Jaké je základní rozdělení betonů?

Podle pojiva:

cementový, asfaltový, silikátový (vápno), plastbeton.

 

Podle účelu se dělí na:

 

Nosné betony 

 • konstrukční - velká pevnost v tlaku
 • silniční – použití pro zhotovení silničních vozovek, pevnost v tahu, odolnost proti povětrnostním vlivům, obrusnosti.
 • vodo-stavební – určený pro konstrukce, které jsou ve styku s vodou, vodotěsné a odolné vůči mrazu – hráze údolních přehrad, vodojemy, jezy, nádrže.

 

Nenosné betony – mají funkci tepelně izolační

 

Podle objemové hmotnosti:  

 • lehké < 2000 kg/m3
 •  
 • obyčejné 2000 až 3000 kg/m3
 •  
 • těžké 3000 až 3500 kg/m3
 •  
 • velmi těžké 3500 až 5000 kg/m3

 

Podle struktury:

 • hutné – minimální množství vzduchových pórů a dutin < 18%
 •  
 • mezerovité – množství dutin a mezer > 18%
 •  
 • pórovité – velké množství pórů

 

Prvky z prostého betonu:

 • Základy - konstrukční prvky stavby, kterými se přenáší zatížení svislými konstrukcemi do základové půdy.
 •  
 • Základové pásy – pásy se navrhují pod vnějšími a vnitřními zdmi, pásy větších rozměrů navrhujeme do takové výšky, aby se zabránilo usmyknutí nebo přelomení převislé části pasu, odstupku, výška je 1/5 krát větší než šířka, pás je namáhaný tlakem a odstupkem ohybem.
 •  
 • Svislé konstrukce – přenášejí zatížení vrchní části stavby na spodní konstrukce.
 •  
 • Pilíře – přenášejí zatížení podporovaných konstrukcí na základy, namáhány tlakem.
 •  
 • Sloupy – výška větší než průřez, navrhujeme je tak, aby byly namáhány tlakem s minimální excentricitou..
 •  
 • Opěrné a přehradní zdi – svou tíhou zadržují tlaky násypu zemin, svahů, opěrné zdi posuzujeme na tlak za ohybu, převrácení a posunutí.
 •  
 • Prvky ze železobetonu – beton vyztužený ocelovými pruty μ= As/Ab * 100, je schopen přenášet tah i ohyb.

 

Základové konstrukce:

 • Patky – převislé části navrhujeme podle velikosti ohybového momentu vyvozeného tlakem zeminy.
 • Pásy – výhody: hloubení základů strojně, jednoduší bednění
 • Základové rošty – pro skeletové stavby na méně únosných zeminách v naplaveninách.
 • Základové desky – tloušťka závisí na zatížení a na rozpětí konstrukce 600 – 1500 mm a větší.

 

Konstrukční prvky zvláštního způsobu zakládání:

 • Základové studně – pilíře z prostého betonu vyrobeného do skruží.
 • Piloty – použití ve zvláštních hlubokých a méně únosných zeminách, předražené, výpažnicové.
 • Vrtané piloty
 • Svislé konstrukční prvky – přenáší půdorysné horní části konstrukce, na dolní část a základy.
 • Sloupy – délka převyšuje šířku a výšku průřezu, namáhány jsou převážně tlakem při minimální výrobní excentricitě nebo kombinaci tlaku a ohybového momentu.
 • Železobetonové stěny – navrhujeme pro zatížení tlakem a ohybovým momentem.
 • Vodorovné konstrukční prvky – přenáší půdorysné zatížení na svislé konstrukce, namáhány ohybem a u líce podpor smykem.
 • Železobetonová deska - šířky a délky převládají nad výškou, nosná výztuž se klade tam, kde je konstrukce namáhána tahem, desky rozlišujeme podle uložení.
 • Deska prostě uložená – spočívá volně na podporách nebo je zazděna na vápennou maltu.
 • Deska částečně vetknutá – nemůže se volně pootočit v podporách, spojení s podporami není dostatečně tuhé.
 • Desky dokonale vetknuté – jsou zazděny do zdiva z cementové malty, množství výztuže navrhujeme na ohybový moment v poli od spojitého zatížení.
 • Desky s náběhy – použití pro větší zatížení a rozpětí, desky vetkneme do podpor.
 • Krakorcové desky – jednostranně vetknuté, dokonale spojeny s podporou.
 • Spojité desky – podporované více než dvěma podporami.
 • Křížem vyztužená deska – nosná výztuž v obou směrech konstrukce, rozlišujeme je podle uložení.
 • Trám – délka převládá nad šířkou a výškou, jsou namáhány ohybem a smykem, podle uložení: prostě uložená, částečně nebo dokonale vetknuté jednostranně nebo oboustranně.
 • Trámy s náběhy – jsou k podpoře zesilovány, navrhujeme je při překlenutí velkých prostorů, použití výjimečně.
 • Spojité trámy – mají více podpor než dvě.
 • Krakorce – jednostranně vetknuté do podpor, namáhány ohybem a smykem – horní.
 • Průvlaky – podporují trámy, namáhány ohybem, smykem i krutem.
 • Překlady – ohyb a krut.
 • Táhla – tah – přenáší výztuž.

 

Šikmé lomené a zakřivené konstrukční prvky:

 • Šikmé desky – schodišťová ramena, namáhány jako šikmé nosníky.
 • Šikmé nosníky – schodnice, prvky uložené na nestejně vysokých podporách, v konstrukci vzniká normálové napětí v tlaku a v tahu (přenášíme nosnou výztuž), schodnice namáhána krutem – přenášíme třmínky.
 • Lomené desky – nosné prvky s lomenou osou, střešní desky = lomenice.
 • Nosníky se zakřivenou podélnou osou – u inženýrských staveb, veřejné budovy, stadióny, výstavní haly.
 • Desky zakřivené v jednom směru – pro nepatrnou tloušťku je nazýváme skořepiny.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na betonové konstrukční systémy?

Z technologického hlediska existují různé konstrukční systémy: Monolitické, zděné, montované, smíšené. Faktem...
více…

Jak na barevnost betonu?

Barevnost v první řadě závisí na použitém cementu. Beton tak může mít - bez použití zvláštních nečistot -...
více…

Jak na pohledový beton?

Pokud se rozhodnete obohatit svou stavbu o prvky vytvořené touto technologií, nebo tímto způsobem dokonce stavět, je...
více…

Co je to grafický beton?

"Grafický" beton je finský vynález úpravy betonového povrchu. Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního...
více…

Jak udělat výborný domácí beton? Recept

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l) 2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg) 6 dílů...
více…

Jaké povrchové úpravy betonu se používají?

Navzdory všem omezením lze i betonu dopřát vytoužený vzhled. Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje...
více…

Jaké jsou druhy betonu?

Různé požadavky a účely použití, ale i ekonomická kritéria výroby mají v současnosti jednotlivé betony odlišné...
více…

Základ betonu je cement

Základní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda. Doplňkovými složkami jsou přísady a příměsi. Funkci pojiva...
více…

Jaké jsou vlastnosti betonu?

Vlastnosti betonu ovlivňují zejména skladba a poměr jeho základních složek. Do betonů se přidávají anorganická nebo...
více…

Jak na základové pásy?

Při stavbě základových pásů je nutné začít pečlivým označením jejich polohy na staveništi. K tomu se používají...
více…