Jak využít sádrokarton v podkroví?

V centrech velkých, ale i menších měst je nedostatek stavebních pozemků, proto je třeba využít i podkrovní prostory v již postavených budovách a domech. Pokud si však představíte tradiční způsob výstavby nového podkrovních bytu, případně rekonstrukci staršího, vybaví se vám kopa písku, pytle cementu a cihly. Výstavba tímto způsobem trvá dlouho a musí se řídit technologiemi, které závisí na tzv.. mokrého procesu. Nemluvě o tom, že vynášení veškerého materiálu do podkroví dá pořádně zabrat ...

Dnes lze využít výhody systému suché výstavby pomocí sádrokartonových desek. V mnoha případech se tento materiál jeví jako jediná alternativa. Sádrokartonové desky můžeme použít v celé škále stavebních konstrukcí - příčky, podhledy stropů, obklady stěn, podlahy, obklady podkroví.

 

Použití systémů suché výstavby ze sádrokartonových desek přináší řadu výhod:

  • Malá hmotnost usnadňuje montáž a zkracuje čas výstavby,
  • Stávající stavební konstrukce se nepřetíží, což snižuje pravděpodobnost vzniku statických problémů,
  • Odpadají technologické přestávky nutné k vysušení, možnost téměř okamžitého dalšího opracování povrchů,
  • Nejsou nutné žádné rýhy ani drážky pro instalace,
  • Méně nečistot a žádný stavební odpad,
  • Sádrokartonové desky splňují všechny požadavky požární ochrany (požární odolnost F 30 až F 90 minut),
  • Kombinace tepelné a zvukové izolace.

 

Něco o sádře

Sádra je přírodní stavební materiál, který lidstvo používá už pět tisíc let. Je to produkt, který nemá žádný negativní vliv na lidský organizmus, pH sádry je stejné, jako má lidská pokožka. Získává se vypalováním sádrovce při teplotě 120 až 1 300 ° C. Sádra obsahuje 20% vázané krystalické vody, která je v případě požáru schopna absorbovat velké množství energie ohně. Navíc je absolutně čichové neutrální. Sádra se skládá z množství malých pórů, které v případě potřeby zachytávají vlhkost a pokud vlhkost vzduchu příliš klesne, znovu ji uvolňují zpět do místnosti.

 

Výstavba podkroví - příprava

Sádrokarton v podkroví se dá použít nejen na obklad šikmých stěn, ale i na dělící příčky, obklad zděných stěn nebo jako suchá plovoucí podlaha. Podle požadavků na jednotlivé konstrukce a podle jejich umístění musíme volit vhodný typ sádrokartonu.

Na obklad šikmých stěn a ostatních částí krovu použijeme protipožární sádrokarton hrubý 15 mm. Na vnitřní dílce konstrukce je určen standardní sádrokarton hrubý 12,5 mm. Do vlhkých prostor, což je v podkroví pouze koupelna, je potřeba použít impregnovaný sádrokarton jako variantu zmíněných typů. Na konstrukci suché plovoucí podlahy jsou určené speciální podlahové dílce tlusté 25 mm nebo podlahové desky tlusté 12,5 mm s přidanou zvukovou a tepelnou izolací, které se spojují na "pero a drážku". Pro jednotlivé typy konstrukcí použijeme 1 až 3 vrstvy sádrokartonových desek, v závislosti od požadavků na protipožární ochranu.

Sádrokartonové desky jsou vlastně obkladové prvky, které musíme montovat na dostatečně pevnou a přesně připravenou podkladovou konstrukci. Materiálem na tento podklad může být dřevěný rošt z hranolků nebo kovový rošt z lehkých tenkostěnných válcovaných profilů z pozinkovaného plechu. Dřevěný rošt nese riziko nekvality materiálu (může být rozměrově nepřesný, s poddimenzovaný průřezem, nedostatečně vysušený a s neošetřeným materiálem proti škůdcům). Proto se doporučuje používat profesionální válcované tenkostěnné profily označené jako CD a UD, resp. "Kloboukové" profily na obklady podkroví a CW a UW na příčky.

