Jak eliminovat chyby šikmé střechy?

Střecha každého domu má být nejen funkční, ale i estetická. Znamená to, že střecha spolu s domem musí být v souladu s okolím. Kromě toho je třeba klást vysoké požadavky na kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost střešního pláště. Kvalita skládání střešní krytiny je zajištěna dodržováním norem a používáním jakostních vstupních materiálů.

Projektové chyby

Pro samotnou kvalitu střechy není důležité pouze samotné řemeslné provedení, ale i kvalitní projektová příprava.

Nejčastější projektové chyby se dají shrnout do těchto kategorií:

  • Nevhodný sklon střechy,
  • Nevhodná skladba střechy,
  • Chybějící sněhové opatření.

 

Větší nebo menší sklon?

Rozhodnutí o střešní skladbě významně ovlivňuje sklon střechy. Takzvaný bezpečný sklon střechy, tedy sklon, při kterém není nutné použít pod skládanou krytinu hydroizolační vrstvu, je 22 °. Tento sklon zajišťuje nepropustnost skládané krytiny proti dešťové vodě a sněhu. V případě, že je sklon střechy menší než 22 °, používá se hydroizolační fólie montovaná na plný záklop střešní konstrukce. Pokud jde o záklop s chemickou impregnací, musí se použít fólie odolná proti chemickým vlivům.

Jednotlivé části hydroizolační fólie se přilepí hydroizolační páskou. Součástí střech s skládanou střešní krytinou bývá laťování, které slouží zejména jako nosná konstrukce tašek. Důležitou podmínkou kvalitní montáže kusové střešní krytiny je dodržení rozstupů lát. Tyto rozstupy se pohybují v rozmezí od 325 mm (pro sklony do 30 °) do 340 mm (pro sklony střech nad 30 °).

Sklon střechy ovlivňuje i délku překrytí jednotlivých kusů střešní krytiny. Pro střechy se sklonem v rozmezí 12 až 30 ° se používá délka překrytí 95 mm. Střechy se sklonem nad 30 ° mají délku překrytí 80 mm.

 

Skladba střechy se nedá oklamat

Často opakovanou chybou při návrhu a realizaci střešního pláště je špatně vyřešená, respektive chybějící pojistná hydroizolace, především v podstřešních prostorách, které budou využívané k bydlení. Hydroizolační fólie se používá jako dodatečná izolace pod střešní krytinu na zamezení průniku stékající dešťové vody do prostor střešního pláště. Kvalitní hydroizolační fólie musí plnit i opačnou funkci, když z podkrovních prostor umožňuje přestup vodní páry do vnějšího prostředí.

U dvouplášťových střech se používá kontaktní hydroizolační fólie, která je přímo připevněna na tepelnou izolaci. V tříplášťových střechách s provětrávací mezerou se aplikuje hydroizolační fólie, která nesmí přijít do kontaktu s tepelnou izolací. Výběr kvalitní hydroizolační fólie nikdy nepodceňujte. Nevhodné použití fólie může mít katastrofální následky. Jen při provádění střech takzvaně na studeno, bez využití půdních prostor, se může použít i levnější verze fólie, například polyetylén s nosnou mřížkou a mikroperforácí.

 

Nedostatečná protisněhová opatření

Mezi protisnehové prvky řadíme protisněhové tašky a sněhové zábrany. Protisněhová taška má uprostřed betonový prstenec a spolu s ním tvoří kompaktní betonový prvek. Při kladení protisněhové tašky platí, že se začína klást od druhé nebo třetí řady nad okapem.

Sněhové zábrany, zvané též sněholamy, jsou střešní prvky, které se dají na střechu namontovat i dodatečně. Protisněhové zábrany, tašky a ocelové rozrážeče je vhodné rozmístit po celé ploše střechy podle schémat daných sněhovou oblastí. Pokud to tak není, sníh sesouvající se dolů může vytrhnout vše, co vyčnívá z roviny střechy - spodní hrany tašek, prostupy střechou, části krájených tašek v úžlabí a pod. Při návrhu kvalitní protisněhové ochrany platí zásada, že méně je více.

Nevztahuje se to na počet protisněhových ochranných prvků, ale na tvarovou jednoduchost střechy, která má respektovat místní klimatické podmínky. Proto se v horských oblastech s velkým množstvím sněhu upřednostňují jednoduché tvary střech s větším sklonem. Strmější plochy se orientují na severní stranu. Méně se využívají atiky, vikýře a nástavby, které podporují víření vzduchu a zvyšují hromadění sněhu na střešním plášti. Pokud má střecha několik sklonů, je potřeba dodržet pravidlo, že menší sklon má být u hřebenu, větší u okapu, aby se sníh při sesouvání nehromadil na střeše, nepřetěžoval krov a nevznikaly ledové bariéry.

