Jak vybrat střešní krytinu?

V našich podmínkách je tradičním tvarem šikmá střecha. A právě na takový typ střechy je výběr krytiny nesmírně důležitý. Závisí na tvaru a typu střechy, od celkového charakteru domu a povětrnostních podmínek.

Co když se situace otočí a tvar a typ střechy budou pod vlivem krytiny? Co když už máte vybranou krytinu? Jaký má vliv na tvar střechy? Co byste měli o ní vědět? U rodinných domů šikmé střechy představují tradiční řešení a jejich hlavní výhodou je relativní bezúdržbovosť.

Šikmé střechy jsou střechy se sklonem nad 5 °. Krytina je hlavní hydroizolační vrstva, která chrání ostatní části střešního pláště a vnitřní prostor před působením povětrnostních vlivů, zejména před působením vody, vlhkosti a větru. Střešní krytina může být povlaková (asfaltové pásy, plastové fólie), skládaná tvrdá (betonová nebo pálená taška, vláknocementové segmenty, plech, desky na bázi polykarbonátu nebo skla) nebo skládaná měkká (asfaltový šindel, živičné krytiny).

Standardně se skládané krytiny používají od sklonu 15 °, jsou však i systémy, které lze pokládat na střechy od sklonu 7 °. Skládanými krytinami je možné pokrýt nejen rovinné plochy šikmých střech, ale i střechy oblých tvarů jako kuželové plochy, vikýře typu Volské oko, napoleonský klobouk. Pro upevnění krytiny slouží pomocná montážní konstrukce, kterou je v případě skládaných krytin rošt a u nátěrových krytin a asfaltových šindelů to je bednění (nazývá se také plný zaklop). Skládaná krytina se v našich podmínkách používá nejvíce.

Doporučujeme vybrat si některý z ucelených střešních systémů a samotnou realizaci krytiny nechat na certifikovanou stavební nebo pokrývačskou firmu. Stavební trh, na rozdíl od minulosti, nabízí téměř neomezený sortiment střešních krytin z různých materiálů, nejrůznějších tvarů a barev, a to včetně nezbytných doplňků.

 

Chcete přírodní materiál?

Vhodná je přírodní břidlice, která může být upravena do tvaru obdélníku, čtverce, šestiúhelníku nebo rybí šupiny, s otvorem nebo bez něj. Díky její pevnosti, ale zároveň pružnosti si můžete pomocí ní vytvořit i atypické tvary střechy a detailů. Kromě nízké nasákavosti a velké mrazuvzdornosti má i dobré tepelné a Zvukové vlastnosti.

 

Měli byste vědět, že:

 • Je středně těžká, její hmotnost je od 28 do 33 kg/m2,
 • Její životnost je téměř neomezená, i když některé limity jsou v odolnosti hřebíků, kterými jsou jednotlivé štěpky připevněny k podkladu, nebo při nevhodné kombinaci s plechovými doplňky. Při výměně těchto opotřebovaných materiálů však lze břidlicové desky znovu použít, je však třeba krytinu rozebrat,
 • Je poměrně drahá, ale nejdražší položkou je její pokládání, protože na metr čtvereční jde 30 až 100 desek, které je potřeba pribít minimálně dvěma hřebíky,
 • Je vhodná pro novostavby i rekonstrukce.

 

Svá místa si v souladu s ekologickou výstavbou znovu hledají i krytiny ze slámy, trávy nebo dřeva
Pokud je vaší podmínkou pro střešní krytinu dokonalý soulad s přírodou nebo venkovskou architekturou dané lokality a chcete mít na domě slaměnou či dřevěnou střechu, je dobré vědět:

 • Materiál je sice cenově dostupný, ale řemeslníků, kteří ovládají tajemství kladení slámové střechy, ubývá, jsou stále vzácnější, a tím stoupá i cena jejich práce,
 • Přírodní materiál potřebuje pravidelné chemické ošetření pro snížení hořlavosti a zvýšení odolnosti proti škůdcům,
 • K ceně střechy je potřeba připočíst každoroční náklady na údržbu,
 • Slámová krytina potřebuje minimální sklon střechy 45 °, tehdy odolává sněhu a dešti nejlépe a voda pronikne pouze do hloubky 5 cm,
 • Dřevěný šindel je poměrně lehký, jeho hmotnost se pohybuje v rozmezí od 15 do 20 kg/m2,
 • Dřevěný šindel je dostatečně trvanlivý, má životnost 30 až 50 let, ale za předpokladu dodržení technologie výroby, kladení a pravidelné údržby.

V některých alpských oblastech je předepsán přesný sklon střechy, aby budovy obce měli jednotný architektonický charakter, a tím je výběr krytiny zúžený. Sklon střech je však na rozdíl od sklonů používaných u nás poměrně malý. Napadaný sníh tak na nich zůstává a vytváří přídavnou tepelnou izolaci. Už při návrhu domu musí projektant zohlednit zatížení krovu sněhovou vrstvou a při statickém výpočtu s ní počítat.

 

Vybrali jste si klasickou pálenou tašku?