Sádrokartonové desky se spojují na sraz, přičemž jejich hrany jsou různé profilované. Aby docílili dokonale hladké povrchy, spoje je potřeba vyrovnat tmelem. V zásadě se používají dva druhy tmelů: "tvrdé" tmely, které lze použít při standardních konstrukcích bez bandážní pásky, a "měkké" tmely, které v každém případě vyžadují použití bandážní pásky (sklotextilní nebo papírové).

 

Osazení obkladů

Ještě před realizací sádrokartonového obkladu je potřeba dokončit všechny důležité zásahy do konstrukce krovu, t. j. krov se prostorově a staticky upevnil, střešní okna se osadili, zajistil se trvalý vstup do podkroví, osadili se základní instalace rozvodů vody, elektřiny a plynu, realizovalo se zateplení a případně i parozábrana.

Jako první vytvoříme podkladový rošt. Jeho prvky montujeme přímo na krokve ve vodorovném směru. Osová vzdálenost profilů je maximálně 400 mm, přičemž vzdálenost krokví by neměla přesáhnout 900 mm. Pomocí oboustranně lepicí pásky přichytíme parozábranu (Pe-fólie hrubá 0,2 mm) na připravený rošt. Sádrokartonové desky přikládáme kolmo na rošt a přišroubujeme speciálními samořeznými rychloroubky. Jednotlivé desky klademe na doraz. Spoje tmelíme již zmíněných tmely, v podkroví zásadně s použitím bandážních pásků, které vtlačíme do první vrstvy čerstvě naneseného tmelu. Asi po 30 minutách pásky překryjeme další vrstvou tmelu a případné nerovnosti vyrovnáme. Zbytek tmelu odstraníme ještě začerstva nebo ho po zatvrdnutí přebrousíme. Sadrokartónový obklad ještě před nátěrem běžnou interiérovou barvou natřeme penetračním nátěrem určeným pro tento účel. Pokud klademe dvě vrstvy sádrokartonu na zvýšení požární odolnosti (např. dvakrát 12,5 mm nebo dvakrát 15,0 mm), musíme přetmelit i spáry spodní vrstvy.

 

Suché podlahy

Použití sádrokartonu na obklad stěn, příček a stropů je poměrně rozšířené. Méně se však využívá sádrokarton na podlahy. Plovoucí podlaha ze sádrokartonu výrazně zlepšuje tepelné a Zvukové vlastnosti podlah. Na tuto podlahu lze položit všechny běžné podlahové krytiny (koberec, dlažba, parkety, PVC a pod.). Pokud navrch ukládáme PVC nebo koberec a zároveň předpokládáme použití židlí s kolečky, pro zvýšení mechanické odolnosti musíme povrch celoplošně přetmelit.

Ještě před samotným položením podlahových desek sádrokartonu je potřeba vyrovnat podklad. U malých nerovností do 5 mm (hrubý beton, podklad z fošen) použijeme mezivrstvy z papírové vlnité lepenky nebo minerální izolaci. Nerovnosti do 20 mm vyrovnáme tmelením. Při nerovnostech nad 20 mm nebo na výškové vyrovnání použijeme vhodný suchý podsyp (Liapor, RIGIPS THERMO-PLAN, podsyp KNAUF). Pro zvýšení zvukové izolace položíme po obvodu místnosti po výšce pruhy izolační hmoty 100 x10 mm (minerální vlákna, pěnové hmoty). Pokud klademe suchou podlahu na železobetonový strop, položíme pod podklad na celou plochu Pe-fólii tloušťky 0,2 mm se vzájemným přesahem 20 cm. Pokud vyrovnáváme nerovnosti suchým podsypem, začínáme klást sádrokartonové podlahové desky od vstupu do místnosti, aby se podsyp nepošlapal.

Kladení desek je poměrně jednoduché. Nejprve se po celé místnosti už na připravený podklad položí spodní vrstva desek (podle potřeby případně použijeme kombinované desky s tepelnou a zvukovou izolací). Poté se na spodní desky nanese zubatou stěrkou lepidlo. Druhá vrstva se klade kolmo na spodní vrstvu tak, aby byly spáry obou vrstev vzdáleny minimálně 20 cm. Na řádné spojení vrstev stačí vlastní hmotnost horních desek. Kromě lepidla můžeme použít pneumatické nebo elektromagnetické sponkovačky. Před položením podlahových krytin se doporučuje podlahové desky natřít penetračním nátěrem.

