Jak upravit podkroví?

Než se odhodláte k obydlení podkroví, možná se rozhodnete pro architekta na plný úvazek, nebo se do plánování rekonstrukce a vybavení pustíte sami. V každém případě vám přijde vhod nahlédnutí do možností a pravidel architektury bydlení pod střechou.

Malé triky architektů

Nezávisle od toho, zda jde o pultové, sedlové, manzardové nebo o střechy s komplexnějšími skladbou, vždy platí, že nejlepší využití interiéru podkrovních bytu souvisí s kvalitní dispozicí bytu. Důležité je vědět, jak využít výhody a stejným způsobem i nevýhody vzniklého prostoru. Například prostor pod hřebenem střechy se sklonem nad 45 º může alespoň částečně posloužit jako další podlaží (ale jen v případě, že tento prostor má alespoň polovinu plochy se světlou výškou nejméně 2,3 m). Výškové členění přidává na atraktivitě interiéru podkroví. Pokud prostor pod hřebenem nevyhovuje obývání stále může sloužit na odkládání věcí nebo umístění rozvodů. Komíny, schodiště, větráky a šachty jsou pevné body, na které musí prostor přirozeně navazovat. Nižší světlou výšku podkrovních bytů (minimálně 1,3 m) lze akceptovat tam, kde způsob zařízení nábytkem nedovolí okamžitý přístup ke stěně ve snížené části střechy. Pro vybudování podkroví jsou vhodné střechy se sklonem od 35 ° do 55 °. Maximální využití plochy podkroví se podaří nejdříve pod střechou nakloněnou pod 45 ° úhlem.

 

Světlo do podkroví

Adaptace střech na podkrovní byty patří v současnosti k běžným jevům. Každý jeden prostor je originálem, kterému je potřeba vymyslet vlastní způsob osvětlení. V zásadě platí, že alespoň část podlahové plochy musí být dostatečně dlouho osvětlená během dne. Jinak řečeno, jde o poměr plochy oken k podlahové ploše s ohledem na orientaci a tvar střechy. Ten, kdo navrhuje plochu zasklení, měl by vědět, že má mít alespoň desetinu plochy podlahy (ještě jinak: zasklená plocha oken je vypočtena jako 8 až 10% podlahové plochy místnosti). Na to, aby byl splněn požadavek na dostatek denního světla a dobrý výhled z podkroví, bude důležité zvážit počet a rozmístění střešních oken, vikýřů, zasklených štítových zdí, světlovodů, střešních lodžií či světlíků. Při menším sklonu střechy je třeba pro stejný výhled použít delší okno.

 

Jaké minimální světlé výšky v podkroví udělá bydlení příjemným:

 • světlá výška nově obytných místostí = 2,6 m,
 • světlá výška modernizovaných obytných místostí = 2,5 m,
 • světlá výška obytných místností podkroví nad podlažím, které patří k bytu = 2,3 m,
 • světlá výška v místech zkosení = 1,1 m (do podlahové plochy se však počítá pouze plocha, nad kterou je minimální výška 1,3 m), trámy mohou být v minimální podchodní výši = 2,1 m.

 

Jak získat více užitkové plochy:

 • zvýšením nadezdívky,
 • zvýšením sklonu střechy,
 • velkoplošnými vikýřů nad obvodovou stěnou,
 • zrušením valby a dotvořením štítu,
 • osazením střechy na konzolový vysunutý obvodový věnec.

 

Co s prostory s nízkou světlou výškou:

 • vyčlenit z půdorysu se světlou výškou pod 2,1m a na získané ploše vybudovat terasu, balkon nebo na jižní straně střechy zimní zahradu,
 • vytvořit "zásuvku" na posuvnou postel,
 • umístit nižší vestavěný nábytek.

 

Tepelná pohoda

Konstrukce střechy bude muset zohlednit takovou "maličkost" jako je např. tepelná pohoda bydlejících. V létě musí chránit místnosti podkroví před přehřátím a v tuhé zimě nesmí dopustit pronikání nadměrného chladu (chybné řešení způsobí vlhnutí stropu a koutů při obvodových stěnách).

Obecně platí:

Čím je větší poměr plochy střešního pláště k obestavěnému prostoru, tím jsou vyšší tepelné ztráty. Naopak - čím menší sklon střechy a méně členitá střecha, tím menší úbytky tepla. Z tohoto pohledu je na tom nejlépe sedlová střecha v řadové zástavbě bez vikýřů. Je však sporné, zda jsme ochotni podřídit tvar střechy především ve prospěch vyloučení tepelných ztrát. Navíc střešní plášť potřebuje takové složení, aby nepřipustil srážení vlhkosti, která prostupuje konstrukcí. Neocenitelnou výhodou šikmé střechy je fakt, že díky svému sklonu se umí rychle zbavit vody.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zásady rekonstrukce podkroví

Když jsme byli malí, chodili jsme si hrát na půdu. Jen však přes den. Když nastal večer a vítr začal...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…