Jaké jsou systémy střešních krytin?

Střecha patří k těm konstrukcím domu, u kterých je důležitá funkčnost a dlouhá životnost. Aby to tak opravdu bylo, musí do sebe všechny díly střešní krytiny dokonale zapadat. V minulosti se většina detailů a kritických míst střechy řešila klempířskými pracemi. Tyto části střešní krytiny se však od ostatních lišily materiálově i vzhledově, a navíc potřebovali častější údržbu. Dnes je možné tento problém vyřešit mnohem jednodušeji a kompaktněji, a to prostřednictvím kompletních systémů střešní krytiny.

Kompletní střešní systémy jsou programy střešních krytin vyvinuté tak, aby jediná firma dokázala pomocí vlastní produktové řady vybudovat celý střešní plášť do posledního detailu. Pro stavebníka to znamená méně starostí s pořádáním pokrývačských a klempířských prací a vyšší kvalitu, protože dokonalá tvarová, materiálová a barevná slučitelnost jednotlivých prvků zaručuje vysokou životnost a bezchybný vzhled střechy.

 

Střešní plášť

Převážnou část vnějšího pláště střechy tvoří základní prvky střešní krytiny. Právě ony určují funkčnost, životnost a vzhled střechy. Základní prvky střešního systému se liší podle použitého materiálu na krytinu. Keramické a betonové tašky jsou poměrně těžké, proto se vyrábějí v menších formátech. Z lehčích materiálů, jako jsou plech, asfalt a pod., je možné vyrobit i větší formáty, s nimiž se pracuje rychle a snadno.

Vedle obecně známých materiálů (keramická taška, betonová taška, plech, asfaltové pásy, kanadské šindele, vláknocementové šablony atd..) se sortiment střešních krytin neustále rozrůstá o novější varianty. Mezi moderní střešní krytiny patří například lehké tašky z vlnitého plechu s plastovou nebo kameninovou povrchovou úpravou, asfaltem nasycené vláknité desky nebo povrstvené asfaltové šindele s břidlicovou drťí.

Při výběru střešní krytiny je třeba kromě typu střechy, ceny, životnosti a pracnosti při instalaci brát v úvahu i historické zázemí, regionální specifika a klimatické podmínky. Pokud se rozhodnete pro některý z modernějších materiálů, snažte se vybrat takový druh, který imituje klasické krytiny nejčastěji používané ve vašem okolí. Nejde přitom jen o barvu, ale také o plasticitu a texturu materiálu.

 

Kritická místa a doplňky

K nejslabším článkům střechy, které určují její životnost, patří detaily v přestupech, průnicích a na okrajích střešního pláště. Proto všechny renomované firmy zabývající se výrobou střešních krytin nabízejí široký sortiment doplňků a příslušenství, které řeší tato kritická místa nebo jinak zlepšují funkčnost střechy.

K doplňkovému sortimentu střešního pláště spadají různé speciální díly (hřebenáče, větráky, koncové díly), součástky nutné pro správné upevnění krytiny (úchyty, háky, držáky atd..), Jakož i řadu doplňků, které zvyšují bezpečnost při pohybu na střeše, zabraňují sesuvu sněhu a pod. Tyto komponenty mají oproti klasickým klempířským výrobkům tu výhodu, že přesně navazují na základní prvky střešní krytiny.

Obvykle se vyrábějí ze stejného materiálu, takže mají i stejné fyzikální vlastnosti a vzhled jako zbytek střešní krytiny. Kompletní střešní systémy tak zaručují vysokou kvalitu, dlouhou životnost i perfektní vzhled střechy, a to za ekonomicky výhodných podmínek. Mnohé firmy se zaměřením na střešní systémy do svých produktových řad zařadili i střešní okna, žebříky a kompletní okapové systémy, takže jejich nabídka je úplná.

 

Doplňkový sortiment pro šikmé střechy

Okrajové tašky a hřebenáče jsou nezbytnou součástí každé sedlové nebo valbové střechy a patří k nejstaršímu doplňkovému sortimentu, který je prakticky stejně starý jako taška sama.

