Jaké jsou druhy cementů?

Cement je staré hydraulické pojivo, patří mezi hydraulická pojiva, protože tuhne, tvrdne i pod vodou.

Základní suroviny pro výrobu jsou přírodní vápence, hlinité břidlice (obsahují křemík, vápník, hliník), drtí se v drtičkách, rozemele se v kulových mlýnech na jemný prášek, vypálí se při 1400 °C a vytvoří se slínek.

 

Portlandský slínek:

  • dikalciumaluminát (2CaOAl2O3)
  • trikalciumaluminát (3CaOAl2O3)
  • dikalciumsilikát (2CaOSiO3)
  • triklaciumsilikát (3CaOSiO3)
  • tetrakalciumaluminátferit (4CaOAl3O3Fe2O3)
  • volný kysličník vápenatý (CaO)

 

Slínek se umisťuje do sil s volným přístupem vzdušné vlhkosti, aby se kysličník vápenatý vyhasil.
Slínek se semele se sádrovcem na jemný prášek CEMENT, mezi složky cementu patří portlandský slínek, granulovaná struska, pucolán (průmyslový, přírodní), popílek (křemičitý, vápenatý).

 

Druhy cementů:

Jsou rozděleny do 5 hlavních druhů označeny římskou číslicí I do V, základem je portlandský slínek. Třída pevnosti cementů 32,5 – 42,5 – 52,5 a 22,5 – pevnost v tlaku v MPa po 28 dnech. Čím větší číslo cementu, tím menší hydratační teplo (vzniká při reakci s vodou – závisí na chemickém složení cementu, množství minerálů a jemnosti mletí.

 

CEMENT I. – PORTLANDSKÝ CEMENT

 Vyrábí se mletím křemičitého slínku a přísadou sádrovce. Tuhnutí musí být dokončeno do 12 hodin od přidání vody. Použitelný k výrobě betonových konstrukcí, vhodný do prostředí s nízkou teplotou + 5 °C, není vhodný pro výrobu betonu objemových konstrukcí.

 

CEMENT II.- STRUSKOPORTLANDSKÝ CEMENT

Vyrábí se semletím křemičitého slínku, sádrovce a vysokopecní granulované strusky až 35%, čím více strusky tím je odolnější proti agresivním vodám. Několik druhů struskoportlandského cementu – s křemičitým úletem, popílkový cement, s kalcinovanou břidlicí, s vápencem, směsný, pucolánový cement. Používají se k betonáži všech běžných konstrukcí, na předpínané, hodně namáhané konstrukce, je velmi vhodný pro technologii propařování a autoklávování.

 

CEMENT III.- VYSOKOPECNÍ CEMENT

Vyrábí se semletím portlandského slínku, sádrovce a vysokopecní strusky až 80%. Je vyráběn ve třídách 32,5. Použití pro základy v mírně agresivním prostředí, betonových trub, poklopů, na málo namáhané železobetonové a masivní konstrukce. Není vhodný pro betonování tenkostěnných konstrukcí a za snížených teplot.

 

CEMENT IV.- PUCOLÁNOVÝ CEMENT

Vyrábí se mletím portlandského slínku a pucolánu (dováží se). Pucolán – vyvřelá hornina u sopek. Má velmi dobré hydraulické vlastnosti – použití stejně vysokopecní cement, je odolný mořské vodě.

 

CEMENT V.- SMĚSNÝ CEMENT

Vyrábí se z portlandského slínku a až 80% hydratující látky např. popílek. Odolává horké vodě a mírně agresivnímu prostředí. Použití na chladící věže, nádrže na vodu, na podlahy, cementové potěry, betonáž méně namáhaných konstrukcí.

 

Speciální cementy:

SILNIČNÍ CEMENT

Určený pro výrobu komunikací, struskoportlandský a portlandský cement má zvýšenou pevnost v tahu a za ohybu ve třídách 6,5 – 7 – 7,5 MPa. Odolává povětrnostním vlivům, nesmí podlehnout obrusnosti, jsou velmi mrazuvzdorné.

 

SÍRANOVZDORNÝ CEMENT

Sulfarez ve třídách 22,5 a 32,5 MPa. Je portlandský cement odolný proti síranům, jsou potlačeny složky 2CaOAl2O3, které vznikají při malém ochlazování. Hodí se do středně agresivního prostředí – spodní voda.

 

HLINITANOVÝ CEMENT

Hlavní složkou je bauxit > vyrábí se v elektrických pecích > vypálí se > 3CaOAl2O3. Je super rychlovazný cement, mírně nabývá na objemu, rychle hydratuje. Použití na opravy (i v agresivním prostředí), injektážní práce. Nesmí se používat pro nosné konstrukce – ztrácí pevnost. Dovoz ze zahraničí, vyrábí se v třídách 42,5 a 52,5 MPa.

 

STRONSNATOBARNATÝ CEMENT

Vápník je nahrazen baryem nebo stronciem. Mimořádně chemicky odolný, použití v chemickém průmyslu, v mořské vodě a na odstínování betonu. Dováží se z Ruska a Francie. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…