Jaké jsou druhy cementů?

Cement je staré hydraulické pojivo, patří mezi hydraulická pojiva, protože tuhne, tvrdne i pod vodou.

Základní suroviny pro výrobu jsou přírodní vápence, hlinité břidlice (obsahují křemík, vápník, hliník), drtí se v drtičkách, rozemele se v kulových mlýnech na jemný prášek, vypálí se při 1400 °C a vytvoří se slínek.

 

Portlandský slínek:

  • dikalciumaluminát (2CaOAl2O3)
  • trikalciumaluminát (3CaOAl2O3)
  • dikalciumsilikát (2CaOSiO3)
  • triklaciumsilikát (3CaOSiO3)
  • tetrakalciumaluminátferit (4CaOAl3O3Fe2O3)
  • volný kysličník vápenatý (CaO)

 

Slínek se umisťuje do sil s volným přístupem vzdušné vlhkosti, aby se kysličník vápenatý vyhasil.
Slínek se semele se sádrovcem na jemný prášek CEMENT, mezi složky cementu patří portlandský slínek, granulovaná struska, pucolán (průmyslový, přírodní), popílek (křemičitý, vápenatý).

 

Druhy cementů:

Jsou rozděleny do 5 hlavních druhů označeny římskou číslicí I do V, základem je portlandský slínek. Třída pevnosti cementů 32,5 – 42,5 – 52,5 a 22,5 – pevnost v tlaku v MPa po 28 dnech. Čím větší číslo cementu, tím menší hydratační teplo (vzniká při reakci s vodou – závisí na chemickém složení cementu, množství minerálů a jemnosti mletí.

 

CEMENT I. – PORTLANDSKÝ CEMENT

 Vyrábí se mletím křemičitého slínku a přísadou sádrovce. Tuhnutí musí být dokončeno do 12 hodin od přidání vody. Použitelný k výrobě betonových konstrukcí, vhodný do prostředí s nízkou teplotou + 5 °C, není vhodný pro výrobu betonu objemových konstrukcí.

 

CEMENT II.- STRUSKOPORTLANDSKÝ CEMENT

Vyrábí se semletím křemičitého slínku, sádrovce a vysokopecní granulované strusky až 35%, čím více strusky tím je odolnější proti agresivním vodám. Několik druhů struskoportlandského cementu – s křemičitým úletem, popílkový cement, s kalcinovanou břidlicí, s vápencem, směsný, pucolánový cement. Používají se k betonáži všech běžných konstrukcí, na předpínané, hodně namáhané konstrukce, je velmi vhodný pro technologii propařování a autoklávování.

 

CEMENT III.- VYSOKOPECNÍ CEMENT

Vyrábí se semletím portlandského slínku, sádrovce a vysokopecní strusky až 80%. Je vyráběn ve třídách 32,5. Použití pro základy v mírně agresivním prostředí, betonových trub, poklopů, na málo namáhané železobetonové a masivní konstrukce. Není vhodný pro betonování tenkostěnných konstrukcí a za snížených teplot.

 

CEMENT IV.- PUCOLÁNOVÝ CEMENT

Vyrábí se mletím portlandského slínku a pucolánu (dováží se). Pucolán – vyvřelá hornina u sopek. Má velmi dobré hydraulické vlastnosti – použití stejně vysokopecní cement, je odolný mořské vodě.

 

CEMENT V.- SMĚSNÝ CEMENT

Vyrábí se z portlandského slínku a až 80% hydratující látky např. popílek. Odolává horké vodě a mírně agresivnímu prostředí. Použití na chladící věže, nádrže na vodu, na podlahy, cementové potěry, betonáž méně namáhaných konstrukcí.

 

Speciální cementy:

SILNIČNÍ CEMENT

Určený pro výrobu komunikací, struskoportlandský a portlandský cement má zvýšenou pevnost v tahu a za ohybu ve třídách 6,5 – 7 – 7,5 MPa. Odolává povětrnostním vlivům, nesmí podlehnout obrusnosti, jsou velmi mrazuvzdorné.

 

SÍRANOVZDORNÝ CEMENT

Sulfarez ve třídách 22,5 a 32,5 MPa. Je portlandský cement odolný proti síranům, jsou potlačeny složky 2CaOAl2O3, které vznikají při malém ochlazování. Hodí se do středně agresivního prostředí – spodní voda.

 

HLINITANOVÝ CEMENT

Hlavní složkou je bauxit > vyrábí se v elektrických pecích > vypálí se > 3CaOAl2O3. Je super rychlovazný cement, mírně nabývá na objemu, rychle hydratuje. Použití na opravy (i v agresivním prostředí), injektážní práce. Nesmí se používat pro nosné konstrukce – ztrácí pevnost. Dovoz ze zahraničí, vyrábí se v třídách 42,5 a 52,5 MPa.

 

STRONSNATOBARNATÝ CEMENT

Vápník je nahrazen baryem nebo stronciem. Mimořádně chemicky odolný, použití v chemickém průmyslu, v mořské vodě a na odstínování betonu. Dováží se z Ruska a Francie. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…

Rodinné domy a jejich budoucnost

To co se očekávalo od rodinného domu v minulosti, platí i dnes. Má být útočištěm pro rodinu, poskytnout soukromí,...
více…