Hřebenáče (základní, okrajový, rozvětvovací a pod.) Jednak spojují dvě šikmé plochy a chrání kritická místa na střeše, jednak slouží k odvětrání hřebene střechy.

Větrací tašky, ochranné větrací pásy a ochranné mřížky zajišťují dobré "fungování" tepelných izolací tam, kde hrozí nebezpečí kondenzace vodní páry.

Na dobré proudění vzduchu ve střešním plášti jsou třeba větrací otvory u okapu a hřebene, případně - v závislosti na velikosti střechy - i na dalších místech (přibližně jedna odvětrávací taška na 10 m2).

Úžlabí se v minulosti zajišťovaly oplechováním, ale i tak často vznikaly kritické a velmi poruchové místa. Dnes se pro tento účel používají úžlabní pásy z plastu nebo hliníku uložené na plném bednění a samolepicí těsnicí pásy, které jsou barevně sladěny s použitou krytinou.

Přestupní tašky na antény, větráky a pod. usnadňují řešení problematických detailů, které se kdysi upravovali pomocí klempířských prací nebo lepenkou. Takové řešení však esteticky znesnadňovalo střešní plášť a často nedokázalo zajistit dostatečnou kvalitu a životnost. Podobně na tom byly místa prostupu komína nebo stěny, na které se dnes používají samolepicí těsnicí ukončovací okraje vyrobené z plastu s hliníkovou vložkou.

Sněhové zachytávače a sněholamy jsou nenahraditelné zejména v horských oblastech s velkým množstvím sněhových srážek. Protisněhové tašky, které mají výstupek na zachytávání sněhu, se umísťují v řadě u okapů nebo na větší ploše střechy šachovnicovým způsobem. Na střechách, kde hrozí sesuv sněhu, zajišťují rovnoměrné rozložení a později i rovnoměrné tání sněhu, čímž se snižuje zátěž na okapy a zmenšuje se nebezpečí zranění osob v případě, že se nacházejí v okolí domu při pádu sněhu ze střechy.

Prosvětlovací tašky ze skla nebo plexiskla prosvětlující půdu a podstřešní prostory patří spíše k bonbónkům mezi doplňky než k základní výbavě. Výstupové střešní okénka slouží pro výstup na střechu, prosvětlení a doplňkové větrání nebytových podstřešní prostor. Stoupací plošiny usnadňují pohyb po střeše a umísťují se nejčastěji v blízkosti komínů a antén. Základem pro ně jsou zvláštní nosné tašky, které se musí na konstrukci střechy pevně ukotvit, aby zajistily stabilitu a bezpečnost při výstupu na plošinky.

Obecně se dá říci, že čím je materiál plastičtější a snadněji opracovatelný, tím méně prefabrikovaných doplňkových dílců je nezbytných. Například při klasických plechových střechách se většina složitých detailů provádí klempířskými pracemi, jejichž výsledek se v tomto případě vizuálně dokonale shoduje s krytinou, takže nenarušují vzhled střechy.

U ohebných kanadských šindelů se mnoho detailů a komplikovaných spojů může řešit přímo pomocí používaného pokrývačského materiálu, resp. jiných hydroizolačních pásů s podobnými vlastnostmi a vzhledem. Naopak, keramické, betonové a jiné pevné krytiny mají pro svou tvarovou stálost mnohem širší sortiment doplňkových dílců.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střešní krytina - druhy, vlastnosti, cena

Co vše je třeba zvážit před nákupem střešní krytiny? Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, je třeba...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Oprava střešní krytiny na chalupě

Poruchy střešních konstrukcí se obvykle vyskytují v lokálním rozsahu. Pokud se však včas neodstraní, umožní...
více…

Plechová střešní krytina opět v kurzu

Jedním z nejpodstatnějších hledisek při výběru krytiny je vstupní materiál, ze kterého se jednotlivé střešní...
více…

Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v...
více…