Většinou jde o profilované tašky (výjimkou je bobrovka, která je rovná) a kromě tradiční podoby existují i různé tvarové a barevné variace - taška rovinná, plastická, vlnovková, korýtková a podobně. Výrobci již nabízejí i pálenou krytinu s keramickou glazurou (má nižší nasákavost a větší mrazuvzdornost) i v různých barevných odstínech, získaných pomocí jílových kalů. Střecha tak získala větší variabilitu a může vytvořit výrazný architektonický prvek nebo se může lépe přizpůsobit charakteru domu.

Klasická pálená keramická krytina je vhodná pro šikmé střechy novostaveb i rekonstrukcí se sklonem od 22 ˚ do 40 ˚. (Wienenberger) Kvalitní krytiny obvykle výrobci nabízejí jako ucelené systémy.

 

Břidlici je nutné na něco osadit

Co patří do základní terminologii krovu, tedy klasické šikmé střechy? Stavby jsou dnes menší a subtilnější než v minulosti a také hodně využívají stužující ocelové prvky. Díky tomu se dnes z původně složitých konstrukci krovu platí zejména okapové desky, kleštiny, věznice a krokve. Okapová deska je dřevěný trám hranatého průměru osazený na železobetonovém věnci. Jde o nosný prvek, na který se osazují krokve. Pojmem kleštiny se označují dvě fošny, které zavazují okapovou desku, krokev a sloupek. Středová a vrcholová věznice je vytvořena pomocí trámů v podobě hranolů propojujících krov podélně. Krokve bývá tesařsky propojená s vrcholovou, případně středovou věznicí a okapovou deskou. V případě nástaveb a dostaveb je nutné dbát na dobré statické ukotvení krokve u vrcholové i středové věznice např.. pásoviny ve tvaru úhelníku.

Životnost krovu se počítá na století, záleží na druhu a kvalitě použitého dřeva. K jeho odolnosti přispívá správné ošetření proti škůdcům, plísním a hnilobě kvalitními konzervačními prostředky.

Výběr krytiny je ovlivněn konstrukcí krovu, klimatickými podmínkami a charakterem domu. Může se stát, že jste již rozhodnutí, čím by měla být vaše střecha pokrytá. Tehdy je třeba vzít v úvahu konkrétní požadavky zvolené krytiny, zejména minimální a maximální sklon střechy a nosnost krovu, podle váhy krytiny.

 

Už jste rozhodnutí pro betonovou břidlici?

Jde o tašky různých profilů, tvarů a barev, které se hodí i do klimaticky náročnějšího prostředí pro svou nízkou nasákavost a vysokou mrazuvzdornost. Mají vysokou pevnost, a tak snáze odolávají prudkým změnám počasí a mechanickému tlaku na střechu, například při pohybu osob na střeše.

Měli byste vědět, že:

 • Betonové tašky potřebují bezpečný sklon střechy od 22 ° do 90 ° a pro konkrétní typy tašky, je při dodržení určitých opatření možné vytvořit sklon střechy již od 7 °,
 • Betonová krytina váží od 38 do 80 kg/m2, takže je to těžká krytina, která však odolává i ledovým kroupům a vichřici,
 • Životnost této krytiny je nejméně padesát let.

 

Chcete moderní dům s novodobou plechovou střechou?

Rozmanitost tvarů a barev stávajících plechových krytin je skutečně velká, ale můžeme je rozdělit na dvě skupiny - hladké a profilované. Některé druhy plechových krytin vytvoří střechu, která imituje klasickou střechu z pálené krytiny. Je však mnohem lehčí, a proto se často používá u rekonstrukcí, kde není žádoucí zvyšovat zatížení nemovitosti. U moderních domů se však často využívá elegance rovných nebo vlnitých plechů.

 

Dřevěná střešní konstrukce se obvykle impregnuje proti škůdcům, plísním a houbám a některé z ochranných prostředků mohou časem znehodnotit plechovou krytinu. Z tohoto důvodu musí být mezi dřevěnou konstrukcí a krytinou separační vrstva, která zabrání kontaktu kyselých nebo alkalických sloučenin s kovem. Plechovou krytinu může poškodit také silnější a nárazový vítr, pokud není dostatečně upevněna a chráněna proti vniknutí větru pod ni. Moderní střešní systémy s lehkými ocelovými panely se pro svou nízkou hmotnost úspěšně používají při rekonstrukcích střech, nástavbách a zobytňovaní podkroví.

 

Měli byste vědět, že:

 • Plechová krytina patří mezi lehké krytiny díky hmotnosti asi od 2 do 8 kg/m2,
 • Můžete ji použít na jakýkoliv sklon šikmé střechy, profilovanou od sklonu 22 °,
 • Nejčastěji používaným materiálem je pozinkovaná ocel, ale využívá se i měď, zinek, hliník a speciální slitina - Titanzinek,
 • Díky tvarování má plechová krytina větší nosnost a nevyžaduje plné bednění,
 • Pokud je povrchově upravená, například vrstvou plastu nebo drtě, nepotřebuje téměř žádnou údržbu a životnost krytiny se tím zvýší nejméně na 50 let,
 • Lze ji stříhat, a tím využít i při atypických tvarech střechy.

