Jak na betonové konstrukční systémy?

Z technologického hlediska existují různé konstrukční systémy: Monolitické, zděné, montované, smíšené. Faktem zůstává, že ne ve stejné míře, ale vždy je při stavění přítomen beton.Na způsobu nezáleží.

Vlastnosti tohoto staviva jsou ověřené zkušeností generací stavitelů. Beton je neustálou výzvou pro netradiční řešení stavebních objektů. Našemu betonu přiřazujeme a zlepšujeme vlastnosti, o kterých předpokládáme, že pomohou tomuto umělému kameni přetrvat, i když se stavitelé pominou. Postup výstavby rodinných domů stále závisí i na použití mokrých procesů (např. betonování základů, překladů, stropů, lití potěrů ...) s předepsaným časem tvrdnutí a zrání. Dokončovací práce trvají obecně déle než hrubá stavba, ale unáhlením se právě během ní může dojít k nevratným škodám na stavebních konstrukcích.

První den se čerstvý beton musí chránit před nepříznivými účinky slunce, větru a deště. Nejlepší je, pokud průměrná teplota vzduchu neklesne pod 5 º C, pro betony s cementem nižších tříd než 450 (pevnost 42,5 MPa) je hranicí 8 º C. Po celou dobu se beton musí chránit před nárazy a otřesy. Postřikování betonu v průběhu dalších sedmi až čtrnácti dnů zabrání vzniku viditelných trhlin způsobených účinky tepla a smršťování. Rohože, lepenky, PVC fólie dobře poslouží na tuhnoucích a tvrdnoucích površích. V moderním stavitelství se používají nástřiky ochrannými prostředky, které lze nanášet i na čerstvý beton, a tak vytvoří nepropustný povlak, který zamezuje vypařování vody.

Beton výborně akumuluje teplo, ale k příznivým parametrům prostupu tepla si musí pomoci tepelnou izolací. Dobré difúzní vlastnosti však brání hromadění vlhkosti ve zdivu i pod polystyrenovou vrstvou.

Nejlepší způsob technologického postupu při jednoduché konstrukci je betonování bez přerušení. Pokud se stane, že tuto podmínku nelze dodržet, je třeba pro bezpečné a pevné propojení staré vrstvy s novou vytvořit zdrsněním stupňovou spáru, do níž se proti uklouznutí vkládají ostré kameny a ocelové trny. Plánované pracovní spáry klasického betonování jsou vymezeny ve stavební dokumentaci a ve výrobním předpisu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na barevnost betonu?

Barevnost v první řadě závisí na použitém cementu. Beton tak může mít - bez použití zvláštních nečistot -...
více…

Jak na pohledový beton?

Pokud se rozhodnete obohatit svou stavbu o prvky vytvořené touto technologií, nebo tímto způsobem dokonce stavět, je...
více…

Co je to grafický beton?

"Grafický" beton je finský vynález úpravy betonového povrchu. Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního...
více…

Jak udělat výborný domácí beton? Recept

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l) 2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg) 6 dílů...
více…

Jaké povrchové úpravy betonu se používají?

Navzdory všem omezením lze i betonu dopřát vytoužený vzhled. Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje...
více…

Jaké jsou druhy betonu?

Různé požadavky a účely použití, ale i ekonomická kritéria výroby mají v současnosti jednotlivé betony odlišné...
více…

Základ betonu je cement

Základní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda. Doplňkovými složkami jsou přísady a příměsi. Funkci pojiva...
více…

Jaké je základní rozdělení betonů?

Podle pojiva: cementový, asfaltový, silikátový (vápno), plastbeton.   Podle účelu se dělí na:   Nosné...
více…

Jaké jsou vlastnosti betonu?

Vlastnosti betonu ovlivňují zejména skladba a poměr jeho základních složek. Do betonů se přidávají anorganická nebo...
více…

Jak na základové pásy?

Při stavbě základových pásů je nutné začít pečlivým označením jejich polohy na staveništi. K tomu se používají...
více…