 

Stropní podhledy

Stropní podhledové konstrukce uzavírají podkroví shora. Pokud použijeme zavěšený podhled ve spojení s tepelnou izolací z minerálních vláken, vyřešíme tím nejen tepelnou izolaci stropu, ale i zlepšíme akustiku místnosti a zajistíme požární ochranu krovu. Pro montáž podhledu můžeme použít standardní sádrokartonové desky nebo kazetové desky o rozměrech 600 x 600 mm. Podle zvoleného typu sádrokartonu použijeme CD profily, případně T profily.

 

Průběh montáže stropního podhledu:

1 - upevnění závěsů na železobetonový strop,
2 - závěs upevněný na dřevěný rám,
3 - kotevní Rychloupínací závěs nasadíme do profilu a CD a spojíme se závěsným drátem,
4 - nosný CD profil upevníme pomocí úhlové kotvy,
5 - na nosný CD profil přišroubujeme pomocí samořezných rychlošroubků (délka 25 mm) sádrokartonové desky.

 

Drobnosti na závěr

Sádrokartonové desky se dají velmi snadno opracovávat běžným nářadím, jako jsou dutinová fréza, jemnozoubková pilka, propichovací pilník nebo pilka. Zařízení (umyvadla, dřezy, záchodové mísy a bidety) upevňujeme na sádrokartonové stěny pomocí speciálních nosníků, stojanů a montážních desek. Pomocí speciálních sádrokartonových desek můžeme vytvářet i zahnuté stěny (konkávní a konvexní), případně zahnuté podhledy. Při výstavbě podkroví můžeme některé práce provádět svépomocí, což přinese jistý finanční efekt, ale i dobrý pocit domácího mistra, který se přesvědčí o svých schopnostech. Svépomoci však nelze jednoznačně doporučit při vysoce kvalifikovaných činnostech, jako jsou například posouzení skutkového stavu krovu a návrhu celkového řešení přestavby, realizace statických úprav, instalací a pod.

 

Zdroj: Supellex - dřevěné podlahy, laminátové plovoucí podlahy, PVC podlahy

 

comments powered by Disqus


Doporučené kontakty

Supellex - průvodce světem podlah

http://www.supellex.cz supellexsupellex.cz tel.:566 532 655-6

Supellex centrum je již 8 let spolehlivým obchodním partnerem v oblasti podlahovin. V naší nabídce naleznete široký výběr podlah z kvalitních výrobků renomovaných firem. Obchodním partnerům nabízíme podporu vzdělávání v oblasti podlahovin, strojů a příslušenství. Naši pozici na trhu...

více...

Podobné články


Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Vinylové rigidní podlahy - co všechno o nich nevíte

Všichni nyní trávíme více a více času doma. Více, než kdy dříve. Už jste si všimli, po čem dennodenně chodíte?...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Zásady rekonstrukce podkroví

Když jsme byli malí, chodili jsme si hrát na půdu. Jen však přes den. Když nastal večer a vítr začal...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Vinylové podlahy Gerflor Designart - učiní váš domov hezčím místem

Bez podlahy se neobejde žádná obyvatelná část interiéru. Pokud tedy právě nyní vybavujete vnitřní prostory vašeho...
více…

Příjemné a na došlap měkké korkové dlaždice vytvoří v interiéru pohodovou atmosféru

Stále větší oblibu mezi podlahovými krytinami získává korek. Kdo dává přednost ekologickým přírodním...
více…

Vinylové podlahy najdou uplatnění ve všech místnostech

Už jste slyšeli o vysoce kvalitní elastické podlahové krytině? Pokud ne, je načase představit vám vinylové podlahy,...
více…

Dětské koberce zútulní každý pokojíček

Dětský pokojíček se každý rodič snaží zařídit tak, aby byl nejen funkční, ale aby také působil útulným a...
více…

Dřevěná podlaha je nejen nadčasová, ale také elegantní a účelová

Možná se před lety mohlo zdát, že laminátové podlahy vytěsní ty dřevěné z běžného života, dnes to vidíme...
více…