Jak na údržbu ploché střechy?

Každá střecha, i ta nejnovější, potřebuje pravidelnou údržbu, aby plnila svou funkci co nejdéle. Údržba ploché střechy představuje nejlepší způsob, jak předejít různým poruchám - praskání, korozí plechu, zatékání nebo ucpání střešního svodu.

Přesto, že řadu výhod, například menší pracnost při realizaci, levnější výstavba, jednodušší přístup na střechu nebo větší požární odolnost, hovoří ve prospěch ploché střechy, najde se i několik nevýhod. Jednou z nich je právě údržba, která je v porovnání se šikmou střechu nákladnější. Pečlivým výběrem kvalitního střešního pláště se však dá tato nevýhoda eliminovat.

Způsob údržby střechy předepisují výrobci hydroizolačních materiálů a měl by být uveden nejen v projektové dokumentaci, ale i ve smlouvě s realizační firmou, protože odborná údržba ploché střechy je velmi důležitá z hlediska životnosti střešního pláště.

Pokud chceme, aby nám vydržel co nejdéle, musíme střešní plášť kontrolovat a udržovat. Pravidelnou údržbou zabráníme vzniku větších poruch, které se často dají odstranit ještě během záruční lhůty poskytované dodavatelskou firmou. Údržbu střechy, která je v záruční lhůtě, je třeba provést velmi citlivě a bez jakýchkoli zásahů neschválených dodavatelem střešního pláště, aby nezanikla možnost reklamace.

 

Jak udržovat střechu

Jak plánovaná, tak operativní údržba každé, nejen pochůzné střechy vyžaduje bezpečný přístup na střechu, na který je třeba myslet již v projektu. S ohledem na hodnotu střechy, která se pohybuje ve statisících korun, je cena za údržbu zanedbatelná. K základním činnostem v rámci údržby střechy by mělo patřit pravidelné čištění, a zejména kontrola střechy odbornou firmou minimálně dvakrát ročně.

 

Specializovaná firma může zajistit i další činnosti spojené s pravidelnou údržbou, jako:

  • Vyčištění ploché střechy, okapových žlabů, svodů a vpustí dešťové vody od listí a jiných nečistot a následný odvoz odpadu nasbíraných na střeše,
  • Odstraňování mechu a ptačího trusu,
  • Odstraňování sněhu a námrazy,
  • Nátěry plechových částí,
  • Oprava poškozené krytiny a ostatních míst na střeše.

 

Ačkoliv vyčištění střechy se zdá na první pohled jednoduché a vy máte pocit, že údržbu a kontrolu zvládnete i sami, je lepší obrátit se na odbornou firmu, která díky propracované metodice a kvalitním technickým zařízením dokáže udržovat střechu v mnohem lepším stavu a navíc může včas diagnostikovat a analyzovat vznikající chyby a poškození.

 

Údržba hydroizolačních materiálů

Povlakové krytiny z různých materiálů mají odlišné požadavky na údržbu. Například modifikované asfaltové pásy s povrchovou úpravou z mleté břidlice, případně keramického granulátu jsou na rozdíl od asfaltových pásů bez posypu z hlediska údržby velmi nenáročné, ba téměř bezúdržbové. Asfaltové pásy bez povrchové úpravy se musí každých 3 až 5 let natírat ochranným nátěrem proti UV záření.

Rozhodujícím kritériem kvality střechy je odolnost hydroizolace proti UV záření. Výhodou je, když už samotný materiál, ze kterého je povlakové krytina vyrobena, je odolný proti UV záření. Tehdy je trvanlivost střešního pláště nejdelší. Pokud odolnost proti UV záření zajišťuje nátěr, je třeba jej pravidelně obnovovat, protože v případě, že je nedostatečný nebo zcela chybí, může nastat destrukce povlakové krytiny. Ideálním řešením je střecha bezúdržbová.

Do skladby střešního pláště bezúdržbové střechy jsou nejvhodnější termoplastické hydroizolační fólie dodávané jako střešní systém i s poplastovaným plechem, z nichž se vyrábějí okapové plechy a ostatní klempířské výrobky. Po zhotovení kvalitních tavených spojů vznikne na střeše jednolitý povrch od okapovéno plechu až po vpustě. Právě takovou krytinu můžeme považovat za bezúdržbovou, i když vyčištění se asi nevyhneme.

Hydroizolační krytiny z fólií, dodávaných spolu s poplastovaným plechem potřebným na klempířské výrobky, a modifikované těžké asfaltové pásy jsou bezúdržbové pouze částečně, neboť na klempířských výrobcích se po určité době musí obnovit nátěry.

Při celoplošně nebo bodově kotvených hydroizolacích dochází k mechanickému poškození krytiny, protože vrstvy krytiny jsou pevně spojeny s podkladem, takže musí přenášet i pohyby konstrukce. Schopnost krytiny odolávat pohybům konstrukce a podkladu závisí ve velké míře od pružnosti krytiny, vzdálenosti okrajů vzniklých trhlin v podkladu a velikosti pohybu v trhlině.

 

Údržba ploché střechy v zimě

Velmi důležitá je údržba ploché střechy v zimním období, protože tehdy nejčastěji dochází k lokálním poškozením střech při pohybu zledovatělými masami sněhu, které vznikají střídavým táním sněhu přes den a jeho následným zamrzáním v noci.

V důsledku těchto prudkých teplotních změn se může na ploché střeše rodinného domu získat 30 až 50 centimetrů náledí sněhu, což znamená další zátěž s hmotností 200 kilogramů na čtvereční metr střešní konstrukce a vrstev střešního pláště.

S takovým dodatečným zatížením se počítá pouze u střech v horských oblastech, zatímco střechy na ostatním území Čech jsou dimenzovány pouze na zatížení sněhem s hmotností 100 kilogramů na čtvereční metr. Proto se doporučuje v rámci zimní údržby zajistit odklízení sněhu a námrazy z ploché střechy, protože tak můžete předejít jejímu poškození.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střešní krytina - druhy, vlastnosti, cena

Co vše je třeba zvážit před nákupem střešní krytiny? Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, je třeba...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Oprava střešní krytiny na chalupě

Poruchy střešních konstrukcí se obvykle vyskytují v lokálním rozsahu. Pokud se však včas neodstraní, umožní...
více…

Plechová střešní krytina opět v kurzu

Jedním z nejpodstatnějších hledisek při výběru krytiny je vstupní materiál, ze kterého se jednotlivé střešní...
více…

Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v...
více…