 

Řemeslné chyby

Na to, aby střecha mohla plnit svou funkci a zároveň byla pěkná, je nezbytná kvalitní a odborná montáž. Ani ten nejlepší a nejhezčí výrobek nebude působit esteticky, pokud se samotná řemeslná práce při ukládání udělá v nedbalosti. Z tohoto důvodu existují přesné zásady při kladení, ale i při použití střešních prvků a doplňků, které by měla odborná a kvalitní pokrývačské firma vědět, že každý střešní prvek má svůj význam v střešním systému jako celku.

Řemeslné chyby však nevznikají jen pro nezkušenosti stavební firmy, ale často je příčinou i samotný investor, který se snaží ušetřit finanční prostředky. Nejčastější řemeslné chyby lze shrnout do těchto kategorií: - nesprávné laťování, - nesprávná montáž, - nesprávné řešení detailů, - nesprávné ukončení hydroizolační fólie u okapu.

 

Nesprávné laťování

Při nesprávných odstupech střešních latí, které vytvářejí laťování střešního pláště, vzniká nedostatečné (příliš malé nebo velké) překrytí jednotlivých prvků střešní krytiny navzájem. Při pohledu na dokončenou střechu není tento nedostatek pouhým okem vidět, může však způsobit zatékání vody pod krytinu nebo praskání tašek.

Kontrolu usnadní okrajová taška, protože pohled zboku od štítu střechy odhalí laťování, takže je možné zkontrolovat rozstup latí i překrytí tašek. Při montáži laťování se první lať nabíjí 2 až 3 cm pod hřebenem. Další lať se umístí v závislosti na sklonu střechy ve vzdálenosti od 325 do 340 mm tak, aby se dodržela nutná délka překrytí (od 80 do 95 mm).

 

Nesprávná montáž

Nesprávná montáž střešní krytiny má vliv nejen na funkci střechy, ale i na její vzhled. I v případě tvarovaných střešních tašek totiž musí střešní rovina působit jako jednotná plocha. Zkušeným řemeslníkům by však ani ten nejsložitější tvar neměl dělat problémy. Při provádění platí zásada kladení ve směru zprava doleva, od okapového plechu dešťových svodů směrem nahoru k hřebenu.

Každá taška by se měla ukládat do drážek předchozí tašky tak, aby nevznikaly žádné vystupující rohy, výčnělky a jiná nehezká místa na střeše. Jako pomůcka se používá rovná lať, pomocí níž se střešní krytina dorovnává svisle, aby jednotlivé kusy působily jako celek, čímž se zajistí pěkný vzhled střechy.

 

Nesprávné řešení detailů

Popsat řešení střešních detailů je velmi náročné a v podstatě popis málokdy vystihne podstatu správného řešení. Základem všech dobrých detailů na střeše je důkladná projektová příprava, která zohlední jak samotné řešení detailů, tak i vhodné použití těch-kterých prvků střešního systému. V současnosti se některé detaily dají nahradit prvky komplexního střešního systému, jiné klempířskými pracemi.

Kvalitní řešení detailů na střeše je velmi důležité. Nekvalitní detail se nejčastěji projeví zatékáním do střechy. V případě, že objevíte na střeše nefunkční nebo chybný detail, usilujte o to ho ihned odstranit, zabráníte tak znehodnocení střechy a krovu.

 

Nesprávné ukončení hydroizolační fólie

Jeden z mála zhodnocených prvků ve střešním systému je okapový plech. Ve snaze ušetřit ho mnozí investoři a realizátoři vůbec nepoužívají. Bez okvapového plechu však žádný střešní plášť nebude bezproblémově fungovat, protože je důležitý pro ukotvení hydroizolační fólie, která se na něj lepí.

Okapový plech uzavírá vrstvy střešního pláště, a tím chrání jednotlivé vrstvy před srážkovou vodou. V případě, že se okapový plech nepoužije, zůstává hydroizolační fólie volně prověšená mezi krokvemi nebo přes ně přečnívá. Takové ukončení nejen kazí estetický vzhled střechy, ale také způsobuje rychlejší poškození fólie.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střešní krytina - druhy, vlastnosti, cena

Co vše je třeba zvážit před nákupem střešní krytiny? Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, je třeba...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Oprava střešní krytiny na chalupě

Poruchy střešních konstrukcí se obvykle vyskytují v lokálním rozsahu. Pokud se však včas neodstraní, umožní...
více…

Plechová střešní krytina opět v kurzu

Jedním z nejpodstatnějších hledisek při výběru krytiny je vstupní materiál, ze kterého se jednotlivé střešní...
více…

Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v...
více…