Jaké jsou vlastnosti betonu?

Vlastnosti betonu ovlivňují zejména skladba a poměr jeho základních složek. Do betonů se přidávají anorganická nebo organická pojidla. Plnivem bývá převážně anorganický zrnitý materiál, obecně označován jako kamenivo do betonu.

Speciálních vlastností lze dosáhnout přidáním vhodných přísad a nečistot s cílem pozitivně ovlivnit jeho počáteční (zpracovatelnost, čas tuhnutí) i konečné (pevnost, odolnost a trvanlivost) vlastnosti. Pro stavebnictví má největší význam cementový beton - materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody s přísadami a příměsí nebo bez. Mícháním složek vznikne čerstvý beton. Po zpracování se uloží do bednění, formy, případně se rozprostře a obvykle se ještě zhutňuje. Potom čerstvý beton tuhne a mění se na zatvrdlý beton, který již má určitou pevnost.

Beton při srovnání s jinými konstrukčními materiály (dřevo, ocel, keramika) má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří možnost libovolného tvarování v plastickém stavu, relativně vysoká pevnost v tlaku, nehořlavost, trvanlivost, ekonomičnost a možnost výroby na místě spotřeby. Při srovnání s ocelí nepotřebuje beton ochranu, pokud není umístěn do speciálně agresivního prostředí. Naopak, k jeho nevýhodám je třeba připočíst malou pevnost v tahu, objemovou nestálost a nízkou specifickou pevnost (poměr pevnosti a hmotnosti).

Při navrhování betonových konstrukcí je třeba zohlednit, že beton je velmi křehký materiál s velmi nízkou pevností v tahu, proto je třeba tahové napětí v betonu přenášet výztuží. Dalším nepříznivým faktorem, s kterým se musí počítat při navrhování betonových konstrukcí, jsou objemové změny betonu. Zatímco například keramika, ocel a další materiály jsou při normálních podmínkách stálé, v betonu při běžných teplotách nastává značné nevratné smršťování v důsledku ztráty vlhkosti a probíhající hydratace. Při běžném provozním zatížení dochází též k tečení. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na betonové konstrukční systémy?

Z technologického hlediska existují různé konstrukční systémy: Monolitické, zděné, montované, smíšené. Faktem...
více…

Jak na barevnost betonu?

Barevnost v první řadě závisí na použitém cementu. Beton tak může mít - bez použití zvláštních nečistot -...
více…

Jak na pohledový beton?

Pokud se rozhodnete obohatit svou stavbu o prvky vytvořené touto technologií, nebo tímto způsobem dokonce stavět, je...
více…

Co je to grafický beton?

"Grafický" beton je finský vynález úpravy betonového povrchu. Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního...
více…

Jak udělat výborný domácí beton? Recept

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l) 2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg) 6 dílů...
více…

Jaké povrchové úpravy betonu se používají?

Navzdory všem omezením lze i betonu dopřát vytoužený vzhled. Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje...
více…

Jaké jsou druhy betonu?

Různé požadavky a účely použití, ale i ekonomická kritéria výroby mají v současnosti jednotlivé betony odlišné...
více…

Základ betonu je cement

Základní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda. Doplňkovými složkami jsou přísady a příměsi. Funkci pojiva...
více…

Jaké je základní rozdělení betonů?

Podle pojiva: cementový, asfaltový, silikátový (vápno), plastbeton.   Podle účelu se dělí na:   Nosné...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…