Jak upravit podkroví?

Než se odhodláte k obydlení podkroví, možná se rozhodnete pro architekta na plný úvazek, nebo se do plánování rekonstrukce a vybavení pustíte sami. V každém případě vám přijde vhod nahlédnutí do možností a pravidel architektury bydlení pod střechou.

Malé triky architektů

Nezávisle od toho, zda jde o pultové, sedlové, manzardové nebo o střechy s komplexnějšími skladbou, vždy platí, že nejlepší využití interiéru podkrovních bytu souvisí s kvalitní dispozicí bytu. Důležité je vědět, jak využít výhody a stejným způsobem i nevýhody vzniklého prostoru. Například prostor pod hřebenem střechy se sklonem nad 45 º může alespoň částečně posloužit jako další podlaží (ale jen v případě, že tento prostor má alespoň polovinu plochy se světlou výškou nejméně 2,3 m). Výškové členění přidává na atraktivitě interiéru podkroví. Pokud prostor pod hřebenem nevyhovuje obývání stále může sloužit na odkládání věcí nebo umístění rozvodů. Komíny, schodiště, větráky a šachty jsou pevné body, na které musí prostor přirozeně navazovat. Nižší světlou výšku podkrovních bytů (minimálně 1,3 m) lze akceptovat tam, kde způsob zařízení nábytkem nedovolí okamžitý přístup ke stěně ve snížené části střechy. Pro vybudování podkroví jsou vhodné střechy se sklonem od 35 ° do 55 °. Maximální využití plochy podkroví se podaří nejdříve pod střechou nakloněnou pod 45 ° úhlem.

 

Světlo do podkroví

Adaptace střech na podkrovní byty patří v současnosti k běžným jevům. Každý jeden prostor je originálem, kterému je potřeba vymyslet vlastní způsob osvětlení. V zásadě platí, že alespoň část podlahové plochy musí být dostatečně dlouho osvětlená během dne. Jinak řečeno, jde o poměr plochy oken k podlahové ploše s ohledem na orientaci a tvar střechy. Ten, kdo navrhuje plochu zasklení, měl by vědět, že má mít alespoň desetinu plochy podlahy (ještě jinak: zasklená plocha oken je vypočtena jako 8 až 10% podlahové plochy místnosti). Na to, aby byl splněn požadavek na dostatek denního světla a dobrý výhled z podkroví, bude důležité zvážit počet a rozmístění střešních oken, vikýřů, zasklených štítových zdí, světlovodů, střešních lodžií či světlíků. Při menším sklonu střechy je třeba pro stejný výhled použít delší okno.

 

Jaké minimální světlé výšky v podkroví udělá bydlení příjemným:

 • světlá výška nově obytných místostí = 2,6 m,
 • světlá výška modernizovaných obytných místostí = 2,5 m,
 • světlá výška obytných místností podkroví nad podlažím, které patří k bytu = 2,3 m,
 • světlá výška v místech zkosení = 1,1 m (do podlahové plochy se však počítá pouze plocha, nad kterou je minimální výška 1,3 m), trámy mohou být v minimální podchodní výši = 2,1 m.

 

Jak získat více užitkové plochy:

 • zvýšením nadezdívky,
 • zvýšením sklonu střechy,
 • velkoplošnými vikýřů nad obvodovou stěnou,
 • zrušením valby a dotvořením štítu,
 • osazením střechy na konzolový vysunutý obvodový věnec.

 

Co s prostory s nízkou světlou výškou:

 • vyčlenit z půdorysu se světlou výškou pod 2,1m a na získané ploše vybudovat terasu, balkon nebo na jižní straně střechy zimní zahradu,
 • vytvořit "zásuvku" na posuvnou postel,
 • umístit nižší vestavěný nábytek.

 

Tepelná pohoda

Konstrukce střechy bude muset zohlednit takovou "maličkost" jako je např. tepelná pohoda bydlejících. V létě musí chránit místnosti podkroví před přehřátím a v tuhé zimě nesmí dopustit pronikání nadměrného chladu (chybné řešení způsobí vlhnutí stropu a koutů při obvodových stěnách).

Obecně platí:

Čím je větší poměr plochy střešního pláště k obestavěnému prostoru, tím jsou vyšší tepelné ztráty. Naopak - čím menší sklon střechy a méně členitá střecha, tím menší úbytky tepla. Z tohoto pohledu je na tom nejlépe sedlová střecha v řadové zástavbě bez vikýřů. Je však sporné, zda jsme ochotni podřídit tvar střechy především ve prospěch vyloučení tepelných ztrát. Navíc střešní plášť potřebuje takové složení, aby nepřipustil srážení vlhkosti, která prostupuje konstrukcí. Neocenitelnou výhodou šikmé střechy je fakt, že díky svému sklonu se umí rychle zbavit vody.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Rekonstrukce podkroví - stavební povolení

Rekonstrukce podkroví znamená vestavba nové bytové jednotky bez změny vzhledu budovy. Vyžaduje ale důkladné zateplení,...
více…

Rekonstrukce podkroví - romantické bydlení s výborným výhledem

Plánujete obydlit podkroví? Tyto prostory lákají k bydlení svou originalitou. I když zařizování není tak snadné jako...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…