Základ betonu je cement

Základní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda. Doplňkovými složkami jsou přísady a příměsi. Funkci pojiva v betonu plní cement. Cement po smíchání s vodou vytvoří cementový tmel, který postupně tuhne, tvrdne a mění se na cementový kámen. Tento proces probíhá na vzduchu i pod vodou. Po zatvrdnutí si cement zachovává svou pevnost i stálost, a to nejen ve vyschlém stavu, ale i při dlouhodobém pobytu ve vodě. Kamenivo vytváří v betonu pevnou kostru, na kterou se kladou požadavky minimální mezerovitosti. Vlastnosti kameniva mají velký vliv na trvanlivost betonu a ostatní mechanograficko-fyzikální vlastnosti. Voda v betonu se na jedné straně podílí na chemických a fyzikálních procesech, při nichž beton tuhne a tvrdne, a na druhé straně udržuje beton ve stavu požadované tvárnosti.

Z technologického hlediska se voda rozděluje na směsovou (určenou na výrobu betonu) a léčebnou, která určitý čas po zatuhnutí udržuje beton vlhký. Přísady a příměsi jsou doplňkové složky, které se mohou přidávat do betonu během míchání s cílem zlepšit některé jeho vlastnosti nebo získat zvláštní nové vlastnosti. Díky novým technickým a chemickým poznatkům lze vyrábět z betonu konstrukce libovolných, i velmi složitých tvarů, které splňují nejen požadované technické parametry, ale i estetické nároky kladené na stavbu. Správně navržený, kvalitně vyrobený, zpracovaný a upravený beton má vysokou pevnost v tlaku a trvanlivost. Přitom je to materiál, který je relativně dostupný ve velkém množství a za přijatelnou cenu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaké jsou nejčastější nedostatky při realizaci betonových konstrukcí?

Základy: zodpovědně vybetonujte základy, založte je v hloubce předepsané projektem na původní (přírodní)...
více…

Jak na betonové konstrukční systémy?

Z technologického hlediska existují různé konstrukční systémy: Monolitické, zděné, montované, smíšené. Faktem...
více…

Jak na barevnost betonu?

Barevnost v první řadě závisí na použitém cementu. Beton tak může mít - bez použití zvláštních nečistot -...
více…

Jak na pohledový beton?

Pokud se rozhodnete obohatit svou stavbu o prvky vytvořené touto technologií, nebo tímto způsobem dokonce stavět, je...
více…

Co je to grafický beton?

"Grafický" beton je finský vynález úpravy betonového povrchu. Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního...
více…

Jak udělat výborný domácí beton? Recept

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l) 2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg) 6 dílů...
více…

Jaké povrchové úpravy betonu se používají?

Navzdory všem omezením lze i betonu dopřát vytoužený vzhled. Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje...
více…

Jaké jsou druhy betonu?

Různé požadavky a účely použití, ale i ekonomická kritéria výroby mají v současnosti jednotlivé betony odlišné...
více…

Jaké je základní rozdělení betonů?

Podle pojiva: cementový, asfaltový, silikátový (vápno), plastbeton.   Podle účelu se dělí na:   Nosné...
více…

Jaké jsou vlastnosti betonu?

Vlastnosti betonu ovlivňují zejména skladba a poměr jeho základních složek. Do betonů se přidávají anorganická nebo...
více…