rekonstrukce, stavební zákon

Rekonstrukce "hurá-systémem"

však může dopadnout i hůř - například prázdnou peněženkou a soudním sporem se sousedem. A my můžeme zatím bydlet na staveništi bez přívodu vody či tepla, případně se nastěhovat k rodině se dvěma malými dětmi, která nás určitě "s nadšením" ubytuje ve svém dvoupokojovém bytě. Vždyť dobrých lidí se všude hodně vejde ... Nevím, zda toto je ten správný scénář. Vylepšování bydlení by přece měla doprovázet radost. Naštěstí však existují i ​​jednodušší a méně stresující řešení - například předem se připravit a celou stavbu naplánovat i s vyřízením všech potřebných papírů.Maraton oběhávání stavebních úřadů není nic příjemného, ale určitě je jednodušší, než urovnávat narušené vztahy se sousedy a možná i s nejbližší rodinou. Podívejme se tedy společně na to, kdy je třeba vyřizovat stavební povolení, kdy stačí ohlášení stavby a kdy se nemusíte vůbec zabývat stavebním úřadem, pokud se chystáte rekonstruovat byt.

Co říká stavební zákon?

Ohlášení stavebnímu úřadu se vztahuje na stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nemění vzhled stavby a neohrožují zájmy společnosti. Podává se písemnou formou a se stavebními pracemi se může začít, až když stavební úřad písemně sdělí, že proti změnám nemá námitky. Je třeba předložit podrobně popsán stavební záměr, doložený jednoduchým výkresem a vysvětlením, jak dodržíte bezpečnost statických konstrukcí, požární předpisy a zásady sousedských vztahů. K rychlejšímu vyřízení pomůže i doložení kladných vyjádření sousedů a posouzení statika.

Povinnost stavebního povolení se týká

staveb, nástaveb, přístaveb a rekonstrukcí velkého rozsahu. Rovněž předělávání bytu pro podnikatelské účely jde o zásah do způsobu užívání a na to potřebujete také stavební povolení. Stavební povolení je startovací dokument k zahájení stavby - se stavbou je možné začít až po nabytí jeho právní moci. Při ideálních podmínkách, pokud účastníci stavebního řízení a úřady nepodaly žádné negativní připomínky, by se vám mohlo podařit vyřídit stavební povolení do tří měsíců. Stavba postavená bez pravomocného stavebního povolení není legální a stavební úřad může nařídit její odstranění.

Bez papírů a souhlasu úřadů můžete zrealizovat opravy a výměnu nepodstatných stavebních konstrukcí,

zejména vnitřních nenosných příček (po konzultaci se statikem!), Omítek, obkladů stěn, podlah a dlažby, komínů, oken (pokud se nemění tvar a jejich počet), dveří a schodišťových zábradlí. Spadají sem i údržba a opravy technického vybavení stavby a také výměna jeho součástí, pokud se tím nemění jeho napojení na veřejné vybavení území ani nezhorší vliv stavby na okolí nebo na životní prostředí. Ohlášení nepodléhá ani výměna zařizovacích předmětů, zejména kuchyňských linek, van, vestavěných skříní či malířské a natěračské práce.

Vždy je třeba vycházet z toho,

o jak velký stavební zásah do současného stavu půjde. Pokud plánujete více než drobné úpravy a údržbu typu nová malba a vestavěná skříň, minimum, co byste měli udělat, je konzultace se statikem, který vám určitě poradí i v tom, zda plánovaný zásah podléhá stavebnímu povolení, nebo ohlášení. I při malých stavebních úpravách je třeba si uvědomit, že laik často nezná souvislosti a stavební konstrukce a nemusí si být vědom toho, co může zdánlivě nevinná změna způsobit.

Příčka sem, příčka tam

Častou úpravou v bytě je bourání příček a propojování prostorů. Při bourání příček obvykle není potřeba stavební povolení, protože nejde o zásah do nosných konstrukcí, speciálně v panelových domech nemá laik šanci zjistit, jestli příčka, kterou se chystá odstranit, nemá i důležitou zpevňující funkci. Její odstraněním se může porušit statika celého objektu, protože panelová konstrukce spolupůsobí jako jeden systémový celek, a to jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Zároveň zde většinou jde i o změnu užitných vlastností domu, proto rozhodně třeba ohlásit stavbu na stavebním úřadě. Ten se však může vyjádřit i tak, že je nezbytné stavební povolení.

