Stavba rodinného domu - časový plán výstavby

Bydlení ve vlastním domě s dostatkem místa a soukromí určitě stojí i za pomyslné porodní bolesti, s nimiž je stavba spojena. Není to tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na celý průběh stavby se určitě budete dívat střízlivěji, pokud budete znát fixní etapy a časový plán výstavby.

bydlení, stavba domu, stavební povolení, hrubá stavba, harmonogram stavebních prací

Jak dlouho to bude trvat?

Tuto otázku si klade každý stavebník, délka se liší od domu k domu a univerzální odpověď neexistuje. Většina částečně svépomocných stavebníků se nastěhuje do roku a půl od prvního výkopu. Pokud například začnete stavět v květnu, vánoční svátky následujícího roku byste už mohli slavit v novém. Samotná rychlost však závisí na mnoha okolnostech - pokud předpokládáme, že stavebník nemá problém s financemi, tak od charakteru a složitosti samotného domu, koordinací prací (zejména řemeslných) a od časových a meteorologických limitů především při mokrých stavebních pracích. Samozřejmě, existují i ​​rychlejší postupy a scénáře, podle kterých můžete bydlet ve svém mnohem dříve. Jednodušší bungalov můžete například postavit asi za čtyři měsíce. Musíte mít však všechno předem promyšlené a důsledně zorganizovat harmonogram prací. Jelikož hrubou stavbu vytáhnete poměrně rychle, klíčovým časovým parametrům jsou řemeslníci a různá povolení. Ještě rychlejší může být stavba montovaného katalogového domu, případně dřevodomu, při kterých můžete vše stihnout i za dva měsíce.

3 kroky před úvodním výkopem

1. Fáze výběru
2. Fáze projekce
3. Inženýrská činnost

Jednotlivé činnosti

 • výběr pozemku
 • architektonická studie
 • územní rozhodnutí
 • výběr domu a jeho dispozic
 • projekt pro územní rozhodnutí
 • projekt na stavební povolení
 • stavební povolení
 • komunikace se stavebním úřadem

Výběr pozemku

V současnosti můžete dům postavit téměř na jakémkoli pozemku. Při svažitých pozemcích berte v úvahu, že zakládání stavby a terénní úpravy cenu domu zvýší. Při složitém zakládání může cena domu vzrůst až o jednu třetinu oproti zakládání na rovině. Pokud toužíte po pozemku na samotě, ve většině případů musíte počítat s tím, že nebude možnost napojit se na kanalizaci a vodovod. Budete proto potřebovat kapitál na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy. Problematický je i pozemek s velkou vzdáleností od inženýrských sítí, když se pozemek na ně nedá napojit přes pozemky obce. V takovém případě musíte vést přípojky přes pozemky sousedů, což často přináší problémy. Orná půda, louka, zahrada nebo travnatý porost jsou pozemky, které v územním plánu nejsou určeny k zástavbu. Lze požádat o jejich zahrnutí do územního plánu, stavební úřad však může vydat zamítavé stanovisko.

Projekt rodinného domu

Jako stavebník se musíte rozhodnout mezi projektem na míru a katalogovým projektem. Při vypracování projektu na míru musíte počítat s časem na jeho dodání ze strany projektanta.Přitom je třeba si uvědomit, že projekt stavby sestává mimo návrhu architekta i z práce jiných profesí (statika, návrhu vytápění, elektroinstalace a podobně). Práce na těchto součástech projektu se může začít až po kompletním vypracování architektonického návrhu. Katalogový projekt zase umožňuje rychle získat představu o tvaru, rozměrech a členění stavby, nedává vám však možnost uplatnit vlastní požadavky. Velkou výhodou je jeho téměř okamžitá dostupnost a relativně nízká cena. Nevýhodou je, že v případě požadavku na úpravu projektu můžete narazit na nejeden problém.

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení je spolu s vypracováním projektové dokumentace součástí přípravy stavby rodinného domu. Žádost o vydání stavebního povolení se podává na příslušném stavebním úřadě (je součástí místního úřadu) ve formě vyplněné žádosti spolu s dalšími přiloženými dokumenty (listem vlastnictví, kopií z katastrální mapy, projektovou dokumentací ve třech vyhotoveních, rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní správy a obce, dokladem o uhrazení správního poplatku a při svépomocné výstavbě s prohlášením stavebního dozoru nebo kvalifikované osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby). Po předložení žádosti má stavební úřad zákonnou lhůtu 30 dnů k vyjádření. Stavební povolení vstupuje v platnost po uplynutí 15-denní lhůty, během níž se mohou ještě upřesnit detaily ze zúčastněných stran. Právoplatnost musí stavební úřad zvlášť potvrdit.Povolení pozbývá platnosti, jestliže se se stavbou nezačalo do dvou let od nabytí právní moci, s výjimkou případů, kdy stavební úřad stanoví pro zahájení stavby delší lhůtu.

Tři etapy samotné výstavby

1. Zakládání stavby
2. Hrubá stavba
3. Dokončovací práce

Technologické etapy

 • zemní konstrukce
 • hrubá spodní stavba
 • podlahy a obklady
 • základy domu
 • hrubá vrchní stavba
 • kompletace - malby, nátěry, nášlapné vrstvy podlah
 • střecha
 • fasáda + vnější povrchové úpravy
 • příčky a tlusté izolace
 • omítky a podkladové vrstvy podlah
 • kontrola kvality a předání

Zakládání stavby

První část vlastní výstavby tvoří zakládání stavby, které se skládá ze dvou částí - stavby zemních konstrukcí a budování základů. Do stavby zemních konstrukcí patří přípravné práce, odkopávky, prokopávky, vykopávky, vroubení výkopů a přemísťování vykopávek. Následuje budování základů, které může probíhat různými způsoby (nejčastěji se můžete setkat se dvěma druhy základových konstrukcí - se základovými pasy a základovými deskami). Do zakládání základových pásů se můžete pustit i sami, realizace základů pomocí základové desky je však náročnější, proto ji svěřte do rukou odborníků. V této fázi se zpravidla realizuje i kanalizace spolu s konstrukcemi umožňujícími rozvod energií.

Hrubá stavba

V rámci hrubé stavby se vyhotovují svislé a vodorovné konstrukce suterénu, svislé a vodorovné izolace proti vodě a jejich ochrany, zásypy a obsypy. Ve fázi hrubé vrchní stavby se realizují svislé a vodorovné nosné konstrukce na vrchní stavbě. Následuje střecha, při níž se průběh prací liší v závislosti na jejím typu. Vypracovává se střešní plášť (ploché střechy) nebo šikmé střechy. V této fázi stavby se začínají realizovat práce v interiéru domu - zdění příček, osazení zárubní, provedení hrubých instalačních rozvodů vody, kanalizace, plynu či elektroinstalace. Následuje úprava vnitřních povrchů stěn a stropů, osazení hrubých truhlářských a zámečnických konstrukcí.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…