Jak se rozdělují betonové konstrukce?

Historie
 

Začátek 19. století přinesl zásadní zlom ve vývoji architektury. Zemědělská společnost se mění na průmyslovou, od manufaktur se přechází k velkovýrobám. Tak vzniká potřeba výrobních objektů, které mají velké nečleněné prostory, vyšší počet podlaží a další prioritou se stává také rychlost výstavby. Proto je nutné hledat nové materiály, své uplatnění zde nachází v prvé řadě kovové konstrukce jako je litina, ocel a velkoplošné sklo. Začíná se zavádět použití cementu a betonu. Na konci 19. století se u nás pokouší prosadit železobetonová konstrukce, ale zatím se jedná jen o drobnější stavby a samostatné části konstrukce. Teprve začátkem 20. stol. je železobeton více využíván a k jeho největšímu rozvoji dochází až po první světové válce. Souvisí s budováním samostatných pevností, které za války sloužily jako ochrana dělostřelectva, kulometných hnízd a jako ubytovací prostory pro vojáky. Nejpoužívanějším materiálem pro jejich stavby byl právě beton a ocel, vznikly tak betonové a železobetonové kopule. Dnes jsou betonové konstrukce běžně používaným stavebním prvkem, jehož výhodou je pevnost, ohnivzdornost, odolnost, tvárnost, trvanlivost a dostupná cena. Naopak jejich nevýhodou je vysoká hmotnost, zvuková a tepelná vodivost (musíme izolovat) a jejich rekonstrukce je velmi nákladná a namáhavá.

 

Dělení betonových konstrukcí:

Podle struktury

 • Hutné betony - jsou betony s minimálním množstvím vzduchových pórů a malých dutin, mezery mezi zrny hrubého kameniva malta zcela vyplňuje.
 • Mezerovité betony - se vyznačují množstvím dutin a mezer, které nejsou mezi zrny hrubého kameniva maltou zcela zaplněny.
 • Pórovité betony - jsou jemnozrnné malty vylehčené velkým množstvím pórů.

 

Podle statického hlediska

 • Prostý beton - používá se pouze pro tlačené prvky (sloupy, opěrné zdi, základové konstrukce)
 • Slabě vyztužený beton - jedná se o prvek, jenž je vyztužen ocelovými pruty pod minimální stupeň vyztužení
 • Železobeton - jsou konstrukce, které mají alespoň na tažené straně umístěnu výztuž (prvky namáhané ohybem, tlačené sloupy, kde síla působí mimo těžiště)
 • Předpjatý beton - jsou konstrukce, do kterých je záměrně vnášeno napětí (prvek se stává tlačeným)

 

Podle technologického hlediska konstrukce dělíme na monolitické , které se zhotovují přímo na staveništích, montované, ty se zhotovují ve výrobnách a kombinovaný systém, který využívá předchozích kombinací.

 

Podle konstrukčně-technologického hlediska

 • Nosné - tvoří nosnou konstrukci přenášející zatížení
 • Konstrukční - betony se vyznačují velkou pevností, používají se převážně pro nosné konstrukce pozemních a inženýrských staveb (např. sloupy, stropy, stěny)
 • Silniční - betony se vyznačují větší pevností v tahu, velkou odolností proti povětrnostním vlivům a účinkům mechanického opotřebování, používá se pro stavbu silničních vozovek a rozjezdových letištních ploch
 • Vodohospodářské - betony jsou určeny pro konstrukce, které jsou ve styku s vodou, používají se pro stavby přehrad, vodojemů, jezů, nádrží apod.
 • Nenosné - tzv. výplňové betony, které mají převážně funkci tepelně-izolační.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na barevnost betonu?

Barevnost v první řadě závisí na použitém cementu. Beton tak může mít - bez použití zvláštních nečistot -...
více…

Jak na pohledový beton?

Pokud se rozhodnete obohatit svou stavbu o prvky vytvořené touto technologií, nebo tímto způsobem dokonce stavět, je...
více…

Co je to grafický beton?

"Grafický" beton je finský vynález úpravy betonového povrchu. Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního...
více…

Jak udělat výborný domácí beton? Recept

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l) 2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg) 6 dílů...
více…

Jaké povrchové úpravy betonu se používají?

Navzdory všem omezením lze i betonu dopřát vytoužený vzhled. Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje...
více…

Jaké jsou druhy betonu?

Různé požadavky a účely použití, ale i ekonomická kritéria výroby mají v současnosti jednotlivé betony odlišné...
více…

Základ betonu je cement

Základní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda. Doplňkovými složkami jsou přísady a příměsi. Funkci pojiva...
více…

Jaké je základní rozdělení betonů?

Podle pojiva: cementový, asfaltový, silikátový (vápno), plastbeton.   Podle účelu se dělí na:   Nosné...
více…

Jaké jsou vlastnosti betonu?

Vlastnosti betonu ovlivňují zejména skladba a poměr jeho základních složek. Do betonů se přidávají anorganická nebo...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…