Pokud bydlíte v kulturní památce,

která je v evidenci památkového úřadu, musíte ohlásit i nejmenší úpravu v bytě, například nový obklad v koupelně, protože jde o zásah do kulturního dědictví společnosti.

Lodžie

Po koupelně a kuchyni patří k nejčastěji přetvářené části bytu.Její zasklívání sice není velký stavební zásah, ale na druhé straně jde o změnu vzhledu budovy, a to podléhá minimálně ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud se rozhodnete pro radikálnější řešení v podobě posunutí venkovních oken na úroveň zábradlí lodžie, a tedy zvětšení plochy bytu, je tento krok doložit stavebním povolením. Důvodem je zásah do nosné konstrukce objektu, změna funkce části bytu a také změna tepelně izolačních vlastností obvodové konstrukce. Nemluvě o změně fasády objektu. O tom, zda budete ke stavebnímu povolení potřebovat souhlas sousedů, se dozvíte na konkrétním stavebním úřadě podle vaší projektové dokumentace. U nás je bohužel zažité absolutně ignorovat tato pravidla - a pak se všichni diví, proč naše domy vypadají tak, jak vypadají. Každé okno má jiný materiál, barvu a konstrukční dělení, o společné fasádě se nedá ani mluvit - je to spíše směs různých názorů a představ o bydlení."Vždyť proč bych měl mít stejnou barvu lodžie jako soused, tohle je přece můj byt?" Omyl, fasáda je pro všechny - i pro kolemjdoucí, kteří se na ni musejí dívat. Zejména naše panelákové sídliště neposkytují velmi příjemný pohled. Čest výjimkám, co už pochopili a věděli se dohodnout na společných úpravách, které je v konečném důsledku stály méně než chaotický individuální přístup.

Existují i výjimky ve stavebním zákoně,

když se mohou stavební práce provést i bez předchozího ohlášení, a to v důsledku mimořádné události, živelné pohromy nebo havárie. Provedené práce je však třeba co nejdříve ohlásit stavebnímu úřadu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Rekonstrukce starého domu z důvodu úspory a zdravějšího bydlení

Je všeobecně známo, že rekonstrukce stávajících rodinných domů představují proces nesrovnatelně náročnější,...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Rekonstrukce podkroví - více denního světla a energie

Rekonstrukce podkroví nabízí skvělou příležitost, jak si vytvořit zdravý domov, který se stane oázou odpočinku, kde...
více…

Rekonstrukce našeho bytu očima sousedů

Ťuk-ťuk! Buch-buch! Vrrr ... Pokud plánujete rekonstrukci, vzpomeňte si na vlastní bezmoc, když jste se ocitli v roli...
více…

Rekonstrukce bytu nesmí být bezhlavá akce, ale promyšlený postup!

Čeká vás rekonstrukce bytu? Těšíte se, ale zároveň vás přepadají obavy, zda všechno dopadne podle vašich...
více…

Nový dům nebo rekonstrukce starého domu?

Rozhodujete se pro koupi domu? Váháte, zda si vybrat novostavbu, anebo rekonstrukci staršího domu? Poradíme vám pozitiva...
více…

Rekonstrukce bytového jádra - návrh, dodavatel materiálu a realizační firma

Bytové jádro je ohyzdnost, které stále ještě “zdobí” některé starší panelové byty. Kromě toho, že jsou...
více…

Rekonstrukce podkroví - stavební povolení

Rekonstrukce podkroví znamená vestavba nové bytové jednotky bez změny vzhledu budovy. Vyžaduje ale důkladné zateplení,...
více…

Renovace bytů ve starých domech

Přesto, že domy obvykle stavíme na dobu neurčitou a očekáváme, že vydrží minimálně celý náš život, i...
více…