Jak na projekt komínu?

Klasický komín se skládá z komínového tělesa, komínových průduchů, má vybírací a vymetací otvory a sopouchy. U novostavby se na komín kladou zvláštní požadavky, vystavuje se podle projektové dokumentace nebo technologického předpisu s ohledem na navrhovanou střešní konstrukci.

Projektovou dokumentaci však musí schválit odborný pracovník (revizní technik - kominík), který musí komín, kouřovod a způsob napojení spotřebiče schválit. Při návrhu komínu si je vždy třeba uvědomit, že je jednodušší upravit či změnit konstrukci komínu ještě ve fázi projektové dokumentace než na již realizovaném stavebním objektu.

Důslednost při návrhu by nám měla pomoci dodržet i náklady na komín, které jsou maximálně 1 až 2% z celkových nákladů na stavební objekt, což při zajištění pohodlí, nezávislosti a bezpečnosti uživatelů stavby je vzhledem k životnosti komínu malá částka. Protože komín je konstrukce vystavovaná extrémním podmínkám, může v jeho nadstřešní části nastat havarijní stav. Vznik puklin a bourání komínu není v případě starých zděných komínů ničím neobvyklým, což může způsobit nejen to, že vyčnívá nad střechu, ale i to, že musí odolávat vodní páře a kyselinám, které vznikají při spalování tuhých, kapalných či plynných látek.

Starému zděnému komínu neprospívá ani změna topného paliva, ani vyšší věk. Rekonstrukce komínu je v takových případech nezbytná a doporučuje se svěřit ji do rukou odborníků, kteří zajistí nejen bourací, ale i zdicí práce bez narušení prvků střešní konstrukce. Protože narušení statiky střešní konstrukce může v konečném důsledku znamenat i narušení statiky celého stavebního objektu. A tomu je nejlépe předejít.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Komín - základ bezpečí domova

Komín je nezbytnou, ale často nedoceněnou součástí domu. Sehrává řadu důležitých úkolů, přičemž tou...
více…

Oprava komínu na chalupě

Komín je důležitou součástí chalupy nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska vytvoření příjemné...
více…

Jak na rekonstrukci a opravu komínu?

Komínová tělesa se v minulosti budovaly jako součást nosných stěn a z materiálů, které už vůbec neodpovídají...
více…

Jak na dodatečnou stavbu komína?

Pokud se náhodou stane, že při stavbě domu stavebník "zapomene" na komínové těleso, ještě není nic ztracené....
více…

Jaké jsou typy komínů?

Pokud ještě nevíte, jaké typy komínů nám stavební trh nabízí, uděláme si menší přehled. Kdysi byly...
více…

Jak na návrh a řešení komínového systému?

Komínový systém domu předem plánujeme s ohledem na výkon topného zařízení, samotný kotel a druh paliva, který se...
více…

Co je třeba vědět o komíně?

Stavba domu není jednoduchá záležitost. Ani finančně, ani řemeslně. Kvalitně postavený dům nám ušetří peníze...
více…

Jak postavit komín?

Dým z komínu byl odedávna symbolem typické venkovské pohody, známé nejen z obrázků a ilustrací. Zatímco oblaka...
více…