Jaké jsou výhody a nevýhody betonových konstrukcí?

Beton je nejběžnější a nejrozšířenější stavivo naší doby. Beton je stavivo, které vzniká stmelením kameniva s pojivem – asfalt, dehet, sádra, vápno nebo cement. Prostý beton je starý materiál v podstatě umělý kámen, slepenec.

Výhody

beton je trvanlivý, odolný proti mechanickému poškození, má velkou pevnost v tlaku, je ohnivzdorný, jednotný.

 • Trvanlivost – velká jak ve vzduchu i ve vodě. Koroze betonu závisí na použitém kamenivu, druhu a množství cementu.
 • Odolnost – závisí na prostředí, ve kterém se nachází.
 • Pevnost - na stavbách se vyrábějí s pevností tlaku od 5 MPa – 30 MPa, výrobny 50 MPa, laboratoře 100 MPa.
 • Ohnivzdorný – přímo závisí na použitém kamenivu. Běžný beton se poruší teprve při teplotách 800 ° C, ohnivzdorný beton – vyvřelé kamenivo – 1000 ° C, žáruvzdorný beton – teplota až 1600 ° C.
 • Jednotlivost a tvárnost – přispívá k tuhosti kce, při vhodném použití i ke zvětšení únosnosti.
 • Hospodárnost – je dána trvanlivostí a levnou výrobou z dosažitelných surovin.

 

Nevýhody

hmotnost, velká tepelná a zvuková vodivost, nesnadná opracovatelnost, objemové změny, kolísavost vlastností betonu.

 • Hmotnost – závisí na použitém kamenivu.
 • Tepelná vodivost betonu – je velká a závisí, čím větší je hmotnost betonu.
 • Zvuková vodivost betonu – je velká a závisí na hutnosti betonu.
 • Objemové změny – vznikají při tuhnutí a tvrdnutí betonu a při změnách teploty kce. Nežádoucí vlivy změn teplot kce odstraňujeme zhotovením dilatačních spár.
 • Kolísavost vlastnosti betonu – nežádoucí jev při výrobě bet. kcí, nedodržení technologického postupu při výrobě, dopravě a zpracování betonové změny.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaké jsou vlastnosti a použití vodorovné nosné konstrukce?

Jejich účelem je přenášet zatížení do svislých konstrukcí. Současně ztužují horizontálně stavbu a zamezují...
více…

Jaké jsou výhody ocelové nosné konstrukce?

Ve stavebnictví pojem nosná konstrukce znamená základ (kostru) celé stavby. K jejím hlavním funkcím patří hlavně to,...
více…

Jak se dělí betonové nosné konstrukce?

Historie Začátek 19. století přinesl zásadní zlom ve vývoji architektury. Zemědělská společnost se mění na...
více…

Jak se rozdělují betonové konstrukce?

Historie   Začátek 19. století přinesl zásadní zlom ve vývoji architektury. Zemědělská společnost se mění na...
více…

Jak na betonové konstrukční systémy?

Z technologického hlediska existují různé konstrukční systémy: Monolitické, zděné, montované, smíšené. Faktem...
více…

Jak na barevnost betonu?

Barevnost v první řadě závisí na použitém cementu. Beton tak může mít - bez použití zvláštních nečistot -...
více…

Jak na pohledový beton?

Pokud se rozhodnete obohatit svou stavbu o prvky vytvořené touto technologií, nebo tímto způsobem dokonce stavět, je...
více…

Co je to grafický beton?

"Grafický" beton je finský vynález úpravy betonového povrchu. Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního...
více…

Jak udělat výborný domácí beton? Recept

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l) 2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg) 6 dílů...
více…

Jaké povrchové úpravy betonu se používají?

Navzdory všem omezením lze i betonu dopřát vytoužený vzhled. Povrchy opracované v měkkém stavu charakterizuje...
více…