Jaké jsou druhy betonu?

Různé požadavky a účely použití, ale i ekonomická kritéria výroby mají v současnosti jednotlivé betony odlišné složení, způsob zpracování, jakož i širokou škálu vlastností. Tomu odpovídá značné množství druhů betonu, pro které se přeměnila označení poukazující na jeho vlastnost. Podle druhu použitého pojiva se rozlišuje cementový, vápenný, sádrový, magnéziový, asfaltový, polymerový beton atd..

Podle velikosti maximálního, respektive minimálního zrna kameniva rozlišuje beton drobnozrnný, který je vyroben pouze z drobného kameniva a používá se na velmi tenké nebo hustě vyztužené konstrukce. Hrubý beton je vyroben z převážně hrubého kameniva se zrny většími než 4 mm.

 

Podle použitých přísad lze získat například hydrofobní beton vyrobený z hydrofobní cementu nebo aplikací hydrofobní přísady, měkčený beton (s provzdušňovací přísadou) nebo fungicidní beton (s fungicidní přísadou), který nepřipouští vývin škodlivých mikroorganismů v betonu. Podle místa výroby se rozlišuje beton vyráběný na staveništi nebo dodávaný transportér - domíchávač. Podle způsobu provedení betonové konstrukce se rozlišuje monolitický beton (beton uložený na stavbě do bednění) a prefabrikovaný beton - v tomto případě se betonový výrobek zhotovuje na jiném místě, než je jeho konečné užití. Podle funkce v konstrukci rozeznáváme výplňový beton (bez nosné funkce) a konstrukční beton nosných konstrukcí.

 

I podle způsobu vyztužení můžeme beton roztřídit do několika skupin:

 

  • Prostý beton je nevyztužený beton nebo beton vyztužený jen pomocnou výztuží, o níž se předpokládá, že se nepodílí na přenášení vnitřních sil v prvku nebo konstrukci.
  • Železobeton je nepřepětý beton vyztužený ocelovými vložkami, které splňují podmínku minimálního stupně vyztužení.
  • Síťobeton je železobetonová tenkostěnná konstrukce vyztužená nosnými ocelovými sítěmi z drátů s průměrem maximálně 8 mm.
  • Vláknobeton je beton vyztužený náhodně rozptýlenými krátkými vlákny z oceli, skla, uhlíku, polypropylenu a podobně. Přidaná rozptýlená výztuž brání vytváření smršťovacích trhlin a zvyšuje pevnost v tahu betonu a lomů energií.Vláknobetony se osvědčily při vytváření velkých betonových podlahových ploch, kde se dá použít lehké strojní hlazení.
  • Ocelobeton je beton vyztužený tuhými ocelovými vložkami.

 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na betonové konstrukční systémy?

Z technologického hlediska existují různé konstrukční systémy: Monolitické, zděné, montované, smíšené. Faktem...
více…

Jak na barevnost betonu?

Barevnost v první řadě závisí na použitém cementu. Beton tak může mít - bez použití zvláštních nečistot -...
více…

Jak na pohledový beton?

Pokud se rozhodnete obohatit svou stavbu o prvky vytvořené touto technologií, nebo tímto způsobem dokonce stavět, je...
více…

Co je to grafický beton?

"Grafický" beton je finský vynález úpravy betonového povrchu. Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního...
více…

Jak udělat výborný domácí beton? Recept

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l) 2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg) 6 dílů...
více…

Jaké povrchové úpravy betonu se používají?

Navzdory všem omezením lze i betonu dopřát vytoužený vzhled. Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje...
více…

Základ betonu je cement

Základní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda. Doplňkovými složkami jsou přísady a příměsi. Funkci pojiva...
více…

Jaké je základní rozdělení betonů?

Podle pojiva: cementový, asfaltový, silikátový (vápno), plastbeton.   Podle účelu se dělí na:   Nosné...
více…

Jaké jsou vlastnosti betonu?

Vlastnosti betonu ovlivňují zejména skladba a poměr jeho základních složek. Do betonů se přidávají anorganická nebo...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…