 

Máte možnost výhodně koupit živičnou krytinu?

Může být z pásů nebo šindelů. Kromě základního obdélníkového tvaru výrobci nabízejí různé typy tzv. asfaltového šindele v široké barevné škále. Nejpopulárnější jsou ty, které připomínají tvar bobrovky, používají se však i imitace přírodní břidlice nebo dřevěného šindele.

Asfaltovou krytinu je možné použít na všechny typy šikmé i příkré střechy. Je to lehká krytina vhodná pro rekonstrukce s požadavkem nezvyšovat zatížení.

 

Měli byste vědět, že:

 • Se ukládá na celoplošné dřevěné bednění, které musí být z dobře vysušeného dřeva,
 • Je vhodná pro střechy se sklonem 18 ° až 87 °,
 • Patří mezi lehké krytiny, její hmotnost se pohybuje od 8 do 10 kg/m2,
 • Je vhodná pro rekonstrukci starších střech, pokud se zachovává původní krov s menší nosností,
 • Se velmi nehodí do tradiční venkovské zástavby,
 • Je méně odolná proti mechanickému poškození.

 

Od kvality střechy závisí i životnost objektu, jeho tvar a vzhled ovlivňují charakter stavby. Po módě plochých střech a nikoli nejpříjemnějších zkušenostech s nimi se u nás v současnosti prosazují střechy šikmé s klasickým nebo moderním krovem z přehradových nosníků.

 

Chcete použít eternit?

V současnosti se eternit nebo krytina z vláknocementových desek lisuje ze směsi cementu a polyvinylacetátu a výztuže se zdravotně neškodnými, nenasákavými keramickými vlákny. Pro získání barevných variací se na povrch nanáší akrylátové barvy s příměsí, která brání tvorbě mechu.

 

Měli byste vědět, že:

 • Desky mohou být rovné nebo vlnité,
 • S nimi můžete pokrýt střechu se sklonem od 15 °, při nižším sklonu (ne méně než 10 °) se musí desky utěsnit speciální páskou,
 • Jsou poměrně lehké, jejich hmotnost je asi 12 kg/m2 a jsou vhodné jak pro novostavby, tak i na rekonstrukci, při níž je nutné nezvyšovat zatížení krovu,
 • Jsou vhodné i na střechy extrémně namáhané povětrnostními vlivy a sněhem,
 • Vláknocementová krytina není pochůzná. V některých druzích je v každé vlně přibližně do poloviny tloušťky hmoty vložena polypropylenová páska. Ta zaručuje, že v případě mimořádného nárazového zatížení udrží krytinu vcelku, čímž se minimalizuje nebezpečí propadnutí desky.

 

Není střecha jako střecha

Každá střešní krytina má svá specifika. Při jejím výběru je nutné brát ohled zejména na sklon střechy a její členění. Pálené tašky s vázanou vodní drážkou se mohou ukládat na střechy od sklonu 22 °, s patřičnou pojistnou hydroizolací od 12 °. Neprofilované typy pálených tašek (např. bobrovky) a drážkové tašky typu francouzských falcových tašek od sklonu 20 °.
Pálená taška však neznamená jen červenou barvu střechy. Na výběr je široká škála barev, formátů i doplňků.

Celý proces výroby je i dnes založen na přírodní bázi, kdy se směs zeminy s příměsí jílu míchá s vodou, suší vzduchem a ekologicky vypaluje v pecích. Vlivem postupu výroby jsou tašky stálobarevné a technologií glazury nebo engobovaním matné až pololesklé. Zaručena je jejich odolnost proti UV záření, kyselým dešťům, sněhu i krupobití. Hlazení brání znečištění tašek a znesnadňuje zachytávání mechu.

Na trhu jsou už i takzvané posuvné tašky, které se hodí pro novostavby i rekonstrukce. Jejich výhodou je možnost uložení na původní laťování, protože díky krycí délce je lze použít skoro na všechny rozpětí latí.

 

Měli byste vědět, že:

 • Váha pálené krytiny je podle typu tašky asi 40 až 70 kg/m2. Můžete ji použít téměř na všechny typy střech. Jde však o takzvanou těžkou střechu. Z hlediska nepropustnosti je lépe vytvořit pro takovou krytinu sklon střechy od 22 do 40 °, aby voda mohla volně stékat do okapového systému. Některé typy tašek umožňují vytvořit sklon střechy již od 12 °, ale jen za předpokladu, že se použijí na to určené doplňky,
 • Při správné realizaci by měla vydržet nejméně padesát let.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střešní krytina - druhy, vlastnosti, cena

Co vše je třeba zvážit před nákupem střešní krytiny? Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, je třeba...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Oprava střešní krytiny na chalupě

Poruchy střešních konstrukcí se obvykle vyskytují v lokálním rozsahu. Pokud se však včas neodstraní, umožní...
více…

Plechová střešní krytina opět v kurzu

Jedním z nejpodstatnějších hledisek při výběru krytiny je vstupní materiál, ze kterého se jednotlivé střešní...
více…

Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v...
více…