Jaké jsou nejčastější nedostatky při realizaci betonových konstrukcí?

Základy:

 • zodpovědně vybetonujte základy, založte je v hloubce předepsané projektem na původní (přírodní) terén nebo dostatečně zhutněný podklad
 • zabezpečte základovou rýhu proti sesuvu zeminy do betonových základů
 • dodržte minimální pevnost betonu předepsanou projektem

 

Nesprávně zhotovené základy a podceňování předepsaného postupu betonáže jsou příčinou pozdějšího vzniku trhlin ve stavebních konstrukcích domu. Oprava těchto poruch je složitá a finančně náročná.

 

Překlady, stropy:

 • dodržte polohu výztuže podle projektu
 • zabraňte sešlapání výztuže, která je předepsaná jako horní výztuž
 • dolní výztuž musí být zespodu kryta nejméně 2 cm betonu (bezpečné je tuto polohu zajistit distančními vložkami ještě před betonáží)
 • zajistěte beton požadované kvality a jeho dobré zhutnění

 

Ztužující věnce:

 • dostatečně bezpečné provázání výztuže, tj. překrytí výztuže při jejím nastavování - alespoň 30 průměrů výztuže
 • použijte beton požadované kvality
 • zajistěte dostatečné krytí výztuže betonem od jeho povrchu z boční strany ztužujícího věnce - bude vystavena vlivu vnějšího prostředí, 2 cm tloušťky betonu chrání výztuž před korozí

 

Schody, balkóny (nejnáročnější konstrukce):

 • dodržte polohu výztuže podle projektu a před betonáží ji dostatečně zafixujte
 • zvláštní pozornost věnujte nosným ozubům schodů tak, aby nedošlo k posunu výztuže schodů v místě ozuby, později by tento posun mohl způsobit výpadek ozuby
 • dodržte polohu horní nosné výztuže balkónů, nesešlapte směrem dolů ke dnu bednění, to by mohlo později způsobit zřícení balkónu
 • dodržte předepsanou kvalitu betonu, nezapomeňte na požadované utužování
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na barevnost betonu?

Barevnost v první řadě závisí na použitém cementu. Beton tak může mít - bez použití zvláštních nečistot -...
více…

Jak na pohledový beton?

Pokud se rozhodnete obohatit svou stavbu o prvky vytvořené touto technologií, nebo tímto způsobem dokonce stavět, je...
více…

Co je to grafický beton?

"Grafický" beton je finský vynález úpravy betonového povrchu. Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního...
více…

Jak udělat výborný domácí beton? Recept

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l) 2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg) 6 dílů...
více…

Jaké povrchové úpravy betonu se používají?

Navzdory všem omezením lze i betonu dopřát vytoužený vzhled. Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje...
více…

Jaké jsou druhy betonu?

Různé požadavky a účely použití, ale i ekonomická kritéria výroby mají v současnosti jednotlivé betony odlišné...
více…

Základ betonu je cement

Základní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda. Doplňkovými složkami jsou přísady a příměsi. Funkci pojiva...
více…

Jaké je základní rozdělení betonů?

Podle pojiva: cementový, asfaltový, silikátový (vápno), plastbeton.   Podle účelu se dělí na:   Nosné...
více…

Jaké jsou vlastnosti betonu?

Vlastnosti betonu ovlivňují zejména skladba a poměr jeho základních složek. Do betonů se přidávají anorganická nebo...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…